Trots den ekonomiska avmattningen står sig martech (marketing technology)-marknaden stark. Branschen har siktet inställt på fortsatt tillväxt och fokus ligger på hur företag ska investera för att kunna expandera och möta ökad efterfrågan.

På MarTech Nordic 2023 presenterade talarna insikter om vilka nyckelelement som bör finnas i en martech-stack och hur dessa kan bidra till att bygga en mer effektiv kundupplevelse genom data och teknik.

 

Innehåll

 

Personalisering i stor skala: hur man planerar för framgång

I sitt tal på eventet gick Steven Volders, Vaimos Global GTM Director – Customer Data, Insights & Activation, igenom hur man lyckas med personalisering på en krävande och föränderlig marknad.

 

Att förstå hur viktigt det är med personalisering på dagens marknad

Infographic about Dagens konsumenter kräver mer personliga upplevelser än någonsin och undersökningar visar även att en majoritet av konsumenterna lämnar en webbplats om den inte lever upp till förväntningarna när det gäller personalisering. Konsumenter är också mer benägna att köpa från varumärken som erbjuder personliga upplevelser.

Personalisering har även en positiv inverkan på företags resultat. Organisationer som jobbar med personalisering på rätt sätt ökar intäkterna med 10 till 15 procent och de verkliga ledarna inom personalisering ökar intäkterna med så mycket som 25 procent. Personalisering är med andra ord viktigt för både kunder och företag.

För företag brukar det ta en del tid att få till personaliseringen på rätt sätt. Härnäst kommer vi att gå igenom de olika mognadsnivåerna för personalisering som vi har identifierat. Undrar du var ert företag befinner dig när det gäller personalisering och hur ni ska ta er till nästa nivå? Då ska du läsa vidare. Vi kommer att klargöra just detta i de kommande styckena.

 

Definiera er framgång och gå i bräschen för förändring

Låt oss börja med att titta på de fem nivåerna av personalisering som vi identifierat:

1. Ingen personalisering
2. Personalisering i en enda kanal
3. Personalisering över flera kanaler
4. Omnikanals-personalisering
5. Samlad personalisering

De flesta företag har utrymme för förbättringar när det gäller personalisering. Läs vidare för att se hur ert företag kan komma igång.

 1. Vision och uppdrag: Till att börja med behöver ni definiera er vision och ert mission. För många organisationer kan det vara mycket komplicerat att gå från traditionella arbetssätt till ett helt optimerat sätt att jobba som har kundernas synvinkel i åtanke. Allt börjar med en tydlig vision som ger er en riktning. En utmaning som vi ofta ser är alltså att omnikanals-personalisering tvingar företag att arbeta på ett nytt och kundorienterat sätt. Förändringen kräver en gemensam vision och ambition som stöds av ledningsgruppen.
 2. Mål, roadmap och resultat: Steg två är att göra er vision mer specifik så att er strategiska vision kan översättas till operativa instruktioner eller riktlinjer. Det görs genom att definiera tydliga mål och de viktigaste strategiska pelarna för att uppnå dem vilket ger hela organisationen vägledning.
  Genom att definiera viktiga önskade resultat (smart goals) för varje mål tydliggörs riktningen för de olika operativa teamen. Exakt hur de ska uppnå detta är mindre viktigt i detta skede. De bör i viss utsträckning ha frihet att experimentera och lära sig, men alltid ha de övergripande målen i åtanke. Utvärdera de viktigaste resultaten kvartalsvis eller till och med månadsvis för att bedöma era prestationer.
 3. Det här är några grundläggande steg för att förbereda sig för förändringen, som kan innebära en ganska stor omställning:
  • Skapa en känsla av att det brådskar: Se till att det finns en känsla av att det är bråttom i organisationen för att undvika att falla tillbaka till tidigare arbetssätt. Ett sätt att göra detta är att ha en djärv ambition såsom exempelvis en fördubbling av omsättningstillväxten. För att omsättningstillväxten ska kunna fördubblas kan medarbetarna inte fortsätta att göra samma sak som de är vana vid. De behöver nya strategier, verktyg, processer och arbetssätt.
  • Uppmuntra ert team att leda förändringen: Det är viktigt att alla hjälps åt att föra förändringen vidare. Det räcker inte med en person som har en stark vision om att gå vidare utan det behövs flera människor som kan driva förändringen. Se till att ha en bra blandning av chefer inom koalitionen som leder arbetet.
  • Kommunicera visionen: Kommunikation är en permanent nyckel till hela övergången. Kommunicera visionen och varför vissa saker måste göras.
  • Stärk medarbetarna och undanröj hinder: Om ni till exempel nyligen har implementerat ett nytt automatiseringsverktyg för marknadsföring som inte passar er vision så kan ni behöva gå vidare. Detta kanske inte är det första steget men kom ihåg att se på er vision som en helhet och inte använda verktyg som inte passar den.
  • Skapa kortsiktiga vinster, men fira inte segern för tidigt: Snabba framgångar kan bidra till att hålla teamet motiverat, men undvik att fira segern för tidigt. Att behålla en känsla av att det är bråttom är avgörande för att hjälpa organisationen att ställa om till den nya verkligheten.

   

  Hur man förbereder sig för och hur man lyckas med personalisering i stor skala

  Här är de viktigaste åtgärderna för att lyckas med optimering och personalisering i stor skala:


  1. 1. Definiera ert syfte. Dröm stort, börja smått.

  Dröm stort och börja smått men se till att alltid ha den långsiktiga visionen i åtanke. Fokusera inte för mycket på kortsiktiga lösningar eller nuvarande begränsningar eftersom de bara tar er en bit på vägen och antagligen inte hjälper er nå er vision.

  2. Ha en samlad bild av kunder och produkter
  Se till att kunder kan visualiseras i en enda vy. Även produkterna bör kunna ses i en samlad vy. Se till att lösningar finns på plats för att uppnå detta och glöm inte att ha rätt processer och människor på plats för att få saker att hända.

  Vill ni veta hur kundupplevelser kan förbättras med hjälp av centraliserad kunddata? Utforska hur en CDP kan hjälpa er att bättre förstå och utnyttja kunddata för omnikanalsanpassning.

  3. Framtidssäkra er plattform för optimering i stor skala
  Se till att ni har en framtidssäkrad plattform för optimering i stor skala. Fokusera inte bara på kort sikt (t ex snabba integrationer) utan se till att ha rätt plattform på plats för att uppnå långsiktiga mål.

  4. Se personalisering som en del av en kontinuerlig förbättringsprocess
  Fokusera på att leverera värde till era kunder med tvärfunktionella team.

  5. Det är tillåtet att misslyckas
  Även om målen är fastställda bör vägen dit vara flexibel. Det innebär att det är helt okej för de operativa teamen att misslyckas så länge de lär sig av det.

  En CDP (Customer Data Platform) ger enhetliga kundvyer och gör det lättare att fokusera på kundupplevelser. Läs mer om CDP:er och ladda ner vår kostnadsfria e-bok »

   

  Andra centrala teman från Martech Nordic 2023

  Nödvändigheten av ett robust ekosystem för martech

  För att lyckas i det ständigt föränderliga martech-landskapet är det viktigt att bygga ett robust martech-ekosystem. Martech-stacken bör vara noggrant sammanställd och kunna anpassas till affärsmål och tillväxtstrategier. I ett klimat av ekonomisk osäkerhet är martech-valen avgörande för kunna ligga steget före.

  Datadrivet beslutsfattande

  En av de viktigaste nycklarna till framgång 2023 och framöver är intelligent användning av data. Genom att utnyttja kraften i dataanalys går det att skapa personaliserade marknadsföringskampanjer som resonerar med er målgrupp. Det är hög tid att anamma en mer personlig, datadriven strategi.

  Engagemang i realtid

  Dagens konsumenter förväntar sig engagemang i realtid. Martech-lösningar som underlättar omedelbara, personliga interaktioner är oumbärliga för att uppfylla dessa förväntningar. Realtidsengagemang förbättrar inte bara kundupplevelsen utan gör det också möjligt för företag att snabbt reagera på förändrade marknadsvillkor.

  Enhetlighet över alla kontaktpunkter

  Att upprätthålla en konsekvent kundupplevelse över alla kontaktpunkter är avgörande för att behålla och utöka er kundbas. Martech-stacken bör göra det möjligt att leverera ett enhetligt budskap och en enhetlig upplevelse oavsett om en kund interagerar med ditt varumärke på din webbplats, sociala medier eller via e-post.

   

  Trots ekonomiska utmaningar så ser det ljust ut för martech med fortsatt tillväxt under 2023 och 2024. För att få ut det mesta av era investeringar bör ni fokusera på att bygga ett stabilt ekosystem för martech som gör att ni kan använda data för personlig marknadsföring, möjliggöra engagemang i realtid och upprätthålla en konsekvent kundupplevelse.

   

  Hur Vaimo kan hjälpa till

  Våra erfarna experter kan hjälpa er att klargöra vision och ambitioner och översätta dem till en roadmap för gradvis förbättring enligt vårt beprövade ramverk:

  • Syfte (vision och mål)
  • Performance (mål och nyckelresultat)
  • Processer (t.ex. för att förstå och optimera kundresan)
  • Människor (roller, utbildning, kultur)
  • Plattform (verktyg, data)

  Behöver ni specifik vägledning för att ta er vidare inom martech? Ta en titt på våra utvärderingstester för CDP, Headless CMS och PIM för att ta reda på var ni står inom dessa områden och om ni skulle kunna dra nytta av dessa lösningar. Eller kontakta oss för att komma igång direkt.