Stockholm, Sverige, 10 mars, 2023 – Vaimo, en ledande digitalbyrå inom kundupplevelse, skapar en gemensam organisation i Sverige, Finland, Danmark och Norge för att tillsammans bli Vaimo Norden. Denna sammanslagning kommer bredda och öka tillgängligheten av det tjänsteerbjudande som Vaimos kunder har på de lokala marknaderna. Det innebär även att Vaimos medarbetare får nya, spännande karriärvägar och roller, samtidigt som man möjliggör enklare horisontella förflyttningar inom organisationen. Övergången påbörjades redan i början på året och både kunder och medarbetare har varit överväldigande positiva.

 

Vi ser med spänning på vårt nästa kapitel i den fantastiska framgångsresa som Vaimo varit på i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Genom att slå ihop verksamheten över de nordiska grannländerna är vi övertygade om att vi kan vägleda och hjälpa våra kunder ännu bättre. Detta genom att ha en närmare tillgång till en bredare bas av kompetens inom digital kundupplevelse och projektleverans i världsklass.

image of robin carlsson

Robin Carlsson
Norden-VD, Vaimo

 

Med ett starkt tjänsteerbjudande inom e-handel, innehåll- och datahantering påskyndar Vaimo sin omställningsprocess mot s.k. komponentbaserad e-handel och innehåll (composable commerce/content). Detta samtidigt som man lägger till ytterligare en avdelning inom insights och activations. Denna kommer som ett led i det uppköp av Nobi.digital, en Brysselbaserad byrå fokuserad på datadriven marknadsföring som tillkännagjordes tidigare i år. Nobis team är specialister inom kunddatahantering, digital analys, UX- och upplevelseanalys, konverteringsoptimering, personalisering och flerkanalsoptimering.

Robin Carlsson, fortsätter, “vårt fokus för kommande år kommer vara att bredda vårt erbjudande för att kunna stötta och leda våra kunder strategiskt genom en digital transformation och mot slutmålet att vinna den digitala kapprustning som fortsatt pågår. Detta kommer hjälpa oss i sin tur mot vår vision om att vara världens mest respekterade partner inom digital kundupplevelse.”
Vaimo Norden kommer fortsätta sin framgångsresa tillsammans med kunder, medarbetare och partners. Med 170 branschledande experter, 22 nationaliteter och 8 kontor finns både grund och momentum att bygga vidare på när man blir en gemensam marknad. Vaimos team ser fram emot en spännande framtid med ett tätare samarbete med våra nordiska grannar.

Om Vaimo

Vaimo är en av världens ledande experter inom e-handel och digital kundupplevelser. Som en fullservicebyrå levererar vi konsult-, design-, utvecklings-, support- och analystjänster till varumärken, återförsäljare, tillverkare och organisationer över hela världen.