Omvandla data till viktiga insikter om kunder

Sömlösa och personliga utbyten med kunder har blivit allt viktigare på dagens konkurrensutsatta marknad. Samtidigt har nya dataskyddsregler och förändrad praxis vad gäller spårning begränsat möjligheterna för anpassad marknadsföring. I och med att tredjepartscookies fasas ut alltmer har det blivit mer eller mindre ett måste att ha centraliserad kunddata som kan användas i realtid.

CDP:er (Customer data platforms) är det senaste inom tekniska lösningar för hantering av kunddata. Plattformarna fungerar som centraliserade hubbar som kan samla in, lagra och analysera kunddata, på ett sätt som är kompatibelt med gällande dataskyddslagstiftning.

En CDP är en helhetslösning som integrerar data från en mängd olika källor såsom reklamplattformar, sociala medier, beteendedata från webbplatser och mobilapplikationer, automatiserad marknadsföring, kundinteraktioner offline, transaktioner, interna databaser med mera. De ger oöverträffad förståelse för kunders preferenser, vanor och förväntningar. Företag som använder sig av en CDP får därför stora konkurrensfördelar.

Kontakta oss i dag»

Vad är en CDP – Customer data platform?

En CDP är en mjukvarulösning som gör det möjligt att samla in, organisera och hantera kunddata från olika källor i en central hubb. CDP:er är designade för att skapa omfattande och enhetliga kundprofiler genom att integrera data från olika källor såsom webbplatser, mobilappar, sociala medier, e-postmarknadsföring med flera.

Med en CDP placeras kunderna i centrum för strategier. Plattformen gör det möjligt att skapa sofistikerade riktade marknadsföringskampanjer och personliga upplevelser som förbättrar kundengagemanget.

Hur fungerar en CDP?

En CDP samlar in, organiserar och aktiverar kunddata så att den kan användas för att skapa personlig marknadsföring. Så här fungerar en CDP:

Samlar in01

En CDP samlar in kunddata från olika källor såsom mobilappar, webbplatser, CRM-system med flera. Denna data kan innehålla surfbeteende, demografisk information, kundinteraktioner, köphistorik och preferenser.

Organiserar och unifierar02

En CDP sammanför insamlad data och skapar enhetliga kundprofiler. Plattformen åtgärdar inkonsekvent information och dubbla register. Den säkerställer att uppgifterna är korrekta, konsekventa och uppdaterade, vilket bidrar till att skapa en omfattande och holistisk bild av varje kund.

Berikar03

CDP:n kompletterar kundprofilerna med mer data från ytterligare källor, såsom offline-interaktioner, aktivitet på sociala medier och data från tredje part. Detta förbättrar omfattningen av och kvaliteten på de kundinsikter som finns tillgängliga för analys och segmentering.

Datasegmentering04

Tack vare enhetliga och omfattande kundprofiler kan man med CDP också segmentera enligt specifika kriterier, såsom beteende, demografi, intressen eller köphistorik. Denna segmentering möjliggör riktade marknadsföringskampanjer och skapandet av personliga kundupplevelser.

Aktivering i realtid05

CDP:er underlättar aktivering av data i realtid, vilket innebär att kunddata kan användas direkt i olika marknadsföringskanaler. På så sätt kan personligt innehåll, rekommendationer och erbjudanden levereras vid exakt rätt tidpunkt. Detta leder i sin till tur ökat kundengagemang och högre konverteringsgrad.

Analys och aktivering06

CDP:er har effektiva analys- och rapporteringsfunktioner som gör det möjligt att analysera kundbeteenden, jämföra kampanjresultat och upptäcka trender. Funktionerna ger användbar kunskap som sedan kan ligga till grund för marknadsföringsstrategier, produktutveckling och övergripande affärsbeslut.

Integrering med marknadsföringsverktyg07

CDP:er kan integreras med andra marknadsföringsverktyg och plattformar såsom annonseringsplattformar, CRM, innehållshanteringssystem med flera. Den här typen av integration säkerställer ett sömlöst dataflöde och gör det möjligt att använda enhetliga kundinsikter i alla marknadsföringsinsatser.

Intergritet och dataskyddsregler08

CDP:er fungerar i enlighet med dataskyddsförordningar som GDPR eller CCPA. Säkerhetsåtgärder som skyddar kunddata är implementerade och funktioner för att enkelt hantera kunders val av datahantering och samtycke finns.

Varför är det viktigt att ha en CDP?

En CDP ger en enhetlig och heltäckande bild av varje kund genom att data från olika källor och kontaktpunkter slås samman. Detta gör det möjligt att effektivt anpassa marknadsföringen, leverera relevanta kundupplevelser och bygga starkare kundrelationer.

Med CDP:er kan kunddata användas till personliga marknadsföringskampanjer. Genom att segmentera kunderna utifrån preferenser, beteenden och demografisk data kan riktat innehåll och specialanpassade rekommendationer och erbjudanden kommuniceras, vilket ökar engagemang och konverteringsgrad.

En CDP gör det enkelt att skapa sömlösa och personliga kundupplevelser. Genom att förstå kunders preferenser, interaktioner och köphistorik kan produkter, tjänster och kommunikation anpassas för att möta individuella behov och därigenom öka kundnöjdheten och lojaliteten.

CDP:er erbjuder värdefull kunskap och analyser som härrör från kunddata. Genom att analysera kundbeteenden, trender och kampanjprestanda kan datadrivna beslut fattas för att optimera marknadsföringsstrategier, förbättra produkter och driva affärstillväxt.

En CDP effektiviserar datahanterings-processerna genom att centralisera kunddata och automatisera arbetet med dataintegrering. Det manuella arbetet minskar och den operationella effektiviteten ökar vilket gör det betydligt lättare att anpassa sig efter förändringar i efterfrågan och nya marknadstrender.

CDP:er prioriterar integritetsskydd och säkerhet i datahanteringen och erbjuder en säker och tillförlitlig lösning för datahantering. Utförliga säkerhetsåtgärder och principer vad gäller datahantering säkerställer att kunddata hanteras på ett sätt som skyddar användares personliga integritet och minimerar risken för dataintrång.

CDP:er är utformade för att kunna skalas upp i takt med att en kundbas och datavolymer växer. De har en flexibel infrastruktur som kan hantera ökande datakomplexitet, nya datakällor och stödja föränderliga marknadsföringsbehov.

Two women sitting and chatting in an office setting.

En CDP:s nyckelområden

Datainsamling är det grundläggande steget för en CDP. Insamlingen innebär att kundinformation samlas in från flera kanaler och datakällor för att skapa omfattande användarprofiler.

CDP:er använder så kallad “profile unification” och “identity stitching” för att på ett genialiskt sätt koppla samman fragmenterad data och skapa en enhetlig och sammanhängande bild av varje kund.

En CDP ger åtkomst till data i realtid vilket ger alla berörda medarbetare snabb tillgång till effektiv hantering, lagring och underhåll av data.

En CDP hanterar organisationers data på ett sätt som underlättar efterlevnad av dataskyddsregler. Den fastställer processer och principer som är nödvändiga för att för datakvalitet och datasäkerhet.

Dataanalys innebär en fördjupad förståelse för kunddata och ger värdefull kunskap och förmåga att snabbt fånga upp trender. Analysen gör det lättare att fatta välgrundade beslut.

Dataaktivering i olika kanaler innebär att man använder data för att leverera relevanta och personliga upplevelser till kunderna via olika kanaler. Detta leder i slutändan till ökad kundlojalitet och tillväxt.

De huvudsakliga fördelarna med en CDP

 • Gör kundinformationen mer korrekt och konsekvent.
 • Gör det möjligt att ge mer relevanta och personliga kundupplevelser, vilket stärker varumärkeslojaliteten
 • Underlättar effektiva marknadsföringskampanjer i olika kanaler – gör det möjligt att sömlöst rikta sig till kunder via deras föredragna kommunikationssätt
 • Ökar konverteringsgraden och därmed intäkterna
 • Underlättar efterlevnaden av dataskyddsregler och skyddar därmed företag mot potentiella rättsliga konsekvenser och skador på varumärkets rykte

En investering i en CDP kan revolutionera ert sätt att hantera och använda kunddata. Med en CDP kan hela kundresan optimeras för att driva långsiktig tillväxt och framgång.

Man working behind laptop at a table in an office

Personalisering med en Adobe Real-Time CDP

Läs mer om CDP:er

Vanliga frågor om CDP

CDP:er fokuserar specifikt på kunddata och på att skapa enhetliga kundprofiler. Detta skiljer dem från andra lösningar som hanterar data på ett mindre fokuserat sätt.

CDP:er kan samla in och hantera många olika typer av kunddata såsom:

 • beteendedata
 • köphistorik
 • demografisk information
 • kundpreferenser

Fördelarna med en CDP är bland annat:

 • förbättrade kundinsikter
 • förbättrade kundupplevelser
 • mer personligt anpassad marknadsföring
 • optimerade marknadsföringskampanjer

En bra CDP prioriterar säkerhet och dataintegritet och har åtgärder på plats för att skydda privat kunddata och följa dataskyddsregler.

CDP:er kan integreras med befintliga verktyg och system vilket möjliggör ett sömlöst dataflöde mellan olika marknadsföringsplattformar och databaser.

En CDP hjälper till att skapa personalisering och riktad marknadsföring genom att tillhandahålla relevant kunddata för att skapa anpassade upplevelser, erbjudanden och kampanjer.

En CDP förenar data från flera källor till omfattande kundprofiler med enhetliga kundvyer.

 • Adobe Real-Time CDP
 • Twilio Segment CDP
 • Tealium AudienceStream
 • Salesforce Customer 360 Audiences
 • Lytics
 • BlueConic
 • Optimizely CDP
 • Treasure Data
 • mParticle
 • Exponea
Man working on laptop.

Hur man skapar personalisering med en CDP

Personalisering med en CDP innebär att använda kunddata för att anpassa kundupplevelser, kommunikation och erbjudanden till enskilda kunder. De viktigaste stegen för att uppnå personalisering med hjälp av en CDP är:

 • Att integrera olika datakällor i CDP:n, t.ex. interaktioner på webbplatsen, köphistorik, kundundersökningar och aktivitet på sociala medier. Se till att data från olika kanaler konsolideras och förenas inom CDP.
 • Att använda plattformens segmenteringsfunktioner för att gruppera kunder efter gemensamma egenskaper, beteenden eller preferenser. Segmenteringen kan baseras på demografi, surfbeteende, köphistorik och andra relevanta kriterier.
 • Att skapa omfattande kundprofiler genom att kombinera datakategorier som demografi, preferenser, tidigare interaktioner och köpbeteenden. Detta gör det möjligt att förstå varje kunds unika behov och preferenser.
 • Att ställa in regler och triggers för att automatisera personliga åtgärder baserade på kundbeteende. Om en kund t ex överger sin kundvagn kan ett automatiskt skräddarsytt e-postmeddelande triggas med ett rabatterbjudande för att uppmuntra kunden att slutföra köpet.
 • Att använda CDP:n för att dynamiskt tillhandahålla anpassat innehåll, produktrekommendationer och erbjudanden. Detta kan göras på en webbplats, i e-postkampanjer, mobilappar och på andra kontaktpunkter.
 • Att utnyttja realtids-data från CDP:n för att skapa personliga upplevelser när kunderna interagerar med varumärket. Till exempel genom att dynamiskt anpassa webbplatsens innehåll, visa personliga banners eller popup-fönster eller utlösa skräddarsydda push-meddelanden.
 • Att utföra kontinuerliga test för att förbättra personaliseringsinsatser med hjälp av A/B-testning och analys inom CDP. Experimentera med olika erbjudanden, meddelanden eller innehåll för att förstå vad som passar bäst för respektive kundsegment.
 • Att utöka personaliseringen över flera kanaler och kontaktpunkter. Se till att kunddata från CDP integreras med marknadsföringsverktyg som e-postplattformar, annonsnätverk, innehållshanteringssystem och mobilappar för att leverera konsekventa och skräddarsydda upplevelser över alla kanaler.
A man and woman working in a modern workplace.

Customer data platform vs. data warehouse - vad är skillnaden?

 • En CDP samlar in, organiserar och aktiverar kunddata från olika källor för att skapa enhetliga kundprofiler. Huvudsyftet med en CDP är att möjliggöra personlig marknadsföring, kundsegmentering och förbättrade kundupplevelser.
 • Ett informationslager (data warehouse) är en central hubb som lagrar strukturerad och organiserad data från olika källor. Informationslagret underlättar företags rapportering och dataanalys och utgör ett beslutsstöd för hela företaget. Dess huvudsakliga syfte är att erbjuda en heltäckande bild av data.
 • CDP:er hanterar vanligtvis kundcentrerad data som demografisk information, köphistorik, surfbeteende och interaktioner. Data samlas in från källor som webbplatser, mobilappar, CRM-system och marknadsföringsplattformar.
 • Ett informationslager kan hantera olika typer av strukturerad data som transaktionsdata, finansiell data, operativ data med flera. Det sammanför data från olika system och avdelningar inom en organisation, t.ex. ERP-system, databaser och äldre system.
 • En CDP behandlar data i realtid, eller så gott som realtid, och möjliggör snabb personlig marknadsföring och anpassade kundinteraktioner. CDP kan ha inbyggda analys- och segmentsverktyg för att få insikter från kunddata.
 • Ett informationslager hanterar och analyserar historisk data. Det samlar in och sammanfattar data över tid för att stödja komplexa frågor, rapportering och analys. Bearbetningen utförs i omgångar.
 • CDP:er används i allmänhet för kundcentrerade ändamål som personliga marknadsföringskampanjer, kundsegmentering, analys av kundresan och riktad reklam.
 • Informationslager används för bredare affärsändamål som t ex skapandet av rapporter, trendanalyser och datautvinning. Det används även som stöd för strategiskt beslutsfattande.
A light and airy empty office space with floor to ceiling windows.

Vilken typ av företag kan ha nytta av en CDP?

Eftersom CDP:er är så mångsidiga är de värdefulla för många olika typer av e-handelsföretag. CDP:er passar företag som:

 • Har omfattande kundbaser och komplexa data-ekosystem
 • Företag som hanterar stora volymer kunddata från olika kanaler
 • Detalj- och dagligvaruhandlare som strävar efter att få en djupare förståelse för kunders preferenser
 • Företag som behöver leverera mycket personliga kundupplevelser
 • Företag som behöver kunna ge personliga produkterbjudanden och förbättrad kundservice
Image of Vaimo employees looking at laptop together.

Hur Vaimo kan hjälpa till

Vi har över 15 års erfarenhet av att arbeta med e-handlare och varumärken och förstår därför vikten av rätt hantering och användning av kunddata.

Så här kan vi hjälpa er utnyttja er kunddata fullt ut:  

 • Vi arbetar nära er för att förstå era affärsmål, ert dataekosystem och era unika krav. Vi hjälper till att välja rätt CDP för era behov och vi hanterar implementeringsprocessen och säkerställer en smidig och sömlös integrering av CDP:n i er befintliga teknikstack.
 • Vi hjälper er att utveckla en lättförståelig datastrategi med etablerade metoder för datainsamling, lagring och styrning. Genom att upprätta ramverk för datastyrning och integritetsprinciper säkerställer vi att er kunddata hanteras ansvarsfullt och på ett sätt som är förenligt med relevant dataskyddslagstiftning.
 • Vi ger kontinuerlig support och hanterar projektstyrning och optimering av er CDP för att se till att den är fortsatt anpassad till era affärsbehov vid förändringar. Vi ser även till att er datastrategi ligger i framkant när det gäller innovation.

 

Kontakta oss i dag »

Happy older man with an alterative haircut happily shops on his mobile phone, presumably because of the amazing digital experience the ecommerce store offers him.

CDP:er som vi jobbar med

Adobe Real-Time CDP hjälper till att sammanställa kunddata från olika källor och att ge personliga kundupplevelser i stor skala. Med avancerade analys- och segmenteringsfunktioner hjälper Adobe CDP till att skapa riktade marknadsföringskampanjer som ökar kundengagemanget.

Läs mer

Twilio Segment är en kraftfull CDP som hjälper företag att samla in, organisera och aktivera sin kunddata. Med sina smarta funktioner och integrationer möjliggör den personligt anpassad marknadsföring, sömlösa kundupplevelser och datadrivet beslutsfattande.

Läs mer

E-handel är ett område i ständig utveckling. På Vaimo håller vi oss i framkant när det gäller teknisk innovation. Vi tar kontinuerligt in nya verktyg och lär oss nya färdigheter efter behov.

Kontakta oss

Hej!

Välj sida: