Kundebasert tjenestenivåavtale

Tjenestenivåhåndtering er prosessen hvor du må identifisere forretningskrav og bestemme omfanget av tjenester, når de skal leveres, hvordan de driftes, gjenoppretting og ytelse. Dette innebærer stort sett å oversette dine forretningsbehov til IT krav. Det kan derfor være nyttig å utføre en gap-analyse for å finne eventuelle mangler mellom kravene. Etter det bør du utforme og forhandle frem avtaler, kjent som SLA-er, med de forskjellige avdelingene i bedriften. Håndtering av SLA-er innebærer å måle hvor godt kravene blir oppfylt, rapportere resultater og justere avtalene etter behov.

Tjenestenivåhåndtering (SLM) tilbyr et rammeverk hvor tjenester og tjenestenivåer blir avalt. Målet med SLM er å sørge for at prestasjon møter de konstant endrende behovene til kunders bedrift. Dette gjøres gjennom kontinuerlig forbedring av tjenester og prosesser.

98%

av e-handelsbedrifter mener at en time med nedetid, koster mer enn $100 000

$5,600

hvert minutt, er det gjennomsnittlige kostnaden for nedetid av nettverket

99.99%

oppetid er det du bør forvente fra alle moderne IT-tjenesteleverandører

Fordeler med tjenestenivåhåndtering

Med over 15 års erfaring med å støtte og vedlikeholde mer enn 400+ organisasjoner, har vi forbedret, perfeksjonert og utformet SLA-alternativer for våre kunder som fremmer riktig oppførsel for begge parter. Våre resultater støttes av de langvarige forholdene vi har med våre kunder – de forblir hos oss gennomsnittlig i over 5 år.

Service Level Management

Optimalisert kundeopplevelse01

Hos Vaimo, tilbyr vi SLA-er som putter våre kunder og deres kundeopplevelser først. Dette betyr å alltid bidra med å tilby profesjonell støtte til våre kunders virksomheter, slik at de kan tilby rask, sikker og uforstyrret kundeopplevelser.

Industriledende resultater02

Vaimo har industriledende resultater i forhold til konkurrenter når det gjelder ytele, sikkerhtet, kvalitet og oppetid. Dette støttes av våre langsiktige forhold med våre kunder, som på gjennomsnitt holder på med oss i mer enn fem år.

Fleksible forhold03

Vi tilbyr fleksible SLA-er som kan skaleres opp og ned for å dekke våre kunders forretningsbehov, samtidig som de endrer seg med vekst, markedsforhold, georafisk spredning og endringer i bedriften. Dette er mulig på grunn av størrelsen på bedriften vår med over 500 dedikerte spesialister omkring i verden.

Tydelige avtaler04

Hos Vaimo får du klare og entydige kontrakter som sørger for en felles forståelse av forventningene. Med erfaring fra utforming og forhandling av mer enn 200 SLA-er de siste årene, har vi perfeksjonert denne prosessen og utviklet klare beste praksiser. Våre spesialister er klare over og kan unngå vanlige feil og forvirringer.

En proaktiv tilnærming05

Verktøyene vi bruker og tjenestene vi tilbyr, lar vårt team proaktivt identifisere, feilsøke og løse hindringer før de påvirker din bedrift. Noen eksempler på dette er automatiserte tester, varsler og eskaleringer, overvåking av databrudd og forebygging av datatap.

Grundige SLA-er

En SLA definerer nivået på tjenester du forventer fra leverandører. Det beskriver målenheter du bruker på å måle tjenesten, samt tiltak og straffer som skal gjennomføres dersom tjenesten som har blitt avtalt ikke oppnås. En grundig og tydelig tjenesteavtale er en avgjørende del av kontrakter med teknologileverandører.

Her er noen eksempler på hva som kan inkluderes i en tjenesteavtale:

Tilgjengelighet og oppetid

Oppetid er hvor lenge tjenester er tilgjengelige for kunden, og er ofte sporet og rapporter enten per måned eller hver faktureringsperiode.

Spesifikke referansepunkt for prestasjon

Referansepunkter sammenlignes med prestasjon over tid.

Responstid

Tiden det tar for din tjenesteleverandør å svare på en forespørsel.

Løsningstid

Når leverandøren har registrert problemer og forespørsler, er dette tiden det tar for tjenesteleverandøren for å løse dem.

Forretningsresultater

Her kan spesifikke KPI-er bli brukt til å overvåke og måle hvordan tjenesteleverandører bidrar til forretningprestasjon.

Feilprosent

Denne måleenheten sporer prosentandel av feil, som feil i koden eller manglende overholdelse av frister. .

Førstegangsløsning

Dette er prosentandelen av innkommende samtaler som blir løst uten behov for at kundeservice skal ringe tilbake.

Gjennomsnittlig gjenopprettingstid

Hvor lang tid tar det å gjenopprette tjenesten etter et tidsavbrudd

Sikkerhet

I penetrasjonstesting, simulerer Vaimo et cyberangrep på din nettbutikk for å få en oversikt over ditt sikkerhetsnivå.

Tidsfaktor for kundeservice

Prosentandelen av anrop som blir besvart innen en oppgitt periode.

Omløpstid

Hvor lang tid det tar for tjenesteleverandøren å løse en sak etter at den er mottatt.

Med Vaimo er du alltid godt rustet til å håndtere de forskjellige utfordringene som kommer med netthandel. Vi har en historie når det gjelder å administrere nettbutikker år etter år og å sørge for at alt fungerer optimalt i perioder med høy nettbasert handel, som ferier og Black Friday.

Samtidig som mange av våre kunders koknkurrenter opplever avbrudd i tjenesten under perioder med høy aktivitet, fortsetter våre kunders tjenester og nettbaserte tilbud å være pålitelige, raske, sikre og uavbrutte. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan tjenestenivåhåndtering kan være til nytte for deg, og hvordan Vaimo kan hjelpe, ta gjerne kontakt med teamet vårt i dag.

Kontakt oss

Trusted by

Hello!

Choose your site: