Contentful vs Contentstack

Digitaalisen sisällön kanssa työskentelevät yritykset törmäävät usein haasteisiin päivitysten hallinnassa sekä skaalautuvuuden ja johdonmukaisen viestinnän varmistamisessa eri kanavissa. Monet ovat kääntyneet headless CMS -järjestelmien puoleen ratkaisuna sisällön luomisen ja toimittamisen sujuvoittamiseen. Kun tarjolla on useita erilaisia vaihtoehtoja (kuten Contentful ja Contentstack), oikean järjestelmän valitseminen yrityksesi erityistarpeisiin voi kuitenkin olla mutkikas tehtävä.

Headless CMS -järjestelmää valittaessa on ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon sellaiset tekijät kuten skaalautuvuus, API-yhteensopivuus, sisällön strukturoitu organisointi, monikielisyysominaisuudet ja tehokkaat yhteistyömahdollisuudet sisällönhallinnassa.

Ennen kuin sukellamme syvemmälle alustojen maailmaan, käydään lyhyesti läpi, mitä headless CMS tarkoittaa.

Mikä on headless CMS?

Headless CMS -sisällönhallintajärjestelmä on ohjelmistoalusta, jonka avulla sisällöntuottajat voivat hallita ja organisoida digitaalista sisältöä (kuten tekstiä, kuvia ja videoita) erillään siitä, kuinka se esitetään verkkosivustolla tai sovelluksessa. Toisin kuin perinteiset CMS-järjestelmät, headless CMS ei määrää kuinka sisältö esitetään, mikä tarjoaa kehittäjille enemmän joustavuutta erilaisten frontend-teknologioiden käyttöön.

Sisällönhallintatoimintojen ja esityskerroksen erottaminen toisistaan mahdollistaa sisällön toimittamisen useisiin kanaviin, kuten verkkosivustoille, mobiilisovelluksiin ja IoT-laitteisiin, tarjoten yhtenäisen käyttäjäkokemuksen eri alustoilla.

Mikä on perinteinen CMS?

Perinteinen CMS on digitaalinen järjestelmä tai ohjelmisto, joka mahdollistaa erilaisten sisältömuotojen (kuten tekstin, kuvien, videoiden ja muiden multimedia-elementtien) luomisen, hallinnan ja jakelun. Se tarjoaa sisällöntuottajille työkaluja ja ominaisuuksia sisällön organisointiin, muokkaamiseen ja julkaisemiseen eri kanavissa, kuten verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa ja sosiaalisen median alustoilla.

Perinteiset CMS-alustat tarjoavat myös usein yhteistyö-, työnkulun hallinta- ja analytiikkaominaisuuksia, jotka tehostavat sisällön luomis- ja jakeluprosessia. Ne toimivat keskittyminä, joiden avulla voidaan hallita ja jakaa tietoa tehokkaasti kohdeyleisön kanssa.

Miten headless CMS eroaa perinteisestä CMS-järjestelmästä?

Headless CMS keskittyy ensisijaisesti sisällön luomiseen, hallintaan ja organisointiin. Se mahdollistaa sisällönhallintatoimintojen erillisyyden frontent-esityskerroksesta. Tämän ansiosta kehittäjät voivat käyttää mitä tahansa frontend-teknologiaa sisällön esittämiseen useilla eri alustoilla. Se tarjoaa joustavan perustan sisällön toimittamiseen verkkosivustoille, mobiilisovelluksiin ja muihin digitaalisiin kosketuspisteisiin.

Perinteinen CMS puolestaan käsittää laajemman joukon työkaluja ja ominaisuuksia, kuin pelkästään sisällönhallinnan. Se kattaa sisällön luomisen, yhteistyöt, jakelun ja analytiikkaominaisuudet ja tarjoaa usein kokonaisvaltaisen ratkaisun sisällön kaikkien osa-alueiden hallintaan eri kanavissa ja alustoilla.

Headless CMS -järjestelmään tallennettu sisältö toimitetaan API-rajapintojen välityksellä, jotta sitä voidaan esittää erilaisilla laitteilla. Tämä eroaa perinteisistä CMS-järjestelmistä, joissa on ennalta määritellyt säännöt sen suhteen, missä sisältö voidaan esittää.

Contentful

Contentful on huippuluokan headless CMS -järjestelmä joka mullistaa tavan, jolla digitaalista sisältöä luodaan, hallitaan ja jaetaan. Contentfulin composable-lähestymistapa tarkoittaa, että voit jäsennellä ja hallita sisältöä riippumatta siitä, kuinka se esitetään eri alustoilla. Contentful toimii keskitettynä sisältöalustana ja lähdejärjestelmänä.

Se tarjoaa dynaamisen, API-vetoisen järjestelmän, jonka avulla voit toimittaa sisältöä saumattomasti verkkosivustoille, mobiilisovelluksiin, IoT-laitteisiin ja muihin digitaalisiin kosketuspisteisiin. Contentfulin intuitiivinen käyttöliittymä, vankat lokalisointikyvyt ja laajat integrointivaihtoehdot tekevät siitä joustavan ja skaalautuvan CMS-järjestelmän. Contentfulin pilvipohjainen arkkitehtuuri takaa korkean käytettävyyden ja skaalautuvuuden, mikä tarjoaa luotettavan perustan sisällönhallinnalle.

Lisää Contentfulista »

Contentstack

Contentstack on moderni headless CMS -järjestelmä, jonka avulla voit luoda, hallita ja toimittaa digitaalista sisältöä eri alustoille ja kanaviin. Contentstackin headless-arkkitehtuurin ansiosta voit käyttää mitä tahansa frontend-teknologiaa, mikä antaa sinulle joustavuutta ja luovaa vapautta käyttäjäkokemusten suunnitteluun.

Contentstack tarjoaa kattavan ratkaisun yrityksille, jotka etsivät dynaamista ja ketterää CMS-järjestelmää, jonka ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi sisällön mallintaminen, työnkulun hallinta ja lokalisoinnin tuki. Contentstackin pilvipohjainen infrastruktuuri takaa skaalautuvuuden ja hyvän suorituskyvyn, tarjoten vankan perustan sisällönhallinnalle.

Eroavaisuudet

Vaikka Contentful ja Contentstack ovat molemmat headless CMS -alustoja, ne tarjoavat erilaisia hyötyjä. Alta löydät joitakin merkittävimpiä eroja näiden kahden alustan välillä. Muista myös tarkistaa molempien alustojen usein kysytyt kysymykset -osiot sivun alaosasta.

Arkkitehtuuri ja lähestymistapa
Contentful: Contentful tarjoaa vertaansa vailla olevaa joustavuutta ja se on suunniteltu mukautumaan kaikenlaisille liiketoiminnoille koosta tai kompleksisuudesta riippumatta. Se tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja on tunnettu kehittäjäystävällisestä lähestymistavastaan.

Contentstack: Contentstack tarjoaa laajalti kustomoitavissa olevan alustan laajalla valikoimalla ominaisuuksia, joten se soveltuu yrityksille joilla on kompleksisia sisällönhallinnan tarpeita.

Sisällön mallintaminen ja jäsentäminen

Contentful: Contentful tarjoaa käyttäjäystävällisen lähestymistavan sisällön mallintamiseen ja sen visuaalinen mallinnustyökalu helpottaa monimutkaisten sisältöstruktuurien luomista. Tämä on erityisen hyödyllistä organisaatioille joilla on monitahoiset sisältöekosysteemit, sillä Contentfulin laajat validointimahdollisuudet (esim rikastetun tekstin merkkityyppien ja -määrien validointi) mahdollistavat tarkan sisällön hallinnoinnin.

Contentstack: Contentstack tarjoaa edistyksellisiä sisällön mallinnusominaisuuksia, kuten globaalit kentät, jotka mahdollistavat sisältöelementtien uudelleenkäytön sekä yksittäiset merkinnät, joiden avulla esim. yrityksen osoitteen kaltaiset elementit tarvitsee määritellä vain kerran. Näitä ominaisuuksia voidaan parhaiten hyödyntää yhden “stackin” sisällä, mikä saattaa tehdä Contentstackin lähestymistavasta selkeämmän suoraviivaisia sivustorakenteita varten. Contentfulin vastaavaa yksittäisten merkintöjen toiminnallisuutta ei pidetä yleisesti ottaen optimaalisena.

Lokalisointi ja kansainvälistäminen

Contentful: Contentfulin kenttätason lokalisointi palvelee yrityksiä, joilla on kompleksisia kansainvälistämistarpeita, tarjoten laajan valikoiman lokalisointivaihtoehtoja sekä mahdollisuuden organisoida käännökset helposti kullekin yksittäiselle sisällölle. Alustan kielipohjaiset valtuudet ovat muokattavissa kullekin säännölle, mikä on erityisen hyödyllistä yksityiskohtaisessa kenttätason lokalisoinnissa.

Lisäksi Contentfulin tekoäly-käännösgeneraattori tarjoaa suoraviivaisen vaihtoehdon automatisoituja käännöksiä varten, mikä sujuvoittaa lokalisointiprosessia monenlaisissa käyttötapauksissa.

Contentstack: Contentstack on erinomainen lähtötason lokalisoinnissa, joten se on mutkattomampi valinta tapauksiin, joissa yksityiskohtaista kielen hallintaa ei vaadita. Tämä lähestymistapa mahdollistaa lokalisoidun sisällön nopean ja tehokkaan hallinnan ja se tarjoaa joustavuuden ei-lokalisoitavien kenttien määrittelyyn.

Vaikka alusta tarjoaa reilun määrän käännösten tarjoajia ja tukee globaaleja lokalisointisääntöjä rooleja varten, se tarjoaa myös yksinkertaisemman käyttäjäkokemuksen, koska käyttäjien ei tarvitse navigoida niin monissa käännöksissä käyttöliittymässä.

Työnkulku ja yhteistyö

Contentful: Contentful tarjoaa valikoiman tehostettuja työnkulkuominaisuuksia, jotka sopivat yrityksille, joilla on suoraviivaisempia sisällön hyväksymisprosesseja. Organisaatioille, jotka vaativat räätälöityjä työnkulkukonfiguraatioita, Contentful tarjoaa joustavuutta mukauttaa perustyönkulkujaan. Sen Merge-sovellus parantaa käyttäjäkokemusta tarjoamalla selkeän käyttöliittymän eri versioiden vertailua varten.

Contentfulin lähestymistapa (johon kuuluu Pending tasks -paneeli), auttaa keskittämään tehtävien hallinnan sekä yksinkertaistaa avointen tehtävien seurantaa ilman, että CMS-järjestelmän ydintoiminnot kuormittuvat.

Contentstack: Contentstack tarjoaa vankan työnkulkujen hallintajärjestelmän, joka on erityisen hyvä hoitamaan sellaisten suurempien organisaatioiden vaatimuksia, joissa on moniportainen hierarkia sisällön hyväksymistä varten. Se keskittää tehtävien hallinnan, mikä voi virtaviivaistaa suuria sisältövolyymejä käsittelevien tiimien toimia.

Contentstack tarjoaa lisäksi ominaisuuksia, kuten tiedostoversioiden hallinnan sekä sisältötyyppien ja tallenteiden suoran palauttamisen tai poistamisen, mikä antaa tiimeille enemmän autonomiaa sisällön elinkaaren suhteen verrattuna Contentfulin arkistointipainotteiseen lähestymistapaan.

Kehittäjien resurssit ja dokumentaatio

Contentful: Contentful erottuu edukseen perusteellisella dokumentaatiollaan ja kehittäjille suunnatuilla resursseillaan, jotka sujuvoittavat integrointi- ja kehitysprosessia ja mahdollistavat tuottavuuden kaikentasoisille kehittäjille. Alustan Sync API on erityisen huomionarvoinen kyvystään tukea offline-mobiilisovelluksia delta-synkronointiominaisuuksien avulla, mikä varmistaa että vain muuttunut sisältö päivitetään.

Contentstack: Contentstack vastaa Contentfulia kattavan dokumentaation ja resurssien tarjonnassa. Contentstackia täydentää Automation Hub, joka toimii kuin sisäänrakennettu Zapier ja laajentaa CMS-ominaisuuksia merkittävästi. Alusta erottuu edukseen myös frontend-hostausvaihtoehtojensa ansiosta, mikä lisää mukavuutta kehittäjille jotka hallinnoivat full-stack-projekteja.

Vaikka Contentstackin CLI- ja laajennusominaisuudet ovat Contentfulin tasolla, se tarjoaa myös lisäominaisuuksia, kuten turvallisuusauditointilokit, jotka ovat korvaamattomia seurannan ja vaatimustenmukaisuuden kannalta.

Hinnoittelu ja lisensointi

Contentful: Contentfulin hinnoittelurakenne on suunniteltu erikokoisille yrityksille. Se tarjoaa pienemmille yrityksille selkeän aloituspisteen ilmaisen version kautta, joka skaalautuu käyttöperusteisella mallilla. Hinnoittelutasot määräytyvät ensisijaisesti tilojen, sisältötyyppien ja käyttäjäroolien määrien mukaan, joten yritysten on helppo sovittaa käyttö budjettinsa mukaisesti.

Contentfulin premium-tasot ovat kilpailukykyisiä ja vastaavat usein Contentstackin räätälöityjen pakettien lähtötasoa. Hinnoittelutasot määräytyvät pääasiassa tilojen koon ja määrän, valittujen SLA-tasojen ja joko jaetun tai dedikoidun pilvi-infrastruktuurin valinnan mukaan.

Contentstack: Contentstack ei tarjoa ilmaista tasoa. Sen hinnoittelu perustuu räätälöityihin paketteihin, jotka alkavat Contentfulin korkeamman tason tarjontaa vastaavalta tasolta. Tämä osoittaa, että Contentstack painottaa rikkaampien ominaisuuksien tarjoamista jopa perustasoisimmissa paketeissaan.

Sisältötyyppeihin ja käyttäjiin keskittyminen Contentstackin hinnoittelumallissa sopii erityisen hyvin yrityksille, jotka tarvitsevat vapaamman sisältörakenteen ilman ennalta määriteltyjen hinnoittelutasojen asettamia rajoituksia. Hinnoittelussa otetaan huomioon niiden digitaalisten kanavien määrä, joihin sisältö toimitetaan.

Integroinnin ekosysteemi

Contentful: Contentfulilla on laaja valikoima kolmannen osapuolen integrointeja ja elinvoimainen ekosysteemi, jonka ansiosta erilaisiin työkaluihin ja palveluihin yhdistäminen on helppoa.

Contentstack: Contentstack tarjoaa laajoja integrointeja erityisesti suosittujen markkinointi- ja verkkokauppa-alustojen kanssa, joten se soveltuu hyvin yrityksille, joilla on monimutkaisia teknologia-arkkitehtuureja. Contentstackissa on kuitenkin “monitoimityökalu” jota ei ole saatavilla Contentfulissa – Automation Hub, jossa integroinnit ulkoisiin palveluihin voidaan rakentaa nopeasti no-code-ympäristössä. Contentstackin Automation Hub voi tosin tulla nopeasti kalliiksi, sillä se veloitetaan suoritettujen skriptien mukaan.

Edut

Contentful:
– Tunnettu joustavuudestaan ja skaalautuvuudestaan, sopii kompleksisiin organisaatiotarpeisiin
– Käyttäjä- ja kehittäjäystävällinen
– Laaja dokumentaatio ja kehittäjäresurssit
– Edistykselliset lokalisointiominaisuudet, joissa on kustomoitavia vaihtoehtoja maailmanlaajuista tavoittavuutta varten
– Laaja integrointiekosysteemi, joka mahdollistaa laajan valikoiman kolmansien osapuolten palveluita
– Tarjoaa ilmaisen tason, jossa on käyttöperusteinen hinnoittelu, joka mahdollistaa yrityksille kasvun omassa tahdissaan

Contentstack:
– Kehittynyt headless CMS tarjoaa kattavan valikoiman käyttövalmiita ominaisuuksia
– Kehittyneet sisällönmallinnusominaisuudet, jotka ovat ihanteellisia monimutkaisille sisältörakenteille
– Vahva monikielinen tuki, jossa on lähtötason lokalisointi
– Vankka työnkulun hallinta, joka on räätälöity kompleksisiin sisällön hyväksymisprosesseihin
– Kehittäjäkeskeinen ympäristö, jossa on ainutlaatuisia työkaluja, kuten Automation Hub ja frontend-hostaus

Haasteet

Contentful: Sisällön mallintaminen voi vaatia lisätyötä kompleksisuuden kasvaessa.

Contentstack:Kustomoidut hinnoittelumallit voivat olla kalliita pienille ja keskisuurille yrityksille.

 

Lyhyesti sanottuna, Contentful on erinomainen valinta organisaatioille, jotka tarvitsevat CMS-järjestelmän, joka pystyy skaalautumaan yrityksen kompleksisuuden mukaisesti. Contentfulin kyky tukea laajamittaisia, monitahoisia organisaatioita yhdistettynä vahvaan kehittäjien tukeen ja laajaan integrointiekosysteemiin tekee siitä vahvan ehdokkaan yrityksille, jotka tähtäävät kasvuun ja globaaleille markkinoille.

Contentstack erottuu edukseen kehittyneenä headless CMS -toimittajana, jolla on runsaasti ominaisuuksia valmiina palvelemaan edistyksellisten sisällönhallintaprojektien vaativia tarpeita. Sen vankat sisällön mallinnus- ja lokalisointiominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen valinnan yrityksille, joilla on kompleksisia sisältöstrategioita ja jotka vaativat alusta alkaen kokonaisvaltaista työnkulun hallintaa.

Kun valitset CMS-järjestelmää, ota huomioon skaalautuvuutta koskevat vaatimukset ja toivottu ominaisuuksien perusteellisuus. Contentful soveltuu organisaatioille, jotka tarvitsevat joustavaa skaalautumista, kun taas Contentstack on suositeltava valinta niille, jotka etsivät ominaisuuksiltaan täysin varusteltua headless CMS-järjestelmää, jossa on kattavat ominaisuudet kompleksisiin sisältötoimintoihin.

Usein kysytyt kysymykset – Contentful

Contentful on headless CMS -järjestelmä, jonka avulla voit luoda, hallita ja toimittaa sisältöä erilaisiin digitaalisiin kanaviin ja alustoihin.

Toisin kuin perinteiset CMS-alustat, Contentful noudattaa headless-lähestymistapaa, joka erottaa sisällönhallintatoiminnot esityskerroksesta. Tämä antaa kehittäjille enemmän joustavuutta käyttää mitä tahansa frontend-teknologiaa, antaen samalla sisällöntuottajien hallita sisältöä.

Contentful tarjoaa ominaisuuksia kuten sisällön mallintaminen, kirjoittaminen ja muokkaaminen, median hallinta, sisällön toimittaminen API:en kautta, lokalisoinnin tuki sekä käyttäjien roolit ja käyttöoikeudet.

Kyllä, Contentfulia voidaan käyttää verkkokauppasivustoille. Se tarjoaa joustavan sisällönhallintaratkaisun, joka voidaan integroida erilaisiin verkkokauppa-alustoihin ja se mahdollistaa saumattoman sisällön toimittamisen.

Contentful tarjoaa vankan lokalisoinnin tuen, jonka avulla voit luoda ja hallita sisältöä useilla eri kielillä ja varmistaa yhtenäisen sekä räätälöidyn kokemuksen globaaleille yleisöille.

Kyllä, Contentful tukee monenlaisia integrointeja kolmansien osapuolten työkaluihin, kuten analytiikkaa, verkkokauppa-alustoja, markkinoinnin automaatiota ja paljon muuta, mikä tekee siitä erittäin monikäyttöisen ja mukautuvan alustan.

Kyllä, Contentful tarjoaa käyttäjille ilmaisen kokeiluversion, jonka avulla he voivat tutustua sen ominaisuuksiin ja kykyihin. Lisäksi se tarjoaa demoja ja dokumentaatiota, jotka auttavat käyttäjiä pääsemään alkuun.

Contentful suhtautuu tietoturvaan vakavasti ja toteuttaa alan standardien mukaisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi. Se tarjoaa ominaisuuksia kuten RBAC:in (Role Based Access Control) käyttäjien käyttöoikeuksien hallintaa ja tietosuojasäännösten noudattamista varten.

Contentfulia voidaan käyttää sekä staattisiin verkkosivustoihin että dynaamisiin sovelluksiin. Sen joustava sisällön toimittaminen API:en kautta mahdollistaa saumattoman integroinnin erilaisten frontend-teknologioiden kanssa.

Contentful on monipuolinen ja siitä voivat hyötyä monenlaiset toimialat, kuten verkkokaupan, median, matkailun, teknologian ja monien muiden alojen yritykset. Se on erityisen hyödyllinen yrityksille, jotka tarvitsevat joustavaa sisällönhallintaa erilaisissa digitaalisissa kanavissa.

Woman on her laptop

Usein kysytyt kysymykset – Contentstack

Contentstack on moderni headless CMS -järjestelmä, jonka avulla yritykset voivat luoda, hallita ja toimittaa sisältöä erilaisiin digitaalisiin kanaviin ja alustoihin.

Contentstack noudattaa headless CMS -lähestymistapaa, joka erottaa sisällönhallintatoiminnot esityskerroksesta. Tämä mahdollistaa suuremman joustavuuden minkä tahansa frontend-teknologian käyttämisessä, mutta antaa silti sisällöntuottajille mahdollisuuden hallita sisältöä.

Contentstack tarjoaa ominaisuuksia kuten sisällön mallintaminen, digitaalisten resurssien hallinta, työnkulkujen hallinta, sisällön versiointi, monikielisyyden tuki ja saumattomat integrointiominaisuudet.

Kyllä, Contentstack soveltuu erinomaisesti verkkokauppasivustoille. Se tarjoaa vankan sisällönhallintaratkaisun, joka voidaan integroida saumattomasti erilaisiin verkkokauppa-alustoihin tehokasta sisällön toimittamista varten.

Kyllä, Contentstack tukee monenlaisia integrointeja kolmansien osapuolten työkalujen ja alustojen kanssa, mukaan lukien verkkokauppajärjestelmät, analytiikkatyökalut, markkinoinnin automaatioalustat ja niin edelleen.

Kyllä, Contentstack tarjoaa käyttäjille ilmaisen kokeilun, jonka avulla he voivat tutustua sen ominaisuuksiin ja kykyihin. Lisäksi se tarjoaa demoja, dokumentaatiota ja resursseja, jotka auttavat käyttäjiä pääsemään alkuun.

Contentstack suhtautuu tietoturvaan vakavasti ja toteuttaa alan standardien mukaisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi. Se tarjoaa ominaisuuksia kuten RBAC:in (Role Based Access Control) käyttäjien käyttöoikeuksien hallintaa ja tietosuojasäännösten noudattamista varten.

Contentstack tarjoaa tehokkaat lokalisointiominaisuudet, joiden avulla sisältöä voidaan luoda ja hallita useilla kielillä. Näin varmistetaan yksilöllinen ja yhtenäinen kokemus globaaleille yleisöille.

Contentstack on monipuolinen ja sitä voidaan käyttää sekä staattisiin verkkosivustoihin että dynaamisiin sovelluksiin. Sen sisällönjakelu-API:t mahdollistavat saumattoman integroinnin erilaisiin frontend-teknologioihin.

Contentstack palvelee monenlaisia toimialoja, kuten verkkokauppa, media ja viihde, matkailu, teknologia ja niin edelleen. Se on erityisen hyödyllinen yrityksille, jotka edellyttävät vankkoja sisällönhallintavalmiuksia useissa digitaalisissa kanavissa.

Happy woman on her phone with an arm in the air in triumph

Kuinka Vaimo voi auttaa

Me Vaimolla käytämme huippuluokan digitaalisia järjestelmiä ja työkaluja ja teemme yhteistyötä arvostettujen kumppaneiden kanssa vauhdittaaksemme verkkoliiketoimintasi kasvua ja menestystä. Meillä on yli 15 vuoden laaja kokemus verkkokaupan maailmasta ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme valita parhaat alustat, ratkaisut ja teknologiat vastaamaan täsmällisesti heidän tarpeisiinsa.

Asiantuntemuksemme kattaa monenlaisia verkkokauppa-alustoja, digitaalisen kokemuksen ratkaisuja sekä uusimpia teknologiaratkaisuja. Sen ansiosta voimme tarjota räätälöityjä ratkaisuja, jotka sopivat saumattomasti yhteen visiosi ja liiketoimintatavoitteidesi kanssa.

 

Tarkett, rikkaan historian omaava johtava lattianpäällysteiden valmistaja, halusi luoda suoraan kuluttajille suunnatun (D2C) verkkokaupan. Contentfulin avulla Tarkettin työntekijät voivat varmistaa, että heidän sisältönsä tavoittaa heidän asiakkaansa kaikissa kanavissa ja takaa loistavan brändikokemuksen.

Tarkett case study »

 

Tiesitkö, että Vaimo on Contentfulin Gold-kumppani? Keskustellaan lisää siitä, kuinka voit tarjota asiakkaillesi sisältökokemuksia oikeassa paikassa ja juuri oikeaan aikaan Contentfulin avulla.

Ota yhteyttä »

Hei!

Valitse sivu: