Tarkastelemme tässä artikkelissa kuinka Composable Commerce nopeuttaa kehittämistyötä ja suoritustehoa. Tutkimme lisäksi tapoja, joilla tiimit voivat työskennellä tehokkaammin Composable-arkkitehtuurin avulla.

Tämä on Composable Commerceen syventyvän artikkelisarjan kolmas osa, löydät ensimmäisen osan täältä ja toisen täältä.

 

Avainasiat

Yhteenvetona voidaan todeta, että mikropalveluarkkitehtuuri tarjoaa paljon enemmän kuin pelkästään mahdollisuuden skaalautuvuuteen ja parhaisiin työkaluihin. Lähestymistapa mahdollistaa nopeuden ja tehokkuuden tiimeissä ja niiden välisissä työskentelytavoissa. Autonomiset tiimit ovat vain minimaalisesti riippuvaisia ​​muista ryhmistä, ja siksi ne johtavatkin nopeaan, yhtäaikaiseen työskentelyyn joko vähäisellä koordinoinnilla, tai jopa kokonaan ilman sitä.

 

 

Alustapohjainen lähestymistapa modernissa digiajassa

Ajatellessa modernia vähittäiskaupankäyntiä digitaalinen asiakaskokemuksesi koskee paljon laajempaa osa-aluetta kuin pelkkää verkkokauppasivustoasi. Kokonaisuus sisältää monia kosketuspisteitä, kuten esimerkiksi itsepalvelun, kassajärjestelmän (POS), myymälän sisäiset näytöt, click & collect -palvelut, mobiilisovellukset, asiakastuen, jälkimarkkinoinnin ja paljon muuta. Jokainen näistä kosketuspisteistä kehittyy päivä päivältä edistyneemmäksi. Haasteita kuitenkin syntyy, kun liian moni kokonaisuuden osista on riippuvainen yhdestä ainoasta järjestelmästä.

Kontekstissamme alustapohjainen lähestymistapa viittaa verkkokaupparatkaisuun, joka keskittyy vakiintuneeseen alustaan. Alusta sisältää suuren määrän valmiita ominaisuuksia, jotka voidaan tarvittaessa räätälöidä liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Teknisesti ajatellen kaikki ratkaisut voitaisiin kyllä tuottaa yksittäisellä alustalla, mutta nykyaikaisen verkkokaupankäynnin vaatimusten täyttämisessä alustapohjainen lähestyminen voi olla monella tapaa haastavaa:

  • Alustan suorituskyky ja skaalautuvuus voi heikentyä sen hoitaessa tehtäviä, jotka eivät ole enää suoraan verkkokaupankäyntiin liittyviä
  • Yksittäisen kosketuspisteen muuttaminen edellyttää aina muutosta myös itse alustaan, mikä lisää ylimääräisiä vaiheita ja monimutkaistaa työnkulkua
  • Saatat joutua “reitittämään” alustasi kautta tietoja, joita se ei muutoin tarvitsisi. Tämä puolestaan syö prosessointitehoa siitä, mitä alustasi tulisi todellisuudessa tehdä – ottaa tilauksia vastaan
  • Alustastasi tulee ns. yksittäinen “heikko kohta”. Jos se ei toimi, mikään muukaan osa järjestelmästäsi ei myöskään toimi. On kuitenkin hyvä muistaa, että myös mikropalveluarkkitehtuuria käytettäessä sinun tulee varmuuden vuoksi varautua osittaisten vikojen ilmenemiselle. Näin varmistat, että alustasi tarjoaa merkityksellisen kokemuksen asiakkaallesi, vaikka jotkin toiminnot eivät olisikaan juuri sillä hetkellä käytettävissä

 

 

Mikropalveluarkkitehtuuri modernin verkkokaupparatkaisun pohjana

Composable-arkkitehtuuria ja mikropalveluarkkitehtuuria voidaan termeinä käyttää lähestulkoon synonyymeina toisilleen. Toisin sanoen, Composable-arkkitehtuuri perustuu mikropalvelukonseptiin, jossa erilaiset palvelut ja ominaisuudet ovat ikään kuin rakennuspalikoita, jotka toimivat itsenäisesti ja toisistaan riippumattomina.

Composable-lähestymistapa siis mahdollistaa sekä työskentelyn erilaisten toisistaan riippumattomien elementtien kanssa että paremman skaalautuvuuden. Esimerkiksi projekti joka voisi tähdätä vaikkapa myymälöiden näyttölaitteiden parantamiseen, saattaisi vaatia erikoistyökaluja. Silloin saattaisit kohdata haasteen, jos ratkaisusi olisi alustapohjainen eikä tukisi juuri tarvitsemiasi työkaluja.

Mikropalveluja käytettäessä kyseinen näyttölaiteskenaario toimii eri tavalla. Kaupankäyntimoottorisi syöttää vain kaupallisia tietoja myymälän näyttölaitteisiin, kun taas loput ominaisuudet pysyvät irrallaan. Tämä tarkoittaa, että haluttu sisältö voi siirtyä suoraan näyttölaitteen näkymään ilman, että sen tarvitsee kulkea alustasi läpi.

Tarkastellaan seuraavaksi mikropalveluarkkitehtuurin tarjoamia hyötyjä eri osa-alueilla:

1. Trendit

Monet nykypäivän bisnesmahdollisuudet ovat luonteeltaan kokeilevia ja antavat älynäyttöjen avulla asiakkaalle mahdollisuuden tarkastella itseään esimerkiksi käyttämässä tiettyä tuotetta. Voidaan myös käyttää lisätyn todellisuuden (AR) tekniikkaa, jonka avulla asiakkaat voivat älynäytön avulla tarkastella virtuaalisia tuotteita tai elementtejä fyysisessä ympäristössään.

Jotkin trendit vakiintuvat pysyviksi, pitkäaikaisiksi ominaisuuksiksi, kun taas toiset jäävät hetkellisiksi villityksiksi. On kuitenkin varmaa, että digitaalisen kaupankäynnin trendit tulevat olemaan jatkuvasti esillä teknologian kehittymisen myötä. Suuret yritykset, kuten esimerkiksi Amazon, asettavat edelläkävijöinä standardit helppokäyttöisyydelle ja näin asiakkaat alkavatkin nopeasti edellyttämään samankaltaisia ominaisuuksia myös omilta suosikkibrändeiltään.

Mikropalveluarkkitehtuuri tekee testaamisesta helppoa ja pitää komponentit keveinä sekä tarpeen mukaan helposti poistettavina. Ennen kaikkea tämä lähestymistapa antaa ratkaisullesi tilaa kasvaa, skaalautua ja kehittyä tulevaisuudessa. On toki mahdotonta ennustaa, mitkä verkkokauppaominaisuudet tulevat olemaan suosituimpia asiakkaiden keskuudessa, mutta mikropalveluarkkitehtuuri takaa, että voit aina muokata ratkaisusi vastaamaan heidän tarpeitaan.

 

2. PIM, POS ja kaupankäynnin moottori

Perinteisessä alustapohjaisessa lähestymistavassa toiminnan ydin on yleensä kaupankäyntimoottori, johon on kytketty kaikki muut järjestelmät ja komponentit, kuten tuotetietojen hallintajärjestelmä (PIM) ja kassajärjestelmä (POS). Sen lisäksi, että tämä toimintatapa rasittaa “moottoria”, se myös lukitsee kaikki järjestelmän osat tiiviiseen integraatioon, jota on komponentin vaihdon yhteydessä hankala purkaa.

Mikropalveluarkkitehtuuri taas mahdollistaa kevyen integroinnin ja ehkäisee ylimääräistä kuormitusta alustalla. PIM-järjestelmäsi voi syöttää tuotetietoja suoraan POS-järjestelmääsi ilman tarvetta kulkea alustan läpi. Jos taas haluat poistaa komponentteja, ne voidaan vaihtaa joustavammin ja helpommin, eikä jokaista integraatiota tarvitse rakentaa uudelleen.

 

3. Hinnoittelulogiikka

Erilaisten järjestelmien edellyttäessä hinnoittelutietojen saatavilla oloa, hintasääntöjen uudelleentoteuttaminen voi olla monimutkaista, virhealtista ja kallista. Kaikkien monimutkaisten hintayhdistelmien säilyttäminen ei myöskään ole välttämättä mahdollista.

Mikropalveluarkkitehtuurissa hinnoittelulogiikka voi puolestaan olla oma erillinen palvelunsa, jota kaikki muut järjestelmät käyttävät. Näin vältetään tietojen päällekkäisyys, epäjohdonmukaisuudet järjestelmien välillä sekä turhaan resursseja vievät uudelleentoteutukset.

Lue lisää Composable Commercesta täältä.

 

 

Ryhmätyöskentely: Mikropalveluarkkitehtuuri VS Alustapohjaisuus

Nyt kun olemme käyneet läpi mikropalveluiden edut, tarkastellaan seuraavaksi kuinka tällä lähestymistavalla voi olla positiivinen vaikutus tiimityöhön, sekä mahdollisuus parantaa kehitysnopeutta ja suoritustehoa.

Kuinka ryhmät työskentelevät alustapohjaisella arkkitehtuurilla?

Klassisessa alustapohjaisessa arkkitehtuurissa alustalla työskentelee yleensä yksi tiimi, joka vastaa kaikista toiminnallisuuksista. Vaikka tämä toimintatapa antaa monelle hyvän yleiskuvan järjestelmästä ja sen toiminnasta, sillä voi olla myös haittoja, koska koko järjestelmä on kietoutunut yhteen ja sen osat ovat riippuvaisia toisistaan.

Otetaan esimerkiksi yksittäinen kehitystiimi, joka työskentelee yksittäisellä alustalla:

Tällaisessa skenaariossa yleistiimi työskentelee läpi koko ratkaisun ja koordinoi backlogia ominaisuudet jaksotettuina eri alueille. Koska työnkulku ei useinkaan ole kehitystiimin hallinnoitavissa, he priorisoivat ensimmäiseksi saapuvat tiketit, eivätkä liiketoiminta-aluetta ja tulosta. Tämä jatkuva uudelleenpriorisointi voi johtaa useisiin keskeneräisiin töihin systeemissä.

Hyvin pienissä organisaatioissa tiimi saattaa hallinnoida itse lopputulosta, mutta yleensä heti kun organisaatiot alkavat kasvaa, liiketoiminnallisia tuloksia ja teknillisiä toimituksia aletaan hallinnoida erillisten omistajuuksien kautta. Organisaatio saattaa ottaa käyttöönsä useita monialaisesti koostettuja tiimejä, jotka toimittavat yksittäiselle alustalle. Tämä konsepti aiheuttaa vähäisemmän kokemuksen kaikilla alustan osa-alueilla, kun jokainen tiimi on erikoistunut vain yhteen alueeseen.

Vaikka jokainen tiimi hallitsee omaa backlogiaan, kyseinen toimintamalli vaatii silti toimiakseen vahvaa koordinointia ja keskinäisten vaatimusten täyttymistä tiimien välillä. Prosessi saattaa ajautua töiden ryhmittelemiseen, joka taas lisää keskeneräisten töiden kasaantumisen riskiä.

Lisäksi, kun julkaisuun menevä työ uudelleenjärjestellään useita kertoja ennen julkaisua, myös testaustyön määrä lisääntyy. Valitettavasti vaadittuja testejä ei usein välttämättä toteuteta.

 

Vinkkilsta: Onko Composable Commerce oikea valinta teille? »

 

 

Miten tiimit toimivat mikropalveluarkkitehtuurissa?

Mikropalveluarkkitehtuurin avulla voit jakaa tiimiläiset useisiin ryhmiin tai jopa työskennellä useiden eri kumppanien kanssa selkeällä vastuunjaolla.

Mikropalveluarkkitehtuurissa useat tiimit toimittavat kukin omat komponenttinsa kokonaisratkaisun erillisiin järjestelmiin, ilman tarvetta koordinoida julkaisuja keskenään muiden tiimien kanssa. Tiimit pysyvät toisistaan ​​riippumattomina ja jokaisella on oma julkaisuprosessinsa ja rytminsä. He voivat myös halutessaan hyödyntää ja käyttää toistensa komponenttipalveluita.

Vaikka useat eri julkaisuprosessit eivät välttämättä ole lyhyellä aikavälillä halvin mahdollinen ratkaisu, ne johtavat kuitenkin korkeampaan kehitysnopeuteen ja suoritustehoon sekä vähentävät keskeneräisten töiden määrää. Hyöty on kustannuksia suurempi ja tuo mukanaan myös säästöjä. Uusien toimintojen ja palveluiden nopea markkinoille tuonti onkin varmasti kaikkien etu!

 

 

Mikropalveluarkkitehtuurin mahdollisuus: Autonomiset tuotetiimit

Lopuksi tarkastellaan vielä yhtä tapaa työskennellä tiimeissä mikropalveluarkkitehtuurissa.

Mikropalveluarkkitehtuuri mahdollistaa ns. “autonomiset tuotetiimit”. Autonomisilla tuotetiimeillä ei ole varsinaisia ohjelmisto- tai IT-tiimejä, jotka työskentelevät eri liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi, vaan pikemminkin jokainen autonominen tiimi edustaa yhtä liiketoiminta-aluetta.

Nämä tiimit pitävät sisällään kaikki roolit joita tarvitaan halutun lopputuloksen saavuttamiseen. Toiminta ei ole riippuvaista ​​muista ja tavoitteissa onnistuminen mitataan ensisijaisesti saadun tuloksen perusteella.

 

Autonomiset tiimit ovat…

Moniammatillisia, heidän joukkoonsa voi kuulua teknisten roolien ammattilaisten lisäksi myös esimerkiksi veroasianajajia, logistiikan asiantuntijoita, toimitusketjun asiantuntijoita ja tuotesuunnittelijoita. Tiimistä löytyy kaikki tarvittavat henkilöt kyseisen liiketoiminta-alueen menestymiselle.

Erikoistuneita työskentelemään tiettyjen ominaisuuksien parissa, kuten esimerkiksi viimeistelyjen tekeminen, promootio, personointi, kanta-asiakasohjelmat, myymälätekniikat ja paljon muuta.

Erityisasiantuntijoita, joiden osaamiseen perustuvien tiimien rakentaminen ja yhteistyöskentely tuo meidät lähemmäksi asiakasta ja ratkottavaa ongelmaa.

 

Vaikka mikropalveluarkkitehtuuriin siirtyminen on suuri sitoumus, yhteistyö asiantuntijoiden kanssa voi auttaa sinua päättämään, kannattaako vaihto vai ei. Oikea kumppani voi varmistaa, että sinulla on asiantuntijat, jotka opastavat sinua prosessin läpi ja valitsevat parhaan tavan ja työkalut juuri sinun liiketoiminnallesi.