Adobe Commerce (entinen Magento) on ollut ja on edelleen keskeinen alusta, joka muovaa verkkokaupankäynnin maisemaa. Adoben vuonna 2018 tekemästä hankinnasta aina tähän päivään saakka, Adobe Commerce on kokenut merkittävän kehityksen ja tuonut markkinoille uraauurtavia ominaisuuksia ja valmiuksia, jotka on suunniteltu vahvistamaan liiketoimintoja kaikkialla maailmassa.

Syventyessämme Adobe Commercen menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, käymme läpi tärkeimmät virstanpylväät, vuosien varrella esitellyt innovatiiviset ominaisuudet ja vision, joka vie Adobe Commercea kohti composable commercen tulevaisuutta. Tässä blogiartikkelissa tarkastelemme Adobe Commercen evoluutiota ja kerromme sen vaikutuksesta digitaalisen kaupankäynnin sektoriin sekä huhtikuussa julkaistavan 2.4.7-version tarjoamista jännittävistä mahdollisuuksista.

 

Sisällysluettelo

 

Adobe Commerce 2.2 (2018)

Adobe Commerce 2.2 esitteli useita keskeisiä ominaisuuksia konversioiden ja myynnin maksimoimiseksi sekä toiminnan ja turvallisuuden parantamiseksi. Merkittäviin parannuksiin kuuluivat kehittyneet B2B-toiminnallisuudet ja API:t, Instant Purchase ja PayPal in-context checkout, mitkä virtaviivaistivat ostoprosessia. Älykkäämpiä ja nopeampia toimintoja varten Adobe Commerce 2.2 keskittyi liiketoimintatiedon hallintaan (business intelligence), sisällön esituotantoon (content staging) ja esikatseluun – valtava muutos, joka mahdollisti verkkokauppatoimien tehokkaamman hallinnoinnin.

Alustan, suorituskyvyn ja turvallisuuden parannukset olivat myös merkittäviä. Parannuksia tehtiin rajapintoihin, GraphQL-tukeen ja turvallisuustyökaluihin, kuten 2FA ja ReCAPTCHA.

Adobe Commerce 2.2:n tavoitteena oli tehdä verkkokauppa-alustoista tehokkaampia, käyttäjäystävällisempiä ja turvallisempia. Tänä ajanjaksona nähtiin myös parannuksia Adoben Cloud-infrastruktuurissa ja Magenton PaaS (Platform-as-a-Service) -tarjonnassa.

Tärkeimmät alustaan käyttöönotetut ominaisuudet tällä ajanjaksolla

Kehittyneet B2B-toiminnallisuudet ja API:t

Adobe Commercen B2B-toiminnallisuudet ovat nyt alansa johtavassa asemassa ja ne tukevat muun muassa ominaisuuksia kuten Company Structures ja Shared Catalogues (yrityksille personoituja luetteloita), Quotes sekä Company Credit ja Approval Flows. Tämä kaikki alkoi Adobe Commerce 2.2-versiosta.

Instant Purchase (yhden klikkauksen kassatoiminto)

Amazonin mallin kaltainen Instant Purchase -ominaisuus julkaistiin 2.2.2-versiossa (vuonna 2017). Tämä ominaisuus oli yksi esimerkki alustan nopeasta innovoinnista, sillä se ilmestyi samana päivänä, kun Amazonin yhden klikkauksen kassatoiminto päättyi.1

Mitä muistamme

Versiossa 2.1 esitellystä Content Staging -ominaisuudesta tuli merkittävä käännekohta, sillä se mahdollisti kauppiaille aiemmin liian monimutkaisten ja aikaa vievien työnkulkujen, (kuten keskiyöllä alkavien alennusmyyntien) automatisoinnin. Tänä päivänä se tuntuu arkipäiväiseltä, mutta tämä kehittäjä muistaa heränneensä kello 3:00 yöllä tehdäkseen muutoksia asiakkaan verkkosivustolle myynnin tukemiseksi.

 

Adobe Commerce 2.3 (2018-2020)

Adobe Commerce ja Magento Open Source 2.3 toivat monia uusia ominaisuuksia ja parannuksia alustalle.

Tärkeimmät alustaan käyttöönotetut ominaisuudet tällä ajanjaksolla

Adobe Sensein avulla toimivat tuotesuositukset (B2C & B2B)

Adobe Sensein avulla toimiva tuotesuosittelu oli Adobe Commerce -tuotekokonaisuuden ensimmäinen SaaS-tuote (Software as a Service), joka paransi Commerce-kokemuksen ydintä. Ominaisuus sisältyi Adobe Commerce -lisenssiin ja se oli saatavilla omana moduulinaan Magento Marketplacessa.2 Tämä oli uusi malli Adobe Commerce -ominaisuuksien jakeluun, sillä aiemmin ne olivat saatavilla ydinpakettina, joka voitiin ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vain ydinkoodin kautta.

Page Builderin drag and drop -sisällönhallinta

Vuonna 2016 Magento hankki Bluefoot CMS:n ja sen pohjana toimivan Page Builder -teknologian. Aluksi Bluefoot CMS poistettiin markkinapaikalta, mikä rajoitti pääsyn vain muutamille Magento 1- tai Magento 2 -asiakkaille. Kolme vuotta myöhemmin maaliskuussa 2019, Adobe Commerce 2.3.1 esitteli Page Builderin Adobe Commercen asiakkaille. Page Builder saavutti PWA-tuen 2.3.4 -versiossa (tammikuussa 2020) ja se saatiin lopulta Magento Open Sourcen asiakkaiden saataville 2.4.3 -versiossa elokuussa 2021.

PWA Studio ja keskittyminen API-kattavuuteen ja GraphQL:ään

Tämä hetki oli ratkaiseva Adobe Commercelle sellaisena kuin me sen nykyään tunnemme – API-first-sovelluksena. Ja vaikka PWA Studio -kehystä ja sen pohjana toimivaa Venia-teemaa ei enää kehitetä aktiivisesti, siirtyminen PWA-storefrontiin muodostui käänteentekeväksi hetkeksi alustan kehityksessä.

Adobe Stock -integrointi

Kyseessä oli jälleen ratkaiseva hetki: ensimmäinen Adobe-tuotteen ydinintegrointi Magento-ekosysteemin taustalla.

Monilähteinen varastonhallinta

Tämä hanke on edelleen lähellä sydäntäni, sillä se oli ensimmäinen yhteisövetoinen projekti. 66 yksittäistä osallistujaa työskenteli Magento Imagine 2018 3 parissa ja toteutti 401 pull request -pyyntöä projektissa. Jälkeenpäin tarkasteltuna näen, että tämä oli erittäin kaivattu ensimmäinen askel Magento-monoliitin irrottamisessa. Kuten PWA oli tekemässä Magentosta API-firstia ja headlessia, monilähteinen varastonhallinta oli tekemässä siitä mikropalvelupohjaista ja composablea. Lue lisää MACHista täältä.4

Mitä muistamme

Katsoessamme taaksepäin, Adobe Commerce 2.3 oli julkaisu, joka toimi pioneerina monille niille asioille, jotka nykyään ovat Adobe Commerce -tuotteiden tunnusmerkkejä: ensimmäinen tekoälyintegraatio, ensimmäinen Adobe-tuoteintegraatio, ensimmäinen headless- ja API-first-toteutus sekä ensimmäinen mikropalvelupohjainen toteutus.

 

Adobe Commerce 2.4 (2020-2024)

Adobe Commerce 2.4.6 on Adoben kaupankäyntialustan tämän hetkinen versio. Tämä alustaversio on vakaasti rakennettu enterprise-tason yrityksille ja keskisuurille yrityksille, jotka pyrkivät skaalautumaan. Adobe esittelee lisää turvallisuusparannuksia, korjauksia ja teknisiä edistysaskeleita jokaisen uuden pisteversion myötä.

Alustan merkittävimmät kehitykset tapahtuvat kuitenkin integrointikerroksessa. Adobe Commerce hyödyntää nyt enemmän kuin koskaan uusia SaaS Commerce Services -palveluita (kuten Catalog Service), kolmannen osapuolen (Store Fulfillment for Adobe Commerce by Walmart Technologies) ja ensimmäisen osapuolen integrointeja (kuten Payment Services ja Live Search). Moderni Adobe Commerce perustuu integrointikehyksiin, kuten Adobe I/O Eventsiin ja se hyödyntää Adobe Developer App Builderia, joka mahdollistaa API-first-kehittämisen alustalla.

Tärkeimmät alustaan käyttöönotetut ominaisuudet tällä ajanjaksolla

Adobe Sensein tarjoama Live Search (B2C ja B2B)

Live Search sisältyy Adobe Commerce -lisenssiin. Se on loistava vaihtoehto Open Searchille, jonka oletusasetuksena on Adobe Commerce ja Magento Open Source. Se voi olla potentiaalinen kilpailija Algolian ja Klevun kaltaisille tuotteille, koska se on natiivisti integroitu Adobe Commerceen ja Adobe Sensein tuotesuosituksiin.

Myyjän avustama ostaminen

Ylläpitäjien kirjautumisen salliminen asiakkaan roolissa tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet impersonointiin B2C- ja B2B-skenaarioissa. Tämä toiminto toimii myös headless-storefrontien kanssa GraphQL:n kautta.

Maksupalvelut

Maksupalvelut Adobe Commercea varten tarjoavat ensimmäisen osapuolen vaihtoehdon Adobe Commerce -kauppiaille, jotta he voivat käyttää all-in-one-maksuratkaisua. Se sisältää analytiikan ja integraatiot kaupankäynnin työnkulkuihin ja mahdollistaa PayPal Pay in 4:n Adobe Commerce -kauppiaille.

Catalog Service Adobe Commercelle

Catalog Service on multi-tenant SaaS-palvelu, jonka avulla voit näyttää tuote- ja kategoriatiedot nopeammin, mikä mahdollistaa erityiset storefront-ostokokemukset.

slide depicting example of catalog and price service for adobe commerce

Source: Adobe Summit 2023 – Adobe

Site-Wide Analysis Tool

Site-Wide Analysis Tool on proaktiivinen itsepalvelutyökalu ja keskitetty tietokanta, joka sisältää yksityiskohtaisia järjestelmähavaintoja ja suosituksia Adobe Commerce -installaation turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi. Se tarjoaa 24/7 reaaliaikaista suorituskyvyn monitorointia, raportteja ja neuvoja mahdollisten ongelmien tunnistamiseksi sekä paremman näkyvyyden sivuston tilaan, turvallisuuteen ja sovelluskonfiguraatioihin. Se auttaa lyhentämään ratkaisuaikoja ja parantamaan sivuston vakautta ja suorituskykyä.

Adobe I/O Events Adobe Commercelle (API Mesh)

Communication, tapahtumapohjainen kehys Adobe Commercelle, mahdollistaa integroinnin erilaisten ensimmäisen osapuolen (esim. AEM) ja kolmannen osapuolen (esim. ERP) järjestelmien kanssa.

Adobe Developer App Builder Adobe Commercelle

App Builderin avulla kehittäjät voivat rakentaa nykyaikaisia Adobe Commerce -sovelluksia ja laajentaa ydinsovellusten toiminnallisuutta. Esimerkiksi Amazon Sales Channels voidaan nyt integroida App Builderin avulla.5

Mitä muistamme

En voi tarpeeksi korostaa, kuinka tärkeitä Catalog Service -palvelun kaltaiset palvelut ovat Vaimon enterprise-tason asiakkaille, sillä ne mahdollistavat järjestelmän paremman suorituskyvyn ja luotettavuuden. Toisaalta, sellaiset ominaisuudet kuin myyjän avustama ostaminen mahdollistavat kokonaiset impersonointityönkulut, jotka olivat aiemmin mahdottomia. Kaikki tämä toimii API-first-kokemuksena, minkä ansiosta voimme hyödyntää Vue Storefrontin kaltaisia teknologioita täydessä potentiaalissaan.

 

Adobe Commercen uusin julkaisu

Jatkossa Adobe Commerce -asiakkaat ottavat käyttöön Coren (esim. 2.4.7), SaaS:in (esim. Live Search ja Recommendations) ja App Builderin laajennettavuutta varten. Viimeisin julkaisu oli 13. helmikuuta 2024. Siihen sisältyi korjauspäivitys (2.4.6-p4) ydinalustalle ja paljon SaaS-tuotejulkaisuja ja -päivityksiä, joita käsittelemme enemmän tulevissa artikkeleissa. Tässä lyhyt katsaus mielenkiintoisimpiin ominaisuuksiin.

Adobe Commercen viimeisimmät SaaS-tuotteet

HIPAA-ready-ratkaisu

Tämän ratkaisun ansiosta kauppiaat voivat lanseerata verkkokauppakokemuksia terveydenhuollon tuotteille ja palveluille suojaamalla potilastiedot käyttäen Adobe Commercen uutta HIPAA-ready-ratkaisua.

Maksut

Voit nyt kerätä maksuja käyttäen headless commerce -API-rajapintoja Adobe Paymentsin uusien headless-API-rajapintojen avulla.

Tilaukset

Zuora Subscription Management -laajennus on nyt saatavilla App Builder -sovelluksena.

Live Search -päivitykset

Live Searchin uusin versio keskittyy tekemään näistä ominaisuuksista helppokäyttöisiä ja antaa käyttäjien kustomoida hakukokemuksen täysin yksilöllisiin tarpeisiinsa sopivaksi. Voit nyt käyttää tekoälyn uudelleenjärjestämissääntöjä kattamaan kaikki haut vain tiettyjen hakujen sijaan.

Myös monia muita päivityksiä on nyt saatavilla – lue lisää täältä.

 

Adobe Commercen tulevaisuus

Adobe Commerce 2.4.7

Kuten aiemmin mainittiin, Adobe Commercen viimeisin versio 2.4.7 on määrä julkaista huhtikuussa 2024. Beta-julkaisun tiedot löytyvät täältä. Tämä julkaisu sisältää joukon arvokkaita ominaisuuksia sekä turvallisuus- ja teknologiapäivityksiä.

Adobe Commerce Extension -metapaketti

Adobe Commerce Extension -metapaketti on tärkeä ominaisuus, sillä se virtaviivaistaa päivityspolkuja, mukaan lukien ensimmäisen osapuolen moduulit. Sen avulla voit pitää ajan tasalla koko Adobe Commerce -projektin, mukaan lukien kaikki käytetyt ohjelmistot.

Myyjän tekemät tarjoukset

B2B-myyjät voivat nyt tehdä tarjouksen suoraan Quote and Customer gridsin kautta ylläpidossa. Katso: Request for Quote. Tämä mahdollistaa monipuolisemmat B2B-myyntivaihtoehdot.

ApplePay, GooglePay, ja PayPal credit

Näiden maksutapavaihtoehtojen natiivi, käyttövalmis saatavuus tuo alustan ajan tasalle nykyisessä mobile-first ympäristössä.

API Mesh, Adobe I/O ja App Builder

Jokainen Adobe Summit 2023 -istunto mainitsee kolme palvelua – Adobe I/O, App Builder [Adobe I/O Runtime] ja API Mesh. Nämä palvelut auttavat Adobea toteuttamaan kaupankäyntialustansa tulevaisuuden vision.

Tässä esimerkki siitä, kuinka näitä palveluita voidaan hyödyntää Order Management flown käyttötapauksessa:

slide from Adobe Summit 2018 depicting example flow for order management

Source: Adobe Summit 2023 – Adobe

  • Voimme käyttää Adobe I/O:ta (pääsy Adobe Developer Consolen kautta) lähettääksemme Events-tapahtumia Adobe Commercesta App Builderiin tapahtumapohjaisen arkkitehtuurin mahdollistamiseksi.
  • Voimme käyttää API Meshia Adobe I/O -tapahtumien lähettämiseksi kolmannen osapuolen sovelluksista (esim. VueStorefront).
  • Voimme suorittaa tietyn logiikan tai antaa tapahtuman kulkea App Builderin sovelluksen kautta muihin mikropalveluihin (esim. SAP, PIM jne.).

Näiden palveluiden avulla kehittäjät voivat laajentaa Adobe Commercea (App Builder), kommunikoida Coren kanssa (Adobe I/O:n kautta) ja integroida kolmannen osapuolen palveluiden kanssa (API Meshin kautta).

Composable commerce

PWA Studio -komponentteja käytetään Adoben eri tuotteissa, kuten AEM:ssä, mikä mahdollistaa verkkokauppa-toiminnallisuudet. Tiedämme myös, että Zuora Revenue and Subscription Management (ei saatavilla) ja Salsify Product Information Management ovat tulossa Adobe Commerceen. Voimme nyt odottaa SaaS-tuotepäivityksiä ja -julkaisuja jokaisen Adobe Commerce -julkaisun yhteydessä.

Slide from Adobe Summit 2023 depicting composable commerce integrations

Source: Adobe Summit 2023 – Adobe

Suorituskykyinen ja kevyt alusta

Suorituskyky on valttia, varsinkin kun luettelossasi on miljoonia SKU:ita. Tulevaisuudessa useampia ensimmäisen osapuolen moduuleja tullaan poistamaan ydinkoodista ja siirtämään Adobe Authored Extensions ja Adobe Commerce Marketplace Extensions -laajennuksiin. Samaan aikaan Adobe Commerce AR Viewerin kaltaisia ominaisuuksia esitellään jo Adobe Commerce Marketplace Extensions -laajennuksina. Tulemme näkemään tätä lisää tulevaisuudessa.6

Lisää syötteitä

Walmartin, Amazonin, Facebookin ja Instagramin syötteet ovat nyt osa Adobe Commercen tarjontaa ja tulemme tulevaisuudessa näkemään laajentumisen myös YouTubeen, TikTokiin ja niin edelleen.

 

Lopuksi

Katsoessa taaksepäin mitä Magento ja sittemmin Adobe Commerce tekivät yleisesti verkkokaupankäynnille sekä erityisesti alustalleen, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö yritys jatkaisi rooliaan alustan omistajana hyvin – innovoiden haastavilla aloilla, kuten composable commerce ja B2B sekä tarjoten parhaita käytäntöjä ja hyviä esimerkkejä sen nykyisissä ja tulevissa tuotteissa. Vaimo on täällä auttamassa Adobea menestymään.

 

Kuinka Vaimo voi auttaa

Näiden edistysaskeleiden omaksuminen ei edellytä pelkästään teknologiaa vaan myös kumppania, joka osaa hyödyntää taitavasti Adobe Commercen täyttä potentiaalia. Vaimo on valmis opastamaan yritystäsi kehittyvässä digitaalisen kaupankäynnin maisemassa hyödyntäen Adoben voiman.

Meillä Vaimolla on laaja asiantuntemus ja kokemus Adobe Commercen ekosysteemistä ja sen ansiosta voimme varmistaa, että yritykset hyödyntävät alustan uusimpia ominaisuuksia tehokkaasti. B2B-toiminnallisuuksista huippuluokan integrointeihin (kuten PWA Studio ja Adobe Sensei), tiimimme voi laatia räätälöidyt ratkaisut, jotka vastaavat ainutlaatuisia liiketoimintatavoitteitasi.

Maailmanlaajuinen morsiuspukujen valmistaja Pronovias halusi siirtää B2B-toimintonsa Adobe Commerceen tarjotakseen asiakkailleen paremman käyttökokemuksen, lisätäkseen sivuston suorituskykyä ja virtaviivaistaakseen toimintojaan. Tutustu, kuinka Vaimo auttoi Pronoviasia selviytymään tilaustyönä valmistettavien morsiuspukujen myynnin kompleksisuudesta räätälöidyllä ratkaisulla, johon mahtuu valtava määrä konfiguroitavia tuotteita ja asiakasdataa. Lue Pronoviasin case study täältä.

 

Lähteet

1 – Magento Releases Instant Purchase – randwmedia.com
2 – Product Recommendations – commercemarketplace.adobe.com
3 – Image 2018 – slideshare.net
4 – What is MACH? – machalliance.org
5 – adobe amazon-sales-channel-app-builder – github.com
6 – AR Viewer – commercemarketplace.adobe.com