Stockholm, den 5 april 2023 –– Vaimo, en ledande digitalbyrå inom kundupplevelse, och Contentsquare, ledande aktör inom upplevelseanalys, har ingått ett samarbete för att hjälpa sina kunder fatta snabbare och mer välgrundade datadrivna beslut. Målet är att optimera digitala upplevelser och överträffa användarnas förväntningar.

Contentsquares plattform analyserar miljarder digitala kundinteraktioner och tar fram insikter som driver ökad affärstillväxt och ger företag förmågan att leverera mänskligare digitala upplevelser. Tack vare plattformens unika kapacitet vad gäller beteendeinsikter, kan Contentsquare ge en helhetsbild av kundengagemang på webben och i digitala kanaler, vilket synliggör friktionspunkter och förenklar förbättringar av kundupplevelsen.

Med ett starkt tjänsteerbjudande inom e-handel, innehålls- och datahantering, hjälper Vaimo sina kunder att bli datadrivna och nå sin fulla potential vad gäller data. Vaimos tjänsteerbjudande utökades nyligen genom uppköpet av Brysselbaserade Nobi.digital, en digitalbyrå specialiserad på datadriven marknadsföring, digital analys, UX och upplevelseanalys, konverteringsoptimering, personalisering och flerkanalsoptimering.

“Vi har haft förmånen att jobba med Contentsquare i flera år och vi har många gemensamma kunder. Kunderna trivs med Contentsquare eftersom plattformen gör det enkelt att identifiera vad som driver konverteringar och vad som står i vägen för dem. Det här verktyget demokratiserar datainsikter och hjälper kunderna att på ett effektivt sätt fokusera förbättringsarbetet på rätt områden. Vi är glada att expandera vårt samarbete med Contentsquare globalt, för att kunna leverera ökat värde till våra kunder och andra ledande varumärken.”

image of Steven Volders

––Steven Volders, Global GTM Director, Customer Data Insights & Activation, Vaimo

“Inget varumärke har råd att stoppa huvudet i sanden när det gäller att förstå sina kunder. Insikter inom kundupplevelse gör det möjligt att förstå vad kunderna vill uppnå och vad som kommer i vägen för en sömlös navigering.”, säger Martin Voetmann, Regional Vice President Nordics på Contentsquare.“ Tillsammans kommer Vaimo och Contentsquare hjälpa varumärken leverera bättre digitala upplevelser som i sin tur leder till ökad kundlojalitet och tillväxt.”

Om Vaimo

Vaimo är en av världens ledande experter inom e-handel och digitala kundupplevelser. Vi är en fullservicebyrå som levererar konsulttjänster, design, utveckling, teknisk support och analys till varumärken, återförsäljare, tillverkare och andra organisationer, världen över.

Om Contentsquare

Contentsquare gör den digitala världen mänskligare. Med sin AI-drivna plattform ger Contentsquare rika insikter om kunders beteenden, känslor och avsikter — på alla beröringspunkter i kundresan — vilket möjliggör för företag att bygga empatiska kundrelationer och påverka långsiktigt. Contensquare är den globala ledaren inom upplevelseanalys och hjälper varumärken världen över att förnya sina arbetssätt. Plattformen möjliggör handling i företagsskala och bygger kundförtroende med datasäkerhet, integritet och tillgänglighet. Över 1000 ledande varumärken använder Contentsquare för att öka sin tillväxt, förbättra kundnöjdheten och för att röra sig med mer smidighet i en ständigt föränderlig värld. Plattformens insikter driver kundupplevelsen på över 1 miljon webbplatser världen över. Grundat i Paris och med kontor världen över, har Contentsquare tagit in 810 miljoner dollar i kapital från bland andra Softbank och BlackRock.