Ett Mål Utan Plan Är Bara En Önskan

I e-handelsvärlden är det lätt att tappa bort sig bland alla fantastiska möjligheter. Det finns otaliga taktiker, kanaler och plattformar, och det är inte alltid lätt att välja vad man ska lägga sin kraft på. Börja alltid med att fundera på ändamålet: Vad vill ni uppnå? Därefter är det dags att börja skissa på en kraftfull e-handelsstrategi som bygger på de här målen. Och nej, en strategi är inte samma sak som en plan. Planen kan ändras, men strategin består.

På Vaimo har vi över 12 års erfarenhet av att ta fram vinnande e-handelsstrategier. Vi hjälper våra kunder att bringa klarhet i affärsmålen, anpassa verksamheten efter dem och att ta fram en roadmap för hur de ska nås.

En e-handelsstrategi beskriver inte bara era affärsmål och målsättningar. Den anger också en tidsram för när dessa ska vara uppfyllda och den roadmap som ska användas för att nå dit.

En strategi är mer övergripande än en plan. Er e-handelsstrategi är mer fokuserad på vad ni vill uppnå, medan planen beskriver detaljerna för den taktik som ska användas.

Utvädera hur digital ni är.

E-handelsstrategi för framgång

Om det inte finns någon e-handelsstrategi så famlar marknadsförings- och försäljningsteamen i mörkret. För utan en strategi finns det inget som gör att alla strävar åt samma håll och inget sätt att veta när man är på fel spår eller behöver omgruppera.

I dagens komplexa e-handelslandskap är det viktigare än någonsin att staka ut en tydlig väg och se till att alla på företaget känner till och följer den. Annars hamnar ni i en situation där olika team ägnar sig åt ”slumpmässiga marknadsföringsinsatser” utan varken riktmärken eller uppföljning.

För att undvika detta hjälper vi våra kunder att bli helt och hållet på det klara med vad de vill uppnå innan planen görs upp för hur de ska nå dit. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med hundratals e-handelsföretag och kan hjälpa er att definiera och fastställa rätt mål och KPI:er – vid rätt tidpunkt. Vi har ett unikt tillvägagångssätt som kombinerar strategiska visioner på hög nivå med praktisk förmåga att genomföra strategierna – hela vägen till de resultat ni vill uppnå.

På Vaimo är vi erfarna praktiker som kan bidra med definierade metoder och bästa praxis för kundupplevelsen. Det finns områden där ni bör låta kreativiteten flöda, och andra där väl beprövade metoder ger bäst resultat. Vi kan ge vägledning kring när ni ska innovera och när ni bör hålla er till den branschkunskap vi har samlat på oss genom åren. Vi har kunder världen över, i Europa, Mellanöstern, Afrika och USA, och kan bidra med globala insikter och perspektiv – för att hjälpa ert företag att expandera.

Våra experter arbetar nära tillsammans med våra kunder för att sätta sig in i deras verksamhet, produkter och målgrupper. Vårt fokus är att se till att ni skapar bästa möjliga upplevelse för era kunder i både fysiska och digitala miljöer.

En bra e-handelsstrategi börjar alltid med kunden och ett perspektiv som går utifrån och in. Vi hjälper våra kunder att bli verkligt kundcentrerade genom att sätta deras kunder i centrum för allt vi gör.

Roadmap för Digital Strategi

Steg ett är att förstå hur framgång ser ut och definiera era mål och syften. Ibland vet våra kunder redan hur deras mål ser ut, ibland hjälper vi till att definiera dem. Det är viktigt att tänka SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) och sätta upp mål som är specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska och tidsbundna.

Definitionen av nyckeltal (Key Performance Indicators) är ett viktigt steg för att kunna mäta era framsteg. Kunskap om KPI:er är grundläggande. Det är först när ni känner till dem som ni kan förstå hur ni bäst uppnår önskad förändring.

Här hjälper vi våra kunder att identifiera luckor och möjligheter så att de kan börja göra framsteg och öka försäljningen. I det här scenariot använder vi verktyg som vår bedömning av digital mognad och bedömningen av kundupplevelsen för att granska nyckelområden inom verksamhet, personal, processer och webbplatsupplevelse.

När vi vet vilka aktiviteter som ska prioriteras är det dags att skapa en övergripande tematisk plan. En månatlig kvalitetsöversyn av de viktigaste projekten och investeringarna är till stor hjälp när det är dags att börja implementera.

En visuell roadmap hjälper er att veta vart ni är på väg och hur ni tar er dit utan att köra fast. Den gör att ni kan förmedla era planer på ett effektivt och visuellt sätt utan att vara bunden till kalkylblad.

Att definiera e-handelsföretagets behov och digitala strategi kan kännas som en överväldigande uppgift. De flesta projektteam som sysslar med e-handel är fullt upptagna med att arbeta sig igenom en lång lista med kvarvarande uppgifter. Därför har de inte alltid tid att inta ett långsiktigt perspektiv.

Problemet med det här är att teamet lätt fastnar i ”hektiskt arbete”, utan att ha någon tydlig bild av vilka digitala aktiviteter som i slutändan leder till framgång för verksamheten.Vi har sett många exempel på företag som definierar och följer en digital färdplan och på så sätt uppnår eller överträffar sina mål. Men vi har också sett företag utan fokus på vad framgång inom digital handel innebär för dem. Då blir resultatet alltid att de hamnar på efterkälken eller misslyckas.

Som det gamla ordspråket lyder: if you’re failing to plan, you’re planning to fail (att inte planera är som att planera för att misslyckas). Det är särskilt sant i en bransch som e-handeln, där konkurrensen ökar för varje minut. Genom att ta hjälp av våra erfarna experter för att skapa en vinnande e-handelsstrategi får ni ett stort försprång. När ni samarbetar med oss har ert team alltid någon att luta sig mot för både strategisk rådgivning och praktiskt genomförande.

En framgångsrik e-handelsstrategi börjar alltid med kunden och ett perspektiv som går utifrån och in. Vi hjälper våra kunder att bli verkligt kundcentrerade genom att sätta deras kunder i centrum för allt vi gör.

Vaimos omfattande erfarenhet av att arbeta med alla olika typer av e-handelsföretag innebär att inga problem någonsin är nya för oss. Tvärtom kommer vi alltid att kunna visa er de bästa exemplen på hur ni kan hantera en viss utmaning – både på strategisk nivå och i er dagliga verksamhet. Oavsett om ni behöver diskutera prissättningsstrategier, hur man drar fördel av olika högtider eller bättre sätt att integrera tekniken – så har vi svaren.

Vi har stöttat små e-handelsföretag som vuxit till enorma företag, och vi har hjälpt företag att försvara och öka sina marknadsandelar. Med oss får ni en strategisk partner som hjälper er att nå era mål och expandera er e-handelsverksamhet.

Kontakta oss

Trusted by

Hej!

Välj sida:

Pin It on Pinterest