CMS-järjestelmät

Oikeanlainen CMS-järjestelmä auttaa sinua tavoittamaan asiakkaat sujuvasti ja tehokkaasti. CMS-järjestelmäsi voi toimia tehokkaan myyntiavustajan tavoin ja siksi onkin tärkeää valita juuri oikea järjestelmä, joka vastaa parhaiten tarpeisiisi.

Ennen kuin sukellamme syvemmälle Adoben ja Contenfulin järjestelmiin, käydään läpi muutama perusasia erilaisista CMS-järjestelmistä.

 

Mikä on CMS?

CMS (Content Management System) on ohjelmisto, jonka avulla voit luoda, muokata, organisoida ja julkaista digitaalista sisältöä. Se tarjoaa helppokäyttöisen käyttöliittymän erilaisten sisältöjen (kuten tekstin, kuvien, videoiden ja asiakirjojen) hallintaan ilman, että se vaatisi käyttäjältä edistyksellisiä teknisiä taitoja. CMS auttaa sinua luomaan ja ylläpitämään verkkosivustoja, blogeja ja muita verkkoalustoja tehokkaasti. Se virtaviivaistaa sisällön lisäämisen, päivittämisen ja organisoinnin ja tekee siitä saavutettavaa käyttäjille, joilla ei ole laajaa koodausosaamista.

CMS-alustat voidaan jakaa seuraaviin alaluokkiin: perinteinen, headless ja hybridi.

 

Mikä on perinteinen CMS?

Perinteinen CMS on sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, hallita ja muokata sisältöä. Perinteisissä CMS-alustoissa backend ja frontend ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, mikä tarkoittaa, että teknisen järjestelmän ja ulkoasun välillä on vahva yhteys. Tietyt perinteiset CMS-alustat antavat mahdollisuuden parantaa valmiuksiaan sisällyttämällä liitännäisiä.

 

Mikä on headless CMS?

Headless CMS on sisällönhallintajärjestelmä, joka ei ole sidottu tiettyyn tapaan esittää sisältöä frontendissä. Sen sijaan se toimii ikään kuin sisältövarastona. Sovellusrajapinnat (APIt) toimittavat sisällön mille tahansa laitteelle, koska headless CMS -järjestelmässä ei ole ennalta määriteltyjä mallipohjia.

 

Mikä on hybridi-CMS?

Hybridi-CMS-järjestelmässä sekä headlessin että perinteisen CMS-järjestelmän ominaisuudet yhdistyvät. Näissä järjestelmissä API-vetoinen rakenne yhdistyy suunnitteluvalmiuksiin, mikä antaa kehittäjille ja sisällöntuottajille enemmän joustavuutta. Kehittäjät voivat laatia API-rajapintoja, jotka toimittavat sisältöasettelut loppukäyttäjille ja sisällöntuottajat voivat samalla hyödyntää mallipohjia verkkosivujen nopeaan luomiseen ja muokkaamiseen.

Katso toinen CMS-alustavertailumme alta!

Contentful vs Contentstack »

 

Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) on kyvykäs sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla voit luoda, hallita ja toimittaa vaikuttavia digitaalisia kokemuksia eri kanavissa. AEM tarjoaa kattavan valikoiman ominaisuuksia sekä joustavan ja skaalautuvan alustan, jonka avulla voit sitouttaa yleisösi tehokkaasti.

AEM tarjoaa joustavuuden käyttää headless-, hybridi– tai perinteisiä kehittämismenetelmiä, räätälöitynä juuri sinun vaatimustesi mukaan.

Yli vuosikymmenen ajalta alan johtavan asiantuntemuksen pohjalta rakennettu AEM integroituu saumattomasti muihin Adoben tuotteisiin, mahdollistaen sujuvat työnkulut ja personoidut asiakasvuorovaikutukset. Sen intuitiivinen käyttöliittymä ja vankat ominaisuudet tekevät siitä suositun valinnan yrityksille, jotka haluavat optimoida digitaalisen läsnäolonsa.

Lisää Adobe Experience Managerista »

 

Contentful

Contentful kuuluu headless CMS -teknologioiden eturintamaan ja se muuttaa tapaa, jolla digitaalista sisältöä tuotetaan, hallitaan ja toimitetaan. Käyttämällä headless-lähestymistapaa, Contentful antaa sinulle vapauden jäsennellä ja hallita sisältöä ilman, että sitä on rajoitettu alustan puolelta, jolla se lopulta esitetään käyttäjille.

Tämä huippuluokan järjestelmä käyttää dynaamisia API-rajapintoja, mikä mahdollistaa saumattoman sisällön toimittamisen laajalle valikoimalle alustoja, kuten verkkosivustoille, mobiilisovelluksiin, IoT-laitteisiin ja muihin digitaalisiin käyttöliittymiin. Contentfulin käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, tehokkaat lokalisointiominaisuudet ja laaja integrointitarjonta tekevät siitä monipuolisen ja mukautettavan CMS-ratkaisun.

Pilvipohjaiseen arkkitehtuuriin rakennettu Contentful takaa sekä korkean käytettävyyden että skaalautuvuuden muodostaen vankan perustan tehokkaalle sisällönhallinnalle.

Lisää Contentfulista »

 

Eroavaisuudet

AEM ja Contentful erottuvat edukseen eri osa-alueilla. Alta löydät joitakin suurimpia eroavaisuuksia näiden alustojen välillä. Muista myös tutustua kummankin alustan usein kysytyt kysymykset -osioon sivun alaosasta.

Käyttäjäkokemus

AEM

AEM tarjoaa intuitiivisen käyttöliittymän, joka on selkeytetty helppokäyttöiseksi varmistaen, että kaiken tasoiset käyttäjät voivat navigoida ja hallita sisältöä luottavaisin mielin. Sen design hyödyntää nykyaikaisia käyttäjäkokemuksen periaatteita ja tarjoaa edistyksellisen alustan sisällön tuottamiselle, jossa on lukuisia muokkaus- ja muotoilutyökaluja. Näiden valmiuksien avulla käyttäjät voivat luoda ja muokata sisältöä saumattomasti reaaliajassa, niin että muutokset näkyvät välittömästi ja työnkulku on sujuvaa ja tehokasta.

AEM:n avulla käyttäjät voivat määritellä kustomoituja työnkulkuja sisällön luomista, tarkastelua ja hyväksyntää varten. Tämä tarjoaa joustavuutta sisällöntuotantoprosessien hallintaan. Lisäksi, AEM sisältää kattavan DAM (Digital Asset Management) -järjestelmän, jonka avulla käyttäjät voivat hallita ja organisoida digitaalisia aineistoja alustalla tehokkaasti ja integroida ne natiivisti Adobe Creative Cloudiin. Se tarjoaa myös edistyksellisiä personointiominaisuuksia, joiden avulla sisällön ylläpitäjät voivat räätälöidä sisältöä käyttäjien käyttäytymisen ja mieltymysten pohjalta.

Tiivistetysti: AEM tarjoaa kattavan ja ominaisuuksiltaan rikkaan käyttökokemuksen, erityisesti yrityksille, jotka etsivät “all-in-one”-ratkaisua.

Contentful

Contentful tunnetaan minimalistisesta ja selkeästä käyttöliittymästään. Se keskittyy yksinkertaisuuteen ja tarjoaa selkeän ympäristön sisällönhallintaan. Contentfulin headless-lähestymistapa mahdollistaa joustavuuden sisällön mallintamisessa, antaen käyttäjien jäsennellä sisältöä itsenäisesti riippumatta sen esitystavasta eri alustoilla. Se on API-vetoinen, joten se on helppo integroida muihin järjestelmiin ja sen avulla toimittaa sisältöä eri kanaviin, kuten verkkosivustoille, sovelluksiin ja IoT-laitteisiin.

Contentful tarjoaa vankat lokalisointiominaisuudet, joiden avulla sisältöä on helppo hallita useilla kielillä ja eri alueilla. Sen pilvipohjainen infrastruktuuri takaa korkean käytettävyyden ja skaalautuvuuden, tarjoten luotettavan perustan sisällönhallinnalle.

Tiivistetysti: Contentful erottuu muista joustavuudellaan, selkeydellään ja API-vetoisella lähestymistavallaan. Yhdessä Experience Builderin tulevan julkaisun kanssa, Contentful on vahva valinta kehittäjille ja organisaatioille, jotka keskittyvät sisällön toimittamiseen eri kanavissa.

Personoinnin taso

AEM

AEM tarjoaa ominaisuuksia, kuten:

 • Segmentointi ja kohdentaminen, jotka mahdollistavat yksityiskohtaisten käyttäjäsegmenttien luomisen erilaisten kriteerien, kuten demografisten tietojen, käyttäytymisen, sijainnin ja muiden kriteerien perusteella. Tämä mahdollistaa sisällön tarkan kohdentamisen tietyille yleisöryhmille.
 • Sääntöpohjainen personointi, joka mahdollistaa sellaisten sääntöjen asettamisen, jotka toimittavat automaattisesti tiettyä sisältöä ennalta määriteltyjen vaatimusten perusteella. Näin varmistetaan, että käyttäjät vastaanottavat sisältöä, joka vastaa parhaiten heidän kiinnostuksen kohteitaan.
 • Kontekstisidonnainen personointi, joka käyttää kontekstuaalista tietoa kuten käyttäjän sijaintia, laitetyyppiä ja viittauslähdettä mukauttaakseen sisältöä dynaamisesti paremman käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi.
 • Adoben valikoima datan analysointi- ja yleisötyökaluja (esim. Adobe Target, Adobe Real-Time CDP ja Adobe Journey Optimizer) parantavat personointitoimintoja entisestään.

Tiivistetysti: AEM tarjoaa kattavan valikoiman personointityökaluja ja -ominaisuuksia, joten se soveltuu hyvin yrityksille, joilla on tarpeita edistykselliseen personointiin.

Contentful

Contentful tarjoaa personointimahdollisuuksia, kuten:

 • API-vetoinen joustavuus, jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa personoituja kokemuksia integroimalla kolmannen osapuolen – personointityökaluja ja -palveluita.
 • Sisällön mallintaminen personointia varten mahdollistaa sellaisten sisältörakenteiden luomisen jotka tukevat personointitoimia, vaikkakin tämä saattaa vaatia ylimääräistä kehittämistyötä.
 • Lokalisointi ja monikielinen tuki mahdollistavat personoidun sisällön toimittamisen useilla kielillä ja alueilla.

Tiivistetysti: Contentful tarjoaa vankan perustan personoinnille headless-arkkitehtuurinsa kautta, mutta saattaa vaatia lisäkehittämistyötä tai integrointia kolmannen osapuolen työkaluihin edistyksellisten personointiominaisuuksien saavuttamiseksi.

Käyttötapaukset

AEM

Kenelle AEM soveltuu parhaiten?

 • AEM on räätälöity suurille yrityksille, joilla on kompleksisia sisällönhallinnan tarpeita. Se tarjoaa kattavan valikoiman ominaisuuksia ja integrointeja, jotka pystyvät vastaamaan siihen laajuuteen ja kehittyneisyyteen, jota Adoben tuotevalikoimaa hyödyntävät suuret yritykset edellyttävät.
 • AEM toimii erinomaisesti digitaalisen markkinoinnin tukemisessa. Sen vankat personointiominaisuudet ja integroitavuus Adoben markkinointityökalujen kanssa tekevät siitä tehokkaan valinnan organisaatioille, jotka panostavat vahvasti markkinointistrategioihin.
 • AEM soveltuu hyvin yrityksille, jotka ylläpitävät verkkokauppa-alustoja. Sen valmiudet tuotekatalogien, dynaamisen sisällön ja personoitujen asiakaskokemusten hallintaan ovat erityisen arvokkaita verkkokaupan alalla.
 • AEM:n monipuolisuus ja integrointiominaisuudet tekevät siitä vahvan vaihtoehdon organisaatioille joiden on toimitettava sisältöä eri kanavissa, kuten verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa ja IoT-laitteissa.
 • AEM:n skaalautuvuus ja suorituskykyvalmiudet tekevät siitä ihanteellisen vaihtoehdon verkkosivustoille, joilla on suuret liikennevolyymit ja kompleksiset sisältövaatimukset.
 • AEM integroituu natiivisti Adobe Creative Cloudiin, mikä mahdollistaa sisällön luomisen ja kohdentamisen yhdessä automatisoidussa työnkulussa hyödyntäen tekoälyominaisuuksia.
 • AEM mahdollistaa lomakkeiden luomisen ja käyttää tehokkaita dataintegraatioita niiden ja viestinnän automaattiseen personointiin eri kanavissa.

Tiivistetysti: AEM soveltuu parhaiten suurille yrityksille, joilla on kompleksisia sisällönhallinnan tarpeita, laajoja digitaalisen markkinoinnin hankkeita ja vaativia verkkokauppa-alustoja.

Contentful

Kenelle Contentful soveltuu parhaiten?

 • Contentful on suunniteltu kehittäjäystävällisellä lähestymistavalla. Se tarjoaa API-first-arkkitehtuurin, antaen teknisille tiimeille joustavuutta luoda kustomoituja ratkaisuja ja integraatioita.
 • Contentfulin selkeys, headless-arkkitehtuuri ja joustava hinnoittelu tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon kasvaville ja kehittyville digitaalisille tiimeille, jotka tarvitsevat ketterää sisällönhallintaa ja kyvyn irrottautua siiloutuneista sisältöjärjestelmistä.
 • Contentful erottuu edukseen projekteissa, jotka vaativat “erotettua” tai headless CMS -lähestymistapaa, jossa sisältöä hallitaan erillään esityskerroksesta. Tämä on erityisen hyödyllistä sovelluksissa ja projekteissa, joissa käytetään erityislaatuisia frontend-teknologioita.
 • Contentfulin vahvat lokalisointiominaisuudet tekevät siitä loistavan valinnan organisaatioille, joiden täytyy hallita sisältöä useilla kielillä ja alueilla.
 • Contentfulin pilvipohjainen infrastruktuuri takaa korkean käytettävyyden ja skaalautuvuuden, minkä ansiosta se soveltuu hyvin organisaatioille, jotka keskittyvät pilvinatiiveihin ratkaisuihin.
 • Tärkeä huomio on, että Contentful on suunniteltu edistämään sisällön muokkausta skaalautuvasti suuremmissa organisaatioissa. Se onnistuu tässä kehittyneen järjestelmänsä avulla, jossa on kustomoituja rooleja ja käyttöoikeuksia, jotka rajaavat sisältövastuut tiimien välillä. Tämä rakenne varmistaa sisältöosien selkeän jaon, säilyttäen samalla yhteenliitettävyyden jaettujen sisältötyyppien ja aineistojen avulla. Tällainen kehys mahdollistaa suurten tiimien tehokkaan yhteistyön, sisällön riippuvuuksien helpon hallinnan sekä johdonmukaisen ja yhtenäisen sisältöstrategian varmistamisen koko organisaatiossa.


Tiivistetysti:
Contentful on ihanteellinen valinta kaiken kokoisille yrityksille aina kehittäjistä, startupeista sekä pienistä ja keskisuurista yrityksistä erittäin suuriin ja kompleksisiin yrityksiin, jotka edellyttävät headless CMS -lähestymistapaa (ja erityisesti niille, jotka keskittyvät pilvinatiiveihin ja skaalautuviin arkkitehtuureihin).

Lisää alustavertailuja »

Usein kysytyt kysymykset – Adobe Experience Manager

AEM on kattava sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla organisaatiot voivat luoda, hallita ja toimittaa digitaalisia kokemuksia eri kanavissa, kuten verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa ja lomakkeissa.

AEM tarjoaa tehokkaita ominaisuuksia digitaalisten resurssien hallintaan, personointiin ja integrointiin Adoben markkinointityökalujen kanssa, mikä tekee siitä vankan vaihtoehdon yrityksille, jotka keskittyvät poikkeuksellisten digitaalisten kokemusten toimittamiseen.

AEM tarjoaa ominaisuuksia kuten sisällön laatiminen, digitaalisten resurssien hallinta, työnkulkujen hallinta, multisite-hallinta, personointi ja analytiikan integrointi.

AEM on monipuolinen alusta, jota voivat käyttää sekä pienemmät että suuremmat yritykset. Sen laaja ominaisuuksien valikoima ja hinnoittelu saattavat kuitenkin tehdä siitä yleisemmin suurten organisaatioiden suosiman.

AEM:llä on tietyt järjestelmävaatimukset, jotka riippuvat muun muassa versiosta, käyttöönottomallista (pilvi tai on-premise) ja odotetusta käytöstä. On suositeltavaa tutustua Adoben viralliseen dokumentaatioon tarkempien tietojen saamiseksi.

Kyllä, AEM tarjoaa valmiuksia mobiilisovellusten rakentamista ja hallintaa varten Mobile Forms -ominaisuutensa avulla, joka mahdollistaa interaktiivisten mobiililomakkeiden luomisen ja mobiilisovellusten integroinnin AEM:n kanssa.

Kyllä, AEM:llä on vahvat integrointivalmiudet. Se integroituu saumattomasti muihin Adobe Marketing Cloud -ratkaisuihin, kuten Adobe Analytics, Adobe Target ja Adobe Campaign. Lisäksi se tukee integrointia useiden kolmansien osapuolten järjestelmien kanssa APIen kautta.

Kyllä, Adobe tarjoaa AEM-käyttäjille kattavat resurssit, mukaan lukien yhteisöfoorumin, dokumentaation, tutoriaalit ja tukivaihtoehdot ammattilaisille. Yhteisöfoorumi on arvokas paikka tiedon jakamista ja ongelmanratkaisua varten.

AEM:n lisensointi ja hinnoittelu voivat vaihdella tekijöiden kuten version, käyttöönottomallin ja organisaation erityisvaatimusten mukaan. On suositeltavaa ottaa yhteyttä Adobeen tai sertifioituun Adobe-kumppaniin yksityiskohtaisten hintatietojen saamiseksi.

Kyllä, Adobe tarjoaa useita koulutusvaihtoehtoja kuten verkkokursseja, työpajoja ja sertifiointeja AEM:lle. Nämä resurssit auttavat käyttäjiä ja ylläpitäjiä saamaan alustasta kaiken irti.

Happy woman on her phone with an arm in the air in triumph

Usein kysytyt kysymykset – Contentful

Contentful on headless-sisällönhallintajärjestelmä (CMS), jonka avulla voit luoda, hallita ja toimittaa sisältöä erilaisilla digitaalisilla alustoilla ja erilaisissa kanavissa.

Toisin kuin perinteiset CMS-alustat, Contentful noudattaa headless-lähestymistapaa, joka erottaa sisällön sen esittämistavasta. Tämä antaa kehittäjille enemmän joustavuutta käyttää mitä tahansa frontend-teknologiaa, mahdollistaen samalla sisällöntuottajille sisällön hallinnan vähemmällä kompleksisuudella.

Contentful tarjoaa ominaisuuksia kuten sisällön mallintaminen, sisällön laatiminen ja muokkaaminen, median hallinta, sisällön toimittaminen APIen kautta, lokalisoinnin tuki sekä käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet.

Kyllä, Contentfulia voidaan käyttää verkkokauppasivustoihin. Se tarjoaa joustavan sisällönhallintaratkaisun, joka voidaan integroida useisiin verkkokauppa-alustoihin, mahdollistaen saumattoman sisällön toimittamisen.

Contentful tarjoaa vankan lokalisoinnin tuen, jonka avulla voit luoda ja hallita sisältöä useilla eri kielillä ja varmistaa johdonmukaisen ja räätälöidyn kokemuksen maailmanlaajuisille yleisöille.

Kyllä, Contentful tukee lukuisia integrointeja kolmansien osapuolten työkalujen kanssa, mukaan lukien analytiikan, verkkokauppa-alustat, markkinoinnin automaation ja paljon muuta, mikä tekee siitä erittäin monipuolisen ja mukautuvan.

Kyllä, Contentful tarjoaa käyttäjille ilmaisen kokeiluversion, jonka avulla he voivat tutustua sen ominaisuuksiin ja kykyihin. Lisäksi se tarjoaa demoja ja dokumentaatiota, jotka auttavat käyttäjiä pääsemään alkuun.

Contentful suhtautuu tietoturvaan vakavasti ja toteuttaa alan standardien mukaisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi. Se tarjoaa ominaisuuksia kuten RBAC:in (Role Based Access Control) käyttäjien käyttöoikeuksien hallintaa ja tietosuojasäännösten noudattamista varten.

Contentfulia voidaan käyttää sekä staattisiin verkkosivustoihin että dynaamisiin sovelluksiin. Sen joustava sisällön toimittaminen APIen kautta mahdollistaa saumattoman integroinnin erilaisten frontend-teknologioiden kanssa.

Contentful on monipuolinen ja siitä voivat hyötyä monenlaiset toimialat, kuten verkkokaupan, median, matkailun, teknologian ja monien muiden alojen yritykset. Se on erityisen hyödyllinen yrityksille, jotka tarvitsevat joustavaa sisällönhallintaa erilaisissa digitaalisissa kanavissa.

Woman on her laptop

Kuinka Vaimo voi auttaa

Me Vaimolla käytämme uusimpia digitaalisia työkaluja ja alustoja ja teemme yhteistyötä luotettavien kumppaneiden kanssa auttaaksemme verkkoliiketoimintaasi menestymään. Yli 15 vuoden kokemuksella digitaaliselta kentältä, teemme tiivistä yhteistyötä kanssasi löytääksemme tarpeisiisi sopivan alustan, ratkaisun ja teknologiat.
Hallitsemme useat verkkokauppa-alustat, edistykselliset digitaaliset ratkaisut ja uusimmat teknologiatrendit. Sen ansiosta voimme luoda sinulle räätälöidyn ratkaisun, joka on täydellisesti linjassa tavoitteidesi ja visiosi kanssa.

Tarkett, rikkaan historian omaava johtava lattianpäällysteiden valmistaja, halusi luoda suoraan kuluttajille suunnatun (D2C) verkkokaupan. Contentfulin avulla Tarkettin työntekijät voivat varmistaa, että heidän sisältönsä tavoittaa heidän asiakkaansa kaikissa kanavissa ja takaa loistavan brändikokemuksen.

Helly Hansen, maailmankuulu ulkoiluvarusteiden toimittaja, käyttää Adobe Experience Manageria sisällönhallinnan tarpeisiinsa. Monikansallisen ja monikielisen storefrontinsa myötä Helly Hansen tarvitsee CMS-järjestelmän tarjotakseen ajan tasalla olevia asiakaskokemuksia.

Tiesitkö, että Vaimo on Adobe Gold -kumppani ja Contentful Gold -kumppani? Ota yhteyttä, niin keskustellaan siitä, kuinka voit tarjota asiakkaillesi sisältökokemuksia CMS-järjestelmän avulla oikeassa paikassa ja juuri oikeaan aikaan.

Ota yhteyttä! »

Hei!

Valitse sivu: