Framtidssäker innehållshantering med headless CMS

Är ni nyfikna på fördelarna med headless CMS? Det förstår vi. Att gå över till ett headless CMS innebär förbättringar vad gäller allt från arbetsflöden till go-to-market.

Framtiden inom innehållspresentation ligger i att leverera exceptionella användarupplevelser i alla kanaler – något som blir betydligt enklare med ett CMS som är headless. När front- och backend skiljs åt blir innehållshanteringen smidigare och mer flexibel.

Läs vidare för att få bättre förståelse för hur headless CMS fungerar och tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp med att implementera ett headless CMS.

Kontakta oss »

Vad är ett headless CMS?

Headless CMS (Content Management System) är en modern metod för att hantera innehåll och för att leverera det till webbplatser och appar. Ett CMS som är headless frikopplar backend-funktionerna för innehållshantering från frontend.

Med ett headless CMS skapas, lagras och hanteras innehållet i ett backend-system men det integreras inte med en specifik frontend-design eller mall. Istället levereras innehållet via API (Application Programming Interface) till en eller flera valfria frontend.

Hur fungerar headless CMS?

Headless CMS frikopplar backend-funktionerna för innehållshantering från frontent (presentationslagret). Nedan har vi gjort en förenklad översikt över hur headless CMS fungerar i praktiken:

Skapande och hantering av innehåll01

Innehållet skapas, redigeras ochorganiseras i headless CMS. Detta kan handla om inehåll i text-, bild- och videoform. Innehållet lagras också på ett strukturerat format i CMS:et.

Innehållet levereras med API02

Istället för att generera HTML-sidor utifrån specifika mallar levererar ett headless CMS innehåll via ett API (Application Programming Interface). API:et gör det möjligt för utvecklare att hämta innehåll som rådata, vanligtvis i JSON- eller XML-format.

Specialanpassad frontend-utveckling03

Med ett CMS som är headless kan utvecklare bygga frontend med hjälp av de programmeringsspråk och ramverk som de föredrar.Inneållet tas från CMS:et (som är headless) via API:er och används sedan flexibelt på respektive webbplats/app.

Distribution av innehåll i flera kanaler04

Med ett headless CMS kan innehåll enkelt distribueras till flera kanaler och plattformar såsom webbplatser, mobilappar, IoT-enheter, röstassistenter och andra digitala kontaktpunkter. Samma innehåll kan anpassas för olika format och enheter.

Smidiga uppdateringar05

Eftersom backend och frontend skiljs åt kan uppdateringar och iterationer göras enskilt. Med andra ord kan man ändra eller lägga till innehåll utan att frontend påverkas. Detta innebär att uppdateringar kan göras snabbare och att samarbetet mellan innehållsskapare och utvecklare blir enklare.

Uppdateringar i realtid06

Så kallade webhooks kan användas med ett headless CMS för att möjliggöra realtidsuppdateringar. Webhooks är en typ av HTTP-callbacks som triggas av händelser i CMS:et såsom innehållsuppdateringar eller skapande av nytt innehåll.

Därför är headless CMS betydelsefulla

Headless CMS ger företag full kontroll över frontend-utvecklingen. Med ett CMS som är headless kan utvecklare fritt välja vilka programmeringsspråk, ramverk och verktyg de vill jobba med. Denna flexibilitet gör det möjligt att skapa unika och innovativa designlösningar och gör också integreringar med tredjepartssystem enklare. Sammantaget blir det enklare att skapa bra användarupplevelser.

Med ett headless CMS kan innehåll enkelt levereras till flera kanaler och enheter. Innehållet kan anpassas och distribueras till olika plattformar såsom webbplatser, mobilappar, IoT-enhetet och röstassistenter med flera. Detta säkerställer konsekventa budskap och användarupplevelser över olika kontaktpunkter vilket i siun tur förbättrar kundengagemanget.

Att frikoppla backend från frontend gör att olika processer kan ske parallellt. Innehållsskapare och utvecklare kan jobba oberoende av varandra vilket effektiviserar arbetsflödet och leder till snabbare time-to-market för webbplatser och applikationer.

Headless CMS är skalbara. Separationen mellan backend och frontend gör att varje komponent kan skalas upp på ett oberoende sätt. Med headless CMS går det också att hantera hög trafikbelastning med optimal prestanda, utan att det påverkar innehållshanteringen.

I takt med att tekniken utvecklas dyker nya enheter och plattformar upp. Med ett headless CMS kan företag snabbt och smidigt anpassa sig till föränderliga digitala landskap. Med ett CMS som är headless blir det lättare att integrera ny teknik såsom augmented reality (AR), virtual reality (VR) och röststyrda gränssnitt.

Headless CMS främjar samarbetet mellan innehållsskapare och utvecklare. Innehålls-teamet kan fokusera på att skapa engagerande och relevant innehåll och utvecklare kan koncentrera sig på att bygga robusta frontend-upplevelser. Denna rollfördelning möjliggör bättre samarbete, ökad effektivitet och ger varje team möjlighet att utmärka sig inom sina respektive expertområden.

Two women sitting and chatting in an office setting.

Fördelar med headless CMS

 • Flexibel utveckling av frontend-upplevelser utan begränsande, fördefinierade mallar och teman
 • Möjligheten att leverera konsekvent innehåll i olika kanaler och enheter
 • Snabbare time-to-market tack vare smidigare utveckling och snabb anpassning till förändrade affärsbehov
 • Ökad prestanda och skalbarhet eftersom varje komponent kan skalas upp självständigt
 • Framtidssäkert eftersom det går att anpassa och då det är enkelt att integrera med ny teknik
 • Innehållsskapare och utvecklare kan arbeta oberoende av varandra
 • Integrationer av olika verktyg och system blir enklare vilket gör att de  bästa verktygen och tjänsterna kan användas.

Sammanfattningsvis ger headless CMS flexibilitet, smidighet, skalbarhet samt möjlighet att leverera konsekventa innehålls-upplevelser i alla kanaler.

Serene office setting.

Vanliga frågor om headless CMS

Ett headless CMS separerar innehållshanterings-funktionerna (backend) från presentationslagret (frontend). I och med detta kan innehåll skapas, lagras och hanteras oberoende av hur det visas eller levereras vilket i sin tur ger flexibilitet och frihet att utforma specialanpassade upplevelser i frontend.

Det finns flera fördelar med Headless CMS jämfört med ett traditionellt CMS:

 • Flexibilitet och anpassningsbarhet vad gäller utformning av innehåll i frontend
 • Smidigare att leverera innehåll till olika kanaler och enheter
 • Snabbare time-to-market eftersom innehållsskapare och utvecklare kan jobba oberoende av varandra
 • Optimerad skalbarhet och prestanda
 • Framtidssäkert eftersom ny teknik kan integreras enkelt
 • Förbättrat samarbete mellan innehållsskapare och utvecklare
 • Integrationer med tredjepartstjänster blir enklare

Ett headless CMS passar företag som behöver flexibilitet, skalbarhet samt möjlighet att leverera innehåll över flera kanaler. Det är särskilt användbart för organisationer med komplexa innehållskra och företag som har flera webbplatser/applikationer och som behöver kunna skapa personliga användarupplevelser.

Teknisk expertis kan absolut vara till nytta men många headless CMS har användarvänliga gränssnitt som kan hanteras utan omfattande kodningskunskaper. Utvecklare behöver dock givetvis teknisk kompetens för att integrera CMS:et med frontend-appar.

Ja, det går bra. Processen går till så att innehållet exporteras och omstruktureras så att det passar den nya datamodellen. Därefter modifieras också frontend-applikationerna. Vi rekommenderar en noggrann planering av migreringen och att hänsyn tas till respektive företags unika behov.

Säkerhet är ett viktig aspekt när det gäller alla slags CMS. Headless CMS har vanligtvis robusta säkerhetsfunktioner såsom autentisering, åtkomstkontroller och kryptering. Det är viktigt att välja en pålitlig CMS-leverantör och att bästa praxis för säkerhet implementeras och uppdateras regelbundet.

Ja, absolut! Headless CMS är väl lämpat för e-handel eftersom det möjliggör integrering av såväl e-handelsplattformar, som produktkataloger, lagerhanteringssystem och betalnings-gateways.

Man working on laptop.

Headless CMS vs traditionellt CMS

 • Traditionellt CMS: Ett traditionellt CMS följer vanligtvis en standardarkitektur där backend och frontend är tätt sammankopplade. CMS:et styr både innehållshantering och presentation.
 • Headless CMS: Ett headless CMS har en frikopplad arkitektur med separata backend och frontend. Headless CMS fokuserar enbart på innehållshantering, medan frontend byggs med hjälp av anpassade tekniker.
 • Traditionellt CMS: I ett traditionellt CMS är innehållet nära kopplat till fördesignade mallar och teman. Innehållsskaparna har begränsad kontroll över innehållets presentation och layout.
 • Headless CMS: Med ett headless CMS levereras innehållet till frontend som rådata och via API:er. Det ger utvecklare fullständig kontroll över presentationslagret. Innehållet kan med andra ord visas flexibelt på flera plattformar och enheter.
 • Traditionellt CMS: Traditionella CMS-plattformar erbjuder fördefinierade mallar och teman som bestämmer webbplatsens utseende och känsla. Anpassningsmöjligheterna är begränsade inom det givna ramverket.
 • Headless CMS: Headless CMS ger större flexibilitet och anpassningsmöjligheter. Utvecklare kan designa specialanpassade frontend-upplevelser med hjälp av vilka programmeringsspråk, ramverk och verktyg de vill. Det möjliggör unik design, sömlösa integrationer och mer personliga användarupplevelser.
 • Traditionellt CMS: Traditionella CMS-plattformar är främst inriktade på att leverera innehåll till webbplatser. Innehållet är tätt kopplat till specifika mallar och teman, vilket begränsar anpassningsförmågan till andra kanaler eller enheter.
 • Headless CMS: Headless CMS är utmärkt för innehållsleverans i flera kanaler. Innehållet kan enkelt distribueras till olika plattformar såsom webbplatser, mobilappar, IoT-enheter, röstassistenter med flera. Samma innehåll kan enkelt anpassas för olika kanaler vilket säkerställer konsekventa upplevelser i alla kontaktpunkter.
 • Traditionella CMS: Traditionella CMS-plattformar kan vara svåra att skala upp eftersom backend och frontend är tätt sammankopplade. Skalning av en komponent kräver ofta skalning av hela systemet.
 • Headless CMS: Arkitekturer med headless CMS är skalbara av naturen. Separationen av backend och frontend gör att varje komponent kan skalas självständigt om det behövs.
 • Traditionellt CMS: Med ett traditionellt CMS arbetar innehållsskapare och utvecklare ofta i samma system och samarbetar kring mallar och innehållsuppdateringar. Deras roller och arbetsflöden är sammanflätade.
 • Headless CMS: Med ett headless CMS kan innehållsskapare och utvecklare jobba  mer självständigt vilket  effektiviserar arbetsflöden och förbättrar effektiviteten.
A light and airy empty office space with floor to ceiling windows.

För vilken typ av företag passar headless CMS?

Följande typer av företag kan dra nytta av headless CMS:

 • Företag som har stor kundbas, via flera kanaler och plattformar
 • Företag med komplexa ekosystem för data
 • Organisationer som behöver leverera innehåll till flera plattformar
 • Företag med dynamiska och föränderliga behov vad gäller innehåll
 • Organisationer som behöver leverera specialanpassade frontend-upplevelser
 • Företag med flera webbplatser eller applikationer
 • E-handelsföretag
 • Företag som bejakar ny teknik
 • Företag som vill ha mer samarbete i sitt innehållsskapande

 

Är ni osäkra på om ett headless CMS är rätt för ert företag? Gör då vår kostnadsfria utvärdering nedan!

Gör Headless-CMS-testet »

Two young businesswomen sitting at a table in a modern office working on a laptop and going over paperwork.

Några av våra kundcase med headless CMS

 • Image of laptop screen featuring Runnings website

  Runnings

  Runnings är en amerikansk detaljhandlare som säljer ett omfattande urval av husdjurtillbehör och sport- och fritidsartiklar såsom jakt- och fiskeutrustning, kläder och skor, gräs- och…

  Se projekt
 • Förstudie – Tarkett

  Tarkett grundades redan 1886 och är ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder. Företaget har 34 industrianläggningar, 1200 anställda och säljer…

  Se projekt
 • Pronovias banner image of bride wearing a bridal gown

  Pronovias

  Spanska Pronovias Group, vars huvudkontor ligger i Barcelona, är en av världsledarna inom bröllopskläder. Pronovias har funnits i över 50 år och företagets historia började…

  Se projekt

Vaimo och headless CMS

Med över 15 års erfarenhet inom e-handel, förstår vi hur viktigt innehåll är. Vi kan hjälpa er att maximera ert innehålls potential med headless CMS.

Så här kan Vaimo hjälpa till:

 • Vi gör en grundlig bedömning av den befintliga tekniska infrastrukturen där vi går igenom systemen för innehållshantering, frontend-design och övergripande affärsmål.
 • Vi tar fram en heltäckande strategi och en lösning som är skräddarsydd för respektive kunds behov.
 • Vi konfigurerar och anpassar CMS:et enligt respektive varumärkes specifika riktlinjer och designkrav. Vi hanterar även integrationen av headless med andra relevanta system såsom e-handelsplattform, betalningstjänster och lagerhanteringssystem.
 • Vi hjälper till att migrera det befintliga innehållet till headless CMS-plattformen.
 • Vi bygger frontend-upplevelser med hjälp av modern teknik och de senaste ramverken.
 • Vi genomför också noggranna tester för att säkerställa funktionalitet, prestanda och kompatibilitet efter implementeringen av headless CMS.

Är ni redo att leverera exceptionella digitala upplevelser?

Kontakta oss »

Happy older man with an alterative haircut happily shops on his mobile phone, presumably because of the amazing digital experience the ecommerce store offers him.

CMS-plattformarna som vi jobbar med

Contentful är en CMS-plattform som gör det möjligt för företag att hantera och leverera innehåll till alla kanaler och enheter genom headless-funktioner.

Läs mer

Adobe Experience Manager (AEM) gör det möjligt för organisationer att skapa, hantera och leverera personliga digitala upplevelser i olika kanaler och på olika enheter.

Läs mer

Tekniken bakom e-handel och kundupplevelse förändras hela tiden. På Vaimo håller vi oss i framkant när det gäller teknisk utveckling och vi tar in nya verktyg och ny kompetens vid behov.

Kontakta oss

Hej!

Välj sida: