Ladda ner undersökningen


DALL·E 2023-12-21 17.07.32 - En modern, livlig shoppinggata i Sverige, med en futuristisk twist för att illustrera temat e-handel och användningen av AI bland företag i Sverige.
Hej!

Välj sida: