Vuotuinen Smart Commerce -tapahtuma toi jälleen kerran yhteen vähittäis- ja verkkokaupan toimijat. Tapahtumassa keskusteltiin yleisistä haasteista, mahdollisuuksista ja tilaisuuksista, joita voidaan tutkia digitaalisen muutoksen vauhdittamiseksi. Lisäksi esiin nousi mielenkiintoisia keskustelunaiheita siitä, kuinka siirtyä perinteisistä verkkokauppamalleista asiakaskeskeisiin, datakeskeisiin, brändikeskeisiin ja kokemusvetoisiin malleihin. Tässä artikkelissa syvennymme Steven Voldersin esitykseen, jossa hän käsitteli aikaa kestävää digitaalista kaupankäyntiä ja sitä, kuinka valmistautua personoinnin skaalaamiseen.

 


Sisällysluettelo

 

Aikaa kestävä digitaalinen kaupankäynti – kuinka valmistautua personoinnin skaalaamiseen

Smart Commerce -tapahtumassa pitämässään esityksessä Steven Volders, Vaimon Global GTM Director – Customer Data, Insights & Activation, käsitteli kattavasti sitä, mihin sinun tulisi keskittyä rakentaessasi digitaalisesta kaupankäynnistäsi aikaa kestävää investoimalla personointivalmiuksiin.

Miksi on tärkeää tehdä personointi oikein?

Tutkimukset osoittavat, että yritykset jotka tekevät personoinnin oikein, voivat kasvattaa liikevaihtoaan 10-15 %. Alansa parhaat onnistuvat kasvattamaan liikevaihtoaan jopa 25 %, kiitos personoinnin..1 Personoinnilla on positiivinen vaikutus konversioasteisiin, keskiostokseen (AOV, average order value), asiakaspysyvyyteen ja niin edelleen. Toisin sanoen, asiakkaat myös ostavat todennäköisemmin uudelleen brändeiltä, jotka tarjoavat personoituja kokemuksia.

 

Määrittele menestyksesi

Kun määrittelet menestystäsi, on tärkeää aloittaa keskittymällä asiakaskokemukseen ennen teknologiaan siirtymistä – toisin sanoen, siirtymällä strategiselta puolelta operatiiviselle puolelle. Ensimmäisen askeleen tulisi olla missiosi ja visiosi selkeyttäminen sekä tavoitteiden asettaminen matkallesi.

Seuraava askel on asiakkaidesi ja kohderyhmäsi identifioiminen. Tähän sisältyvät asiakasprofiilit, asiakaspolku sekä kipupisteet ja hyödyt, joita asiakkaat saattavat kohdata matkan varrella. Kun asiakkaidesi keskeiset matkat ja haasteet on tunnistettu, voit määritellä käyttötapaukset, jotka tukevat liiketoimintatavoitteitasi. Kun tiedät mitkä käyttötapaukset haluat toteuttaa, voit identifioida vaadittavat valmiudet ratkaisulle, prosesseille ja niitä tukeville ihmisille. Kaikki tämä johtaa ratkaisusuunnitteluun, jossa voit määritellä tarvitsemasi arkkitehtuurin ja työkalut.

 

Keskitetty näkymä asiakkaasta ja tuotteesta

Tavallisella asiakkaalla on useita yhdistettyjä laitteita ja yrityksillä lukuisia eri lähteitä asiakasdatan hyödyntämiseen. Jos haluat tarjota sujuvan asiakaskokemuksen eri kosketuspisteissä, on haastavaa saada selkeä näkemys asiakkaan tarpeista, kiinnostuksen kohteista ja toiveista tehokkaalla ja toimivalla tavalla, noudattaen samalla lakisääteisiä rajoituksia.

Tästä syystä tarvitset keskitetyn näkymän asiakkaasta, mikä tarkoittaa tunnetun ja tuntemattoman asiakasdatan keräämistä ja kokoamista yhteen, jotta asiakkaasta saadaan muodostettua keskitetty profiili. Datan käyttöä on hallinnoitava väärinkäytösten välttämiseksi. Segmentointi on avainasemassa, jotta tietoja voidaan käyttää asianmukaisissa tapauksissa, kuten mainonnassa tai verkkosivustojen personoinnissa. Lyhyesti sanottuna keskitetty asiakasnäkymä käsittää datan keräämisen, profiilin luomisen sekä rikastamisen ja aktivoinnin.

Haluatko tietää, kuinka hallita asiakaskokemusta keskitetyn asiakasdatan avulla? Tutustu kuinka CDP (customer data platform) voi auttaa sinua ymmärtämään ja hyödyntämään asiakasdataasi paremmin kaikkikanavaista personointia varten.

Helpottaaksemme personoinnin skaalaamista, tarvitsemme yhä enemmän sisältöä. Riippuen tuotteiden, tuotekohtaisten aineistojen, alueiden ja asiakkaiden määrästä, päädytään helposti miljooniin aineistovariaatioihin. Siksi on tärkeää, että on olemassa myös keskitetty näkymä tuotteesta.

 

Keskeiset huomiot optimoinnissa ja personoinnin skaalaamisessa onnistumiseen

1. Määrittele päämääräsi. Unelmoi isosti, aloita pienestä
On sallittua unelmoida isosti ja aloittaa pienestä, kunhan pidät katseesi pitkän aikavälin visiossa. Älä luota liikaa lyhyen aikavälin ratkaisuihin tai keskity nykyisiin rajoituksiin, sillä ne saattavat estää sinua etenemästä, eivätkä välttämättä auta sinua saavuttamaan visiotasi.

2. Lähde liikkeelle asiakkaasta ja etene kohti teknologiaa
Aloita menestyksesi määrittely alkaen asiakaskokemuksesta ja siirry sitten teknologiaa koskeviin pohdintoihin.

3. Keskitä investoinnit ”Goldilocks”-alueellesi
Sinun on löydettävä parhaat alueet joihin investoida. Yritä välttää yli- ja ali-investoinnit ja löydä optimaalinen alue investoinneille, jotka tuottavat arvoa liiketoiminnallesi.

4. Keskitetty näkymä asiakkaasta ja tuotteesta
Varmista, että sinulla on keskitetty näkymä asiakkaasta ja tuotteista, jotta voit kerätä oikeanlaista dataa asiakasprofiilien muodostamiseksi ja hyödyntää niitä personointia varten.

5. Loistavat kokemukset ovat ihmisten luomia, iteratiivisten prosessien kautta
Kuten Steven sanoi: ”Menestyäksesi, halusi onnistua tulisi olla suurempi kuin pelkosi epäonnistua “. Tiimissäsi tulisi olla ympäristö, jossa kokeiluihin kannustetaan ja jossa jatkuva oppiminen on keskiössä.

 

Asiakasdata-alusta (CDP) tarjoaa yhtenäisen asiakasnäkymän ja antaa sinulle mahdollisuuden keskittyä koko organisaation laajuisiin käyttäjäkokemuksiin. Opi lisää CDP:stä – lataa ilmainen e-kirjamme! »

 

Kuinka Vaimo voi auttaa

Alan johtavista asiantuntijoista koostuva tiimimme voi opastaa sinua ja organisaatiotasi selkeyttämään visionne ja tavoitteenne sekä muuntamaan ne toteuttamiskelpoiseksi suunnitelmaksi ja tiekartaksi. Niiden avulla voitte asteittain kehittää kaikkia tärkeimpiä kyvykkyyksiänne hyväksi havaittua toimintakehystämme noudattaen:

  • Tarkoitus (visio, tavoitteet)
  • Yksityisyys (suostumukset, turvallisuus)
  • Prosessit (esim. asiakaspolun ymmärtäminen ja optimointi)
  • Ihmiset (roolit, koulutus, kulttuuri)
  • Alusta (työkalut, data)

Meillä on asiantuntijat, jotka voivat suunnitella, määritellä, implementoida, ylläpitää ja kouluttaa teitä auttaaksemme organisaatiotanne tässä muutoksessa.

Kaipaisitko tarkempaa opastusta navigoidaksesi eteenpäin martechin kentällä? Katso itsearviointityökalumme aihealueista CDP, Headless CMS ja PIM, niin saat selville, mikä on tilanteesi kyseisillä osa-alueilla tai voisitko hyötyä näistä ratkaisuista. Voit myös ottaa meihin suoraan yhteyttä, niin pääset heti alkuun.

 

Lähteet:

1 –  McKinsey – www.mckinsey.com