Varför bör man ha en roadmap för digital strategi?

 • Sammanlänkar kortsiktiga produktuppdateringar med den långsiktiga visionen
 • Hjälper till att identifiera luckor och möjligheter
 • Visar på hur kundupplevelsen kan förbättras
 • Hjälper till att begränsa risk och osäkerhet
 • Förbättrar samarbete och kommunikation mellan alla inblandade parter

 

Ladda ner guiden

 

steps on digital strategy

Ladda ner guiden här:


Roadmap-digital-strategi

Nyckeln till digital framgång

En bra roadmap är nyckeln till digital framgång. Den gör det möjligt att hålla koll på målsättningar och KPI:er samt aktiviteter och projekt för att stötta dessa.

En roadmap bör:

 • Vara lätt att dela och förstå
 • Vara lätt att uppdatera och smidig att hantera
 • Ge alla intressenter insyn i visionen
 • Anpassas och godkännas av team-medlemmar
 • Göra teamen entusiastiska inför sitt arbete

 

Digital strategi i fem steg

1. Sätta upp mål
2. Definiera KPI:er
3. Aktiviteter & projekt
4. En övergripande tematisk plan
5. En visuell roadmap med en tidsplan

 

 

 

“När ni skapat en visuell roadmap kommer ni veta var ni är på väg och hur ni ska ta er dit utan att köra fast. En roadmap är en mycket välbehövlig guide som pekar på den långsiktiga visionen utan att tappa dagliga uppgifter ur sikte.”

image of nick branco

Nick Branco, Strategy & Growth Consultant, Vaimo UK

 

Våra partners

Vår guide hjälper till i arbetet med att ta fram en roadmap för digital strategi. Den är en sammanställning av tips och rekommendationer från ledande digitalbyråer. Följande partners har hjälpt oss sammanställa materialet:

 • Contentful – Ledande innehållsplattform för composable commerce
 • commercetools – Ledande MACH-e-handelslösningen
 • Akeneo – Produktinformationshantering
 • Klevu – AI-driven plattform för product discovery
 • DotDigital – Plattform för marketing automation
 • VueStorefront – Frontend aaS för Composable Commerce

 

vaimo partner logos

På Vaimo hjälper vi våra kunder skapa och utveckla digitala strategier för e-handel, content management, data management och inom analys och aktivering. Vi skräddarsyr tekniska lösningar för specifika affärsbehov.

 

Kontakta oss

Hej!

Välj sida: