Bedrijfsgebied

PIM

Platform

Akeneo

Regio

Europa

Sector

Detailhandel, Elektronica, Meubilair

De uitdaging: meerdere waarheden

Vraag het elke kok en ze zullen je hetzelfde vertellen: in een rommelige keuken kun je niet koken. Hetzelfde geldt voor je productinformatie. Als je informatie niet opgeruimd en op orde is, is het moeilijk bij te houden.

Calex ondervond de uitdagingen van versnipperde productgegevens toen ze hun aanbod begonnen uit te breiden. Op dit moment zijn de belangrijkste focusmarkten van Calex de Benelux, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, en ze betreden nu ook de Duitse markt. Tot nu toe richtten ze zich vooral op B2B, maar nu willen ze B2C aan hun aanbod toevoegen. Ze merkten een grote verschuiving naar e-commerce en datamanagement in hun branche, en ze realiseerden zich dat dit nodig was om ook hun activiteiten uit te breiden.

Wanneer je productinformatie verspreid is over veel plaatsen, heeft dat een impact op de dagelijkse werking van een bedrijf. Stel je voor dat je vier verschillende mensen moet vragen om de productspecificaties te vinden die je nodig hebt! Dit kost tijd en moeite die anders aan nuttigere taken besteed kan worden. Als het moeilijk is om je bestaande gegevens te verifiëren, waarbij er geen objectief antwoord is op vragen, ontstaan er bovendien meerdere waarheden.

Grootste pijnpunten:

  • Versnipperde productinformatie
  • Een ontbrekende bron van waarheid
  • Meerdere datapools
calex case study - the solution

De oplossing: product information management (PIM)

Calex voerde een business case uit om de mogelijkheden van datamanagement voor hun bedrijf van dichterbij te bekijken en besloot op basis van de resultaten om met Vaimo te werken. Vanaf het begin stond efficiënte communicatie centraal in het project. Vaimo betrok alle belangrijke stakeholders van Calex, zoals marketing en productmanagement, bij het project en alle beslissingen werden in nauwe samenwerking genomen. Eén toegewijde projectmanager aan beide kanten maakte echter het verschil voor een tijdige implementatie en een strak gedefinieerd project.

Vaimo bood een oplossing binnen de vooropgestelde tijd en het vooropgestelde budget, rekening houdend met de planning die was opgesteld tijdens de Discovery-fase. Met een totale projectduur van acht maanden kon Calex snel aan de slag met product information management. De Discovery-fase duurde vier maanden, waarbij het volledige project en de geplande integraties in kaart werden gebracht. Vervolgens nam de implementatie ervan drie maanden in beslag.

Vaimo ontwikkelde een aangepaste oplossing met behulp van het gebruiksvriendelijke Akeneo PIM, dat de grootste uitdagingen van Calex op vlak van datamanagement aanpakte.

Het resultaat: nauwkeurigheid en uniformiteit

Calex erkent dat dingen snel veranderen in e-commerce en dat er nooit een punt is waarop datamanagement ‘klaar’ is. Ze zien echter al positieve resultaten na de implementatie van het PIM-systeem.

Een van de grootste voordelen van PIM, dat een tastbare invloed heeft gehad op de activiteiten van Calex, is een aanzienlijke vermindering van fouten en misverstanden. Als de informatie van een leverancier bijvoorbeeld niet overeenkomt met de informatie waarover Calex beschikt, kost het maar een paar minuten om die gegevens te vinden en verifiëren. Een platform dat alle productinformatie huist en centraliseert is een gigantische troef in een branche waar nauwkeurigheid van het grootste belang is.

Het PIM-systeem maakt het ook gemakkelijk om gebieden te identificeren waar informatie ontbreekt of moet worden bijgewerkt. Een spelfout corrigeren? Productspecificaties toevoegen? De productbeschrijving uitbreiden? PIM maakt het eenvoudig voor Calex om gegevens toe te voegen, te bewerken en te updaten. Daarnaast kunnen leveranciers informatie toevoegen in de intuïtieve Supplier Data Manager van Akeneo. Dit vermindert handmatig werk aan de kant van Calex, omdat alle gegevens op een uniforme, georganiseerde manier worden ingevoerd

Grootste verbeteringen:

  • Eén gecentraliseerde bron met productinformatie
  • Minder fouten en inconsistenties
  • Minder handmatig werk om de informatie te verenigen

“Vaimo gaf ons de kans om een kritische blik op onze organisatie te werpen door diepgaande vragen te stellen. Veel dingen leken vanzelfsprekend, maar door onze processen te heroverwegen, kwamen we tot zeer interessante inzichten. We apprecieerden ook de grondige opvolging, zowel op vlak van IT als aan de menselijke kant.”

Marijn Marchand

Project Manager bij Electro Cirkel / Calex

Een toekomst met B2C

De PIM-implementatie legt de basis voor het nieuwe B2C-kanaal en uitbreiding in nieuwe landen. Door de gegevens op orde te hebben, kan Calex met vertrouwen communiceren met klanten en de nauwkeurigheid waarborgen.

De PIM-oplossing van Vaimo opent vele deuren. Flexibiliteit is erg belangrijk voor Calex en die flexibiliteit uit zich in een korte time-to-market. Calex kan zelfs binnen een jaar een nieuw product lanceren, waardoor ze kunnen inspelen op nieuwe trends.

Hi!

Kies je site: