Composable-arkkitehtuuri auttaa vastaamaan muuttuviin tarpeisiin

Nykyaikaiset asiakkaat odottavat voivansa olla vuorovaikutuksessa yritysten kanssa useiden eri kanavien kautta, olipa kyse fyysisestä kaupasta, kioskista tai sovelluksesta, sosiaalisesta mediasta, online-asiakastuesta, kanta-asiakasratkaisuista tai muusta. Nämä asiakkaan kosketuspisteet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti.

Asiakkaat odottavat johdonmukaista kokemusta, joka on räätälöity heidän tarpeidensa mukaan kaikissa kanavissa. Tämä edellyttää yrityksiltä syvällistä asiakasymmärrystä ja kaukonäköisyyttä.

Perinteisesti personoitujen kokemusten rakentaminen vaatii, että jokaisessa yksittäisessä kanavassa ja kosketuspisteessä on päällekkäisiä tietoja ja toiminnallisuuksia. Näitä tietoja tuodaan verkkokaupan taustajärjestelmään, jotta dataa voidaan hyödyntää. Kun arkkitehtuurista tulee päivä päivältä laajempi, monimutkaisempi ja kriittisempi liiketoiminnan kannalta, on hyvä harkita Composable-arkkitehtuuriin siirtymistä.

 

Composable Commercen määritelmä

Composable-arkkitehtuuri on lähestymistapa, jossa teknologiakokonaisuus ei ole valmis paketti, vaan se kootaan yrityksen tarpeiden mukaan. Tällöin arkkitehtuuri rakennetaan rajapintalähtöisesti (API-first) eli käyttäen yksittäisiä sovelluksia ja järjestelmiä, jotka liitetään toisiinsa APIen avulla.

Composable Commerce 10 minuutissa

Mitä on Composable Commerce?

Composable Commerce on lähestymistapa, jonka tavoitteena on rakentaa yritykselle parhaista palasista koostuva teknologioiden kokonaisuus. Käytettävät teknologiat ja toimintatavat perustetaan liiketoiminnan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Lähestymistapa on modulaarinen ja sitä voisikin luonnehtia vastakkaiseksi all-in-one-ajattelulle, jossa käytetään vain yhtä alustaa kaikkiin toimintoihin.

Asiakaskokemus ja asiakasprofiili ovat Composable Commercen keskiössä, ja kaikki ympärillä oleva on vaihdettavissa sitä mukaa, kun uusia tarpeita ja teknologioita ilmaantuu. Toimintamalli sopiikin yrityksille, joissa digitaalisen asiakaskokemuksen tavoitetaso on määritetty erittäin korkealle.

 

Asiakaskokemus on Composable Commercen ytimessä

Lähde liikkeelle vauhdikkaasti: Vaimo Launchpad

Jos olet kiinnostunut composableen siirtymisestä, mutta et ole varma mistä aloittaa, tutustu Vaimo Launchpadiin: se toimii kiihdyttimenä Composable arkkitehtuuriin

Olemme valinneet alan johtavat yhteistyökumppanit ja parhaat työkalut, jotta organisaatiosi voisi siirtyä composablen maailmaan nopeasti ja helposti. Voit unohtaa arpomisen ja hankalat yhtälöt – käynnistä composable-ratkaisusi Vaimo Launchpadin avulla!

Tutustu Vaimo LaunchPadiin »

 

 

 

Les 4 piliers du Vaimo Launchpad

Composable-arkkitehtuurin suurimmat hyödyt

Composable-arkkitehtuuri antaa sinulle vapauden valita tarvitsemasi työkalut, toiminnallisuudet ja ominaisuudet rakentamatta ratkaisua tyhjästä. Tämä lähestymistapa tukee kevyttä, joustavaa ja ketterää arkkitehtuuria, jonka avulla yrityksesi voi sopeutua uusiin markkinamahdollisuuksiin, mukautua tulevaisuuteen ja skaalautua johdonmukaisesti.

Composable-arkkitehtuuri tarjoaa yrityksellesi enemmän vaihtoehtoja tulosten parantamiseen kuin perinteinen verkkokaupparatkaisu. Joustavamman työympäristön ansiosta kehittäjät ja yritysten omistajat voivat helposti tehdä yhteistyötä räätälöidyn asiakaskokemuksen luomiseksi, mikä avaa ovet tulojen kasvattamiselle.

Digitaalisen kaupankäynnin arkkitehtuurin suunnittelu on kriittinen taloudellinen päätös, joka vaikuttaa yritykseesi pitkällä aikavälillä. Composable-arkkitehtuurin avulla voit säästää huomattavasti resursseja hallinnoimisesta ja usein myös kokonaislisenssikuluissa. Koska Composable-arkkitehtuurin avulla voit räätälöidä helpommin verkkokaupan käyttöliittymän ja hyödyntää kuluttajatrendejä, säästät myös aikaa.

Digitaalinen kaupankäyntiympäristö on dynaaminen, ja uusia innovatiivisia teknologioita, jotka lupaavat kilpailuetua, tulee esiin päivittäin. Perinteisissä verkkokauppajärjestelmissä uusien työkalujen lisääminen voi osoittautua haastavaksi. Composable-arkkitehtuurin avulla voit valita, integroida ja käyttää saatavilla olevia komponentteja uusien trendien hyödyntämiseksi — minimaalisella vaivalla.

Koska asiakkaan tarpeet muuttuvat ajan myötä, sinun on mukautettava digitaalista liiketoimintaasi nopeasti ja jatkuvasti. Sinulla on tiedot asiakkaista, jotka ovat käyneet sivustollasi ja ostaneet sinulta aiemmin. Composable-arkkitehtuurin avulla voit luoda räätälöidyn ja mukaansatempaavan asiakaskokemuksen myynnin lisäämiseksi ja mikä tärkeintä — pitää asiakkaasi tyytyväisinä.

Composable-lähestymistapa antaa kehittäjille mahdollisuuden rakentaa integraatioita, luoda lukuisia uusia myyntikanavia, integroida kolmannen osapuolen palveluita, vaihtaa tietoja sovellusten välillä ja paljon muuta. Reaaliaikaista tietoa voidaan jakaa sovellusten kesken sovellusliittymien kautta. Composable-arkkitehtuurilla varmistetaan, että tietyn työkalun tai sovelluksen jokainen toiminto täyttää tietyn liiketoiminnan tarpeen.

Vaimo tuntee Composable Commercen ja sen hyödyt liiketoiminnalle

Composable Commerce ja MACH

Composable Commerce perustuu MACH-arkkitehtuuriin, jossa kokonaisuus rakennetaan itsenäisesti toimivista mikropalveluista, jotka kytkeytyvät toisiinsa rajapintojen avulla.

MACH-arkkitehtuuri muodostuu sanoista: Microservices, API-First, Cloud-native ja Headless

 • Mikropalvelut (Microservices): Itsenäisesti toimivia palveluita tai järjestelmiä, jotka vastaavat tietystä toiminnallisuudesta.
 • Rajapintalähtöisyys (API-First): Rajapinnat kytkevät eri mikropalvelut toisiinsa.
 • Pilvipohjainen (Cloud-native): Pilvipohjaiset ratkaisut tekevät toiminnasta helposti skaalautuvaa sekä käyttäjien sijainnista riippumatonta.
 • Headless: Modernissa arkkitehtuurissa hyödynnetään headless-teknologioita, joissa frontend- ja backend-järjestelmät ovat erillään toisistaan, ja ohjelmistot viestivät rajapintojen välityksellä.

Katso video: Composable- ja MACH-arkkitehtuuri

Two men working behind a laptop and discussing business

Composable vs headless

Ovatko Composable Commerce ja headless sama asia? Eivät, mutta ne liittyvät läheisesti toisiinsa. Headless on osa Composable Commerce -lähestymistapaa.

Headless-verkkokauppa ei sisällä ”päätä” tai “esityskerrosta”, jonka kanssa loppukäyttäjät ovat vuorovaikutuksessa. Headless siis erottaa taustajärjestelmän (backend) ja esityskerroksen (frontend) toisistaan sen sijaan, että alusta ja käyttöliittymä olisivat yksi kokonaisuus (suite). Tämä mahdollistaa eri toimittajien järjestelmien käyttämisen taustakoneistona, CMS-järjestelmänä ja asiakkaille näkyvänä esityskerroksena. Headless-ratkaisussa tietojen välitys esityskerroksen ja taustajärjestelmien välillä tapahtuu tyypillisesti ohjelmistorajapintojen (API) välityksellä.

Composable Commerce vs headless

Composable-arkkitehtuurilla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa useammat itsenäiset järjestelmät ja komponentit kommunikoivat keskenään rajapintojen kautta. Kokonaisuudessa voi olla mukana myös useita eri headless-toteutuksia. Headless-arkkitehtuuri tuo yritykselle lisää joustavuutta, sillä kehittäjät ja tiimit voivat työskennellä itsenäisesti tehden muutoksia eri toimintoihin ilman, että kokonaisuuden toimivuus vaarantuu.

Usein headlessin käyttöönotto onkin ensimmäinen askel kohti vielä joustavampaa lähestymistapaa, Composable Commercea, jossa myös taustajärjestelmä kootaan erillisistä palasista eli mikropalveluista.

Lue aiheesta: Valjasta headless ja MACH commercetoolsin avulla

Composable Commerce on verkkokaupan tulevaisuus

Liiketoiminnan näkökulmasta

Kun omille asiakkaille halutaan tarjota erityisen korkeatasoinen brändikokemus, ei edistyneinkään yksittäinen verkkokaupan ohjelmisto riitä vastaamaan kaikkiin tarpeisiin, vaikka alusta tarjoaisikin runsaasti ominaisuuksia ja toimintoja. Hienostuneiden ja yksityiskohtaisten kokemusten rakentamiseen vaaditaan useita ohjelmistoja, jotka on viritetty huippuunsa juuri tietyllä erityisosaamisalueella.

Kun yrityksen teknologiakokonaisuus on koottu mikropalveluista, jotka kommunikoivat rajapintojen kautta, voidaan jokaista osa-aluetta päivittää erikseen. Gartnerin tutkimuksen mukaan yritykset, jotka omaksuvat lähestymistavakseen Composable Commerce -arkkitehtuurin, ovatkin kilpailijoitaan nopeampia toteuttamaan uusia toiminnallisuuksia.

Composable Commerce mahdollistaa liiketoiminnan ajurit

 • Brändiin keskittyminen
 • Elinkaariarvon kasvattaminen
 • Ratkaisujen rakentaminen asiakkaan ympärille
 • Uusien kanavien käyttöönotto
 • Speed to value – nopeampi arvontuotto

Opastus Composable Commercen perusteisiin »

Serene office setting.

Yksittäinen alusta vs Composable Commerce

Nykyään verkkokauppayritykset valitsevat tyypillisesti joko monoliittisen eli yksittäisen alustan (suite) tai Composable Commerce -lähestymistavan. Kumpikaan ei ole toista parempi ratkaisu, vaan yritykselle sopiva arkkitehtuuri löytyy, kun perehdytään yrityksen tarpeisiin sekä kyvykkyyksiin.

Composable-arkkitehtuuri perustuu mikropalveluihin, jossa verkkokaupan ominaisuudet on jaettu toisistaan riippumattomiin palasiin, jotka kykenevät toimimaan itsenäisesti Mikropalveluarkkitehtuuri tuo mukanaan useita hyötyjä perinteisen all-in-one-alustan käyttöön verrattuna.

Composable Commercen edut

 • Koska Composable-arkkitehtuuri rakentuu erillisistä palasista, on näitä järjestelmän osia mahdollista poistaa, lisätä, korvata ja kohentaa matkan varrella. Voit koska tahansa lisätä uuden ominaisuuden tai toiminnallisuuden verkokkauppakokonaisuuteen ja valita aina parhaimman markkinoilta löytyvän teknologian.
 • Tämä arkkitehtuurimalli mahdollistaa järjestelmän jokaisen osa-alueen optimoinnin, ja sen ansiosta arkkitehtuuria voidaan työstää entistä yksityiskohtaisemmalla tasolla.
 • Composable-lähestymistavassa voidaan kokonaan välttää useita kuukausia tai vuosia kestävät suuren mittakaavan projektit, jotka liittyvät vanhan alustan korvaamisen uudella alustalla.
Composable Commerce vs Suite

Yksittäisen alustan edut

On kuitenkin joitakin näkökulmia, joiden valossa perinteinen, monoliittinen alusta vaikuttaa houkuttelevalta:

 • Composable-arkkitehtuuri edellyttää korkeamman tason teknistä osaamista, jotta voidaan varmistaa kokonaisuuden toimivuus ja ylläpito. Yksittäisen alustan käyttö voi olla yksinkertaisempaa teknisestä näkökulmasta.
 • Yksittäinen alusta eli suite sisältää valmiiksi suuren joukon hyvin toimivia käyttövalmiita toiminnallisuuksia, joita voidaan myös räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaisesti tiettyyn pisteeseen asti.
 • Yksittäiseen alustaan perustuva arkkitehtuuri hyödyntää valmistajan tekemiä määrityksiä. Näin ollen siihen on tyypillisesti helppo myös integroida samaan ekosysteemiin kuuluvia lisäosia, jotka käyttävät samoja datamalleja.

Lue lisää aiheesta: Yksittäinen alusta vs Composable Commerce

red and black building

Lue lisää Composable Commercesta

Tekninen organisaatio ja toimitusmalli

Perinteisempään arkkitehtuuriin verrattuna Composable Commerce vaatii tyypillisesti organisaatiolta hieman erilaisia kyvykkyyksiä sekä suunnittelun osalta myös uudenlaista ajattelutapaa.

01

Tekninen visio

 • Perinteinen arkkitehtuuri on yksi kokonaisuus yhdeltä toimittajalta. Se ei tarjoa kovin paljoa joustavuutta, mutta mahdollistaa keskittymisen liiketoiminnan ongelmien ratkaisemiseen.
 • Headless-toteutusmalli mahdollistaa taustajärjestelmän ja esityskerroksen päivittämisen erillään toisistaan.
 • Composable-arkkitehtuuri taas koostetaan itse käyttäen eri toimittajia ja sitä voidaan muokata ja laajentaa itse.

02

Tekninen organisaatio

 • Perinteiseen malliin riittää pienempi tiimi, jossa on 1–2 tuotteen omistajaa tai yritysanalyytikkoa. IT tukee arkkitehtuurin puolella.
 • Headless-arkkitehtuuria voi ylläpitää in-house tai useiden eri kumppanien kanssa.
 • Composable-arkkitehtuuri vaatii laajemman teknisen organisaation, jossa yrityksellä on joko omat järjestelmäarkkitehdit, DevOps, tuoteomistajat ja yritysarkkitehdit tai tarvittava osaaminen hankitaan kumppanin kautta.

03

Yhteistyömalli kumppanien kanssa

 • Kun yrityksellä on käytössä perinteinen arkkitehtuuri, on verkkokaupan ylläpito, ketterä kehitystyö ja DevOps usein ulkoistettu kumppanille.
 • Headlessin myötä backend- ja frontend-kehitys voidaan erottaa toisistaan erillisten tiekarttojen pohjalta.
 • Composable-mallissa yritys voi hyödyntää omia resursseja DevOpsiin sekä ylläpitoon. Voidaan myös muodostaa eri organisaatioiden välisiä moniosaajatiimejä.

Kenelle Composable Commerce sopii?

Composable Commerce ei ole yksi ja ainoa oikea lähestymistapa, vaan yrityksille parhaiten sopiva verkkoliiketoiminnan arkkitehtuuri on monen tekijän summa. Pienelle toimijalle, jonka liiketoiminta on hyvin suoraviivaista, järjestelmän kasaaminen palasista on suuri investointi, joka ei maksa itseään takaisin. Voisikin yleistää, että mitä suurempi yritys ja mitä monimutkaisempi liiketoimintamalli, sitä paremmin Composable-lähestymistapa sopii organisaatiolle.

Composable Commerce voi siis olla erinomainen ratkaisu esimerkiksi seuraavanlaisiin tilanteisiin:

 • Yrityksellä on marketplace-toimintaa
 • Valmistaja, joka tuottaa monimutkaisia laitteita
 • Suuri, kansainvälisesti toimiva brändi
 • Toimiala on esimerkiksi telecom, finanssi tai autoteollisuus
 • Yritys on edistynyt monikanavainen myyjä
 • Yritys tarjoaa IoT-pohjaisia palveluja

Composable-arkkitehtuuri sopii siis erinomaisesti suuremmille yrityksille ja kun järjestelmäarkkitehtuuri ei saa olla hidastamassa yrityksen uusia innovaatioita. Yrityksillä voi olla esimerkiksi kunnianhimoisia omnichannel-tavoitteita ja halu yhdistää kaikki käytetyt kanavat tai yritys saattaa haluta keskittyä luomaan lisäarvoa tuottavia digitaalisia palveluita.

Lue lisää: Composable Commerce on verkkokaupan tulevaisuus – kenelle se sopii?

Happy older man with an alterative haircut happily shops on his mobile phone, presumably because of the amazing digital experience the ecommerce store offers him.

Modernit alustat Composable-arkkitehtuuriin

Commercetools on maailman johtava kaupankäyntialusta, joka on rakennettu MACH-periaatteiden mukaisesti (Microservice-based, API-first, Cloud-native ja Headless) ja jonka avulla voit toteuttaa verkkokauppahaaveesi sekä luoda räätälöityjä asiakaskokemuksia.

Lue lisää

Contentful on API-pohjainen headless sisältöalusta, jonka avulla voit luoda, hallita ja julkaista sisältöä missä tahansa digitaalisessa kanavassa.

Lue lisää

Adobe Commerce on laajennettavissa oleva, skaalautuva verkkokauppa-alusta, jonka avulla voit hallita, personoida ja optimoida verkkokauppakokemusta eri kosketuspisteissä asiakaspolun varrella.

Lue lisää

Vue Storefrontin avulla voit rakentaa nopeita, houkuttelevia ja mobiiliystävällisiä verkkokauppasivustoja. Mobiililähtöisen suunnittelun ja tehokkaan suorituskykynsä ansiosta Vue Storefront on nopeudeltaan ja asiakkaiden sitouttamismahdollisuuksiltaan ainutlaatuinen.

Lue lisää

Mobiiliresponsiivisuuden tai kivan näköisen verkkosivuston tarjoaminen ei yksin riitä. Kerro meille, miten voimme auttaa sinua tarjoamaan erinomaisen, kanavat ja järjestelmät ylittävän kokemuksen, joka on juuri sitä, mitä asiakkaasi tarvitsevat.

Ota yhteyttä

Hei!

Valitse sivu: