AEM vs Contentful

Med rätt CMS får man den bästa möjliga verktygslådan för sin marknadsföring. Det är CMS:et som hjälper till att nå ut till kunderna på ett smidigt och effektivt sätt och det är därför det är så viktigt att välja rätt.

Innan vi börjar jämförelsen ska vi gå igenom hur några olika typer av CMS fungerar. Häng på!

Vad är ett CMS?

Ett CMS (content management system) är en programvara som används för att skapa, redigera, organisera och publicera digitalt innehåll.

Ett CMS hjälper till med att skapa och underhålla webbplatser på ett effektivt sätt. Systemet ger ett användarvänligt gränssnitt för hantering av innehåll (såsom text, bilder, videor och dokument). Det effektiviserar arbetet med att lägga till, uppdatera och organisera innehåll och gör att innehållet blir tillgängligt utan omfattande kodningskunskaper.

CMS-plattformar kan delas in i följande underkategorier: traditionella, headless och hybrid.

Vad är ett traditionellt CMS?

Traditionella CMS-plattformar ingår i en arkitektur där backend och frontend är tätt sammankopplade. En stark koppling finns alltså mellan den tekniska installationen och utseendet. Traditionella CMS avgör hur innehållet visas i frontend.

Vad är ett headless CMS?

Ett headless CMS lagrar innehåll men det bestämmer inte hur innehållet ska visas i frontend. Istället används API:er (Application Programming Interface) för att leverera innehåll till alla enheter och det står utvecklare fritt att använda vilka frontend-tjänster de vill.

Vad är ett hybrid-CMS?

Ett hybrid-CMS kombinerar både headless och traditionella CMS-egenskaper.
Hybrida CMS har både en API-driven struktur och designfunktioner, vilket ger både utvecklare och innehållshanterare ökad flexibilitet. Utvecklare kan använda API:er för att leverera layouter till slutanvändare och innehållsskapare kan använda mallar för att snabbt skapa och redigera webbsidor.

Vill du veta mer om just headless CMS? Kolla i så fall in jämförelsen mellan Contentful och Contentstack nedan.

Contentful vs. Contentstack »

AEM

Adobe Experience Manager (AEM) är ett robust system för innehållshantering som hjälper till att skapa, hantera och leverera övertygande digitala upplevelser i olika kanaler.

AEM är en flexibel och skalbar plattform med en omfattande uppsättning funktioner.

AEM erbjuder flexibiliteten att använda både headless och traditionella utvecklingsmetoder på ett sätt som passar det enskilda företagets unika behov.

AEM bygger på mer än ett årtionde av branschledande expertis. Systemet kan integreras sömlöst med andra Adobe-produkter vilket möjliggör smidiga arbetsflöden och personliga kundinteraktioner. AEM:s robusta funktioner gör det till ett förstahandsval för företag som vill optimera sin digitala närvaro.

Contentful

Contentful ligger i framkant bland headless CMS-teknik. Det är ett CMS som är nyskapande när det gäller generering, översyn och spridning av digitalt innehåll.  Headless-aspekten ger Contentful-användare utökad frihet när det gäller att strukturera och hantera innehåll utan att begränsas av den plattform som det slutligen kommer att visas på.

Contentful använder dynamiska API:er för att leverera innehåll  och är kompatibelt med ett brett utbud av plattformar såsom webbplatser, mobilappar, IoT-enheter och andra digitala gränssnitt. Contentfuls användarvänliga gränssnitt, kraftfulla lokaliseringsfunktioner och omfattande integrationsmöjligheter gör det till en mångsidig och anpassningsbar CMS-lösning.

Contentful bygger på en molnbaserad arkitektur och garanterar både hög tillgänglighet och skalbarhet – egenskaper som utgör en stabil grund för effektiv innehållshantering.

Mer om Contentful »

Skillnader

AEM och Contentful briljerar på olika områden. Nedan kommer vi gå igenom de främsta skillnaderna mellan dem. Sist i jämförelsen har vi samlat de vanligaste frågorna om båda plattformarna – kolla in dem först om du behöver snabba svar på dina frågor.

Användarupplevelse

AEM

Adobe Experience Manager (AEM) har ett intuitivt användargränssnitt som skapats för att vara lätt att använda. Användare på alla nivåer kan självsäkert navigera och hantera innehåll i systemet. Designen bygger på moderna principer för användarupplevelse och plattformen har en mängd redigerings- och formateringsverktyg. Funktionerna gör det möjligt för användare att både sömlöst skapa och redigera innehåll. Förändringar i innehållet görs i realtid och kan återspeglas omedelbart.

Med AEM kan användarna bestämma om arbetsflöden ska vara avsedda för skapande, granskning eller godkännande av innehåll. Detta gör att alla processer inom innehållsproduktionen blir smidiga och flexibla. AEM innehåller också ett omfattande DAM-system som gör det möjligt för användare att hantera och organisera digitala tillgångar inom plattformen på ett effektivt sätt. DAM-systemet gör det även möjligt att enkelt integrera AEM med Adobe Creative Cloud. AEM erbjuder avancerade funktioner för personalisering som gör det möjligt att specialanpassa innehåll baserat på användares beteende och preferenser.

Sammanfattning: Med AEM får man en omfattande och funktionsrik användarupplevelse och plattformen passar särskilt bra för företag som vill ha en allt-i-ett-lösning.

Contentful

Contentful är känt för sitt minimalistiska och okomplicerade användargränssnitt. Plattformen fokuserar på enkelhet och ger en tydlig miljö för innehållshantering. Contentfuls körs headless vilket innebär flexibilitet när det gäller strukturering av innehåll. Contentful-användare kan strukturera innehåll oberoende av hur det visas på olika plattformar. Contentful är API-drivet vilket gör systemet enkelt att integrera med andra system och leverera innehåll till olika kanaler, t.ex. webbplatser, appar och IoT-enheter.

Contentful har också robusta funktioner för Contentful vilket gör det enkelt att hantera innehåll på flera språk och olika regioner. Systemets molnbaserade infrastrukturen säkerställer hög tillgänglighet och skalbarhet, två faktorer som ger en tillförlitlig grund för innehållshantering.

Sammanfattning: Utmärkande egenskaper för Contentful är flexibilitet, enkelhet och en API-driven approach. Contentful ett utmärkt val för utvecklare och organisationer som fokuserar på innehållsleverans till många olika kanaler. Med den nya versionen av Contentfuls Experience Builder kommer plattformen att bli ännu bättre när det kommer till användarupplevelse.

Personalisering med AEM

AEM

AEM tillhandahåller funktioner som:

 • Segmentering och möjligheter till inrikting som gör att det går att skapa detaljerade användarsegment baserat på olika kriterier såsom demografi, beteende, plats med mera. Detta möjliggör exakt inriktning av innehåll till specifika målgrupper.
 • Med så kallad regelbaserad personalisering går det att ställa in regler som automatiskt levererar specifikt innehåll baserat på fördefinierade villkor. Detta säkerställer att användarna får det innehåll som är mest relevant för dem.
 • Kontextuell personalisering vilket innebär att innehåll kan anpassas med hjälp av kontextuell information såsom användarens plats, enhetstyp och information om varifrån på webben användaren kommer.
 • Adobes uppsättning  av verktyg för dataanalys och målgruppsverktyg såsom Adobe Target, Adobe Real-Time CDP och Adobe Journey Optimizer förbättrar möjligheterna till personalisering ytterligare.

Sammanfattning: AEM erbjuder en omfattande uppsättning funktioner och verktyg för personalisering. Detta gör att plattformen lämpar sig väl för företag som behöver kunna specialanpassa sina kundupplevelser på ett avancerat sätt.

Contentful

Contentful erbjuder möjligheter att skapa personliga upplevelser genom:

 • API-driven flexibilitet som gör det möjligt för utvecklare att fritt bygga personliga kundupplevelser genom att integrera verktyg och tjänster från tredje part.
 • Avancerad strukturering av innehåll vilket gör det möjligt att utföra personaliseringsinsatser. Ibland krävs dock extra utvecklingsarbete.
 • Utmärkta funktioner för lokalisering och flerspråkighet

Sammanfattning: Contentful har utmärkta funktioner för personalisering och tack vare att plattformen körs headless utgör Contentful en solid utgångspunkt för personalisering. För riktigt avancerad personalisering kan det dock krävas ytterligare utvecklingsarbete eller integrering med verktyg från tredje part.

Användningsfall

AEM

AEM lämpar sig för:

 • Stora företag: AEM passar stora bolag eftersom systemet är utformat för komplex innehållshantering. AEM:s omfattande uppsättning funktioner och integrationer kan hantera den omfattning och komplexitet som krävs av stora företag som använder Adobes produktsvit.
 • Digital marknadsföring: AEM är ett utmärkt stöd för digital marknadsföring. Systemets robusta funktioner för personalisering i kombination med Adobes andra marknadsföringsverktyg gör det till ett starkt val för organisationer som satsar stort på marknadsföringsstrategier.
 • E-handel: AEM är väl lämpat för företag som bedriver e-handelsplattformar. Systemets hantering av produktkataloger och av dynamiskt innehåll och personliga kundupplevelser är särskilt värdefulla inom e-handel.
 • Omnikanal: För organisationer som behöver leverera innehåll över olika kanaler som webbplatser, mobilappar och IoT-enheter är AEM:s mångsidighet och integrationsmöjligheter en stor fördel.
 • Höga trafikvolymer och komplexa innehållskrav. AEM:s skalbarhet och prestanda gör plattformen till ett perfekt val för webbplatser med mycket trafik och komplicerade behov vad gäller innehåll.
 • Integration med Adobe Creative Cloud. AEM är integrerat med Adobe Creative Cloud, vilket gör det möjligt att skapa, rikta och leverera innehåll inom ett och samma automatiserade arbetsflöde och med hjälp av AI-funktioner.
 • AEM gör det möjligt att skapa formulär och använder kraftfulla dataintegrationer för att automatiskt anpassa såväl formulär som annan kommunikation till olika kanaler.

Sammanfattning: AEM är bäst lämpat för stora företag med behov av komplex innehållshantering.

Contentful

Contentful passar utmärkt för företag som vill ha:

 • Utvecklarvänlig approach. Contentful är utformat för att vara enkelt för utvecklare. Systemets API-first-arkitektur ger tekniska team flexibilitet att skapa specialanpassade lösningar och integrationer.
 • Headless-arkitektur och flexibel prissättning. Contentfuls headless-arkitektur och flexibla prissättning gör plattformen till ett attraktivt val för både växande och mogna digitala team som behöver agil innehållshantering och möjlighet att bryta sig loss från innehållssystem som är uppbyggda på flera separata platser.
 • Fria händer. Contentful gör sig bäst i projekt som kräver att innehållet hanteras separat från presentationslagret. Detta är särskilt användbart för applikationer och projekt med specifika front-end-tekniker.
 • Starka funktioner för lokalisering. Contentfuls omfattande lokaliseringsfunktioner gör det till ett utmärkt val för organisationer som behöver hantera innehåll på flera språk och för olika regioner.
 • Molnbaserad infrastruktur. Contentfuls molnbaserade struktur säkerställer hög tillgänglighet och skalbarhet.
 • Innehållsredigering i stor skala. Contentful är utvecklat för att främja storskalig innehållsredigering inom större organisationer. Detta uppnås genom ett avancerat system med anpassade roller och behörigheter som avgränsar innehållsansvaret mellan olika team. Strukturen säkerställer en tydlig uppdelning av innehållssektioner samtidigt som sammankopplingen upprätthålls genom delade innehållstyper och tillgångar.Ramverk gör det möjligt för stora team att samarbeta effektivt.

Sammanfattningsvis är Contentful ett perfekt val för företag i alla storlekar, Systemet passar såväl startups, små och medelstora företag som mycket stora och komplexa företag.

Fler plattformsjämförelser »

Vanliga frågor om AEM

Adobe Experience Manager (AEM) är ett avancerat innehållshanteringssystem som gör det möjligt för företag att skapa, hantera och leverera digitala upplevelser via olika kanaler som webbplatser, mobilappar och formulär.

AEM erbjuder kraftfulla funktioner för innehållshantering, personalisering och den itegreras också enkelt med marknadsföringsverktyg från Adobe. Dessa egenskaper gör AEM till ett robust val för företag som fokuserar på att leverera exceptionella digitala upplevelser.

AEM erbjuder funktioner för innehållsredigering, hantering av digitala tillgångar, arbetsflödeshantering, hantering av flera webbplatser, personalisering och digital analys.

AEM är en mångsidig plattform som kan användas av både små och stora företag. Den omfattande funktionsuppsättningen och prissättningen kan dock göra att den oftare används av större organisationer.

AEM har specifika systemkrav beroende på faktorer som version, distributionsmodell (moln eller lokalt) och förväntad användning. Vi hänvisar Adobes officiella dokumentation för detaljerade specifikationer.

Ja, AEM erbjuder funktioner för att bygga och hantera mobila applikationer genom funktionen Mobile Forms. Med Mobile Forms är det möjligt att skapa interaktiva mobila formulär och integrera mobilappar med AEM.

Ja, AEM kan integreras sömlöst med andra Adobe Marketing Cloud-lösningar som Adobe Analytics, Adobe Target och Adobe Campaign. AEM stödjer också integration med olika tredjepartssystem via API:er.

Ja, Adobe tillhandahåller omfattande resurser för AEM-användare såsom ett community-forum, dokumentation, handledning. Forumet är en värdefull plats för kunskapsutbyte och felsökning. Professionella support-alternativ finns också.

Licenser och priser för AEM varierar beroende på faktorer som utgåva, distributionsmodell och organisationens specifika krav. Vi rekommenderar att man kontaktar Adobe eller en certifierad Adobe-partner för detaljerad prisinformation.

Ja, Adobe erbjuder utbildning i olika format såsom onlinekurser, workshops och certifieringar för AEM. Utbildningarna hjälper användare och administratörer att få ut mesta möjliga av plattformen.

Happy woman on her phone with an arm in the air in triumph

Vanliga frågor om Contentful

Contentful är ett headless CMS med vilket man kan skapa, hantera samt leverera innehåll till olika digitala plattformar och kanaler.

Till skillnad från traditionella CMS-plattformar körs Contentful headless vilket innebär att innehållet separeras från presentationen. Detta ger utvecklare friheten att använda valfri frontend-teknik och gör även innehållshanteringen lättare.

Contentful erbjuder funktioner för content modeling, redigering av innehåll, mediahantering, innehållsleverans via API:er, lokalisering samt användarroller och behörigheter.

Ja, Contentful kan användas för e-handelswebbplatser. Det är en flexibel lösning för innehållshantering som kan integreras med olika e-handelsplattformar och sommöjliggör sömlös leverans av innehåll.

Contentful erbjuder robust lokaliseringsstöd och har funktioner för att skapa och hantera innehåll på flera språk, något som säkerställer en konsekvent och skräddarsydd specialanpassad för globala målgrupper.

Ja, Contentful stödjer integrationer med många tredjepartsverktyg såsom verktyg för digital analys, automatiserad marknadsföring med flera.

Ja, Contentful kan erbjuda kostnadsfria konton och premiumtester för att låta användare utforska funktioner och möjligheter. De erbjuder även demos och dokumentation för att hjälpa användare att komma igång.

Contentful tar säkerhet på allvar och använder branschens standardåtgärder för att skydda data. De erbjuder även funktioner för rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) vilket gör det enklare att hantera användarbehörigheter.

Contentful kan användas för både statiska webbplatser och dynamiska applikationer. Den flexibla innehållsleveransen via API:er möjliggör sömlös integration med olika frontend-tekniker.

Contentful är mångsidigt och kan användas inom en rad olika branscher, t.ex. e-handel, media, resor, teknik med mera. Det är särskilt fördelaktigt för företag som behöver flexibel innehållshantering i flera digitala kanaler.

Woman on her laptop

Hur Vaimo kan hjälpa till

På Vaimo använder vi de senaste verktygen och plattformarna och vi samarbetar med pålitliga partners för att hjälpa våra kunders verksamheter att blomstra. Vi har över 15 års erfarenhet inom digital handel och arbetar nära våra kunder för att hitta rätt plattform, lösning och teknik.
Vi är experter inom e-handelsplattformar och andra avancerade digitala lösningar och vi skapar specialanpassade lösningar med hjälp av den senaste tekniken.

Läs om hur vår kund Tarkett etablerade en e-handelsnärvaro inom D2C med Contentful som CMS. Tack vare Contentful kan Tarketts medarbetare se till att deras innehåll ger kunderna fantastiska kundupplevelser i alla kanaler.

Kolla in hur Helly Hansen använder AEM i sin innehållshantering. Helly Hansen har en global och flerspråkig e-handel och har i AEM hittat rätt plattform för kunna erbjuda bästa möjliga kundupplevelser.

Visste du att Vaimo är en Gold Partner till både Adobe och Contentful? Vi pratar gärna mer med er om hur ert företag använder CMS idag och om hur vi, tillsammans med våra partners, kan hjälpa er optimera era innehållsupplevelser.

Kontakta oss i dag »

Hej!

Välj sida: