En modern integrationsplattform som stöttar e-handel

I en alltmer digital värld som kräver komplex kommunikation mellan system, kämpar e-handlare och deras IT-team ofta med följande utmaningar:

 • Gamla system som inte längre tillåter enkel integration med andra system
 • Information som måste upprätthållas i flera olika system
 • Att nuvarande system inte tillåter användning av gränssnitt
 • De nuvarande systemen är inte ordentligt dokumenterade och det råder osäkerhet om hur de nuvarande lösningarna har implementerats
 • Hög risk för fel p g a manuell behandling av data
 • Brist på transparens i integrationer och relaterad data
 • Integrationer är som ”svarta lådor” som gör det omöjligt att se varifrån problem kommer när problemsituationer uppstår.
 • Nuvarande system tillåter inte automatisering av affärsprocesser
 • De nuvarande integrationerna är inte tillräckligt effektiva
Frends

Integrationer som drivkraft för digitalisering

Sömlösa processer kräver smidig kommunikation mellan flera system och att rätt information finns i rätt system, vid rätt tidpunkt. Ett väl fungerande system gör det lättare för medarbetare att utföra sitt dagliga arbete och frigör resurser för mer produktivt arbete.

När nya tjänster måste utvecklas snabbare än någonsin och befintliga tjänster ständigt måste förnyas, så påverkar integrationer direkt hur snabbt och flexibelt den data som samlas i systemen kan utnyttjas av verksamheten.

Med Frends integrationsplattform blir utmaningarna med integrationer betydligt färre. Plattformen möjliggör skapandet av API-gränssnitt för både nya och befintliga system och den skapar även transparens för övervakning och hantering av dataflöden.

Plattformen möjliggör inte bara kommunikation mellan system utan har som slutmål att automatisera hela processer och hanterandet av affärsfunktioner genom gränssnitt, eller API:er.

Vaimos integrationstjänster

Strategi

Jobbar med integrationer och data för att stötta handel och processer

Arkitektonisk design

Förutom att göra integrations-implementeringar hjälper våra experter dig i utvecklingen av hela integrationsarkitekturen och dataflöden

Genomförande av integrationer för plattformsprojekt

Vi levererar projektet smidigt, antingen som en färdig implementering eller i samarbete med ditt IT-team

Löpande tjänster

Underlättar affärsplanering samt tekniskt underhåll och vidareutveckling

Tillsammans med Vaimo kan du ta reda på:

 • Vilka möjligheter som finns och vad pionjärerna gör
 • Vad som bör beaktas redan i ett tidigt skede
 • Hur man kommer igång med de första projekten och hur man skapar en långsiktig plan för framtiden

Med Vaimo som partner får du:

 • En partner som förstår kunders affärsmål och tekniska arkitektur
 • Ett mångkunnigt team som designar och implementerar smarta, enkla och skalbara lösningar som passar företagets behov
 • Lång erfarenhet av kundorganisationer
 • Internationell erfarenhet
hiq frends logo

Kontakta Vaimos experter för att diskutera hur Frends integrationsplattform kan ta ditt företag till en ny nivå.

Kontakta oss

Hej!

Välj sida: