”Pitäisikö yritykseni verkkokauppaliiketoiminnan siirtyä composable-arkkitehtuuriin vai pysytellä nykyisessä, yksittäisen alustan arkkitehtuurissa?” Digitaaliset kaupankäyntiratkaisut kehittyvät jatkuvasti, joten monet verkkokauppiaat ovat tällä hetkellä hyvin kiinnostuneita Composable Commercen tuomista hyödyistä.

Tulemmekin nyt syventymään Headless-kaupankäyntiin ja Composable-arkkitehtuuriin neliosaisessa artikkelien sarjassa, jotta voimme auttaa yritystäsi tekemään oikean valinnan. Sarjan ensimmäisessä osassa käsittelemme verkkokaupan kehityskulkua tarjotaksemme syvällisen ymmärryksen edellä mainituista konsepteista.

 

 

Asiakaskokemuksen (CX) evoluutio

Vuoden 2005 tienoilla digitalisaatio oli vielä aikaisessa vaiheessa. Varhaiset verkkokauppayritykset tarjosivat yhteen kanavaan keskittyviä ostokokemuksia, jotka olivat tyypillisesti irrallaan heidän pääliiketoiminnastaan. Lisäksi verkkokauppojen järjestelmät olivat vielä varsin siiloutuneita.

Jos pikakelataan vuosiin 2012–2013, pääsemme omnikanavaisen myynnin alkuvaiheille. Kasvanut kuluttajien kysyntä sekä älypuhelinten leviäminen laajalle työnsivät tällöin digitaalisen kaupankäynnin nopealle kehitysuralle. Verkkokauppiaat alkoivatkin lanseerata innovatiivisia omnikanavakokemuksia runsain mitoin.

Tänä päivänä yritykset investoivat voimakkaasti jatkuvaan innovointiin sekä digitaalisten asiakaskokemusten (CX) hiomiseen huippuunsa. Enää kyse ei ole vain tuotteiden tarjonnasta useiden kanavien kautta, vaan syvällisestä asiakasymmärryksestä. Erinomainen asiakaskokemus syntyy tarjoamalla relevantteja kokemuksia, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan – kanavasta riippumatta.

Lisää aiheesta: Asiakaskokemus verkkokaupassa 2022 – Vinkit alan parhailta.

Tämän hetken digitaalinen kokemus tarjoaa kuluttajille ennen näkemättömän määrän kohtaamispisteitä heidän ostopolkunsa varrella. Tästä johtuen menestyneimmät yritykset ja tulevaisuuden toimialajohtajat noudattavat seuraavia kriteereitä:

  • Markkinadynamiikan lisääntyminen, globalisaatio ja ostajien muuttuva käyttäytyminen merkitsevät yrityksille jatkuvaa tarvetta kehittyä. Tulevaisuuden johtajat tarvitsevat bisnesketteryyttä, jossa uusiin liiketoimintamalleihin sopeudutaan nopeasti.
  • Menestyjät tuottavat arvoa asiakaskokemuksen avulla, katsomalla transaktiota pidemmälle ja kietomalla itsensä tiukemmin osaksi käyttäjän kulkemaa matkaa.
  • Johtavat yritykset saavuttavat bisnesketteryyttä ja arvoa tuottavia asiakaskokemuksia luottamalla yhdistettyyn tietoon ja jaettuun analytiikkaan.

Tässä kaikessa piilee kuitenkin haaste – lisääntynyt tarve ketteryydelle asettaa paljon paineita yrityksesi teknologiakokonaisuudelle. Yrityksesi on kyettävä rakentamaan uusia kanavia sekä uudelleenkalibroimaan taustatoiminnot nopeasti. Jotta tätä kehityskulkua voidaan tukea, IT-arkkitehtuurin on sopeuduttava.

 

Verkkokauppa-arkkitehtuurin kehitys

Perinteiseen malliin perustuva verkkokauppa-alusta on sisältänyt esityskerroksen tai käyttöliittymän, jonka kaikki toiminnallisuudet ovat sijainneet yhdessä koodikannassa. Vaikka tämänkaltainen arkkitehtuuri onkin helppo perustaa, voi sen ylläpito ja skaalaaminen muuttua nopeasti kalliiksi ja sekavaksi.

Kun taustajärjestelmän (backend) ja esityskerroksen (frontend) koodit sijaitsevat yhdessä koodikannassa, voi koodiin tehtävillä muutoksilla olla yllättäviä vaikutuksia toisaalla. Tällöin raja backend- ja frontend-kehittäjien välillä hämärtyy, mikä tekee tiimityöstä vaikeampaa ja vaatii kehittäjiltä enemmän kokemusta alustasta.

Sittemmin ajankohtaiseksi nousi kerroksellinen arkkitehtuuri. Vaikka perinteistä arkkitehtuuria käytetään yhä usein, kerroksellinen arkkitehtuuri alkoi kasvattaa suosiotaan 1990-luvun lopulla. Tämä arkkitehtuuri kehitettiin parantamaan järjestelmien tehokkuutta ja uudelleenkäytettävyyttä. Tällöin kehitettiin itsenäiset kerrokset esityskerrokselle, toiminnallisuuksille, integraatioille ja datalle.

Uudistuksesta huolimatta kerrosten välinen tiukka integraatio tarkoitti yhä, että yhden komponentin muuttaminen vaati riippuvuustestausta sekä ylä- että alapuolisissa kerroksissa. Uusi ratkaisu ei ollut vieläkään tarpeeksi ketterä vastatakseen yritysten jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Näin syntyi Composable-arkkitehtuuri, joka vie joustavuuden askeleen pidemmälle ja tarjoaa korkean tason räätälöintimahdollisuuksia ja skaalautuvuutta, joita nykyaikaiset verkkokauppiaat tarvitsevat.

 

Yksittäinen alusta vs Composable-arkkitehtuuri

Nykyään verkkokauppayritykset valitsevat tyypillisesti joko yksittäisen alustan (suite) tai Composable Commerce -lähestymistavan. Vaikka Composable-arkkitehtuuri onkin uusi ja kiehtova käsite, on tärkeää perehtyä asian eri puoliin voidakseen päättää, onko se omalle yritykselle nykytilanteessa sopiva ratkaisu.

Composable Commerce vs Suite

Yksittäinen alusta

Yksittäisen alustan arkkitehtuurilla viitataan alustaan, johon on sisäänrakennettu suuri joukko hyvin toimivia käyttövalmiita toiminnallisuuksia, joita kustomoidaan yrityksen tarpeisiin.

Käyttääksemme tässä kohtaa vertauskuvaa, otetaan esimerkiksi iMac ja tilaustyönä valmistettu PC.

Yksittäiseen alustaan perustuva arkkitehtuuri hyödyntää valmistajan tekemiä määrityksiä. Se on tyypillisesti osa isompaa ekosysteemiä, jonka hyötyihin kuuluvat helppo integroitavuus, jaetut datamallit ja ennalta rakennetut toiminnallisuudet. Samaan tapaan kuin esimerkissämme mainitussa iMacissa.

Yksittäisen alustan arkkitehtuuri tarjoaakin hyötyjä, kunhan järjestelmän toiminnallisuudet palvelevat yrityksesi tarpeita. Voitte halutessanne kustomoida järjestelmiä, mutta kuten iMacin kohdalla, tulette jossain vaiheessa saavuttamaan pisteen, jossa järjestelmän muokkaaminen ei ole enää järkevää, ja koko järjestelmä on korvattava ”uudemmalla versiolla”. Tavallisesti alustan elinkaari on pituudeltaan 5–8 vuotta.

 

Composable-arkkitehtuuri

Composable Commerce perustuu puolestaan mikropalveluihin, jossa erilaiset palvelut ja ominaisuudet on jaettu toisistaan riippumattomiin palasiin, jotka kykenevät toimimaan itsenäisesti.

Ja koska Composable-arkkitehtuuri rakentuu erillisistä palasista, on näitä järjestelmän osia mahdollista lisätä, korvata ja kohentaa matkan varrella. Toimintamalli tarjoaakin yritykselle rajatonta joustavuutta. Tämä arkkitehtuurimalli mahdollistaa järjestelmän jokaisen osa-alueen optimoinnin, ja sen ansiosta arkkitehtuuria voidaan työstää entistä yksityiskohtaisemmalla tasolla.

Tässä lähestymistavassa voitte myös kokonaan välttää suuren mittakaavan projektit, jotka liittyvät uudelle alustalle siirtymiseen, ja voivat viedä kerrallaan 1–2 vuotta. Samaan tapaan myös mittatilaustyönä valmistettu PC on rakennettu käyttäjälle valikoiduista parhaista komponenteista, joihin kuuluvat esimerkiksi emolevy, prosessori, muisti ja kovalevyt. Tällöin jokainen yksittäinen osa voidaan korvata tai päivittää melko pienellä vaivalla, ja ylläpitää konetta huippukunnossa – sekä tarvittaessa ”skaalata” sen toimintakykyä paremmaksi uuden muistin, prosessorin ja kovalevyn avulla.

Samoin kuin räätälöidyn PC:n kohdalla, composable-arkkitehtuuri edellyttää kuitenkin korkeamman tason teknistä osaamista, jotta voidaan varmistaa sen kokoaminen oikeanlaisista palasista.

 

lähestymistapojen erot

Platform Approach

Composable Architecture

Yllä olevista kuvista ensimmäinen kaavio havainnollistaa yksittäisen alustan lähestymistapaa, alemman kuvan esittäessä Composable Commerce -toimintamallia. Kiinnitetään seuraavaksi huomio kummassakin kuvassa punaiseen laatikkoon.

Yksittäisen alustan arkkitehtuurissa verkkokauppa-alusta on koko ratkaisun keskiössä. Composable Commerce -lähestymistavassa verkkokauppa-alustalla on sen sijaan huomattavasti vähemmän yhteyksiä, ja joihinkin osa-alueisiin suoraa yhteyttä ei edes ole. Composable Commerce -lähestymistavassa verkkokauppa-alusta ei siten ole koko ratkaisun keskipisteenä.

Ei voi kuitenkaan sanoa, että jälkimmäinen ratkaisu olisi vähemmän monimutkainen (todellisuudessa tällaiset ratkaisut sisältävät tyypillisesti enemmän liikkuvia osia). Mutta komponenttien ollessa löyhemmin yhteydessä koko arkkitehtuuriin, on mahdollista saavuttaa merkittävää joustavuutta. Ohjelmistokehityksessä joustavuutta määritteleekin se, kuinka helppoa komponentin poistaminen on: mitä vähemmän se on kiinnittynyt muihin osiin, sitä helpompi se on poistaa – ja sen johdosta myös muuttaa, korvata tai parantaa.

Lisää aiheesta: Composable Commerce ja Headless -presentaatiot Smart Commerce -tapahtumassa

 

 

Yhteenveto

Composable-arkkitehtuuri voidaan nähdä luontaisena jatkumona verkkokaupan kehitykselle. Toimintamalli tarjoaa useita hyötyjä ja digitaaliset liiketoiminnot tulevat liikkumaan sitä kohti tulevaisuudessa. Composable Commerce -lähestymistapaan siirtyminen jo olemassa olevasta verkkokaupparatkaisusta ei kuitenkaan ole helppoa, eikä se olekaan paras ratkaisu jokaiselle verkkokauppiaalle. Yksittäiseen alustaan perustuva toimintamalli on yhä soveltuvin ratkaisu monille organisaatioille.