Talouden taantumasta huolimatta martechin (markkinointiteknologia) maailma uhmaa haasteita ja jatkaa kasvuaan. Tässä kasvussa ei ole kyse vain lisääntyneestä kuluttamisesta, vaan siitä, että on tiedettävä mihin investoida, jotta liiketoiminnan laajentuminen ja kasvavaan kysyntään vastaaminen voidaan taata. MarTech Nordic 2023 -tapahtumassa kuultiin puheenvuoroja, joissa asiantuntijat kertoivat näkemyksiään siitä, mitä keskeisiä elementtejä martech-arkkitehtuurissasi tulisi olla ja kuinka ne edistävät kattavamman ja tehokkaamman asiakaskokemuksen rakentamista datan ja teknologian älykkään käytön avulla.

 

Sisällysluettelo

 

Personoinnin skaalaaminen: Markkinointijohtajan rakennuspalikat menestykseen

Vaimon Global GTM Director – Customer Data, Insights & Activation, Steven Volders, käsitteli puheenvuorossaan niitä rakennuspalikoita, joita tarvitaan personoinnissa onnistumiseen nykypäivän vaativilla ja alati kehittyvillä markkinoilla.

 

Tiedosta personoinnin kiireellisyys nykyisillä markkinoilla

Infographic about Nykypäivänä kuluttajat vaativat entistä personoidumpia kokemuksia, ja useimmat lähtevät, jos eivät saa niitä. Kuluttajat myös ostavat todennäköisemmin niiltä brändeiltä, jotka tarjoavat personoituja kokemuksia.

Personoinnilla on myös positiivinen vaikutus yritysten tuloksiin: ne yritykset, jotka personoivat oikein, kasvattavat liikevaihtoaan 10-15 % – johtavat edelläkävijät jopa 25 %. Voimme siis todeta, että personoinnilla on arvoa sekä asiakkaille että yrityksille.

Personointi on yrityksille prosessi, joka opitaan tekemään oikein matkan aikana. Personoinnilla on olemassa useita eri maturiteettitasoja. Oletko pohtinut, missä vaiheessa organisaatiosi personointi on tällä hetkellä ja kuinka voisit edetä seuraavalle tasolle? Jos vastauksesi on kyllä, jatka ehdottomasti lukemista – käymme seuraavaksi tarkemmin läpi eri maturiteettitasoja ja opastamme kuinka voit kehittyä eteenpäin.

 

Määrittele menestyksesi ja johda muutosta

Tutustutaan ensimmäiseksi personoinnin viiteen tasoon:

1. Ei personointia
2. Yksikanavainen personointi (single-channel personalization)
3. Kanavien välinen personointi (cross-channel personalization)
4. Monikanavainen personointi (omni-channel personalization)
5. Yhdistetty personointi (unified personalization)

Kuten mainittu, personointi on ratkaisevan tärkeää, ja yrityksillä on usein parantamisen varaa personointinsa tason suhteen. Katsotaan siis, kuinka voit aloittaa matkasi.

 1. Visio ja missio: Sinun tulee määritellä visiosi ja missiosi. Organisaatioille saattaa olla kompleksista siirtyä perinteisistä toimintatavoista täysin optimoituun tapaan, pitäen samalla mielessä myös asiakkaiden näkökulman. Kaikki alkaa selkeästä visiosta, joka antaa sinulle suunnan. Haasteena on usein se, että monikanavainen personointi edellyttää asiakaslähtöistä työskentelyä ja sen myötä myös työskentelyä yli perinteisten organisaatiosiilojen. Tämä vaatii yhteisiä visioita ja tavoitteita, joita johtoryhmän tulee tukea, jotta muutos saadaan aikaan.
 2. Tavoitteet, etenemissuunnitelma ja keskeiset tulokset: Seuraavaksi sinun tulee tarkentaa visiotasi varmistaaksesi, että se muuntautuu lopulta operatiivisiksi ohjeiksi tai suuntaviivoiksi. Tämä tehdään määrittelemällä selkeät tavoitteet ja keskeiset strategiset perustat, jotka toimivat suuntaviivoina koko organisaatiolle.
  Määrittelemällä kullekin tavoitteelle keskeisimmät tulokset (“smart goals”), selkeytät suunnan operatiivisille tiimeille. Tässä vaiheessa ei ole niinkään tärkeää, kuinka he tarkalleen ottaen saavuttavat asetetut tavoitteet – heillä tulisi olla jossain määrin vapautta kokeilla ja oppia, pitäen kuitenkin aina nämä korkean tason tavoitteet mielessään. Arvioi keskeiset tulokset neljännesvuosittain tai jopa kuukausittain, jotta tiedät kuinka olette suorituneet.

Nämä ovat ensimmäisiä askeleita mahdollisesti suureenkin muutokseen valmistautumisessa. Muutos ei kuitenkaan tapahdu itsestään, joten on kriittisen tärkeää että sinulla on kaikki kohdallaan muutoksen johtamiseksi.

Näin teet sen:

 • Luo kiireellisyyden tuntua: Varmista, että organisaatiossasi on kiireellisyyden tuntua, jotta vältytte palaamasta aiempiin toimintatapoihinne. Yksi keino tämän toteuttamiseksi on rohkean ja kunnianhimoisen tavoitteen asettaminen. Tämä tarkoittaa, että jos haluatte esimerkiksi tuplata liikevaihtonne, ette voi jatkaa samalla tapaa johon olette tottuneet – teidän on muututtava. Tarvitsette uusia strategioita, työkaluja, prosesseja ja työskentelytapoja.
 • Ohjaa tiimiäsi johtamaan muutosta: On tärkeää, että sinulla on muutosta ohjaava tiimi. Ei riitä, että yhdellä henkilöllä on selkeä visio eteenpäin menemisestä – tarvitaan ihmisiä, jotka edistävät muutosta vaikeinakin aikoina. Varmista siis, että sinulla on sopiva joukko johtajia ja esihenkilöitä ohjaamassa muutosta.
 • Kommunikoi visiosta: Kommunikointi on koko siirtymävaiheen kulmakivi. Kommunikoi visiosta ja siitä, miksi tietyt asiat tulee tehdä..
 • Rohkaise ja eliminoi esteet: Jos olet esimerkiksi ottanut hiljattain käyttöön uuden markkinoinnin automaatiotyökalun, joka ei kuitenkaan sovi visioosi, sinun tulisi ehkä siirtyä eteenpäin. Tämä ei välttämättä ole aivan ensimmäinen askel, mutta sinun on muistettava tarkastella visiotasi kokonaisuutena, eikä käyttää visioosi sopimattomia työkaluja.
 • Onnistu myös lyhyellä aikavälillä, mutta älä juhli voittoa liian aikaisin: Lyhyen aikavälin onnistumiset voivat auttaa pitämään tiimisi motivoituneena, mutta voittoa ei kuitenkaan tulisi juhlia liian aikaisin. On tärkeää pitää yllä kiireellisyyden tuntua, jotta organisaatio voi siirtyä tähän uuteen todellisuuteen.

 

Voittajien manuaali: Kuinka varautua ja menestyä personoinnin skaalaamisessa


Tässä ovat keskeiset asiat, joiden avulla onnistut optimoinnin ja personoinnin skaalaamisessa:


1. Määrittele päämääräsi. Unelmoi isosti, aloita pienestä.

Voit unelmoida isosti ja aloittaa pienestä, mutta pidä pitkän aikavälin visio mielessäsi. Älä keskity liikaa lyhytnäköisiin ratkaisuihin, sillä ne auttavat sinua vain tiettyyn pisteeseen asti, mutta eivät välttämättä auta saavuttamaan rohkeaa visiotasi.

2. Säilytä keskitetty näkemys asiakkaista ja tuotteista
Varmista, että sinulla on keskitetty näkemys asiakkaista ja tuotteista sekä että sinulla on käytössäsi oikeat ratkaisut saavuttaaksesi nämä tavoitteet. Älä myöskään unohda, että sinulla on oltava oikeat prosessit ja henkilöt, jotta onnistut ja menestyt.

Haluatko tietää, miten voit hallita asiakaskokemustasi keskitetyn asiakasdatan avulla? Selvitä, miten CDP voi auttaa sinua ymmärtämään ja hyödyntämään asiakasdataasi entistä paremmin personoinnissa »

3. Turvaa alustasi tulevaisuus optimoidaksesi laajassa mittakaavassa
Varmista, että sinulla on aikaa kestävä alusta laajassa mittakaavassa optimointia varten – toisin sanoen, älä keskity vain lyhyen aikavälin tavoitteisiin (pikaisiin integraatioihin), vaan varmista, että sinulla on oikea alusta valmiina pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.

4. Näe personointi osana jatkuvaa kehitysprosessia
Keskity tuottamaan arvoa asiakkaillesi monialaisten tiimien avulla.

5. Hyväksy epäonnistumiset
Vaikka tavoitteet ovatkin ennalta määriteltyjä, niiden saavuttamiseen johtavan reitin tulisi olla joustava. Tämä tarkoittaa, että operatiivisten tiimien tulisi saada myös epäonnistua, ja se on ok, kunhan siitä opitaan.

Asiakasdata-alusta (Customer Data Platform, CDP) tarjoaa yhtenäisen asiakasnäkymän ja antaa sinulle mahdollisuuden keskittyä koko organisaation laajuisiin käyttäjäkokemuksiin. Opi lisää CDP:stä – lataa ilmainen e-kirjamme! »

 

Tapahtuman muita keskeisiä teemoja

Vankan martech-ekosysteemin välttämättömyys

Vankan martech-ekosysteemin luominen on välttämätöntä, jotta yrityksesi voi menestyä jatkuvasti kehittyvässä martech-ympäristössä. Martech-arkkitehtuurisi tulisi olla huolellisesti kuratoitu vastatakseen liiketoimintatavoitteitasi ja kasvustrategioitasi. Taloudellisen epävarmuuden keskellä martech-valintasi ovat ratkaisevia, jotta pysyt kehityksen kärjessä.

Datavetoinen päätöksenteko

Yksi tärkeimmistä menestyksen avaimista vuonna 2023 ja sen jälkeen on datan älykäs käyttö. Valjastamalla data-analytiikan ja reaaliaikaisten havaintojen voiman voit luoda hyperpersonoituja markkinointikampanjoita, jotka resonoivat kohderyhmäsi kanssa. On aika sanoa hyvästit geneeriselle, kaikille sopivalle markkinoinnille ja omaksua yksilöllisempi, datavetoinen lähestymistapa.

Reaaliaikainen vuorovaikutus

Nykypäivän kuluttajat odottavat reaaliaikaista vuorovaikutusta. Näiden odotusten täyttämiseksi tarvitaan martech-ratkaisuja, jotka mahdollistavat välittömän ja personoidun vuorovaikutuksen. Reaaliaikainen vuorovaikutus ei pelkästään paranna asiakaskokemusta, vaan antaa myös yrityksille mahdollisuuden reagoida nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Yhdenmukaisuus kaikissa kosketuspisteissä

Yhdenmukaisen asiakaskokemuksen ylläpitäminen kaikissa kosketuspisteissä on ratkaisevan tärkeää asiakaskuntasi säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi. Martech-arkkitehtuurisi tulisi mahdollistaa sinulle yhtenäisen viestin ja kokemuksen tarjoamisen riippumatta siitä, onko asiakas vuorovaikutuksessa brändisi kanssa verkkosivustollasi, sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse.

 

Taloudellisista haasteista huolimatta martechiin käytetään yhä enenevissä määrin varoja vuosina 2023 ja 2024. Jos haluat hyödyntää tämän kasvun parhaalla mahdollisella tavalla, keskity rakentamaan vakaa martech-ekosysteemi, hyödyntämään dataa yksilölliseen markkinointiin, mahdollistamaan reaaliaikaisen sitoutumisen ja ylläpitämään johdonmukaisia asiakaskokemuksia.

 

Kuinka Vaimo voi auttaa

Alan johtavista asiantuntijoista koostuva tiimimme voi opastaa sinua ja organisaatiotasi selkeyttämään visionne ja tavoitteenne sekä muuntamaan ne toteuttamiskelpoiseksi suunnitelmaksi ja tiekartaksi. Niiden avulla voitte asteittain kehittää kaikkia tärkeimpiä kyvykkyyksiänne hyväksi havaittua toimintakehystämme noudattaen:

 • Tarkoitus (visio ja tavoitteet)
 • Suorituskyky (tavoitteet ja keskeiset tulokset)
 • Prosessit (esim. asiakaspolun ymmärtäminen ja optimointi)
 • Ihmiset (roolit, koulutus, kulttuuri)
 • Alusta (työkalut, data)

Meillä on asiantuntijat, jotka voivat suunnitella, määritellä, implementoida, ylläpitää ja kouluttaa teitä auttaaksemme organisaatiotanne tässä muutoksessa.

Kaipaisitko tarkempaa opastusta navigoidaksesi eteenpäin martechin kentällä? Katso itsearviointityökalumme aihealueista CDP, Headless CMS, ja PIM, niin saat selville, mikä on tilanteesi kyseisillä osa-alueilla tai voisitko hyötyä näistä ratkaisuista. Voit myös ottaa meihin suoraan yhteyttä, niin pääset heti alkuun.