Datahantering med Vaimo

Datahantering innebär att samla, lagra, organisera, underhålla och använda data på ett sätt som säkerställer att samma data är fullständig, korrekt och tillgänglig. Olika verktyg, tekniker och strategier används för att hantera data under datalivslängdens olika faser.

Effektiv datahantering är avgörande både för att kunna fatta välgrundade beslut och för att förbättra den operativa effektiviteten. En bra datahantering är såklart också viktig för att följa dataskyddslagstiftning.
Det handlar om att fastställa riktlinjer och rutiner för datastyrning, datakvalitet, datasäkerhet och dataintegritet. Datahantering omfattar även användning av dataanalys och business intelligence-verktyg.

Våra experter ger strategisk vägledning och stöd för utformning, implementering och drift av följande typer av datahantering: hantering av produktinformation, hantering av kunddata och hantering av digitala tillgångar.

 

Kontakta oss i dag »

Vaimo people on the composable architecture page.

PIM (Product Information Management)

Ett PIM-system kan på en och samma gång både effektivisera affärsprocesser, förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen.

PIM-systemet stödjer hela processen med att skapa, berika, planera och publicera produktinformation i alla nödvändiga kanaler.

De viktigaste fördelarna med PIM:

 • Ökad automatisering vilket kraftigt minskar manuellt arbete och felaktigheter
 • Snabbare time-to-market
 • Ökad konverteringsgrad genom att kunderna får tillgång till omfattande och korrekt produktinformation
 • Ökat förtroende och tillit hos kunderna tack vare fullständig produktinformation
 • Färre returer tack vare välinformerade kunder

Läs mer om PIM »

Man working behind a computer and wearing headphones.

Kunddatahantering

Vill ni fatta mer välgrundade beslut, optimera er verksamhet och förbättra er kundupplevelse? Isåfall kan det vara dags att se över er kunddatahantering eller CMD (Customer Data Management). Med kunddatahantering menas att samla in, lagra, organisera och analysera kunddata. Målet med kunddatahantering är att skapa en enda, enhetlig bild av kunden genom att samla in och integrera data från flera källor.

De viktigaste fördelarna med CMD:

 • Bättre förståelse för kunder genom exempelvis demografisk information, köphistorik och beteendemönster
 • Förbättrat kundengagemang genom att identifiera de mest effektiva sätten att interagera med kunderna såsom anpassade produktrekommendationer och riktade meddelanden
 • Bättre val och förbättrad övergripande strategi med värdefulla insikter om kundernas beteende och preferenser
 • Ökad effektivitet genom att automatisera processen för insamling och analys av kunddata i en centraliserad infrastruktur

Kunddatahantering »

Image of two men working in an office environment.

Hantering av digitala tillgångar

DAM (Digital Asset Management) är en process för att lagra, organisera och distribuera digitala tillgångar såsom bilder, videor, ljudfiler, dokument och andra typer av medieinnehåll.

Genom att hantera digitala tillgångar effektivt kan tid som läggs på manuella processer minskas och risken för fel i varumärkesprofilering och budskap minimeras.

De viktigaste fördelarna med digital tillgångshantering:

 • Sparar tid och förbättrar produktiviteten tack vare centralt arkiv för alla digitala tillgångar
 • Säkerställer att alla digitala tillgångar följer riktlinjerna för varumärket och minskar risken för fel i budskap och varumärkesprofilering
 • Minskar kostnaderna för att skapande, lagring och distribution av digitala tillgångar genom att effektivisera processerna för hantering

DAM (Digital Asset Management) »

A man and woman working in a modern workplace.

CDP:er (Customer Data Platforms)

Våra experter utformar och implementerar anpassade CDP:er i nära samarbete med kunden. Vi säkerställer datakvalitet, integritet och säkerhet samtidigt som vi möjliggör sömlös dataaktivering med anpassade marknadsföringskampanjer.

Samla all kunddata på ett ställe och främja en datadriven kultur inom er organisation. Utnyttja kraften hos data för att driva tillväxt, öka kundnöjdheten och för att ligga steget före på en konkurrensutsatt marknad.

Customer data platforms »

Pleasing artistic image of 4 chairs in neutral tones of charcoal, beige, army green, and subdued yellow.

Bättre upplevelser med datahantering

Om detta beskriver er och era framtida mål så passar Vaimos tjänster för datahantering perfekt:

 • Ni vill förbättra affärsprestanda och fatta mer välgrundade beslut baserade på data
 • Ni vill förbättra effektiviteten och minska den tid och de resurser som krävs för att er data ska vara värdefull
 • Ni vill säkerställa att er data är korrekt, konsekvent och uppdaterad
 • Ni vill få en djupare förståelse för era kunder genom att samla all kunddata på ett ställe
 • Ni vill ha möjlighet att skräddarsy marknadsföringsinsatser som verkligen når fram till era kunder
 • Ni vill få konkurrensfördelar genom att utnyttja er data mer effektivt än konkurrenterna

Är ni redo att prioritera datahantering i er organisation?

Kontakta oss i dag.

Kontakta en av våra experter i dag »

Happy team members high-fiving one another in an office.

Trusted by

Hej!

Välj sida: