Adobe Commerce (tidigare Magento) är en av de största e-handelsplattformarna i världen och plattformen har varit med och format e-handelslandskapet länge. Från det att Magento förvärvades av Adobe 2018 har plattformen utvecklats i snabb takt och med nya funktioner framtagna för att förbättra den digitala närvaron för företag världen över.

I det här blogginlägget går vi igenom Adobe Commerces viktigaste milstolpar sedan 2018. Vi kommer att titta på hur plattformen påverkat branschen sedan dess och kika närmare på den spännande nuvarande utvecklingen, som kommer att föra plattformen närmare composable commerce.

INNEHÅLL

Adobe Commerce 2.2 (2018)

Med Adobe Commerce 2.2 kom flera viktiga funktioner som syftade till att maximera konvertering och försäljning samt förbättra drift och säkerhet. Förbättringarna som tillkom var bland annat utökad funktionalitet och API:er för B2B samt Instant Purchase och PayPal in-context checkout.

Adobe Commerce 2.2 fokuserade på smartare och snabbare köpprocesser och innebar även bättre funktioner för dataanalys, för content staging och för förhandsgranskning. Uppdateringarna inom prestanda och säkerhet var också betydande och ledde till förbättrade API:er, bättre GraphQL-stöd och förbättrade säkerhetsverktyg såsom 2FA och ReCAPTCHA.

Under den här perioden såg vi också förbättringar av Adobes molninfrastruktur och Magentos PaaS(Platform-as-a-service)-erbjudande.

Viktiga funktioner som infördes under denna period

B2B-funktionalitet och API:er

Det var nu som B2B-funktionaliteten i Adobe Commerce blev branschledande i och med funktioner som organisationsstrukturer, delade kataloger (specialanpassade kataloger för företag), offerter, företagskredit samt arbetsflöden för godkännande och validering.

Instant Purchase – omedelbara köp

Den Amazon-inspirerade funktionen Instant Purchase lanserades med 2.2.2 (2017). Funktionen lanserades samma dag som Amazons patent på utcheckning med ett klick gick ut.1

Vi minns

Funktionen “Content staging”, som introducerades i version 2.1, innebar en stor förändring till det bättre för e-handlare, eftersom den gjorde att arbetsflöden som tidigare varit komplexa och tidskrävande (exempelvis flash sales med start vid midnatt) kunde automatiseras.
Den här funktionen är en självklarhet idag men det är nog flera utvecklare med mig som minns hur det var att behöva gå upp vid kl. 03.00 för att göra ändringar på kundens webbplats inför reor.

Adobe Commerce 2.3 (2018-2020)

Adobe Commerce och Magento Open Source 2.3 medförde många nya funktioner och förbättringar.

Viktiga funktioner som introducerades på plattformen under denna period

Produktrekommendationer med Adobe Sensei (B2C & B2B)

Produktrekommendationerna med Adobe Sensei var den första SaaS-produkten i Adobe Commerce-sviten som förbättrade den grundläggande handelsupplevelsen. Funktionen ingick i Adobe Commerce-licensen och fanns även som en fristående modul på Magento Marketplace.2 Magento Marketplace var ett nytt sätt att distribuera Adobe Commerce-funktioner. Tidigare var funktioner endast tillgängliga som ett paket och kunde bara aktiveras eller inaktiveras från själva kärnkoden.

Innehållshantering: Page Builder och dra-och-släpp

2016 förvärvade Magento Bluefoot CMS och dess underliggande Page Builder-teknik. Till en början togs Bluefoot CMS bort från marknadsplatsen vilket begränsade åtkomsten till endast ett fåtal Magento 1- eller Magento 2-kunder. Tre år senare, i mars 2019, introducerade Adobe Commerce 2.3.1 Page Builder för Adobe Commerce-kunder. Page Builder fick PWA-stöd i version 2.3.4 (januari 2020) och blev slutligen tillgänglig för Magento Open Source-kunder i version 2.4.3 i augusti 2021.

PWA Studio och fokus på API-täckning och GraphQL

Det här var ett avgörande ögonblick för Adobe Commerces utveckling mot hur plattformen ser ut idag. Även om ramverket PWA Studio och det underliggande Venia-temat inte längre utvecklas aktivt, var övergången till PWA storefront ett avgörande steg i plattformens utveckling.

Integration av Adobe Stock

Ännu ett avgörande steg. Detta var den första integrationen av Adobes produktkärna i Magentos ekosystem.

Lagerhantering med flera källor

MSI-projektet ligger mig fortfarande varmt om hjärtat eftersom det var det första community-ledda projektet. Sextiosex enskilda bidragsgivare arbetade med Magento Imagine 2018,3 och skapade 401 förfrågningar för projektet. När jag ser tillbaka blir det tydligt att det var ett välbehövligt första steg mot att frikoppla Magentos monolitiska system. På samma sätt som PWA bidrog till att Magento blev API-first och headless så gjorde MSI att Magento blev mer mikrotjänst-baserat och composable. Läs mer om MACH här.4

Vi minns

Adobe Commerce 2.3 banade väg för mycket av det som vi idag ser som avgörande egenskaper hos Adobe Commerce-produkterna: första AI-integreringen, första integreringen av Adobe-produkter, första headless- och API-first-implementeringen och första mikrotjänst-baserade implementeringen.

Adobe Commerce 2.4 (2020-2024)

Adobe Commerce 2.4.6 är den nuvarande versionen av Adobes handelsplattform. Denna version har allt som krävs för stora till medelstora företag med ambitionen att skala upp sin verksamhet.

Adobe introducerar fler säkerhetsförbättringar, korrigeringar och tekniska framsteg med varje ny punktversion. Den viktigaste utvecklingen av plattformen sker dock i integrationslagret. Nu, mer än någonsin, utnyttjar Adobe Commerce nya SaaS Commerce Services (som Catalog Service), tredje part (Store Fulfillment för Adobe Commerce av Walmart Technologies) och förstaparts-integrationer (som Payment Services och Live Search). Det moderna Adobe Commerce bygger på integrationsramverk som Adobe I/O Events och använder sig av Adobe Developer App Builder för att möjliggöra API-first-utveckling av plattformen.

Viktiga funktioner som introducerades på plattformen under denna period:

Live Search med Adobe Sensei (B2C och B2B)

Live Search ingår i en Adobe Commerce-licens och är ett bra alternativ till Open Search som är standard för Adobe Commerce och Magento Open Source. Det kan ses som en konkurrent till produkter som Algolia och Klevu på grund av dess inbyggda integration med Adobe Commerce och produktrekommendationer från Adobe Sensei.

Säljassisterade inköp

Att låta admin-användare logga in som kunder ger bättre förståelse för kundens perspektiv i B2C- och B2B-scenarier. Tack vare GraphQ fungerar denna funktionalitet även med storefront som är headless .

Betalningstjänster

Adobe Commerce betaltjänster ger Adobe Commerce-handlare en heltäckande betalningslösning. Lösningen omfattar analysmetoder, integrationer med handels-arbetsflöden och möjliggör också användning av PayPal Pay in 4 för Adobe Commerce-handlare.

Adobe Commerces katalogtjänst, Adobe Catalog

Adobes Catalog Service är en multi-tenant SaaS-tjänst som kan visa produkt- och kategori-information snabbare. Tjänsten förenklar skapandet av bra kundupplevelser.

slide depicting example of catalog and price service for adobe commerce

Source: Adobe Summit 2023 – Adobe

Site-Wide Analysis Tool

Site-Wide Analysis Tool är ett proaktivt självbetjäningsverktyg och centralt arkiv som innefattar detaljerade systeminsikter och rekommendationer för att säkerställa att Adobe Commerce-installationen är säker och fungerar som den ska.

Verktyget ger dygnet runt-övervakning av prestanda, i realtid, samt rapporter och råd för att identifiera potentiella problem och få bättre insyn i webbplatsens hälsa, säkerhet och applikations-konfigurationer. Sammantaget bidrar Site-Wide Analysis Tool till att minska tiden som går åt till att lösa problem och förbättra webbplatsens stabilitet och prestanda.

Adobe I/O-händelser för Adobe Commerce (API Mesh)

“Communication” är ett händelsebaserat ramverk för Adobe Commerce som möjliggör integration med olika förstaparts- (t.ex. AEM) och tredjepartssystem (t.ex. ERP).

Adobe Developer App Builder för Adobe Commerce

Med App Builder kan utvecklare bygga moderna Adobe Commerce-applikationer och utöka funktionaliteten i kärnapplikationer. Till exempel kan Amazon Sales Channels integreras med hjälp av App Builder..5

Vi minns

Jag kan inte nog understryka hur viktiga funktioner som Catalog Service är för Vaimos större kunder. De här tjänsterna gör stor skillnad eftersom de ger bättre prestanda och tillförlitlighet i systemet. Funktioner som Seller Assisted Shopping gjorde att man fick förståelse för kundens perspektiv, på ett sätt som tidigare varit omöjligt. Alla funktionerna fungerar dessutom ihop likt en API-first-upplevelse, vilket gör att tekniker som Alokai kan användas fullt ut.

Den senaste versionen av Adobe Commerce

Framöver kommer Adobe Commerce-kunder att använda Core (t.ex. 2.4.7) + SaaS (t.ex. Live Search och Recommendations) + App Builder för utbyggnadsmöjligheter. Den senaste utgåvan kom den 13 februari 2024 och innehöll en patch-uppdatering (2.4.6-p4) för kärn-plattformen och en hel del SaaS-lanseringar och uppdateringar. Vi kommer att gå in på dessa mer djupgående i framtida artiklar.

Här är en kort översikt över de mest intressanta funktionerna:

Adobe Commerce senaste SaaS-produkter

HIPAA-lösning

Lösningen gör att e-handlare kan lansera e-handelsupplevelser för produkter och tjänster inom sjukvård. Adobe Commerce nya HIPAA-lösning ger ett säkert skydd åt patientinformation.

Betalningar

Betalningar kan nu tas emot via Adobe Payments nya headless API:er.

Prenumerationer

Tillägget Zuora Subscription Management är tillgängligt som en App Builder-app.

Live Search-uppdateringar

Den senaste versionen av Live Search fokuserar på att göra sökfunktionerna enkla att använda och på att låta användarna helt anpassa sökupplevelsen för att passa unika behov. Nu går det också att tillämpa AI-regler för så kallad re-ranking för att täcka alla frågor.

Många fler uppdateringar finns tillgängliga nu – läs mer om dem här.

Framtiden för Adobe Commerce

Adobe Commerce 2.4.7

Nästkommande version av Adobe Commerce (2.4.7) kommer i april 2024. Release notes för betaversionen finns här. Här är en sammanfattning av de funktioner och säkerhetsuppdateringar som kommer att läggas till:

Metapaket för Adobe Commerce Extension

Det här är en viktig funktion eftersom den effektiviserar uppgraderings-processen, inklusive förstaparts-moduler. Funktionen svarar på behovet av att hålla hela Adobe Commerce-projektet uppdaterat, inklusive all programvara som används.

Seller initiated quotes

B2B-säljare kommer att kunna initiera en offert direkt från ”Quote and Customer”. Detta möjliggör mer varierade B2B-försäljningsalternativ. Ta en titt på hur en ”Request for quote” går till här.

ApplePay, GooglePay och PayPal-credit

Dessa betalningsalternativ kommer vara tillgängliga direkt i plattformen.

API Mesh, Adobe I/O och App Builder

I alla sessioner på Adobe Summit 2023 nämnde tre tjänster – Adobe I/O, App Builder [Adobe I/O Runtime] och API Mesh. Dessa tjänster hjälper Adobe att förverkliga framtidsvisionen för sin handelsplattform.

Här är ett exempel på hur tjänsterna kan användas i ett orderhanterings-sammanhang:

slide from Adobe Summit 2018 depicting example flow for order management

Source: Adobe Summit 2023 – Adobe

  • Adobe I/O [åtkomst via Adobe Developer Console] kan skicka händelser från Adobe Commerce till App Builder för att möjliggöra händelsestyrd arkitektur
  • API Mesh kan användas för att skicka Adobe I/O-händelser från tredjepartsappar (t.ex. Alokai)
  • Vi kan utföra viss logik eller låta händelsen passera via en app i App Builder till andra mikrotjänster (t.ex. SAP, PIM, etc.)

Dessa tjänster gör att utvecklare kan utöka Adobe Commerce (App Builder), kommunicera med Core (via Adobe I/O) och integrera med tredjepartstjänster (via API Mesh).

Composable commerce

PWA Studio-komponenter kommer att användas i olika Adobe-produkter, som AEM, vilket möjliggör Commerce-arbetsflöden. Vi vet också att Zuora Revenue and Subscription Management (ej tillgängligt) och Salsify Product Information Management kommer till Adobe Commerce. Vi kan nu förvänta oss SaaS-produkt-uppdateringar och -releaser med varje Adobe Commerce-version.

Slide from Adobe Summit 2023 depicting composable commerce integrations

Source: Adobe Summit 2023 – Adobe

Prestanda

Prestanda är A och O, särskilt när man har miljontals SKU:er i sin katalog. Adobe Commerce prestandamässiga och funktionella flaskhalsar ska lösas genom att införa mer Commerce. I framtiden kommer fler förstapartsmoduler att tas bort från kärnkoden och flyttas till Adobe Authored Extensions och Adobe Commerce Marketplace Extensions. Samtidigt introduceras redan funktioner som Adobe Commerce AR Viewer som Adobe Commerce Marketplace Extensions. Vi kommer att få se fler liknande justeringar i framtiden.6

Fler flöden

Eftersom flöden från Walmart, Amazon, Facebook och Instagram nu är en del av Adobe Commerce kommer vi antagligen även att få se YouTube, TikTok med flera i framtiden.

Avslutande tankar

När jag ser tillbaka på vad Magento och Adobe Commerce gjort för e-handeln i allmänhet och för själva plattformen i synnerhet, tvivlar jag inte på att företaget kommer att spela sin roll som plattformsägare väl även i framtiden. Adobe Commerce kommer att fortsätta förnya sig inom utmanande områden såsom composable commerce och B2B och de kommer att fortsätta tillhandahålla bästa praxis och bra exempel i sina framtida produkter.

Hur Vaimo kan hjälpa till

Att dra nytta av Adobe Commerces alla framsteg kräver att man har en partner som verkligen kan plattformen.

Vi på Vaimo kan ge ert företag den vägledning som krävs för att få ut det absolut mesta av Adobe Commerce.
Vi kan se till att ni kan utnyttja plattformens senaste funktioner på ett effektivt sätt. Från B2B-funktioner till banbrytande integrationer som PWA Studio och Adobe Sensei – vårt team kan skapa specialanpassade lösningar som ligger i linje med era affärsmål.

Upptäck hur Vaimo hjälpte B2B-jätten Pronovias att hantera komplexiteten som det kan innebära att sälja anpassningsbara brudklänningar. Vaimo skapade en skräddarsydd lösning åt Pronovias som hanterar ett stort antal konfigurerbara produkter. Läs kundcaset om Pronovias här.

Källor

1 – Magento Releases Instant Purchase – randwmedia.com
2 – Product Recommendations – commercemarketplace.adobe.com
3 – Image 2018 – slideshare.net
4 – What is MACH? – machalliance.org
5 – adobe amazon-sales-channel-app-builder – github.com
6 – AR Viewer – commercemarketplace.adobe.com