Muunna datasi arvokkaaksi asiakasymmärrykseksi

Asiakasdata-alusta (Customer Data Platform eli CDP) on huippuluokan teknologia, joka toimii yrityksesi keskittymänä arvokkaiden asiakastietojen keräämiseksi, varastoimiseksi ja analysoimiseksi.

Saumattoman vuorovaikutuksen onnistuminen asiakkaiden kanssa on yhä kriittisempää nykypäivän kilpaillussa ympäristössä. Onnistuminen edellyttää keskitettyjä, usein reaaliaikaisia asiakasdataprofiileja. CDP toimii kokonaisvaltaisena ratkaisuna, jonka avulla voit integroida tietoja eri lähteistä, kuten mainosalustoilta, sosiaalisesta mediasta, verkkosivustoilta, mobiilisovelluksista, markkinoinnin automatisoinnista, offline-asiakasvuorovaikutuksista, maksutapahtumista, sisäisistä tietokannoista ja monista muista lähteistä. CDP tarjoaa sinulle vertaansa vailla olevaa tietoa asiakkaidesi mieltymyksistä, käyttätymistavoista ja odotuksista.

Jos tavoittelet kilpailuetua toimialallasi, CDP:n ymmärtäminen ja hyödyntäminen on välttämätöntä.

Ota yhteyttä »

Mikä on asiakasdata-alusta?

Asiakasdata-alusta (CDP, customer data platform) on ohjelmisto, jonka avulla voit kerätä, yhdistää ja hallita asiakasdataa. CDP:t ovat suunniteltu luomaan kattavia ja yhtenäisiä asiakasprofiileja integroimalla dataa eri lähteistä, kuten verkkosivuilta, mobiilisovelluksista, sosiaalisesta mediasta, sähköpostimarkkinoinnista ja niin edelleen.

CDP:n avulla voit luoda kohdennettuja markkinointikampanjoita ja personoituja kokemuksia sekä parantaa asiakkaiden sitoutumista. CDP auttaa asettamaan asiakkaat strategioiden ytimeen.

Kuinka asiakasdata-alusta toimii?

CDP kerää, yhdistää ja aktivoi asiakasdataa, minkä avulla tehdään hyödynnettävissä olevia havaintoja ja helpotetaan personoitua markkinointia. Näin CDP yleisesti ottaen toimii:

Datan keruu01

CDP kerää asiakasdataa erilaisista lähteistä, kuten mobiilisovelluksista, verkkosivustoilta, CRM-järjestelmistä, sähköpostimarkkinointialustoilta ja niin edelleen. Nämä tiedot voivat pitää sisällään esimerkiksi selauskäyttäytymistä, demografisia tietoja, asiakkaan interaktioita, ostohistoriaa ja mieltymyksiä.

Datan yhdistäminen02

CDP yhdistää kerätyt tiedot luodakseen yhtenäisiä asiakasprofiileja. Se ratkoo epäjohdonmukaisuudet, yhtenäistää päällekkäiset tiedot ja varmistaa, että tiedot ovat oikeita, johdonmukaisia ja ajantasaisia. Tämä prosessi mahdollistaa kattavan ja kokonaisvaltaisen näkymän jokaisesta asiakkaasta.

Datan rikastaminen03

CDP täydentää asiakasprofiileja lisätiedoilla, kuten offline-interaktioilla, sosiaalisen median aktiviteeteilla sekä kolmansilta osapuolilta saadulla datalla. Asiakasdataa voidaan hyödyntää analyyseissä ja segmentoinnissa ja nämä täydennykset parantavat asiakastietojen perusteellisuutta ja laatua.

Datan segmentointi04

Yhtenäisten ja rikastettujen asiakasprofiilien avulla CDP mahdollistaa asiakaskuntasi segmentoinnin tiettyjen kriteerien, kuten käyttäytymisen, demografisten tietojen, kiinnostuksen kohteiden tai ostohistorian perusteella. Tämä segmentointi mahdollistaa kohdennettujen markkinointikampanjoiden ja personoitujen kokemusten luomisen.

Aktivointi reaaliajassa05

CDP:t helpottavat reaaliaikaista datan aktivointia, mikä tarkoittaa, että voit käyttää asiakastietoja välittömästi eri markkinointikanavissa. Tämä mahdollistaa personoidun sisällön tarjoamisen sekä suositusten ja tarjousten antamisen juuri oikealla hetkellä, mikä lisää asiakkaiden sitoutumista ja kasvattaa konversioastetta.

Analytiikka ja havainnot06

CDP:t tarjoavat tehokkaita analyysi ja raportointiominaisuuksia. Niiden avulla voit analysoida asiakkaiden käyttäytymistä, tarkastella kampanjoiden suorituskykyä, tunnistaa trendejä ja tehdä hyödyllisiä havaintoja. Nämä tiedot ohjaavat markkinointistrategioita, tuotekehitystä ja liiketoiminnan yleistä päätöksentekoa.

Integroituminen markkinointyökaluihin07

CDP:t integroituvat muihin markkinointityökaluihin ja -alustoihin, kuten mainonta-alustoihin, sähköpostimarkkinointijärjestelmiin, sisällönhallintajärjestelmiin ja niin edelleen. Integrointi varmistaa saumattoman tiedonkulun ja antaa sinulle mahdollisuuden hyödyntää asiakastietoja kokonaisvaltaisesti markkinoinnissasi.

Tietosuoja ja vaatimustenmukaisuus08

Koska CDP:t keskittyvät dataan, ne asettavat tietosuojan ja vaatimustenmukaisuuden etusijalle. CDP:t suorittavat turvatoimia asiakastietojen suojaamiseksi, noudattavat tietosuojasäännöksiä (kuten GDPR tai CCPA) ja tarjoavat asiakkaille vaihtoehtoja tietosuoja-asetusten ja suostumuksen hallintaan.

Miksi asiakasdata-alusta on tärkeä

CDP tarjoaa yhtenäisen ja kattavan näkymän kustakin asiakkaasta yhdistämällä tietoja eri lähteistä ja kosketuspisteistä. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden personoida markkinointia, tarjota relevantteja kokemuksia ja rakentaa vahvempia asiakassuhteita.

CDP:t mahdollistavat asiakastietojen hyödyntämisen yksilöllisiä markkinointikampanjoita varten. Segmentoimalla asiakkaat heidän mieltymystensä, käyttäytymisensä ja demografisten tietojensa perusteella, voit julkaista kohdennettua sisältöä, suosituksia ja tarjouksia, mikä lisää sitoutumista ja kasvattaa konversioastetta.

Luo saumattomia ja personoituja asiakaskokemuksia eri kanavissa CDP:n avulla. Ymmärtämällä asiakkaiden mieltymyksiä, vuorovaikutusta ja ostohistoriaa, voit kustomoida tuotteesi, palvelusi ja viestintäsi vastaamaan heidän yksilöllisiä tarpeisitaan, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta.

CDP:t tarjoavat arvokkaita havaintoja ja analyysejä, jotka saadaan asiakasdatasta. Analysoimalla asiakkaiden käyttäytymistä, trendejä ja kampanjoiden suorituskykyä voit tehdä dataan pohjautuvia päätöksiä markkinointistrategioiden optimoimiseksi, tuotteiden kehittämiseksi sekä liiketoiminnan kasvun edistämiseksi.

CDP virtaviivaistaa datanhallintaprosesseja keskittämällä asiakastiedot ja automatisoimalla datan integrointitehtäviä. Tämä parantaa toiminnan tehokkuutta, vähentää manuaalista työtä ja mahdollistaa nopean sopeutumisen asiakkaiden vaatimuksiin ja markkinatrendien muutoksiin.

CDP:t asettavat etusijalle tiedonhallinnan ja tietoturvan varmistaakseen, että noudatat tietosuojasäännöksiä ja säilytät kuluttajien luottamuksen. Vankoilla turvatoimilla ja tietojenkäsittelykäytännöillä varmistetaan, että asiakastietoja käsitellään vastuullisesti, suojellen yksityisyyttä ja pienentäen tietoturvarikkomusten riskiä.

CDP:t ovat suunniteltu skaalautumaan yritysten mukana samalla, kun niiden asiakaskanta ja datan määrä kasvavat. Ne tarjoavat joustavan infrastruktuurin, jolla voidaan käsitellä yhä monimutkaisempaa dataa, ottaa käyttöön uusia datalähteitä ja tukea kehittyviä markkinointitarpeita.

Two women sitting and chatting in an office setting.

CDP:n avainasiat

Datan keruu on perusvaihe, jossa asiakastietoja kerätään useista eri kanavista ja datalähteistä kattavien käyttäjäprofiilien luomiseksi.

CDP kerää näppärästi yhteen hajanaiset tiedot luodakseen yhtenäisen ja johdonmukaisen näkymän jokaisesta asiakkaasta.

CDP tarjoaa reaaliaikaisen saavutettavuuden sekä tehokkaan datanhallinnan, varastoinnin ja ylläpidon koko organisaatiossa.

CDP hallinnoi organisaatiosi dataa, helpottaa säännösten noudattamista ja auttaa kuluttajien luottamuksen säilyttämisessä, luomalla tarvittavat prosessit ja käytännöt datan laatua ja tietoturvaa varten.

Data-analytiikka mahdollistaa syvällisen paneutumisen asiakasdataan, arvokkaiden havaintojen tekemiseen ja trendien tunnistamiseen, jotta pystyt tekemään hyvin perusteltuja päätöksiä.

Datan aktivointi eri kanavissa tarkoittaa sitä, että asiakkaille voidaan tarjota datan avulla relevantteja ja yksilöllisiä kokemuksia eri kanavien kautta. Tämä näkyy lopulta liiketoiminnan kasvun sekä asiakasuskollisuuden kehittymisenä.

CDP:n keskeiset hyödyt

 • Paranna asiakastietojen tarkkuutta ja johdonmukaisuutta
 • Tarjoa yksilöllisiä ja merkityksellisiä kokemuksia, jotka vahvistavat brändiuskollisuutta
 • Helpota tehokkaiden monikanavaisten markkinointikampanjoiden toteuttamista, ja kohdista ne saumattomasti asiakkaille heidän haluamallaan viestintätavalla
 • Kasvata konversioastetta ja lopulta liikevaihtoa
 • Helpota tietosuojasäännösten noudattamista ja suojaa siten yritystäsi mahdollisilta oikeudellisilta seurauksilta ja brändin maineen vaarantumiselta

Investoimalla CDP:hen voit mullistaa tapasi hallita ja käyttää asiakasdataa, parantaen kokonaisvaltaisesti asiakaspolkua ja edistämällä viime kädessä kasvua ja pitkän aikavälin menestystä.

Man working behind laptop at a table in an office

Personointi Adobe Real-Time CDP:n avulla

Lue lisää CDP:stä

Asiakasdata-alusta FAQ

CDP:t on luotu keskittymään erityisesti asiakasdataan ja luomaan yhtenäisiä asiakasprofiileja. Tämä erottaa ne muista tiedonhallintaratkaisuista, jotka saattavat vain ns. pyöritellä dataa.

CDP:t pystyvät keräämään ja hallitsemaan monia erilaisia asiakasdatoja, kuten:

 • Käyttäytymistiedot
 • Ostohistoria
 • Demografiset tiedot
 • Asiakkaan mieltymykset

CDP:n etuja ovat muun muassa:

 • Parempi asiakasymmärrys
 • Paremmat asiakaskokemukset
 • Personoidumpi markkinointi
 • Optimoidut markkinointikampanjat

Laadukkaassa CDP:ssä tietoturva ja tietosuoja ovat etusijalla, ja se suorittaa toimenpiteitä yksityisten asiakastietojen suojaamiseksi ja asianmukaisten säännösten ja lakien noudattamiseksi.

CDP:t voidaan integroida olemassa oleviin työkaluihin ja järjestelmiin, mikä helpottaa saumatonta datan kulkua eri markkinointialustojen ja datakantojen välillä.

CDP auttaa personoinnissa ja kohdennetussa markkinoinnissa tarjoamalla relevanttia asiakasdataa, jotta voit luoda yksilöllisiä kokemuksia, tarjouksia ja kampanjoita.

CDP yhdistää useista eri lähteistä peräisin olevaa dataa yhdeksi kattavaksi asiakasprofiiliksi ja luo näin yhtenäisen näkymän asiakkaasta.

 • Adobe Real-Time CDP
 • Twilio Segment CDP
 • Tealium AudienceStream
 • Salesforce Customer 360 Audiences
 • Lytics
 • BlueConic
 • Optimizely CDP
 • Treasure Data
 • mParticle
 • Exponea
Man working on laptop.

Onko CDP oikea valinta teille? Selvitä testimme avulla!

Kuinka personoida CDP:n avulla

Personointi CDP:n avulla tarkoittaa asiakasdatan hyödyntämistä kokemusten, viestinnän ja tarjousten yksilöllistä personointia varten. Tässä ovat tärkeimmät askeleet personoinnin toteuttamiseen CDP:n avulla:

 • Integroi CDP:hen erilaisia datalähteitä, kuten verkkosivuston interaktiot, ostohistoria, asiakaskyselyt ja sosiaalisen median aktiivisuus. Varmista, että eri kanavista saatu data yhtenäistetään CDP:ssä.
 • Käytä CDP:n segmentointimahdollisuuksia ryhmitelläksesi asiakkaat yhteisten ominaisuuksien, käyttäytymisen tai mieltymysten perusteella. Segmentointi voi perustua demografisiin tietoihin, selauskäyttäytymiseen, ostohistoriaan tai muihin relevantteihin kriteereihin.
 • DKehitä CDP:ssä kattavia asiakasprofiileja yhdistelemällä dataa, kuten demografisia tietoja, mieltymyksiä, aiempia interaktiota ja ostokäyttäytymistä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja mieltymyksiä.
 • Luo CDP:hen sääntöjä ja triggereitä automatisoidaksesi yksilöllisiä toimenpiteitä jotka perustuvat asiakkaan käyttäytymiseen. Jos asiakas esimerkiksi hylkää ostoskorinsa, voit lähettää hänelle automaattisesti räätälöidyn sähköpostin, jossa on alennustarjous joka kannustaa häntä saattamaan oston loppuun.
 • CDP:n avulla voit tarjota dynaamisesti kustomoitua sisältöä, tuotesuosituksia ja tarjouksia. Tämä voidaan toteuttaa verkkosivustolla, sähköpostimarkkinoinnilla, mobiilisovelluksissa tai muissa asiakaskosketuspisteissä.
 • Käytä CDP:n reaaliaikaista dataa henkilökohtaisten kokemusten luomiseksi, kun asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa brändisi kanssa. Voit esimerkiksi mukauttaa dynaamisesti verkkosivuston sisältöä, näyttää personoituja bannereita, ponnahdusikkunoita tai käyttää räätälöityjä push-ilmoituksia.
 • Testaa ja tarkenna personointitoimintojasi jatkuvasti käyttämällä A/B-testausta ja CDP:n analytiikkaa. Testaa erilaisia tarjouksia, viestejä tai sisältöä, jotta ymmärrät, mikä resonoi parhaiten kunkin asiakassegmentin kanssa.
 • Laajenna personointia useissa eri kanavissa ja kosketuspisteissä. Varmista, että CDP:stä saatava asiakasdata integroidaan markkinointityökaluihin, kuten sähköpostialustoihin, mainosverkostoihin, sisällönhallintajärjestelmiin ja mobiilisovelluksiin, jotta voit tarjota johdonmukaisia ja räätälöityjä kokemuksia läpi eri kanavien.
A man and woman working in a modern workplace.

Asiakasdata-alusta vs datavarasto

 • CDP ensisijaisesti kerää, yhdistää ja aktivoi asiakasdataa eri lähteistä yhtenäisten asiakasprofiilien luomiseksi. CDP:n päätavoitteena on mahdollistaa personoitu markkinointi, asiakassegmentointi ja parempi asiakaskokemus.
 • Datavarasto on keskittymä, johon varastoidaan eri lähteistä peräisin olevaa jäsenneltyä ja organisoitua dataa. Datavarasto tukee liiketoiminnan älykkyyttä, raportointia ja datan analysointia. Päätavoitteena on tarjota yhtenäinen näkymä datasta päätöksentekoa ja menneisyyden analysointia varten.
 • CDP hallinnoi yleensä asiakaskeskeisiä tietoja, kuten demografisia tietoja, ostohistoriaa, selauskäyttäytymistä ja interaktioita. Se kerää dataa esimerkiksi verkkosivustoista, mobiilisovelluksista, CRM-järjestelmistä ja markkinointialustoilta.
 • Datavarasto pystyy käsittelemään erityyppisiä strukturoituja tietoja, kuten transaktiodataa, taloustietoja, operatiivista dataa ja paljon muuta. Se yhdistelee dataa organisaation eri järjestelmistä ja osastoista, kuten ERP-järjestelmistä, datakannoista ja legacy-järjestelmistä.
 •  CDP keskittyy yhtenäisten asiakasprofiilien luomiseen yhdistelemällä asiakasdataa. Se mahdollistaa datarakenteen ja skeeman joustavuuden, jotta erilaiset datalähteet voidaan ottaa huomioon sekä pystytään mukautumaan kehittyviin asiakasdatavaatimuksiin.
 •  Datavarasto noudattaa ennalta määriteltyä skeemaa ja datamallia datan jäsentämiseksi. Se yleensä organisoi datan fakta- ja dimensiotaulukoihin tehokkaan tiedonhaun ja analyysin mahdollistamiseksi.
 •  CDP korostaa reaaliaikaista tai lähes reaaliaikaista datan käsittelyä, joka mahdollistaa personoidun markkinoinnin ja asiakasvuorovaikutuksen hetkessä. Se voi tarjota sisäänrakennettuja analytiikka- ja segmentointityökaluja, joiden avulla asiakasdatasta voidaan saada uusia oivalluksia.
 •  Datavarasto käsittelee historiallisen datan analysointia ja BI:tä (business intelligence). Se käsittelee dataa erissä, sekä kerää ja tiivistää dataa ajan mittaan tukeakseen monimutkaisia kyselyitä, raportointia ja analytiikkaa.
 • CDP:tä käytetään yleensä asiakaslähtöisiin tarkoituksiin, kuten personoituihin markkinointikampanjoihin, asiakassegmentointiin, asiakaspolun analysointiin ja kohdennettuun mainontaan.
 • Datavarastoja käytetään laajempiin BI-tarkoituksiin, kuten raporttien laatimiseen, trendien analysointiin, datan louhintaan ja strategisen päätöksenteon tukemiseen.
A light and airy empty office space with floor to ceiling windows.

Kuka voi hyötyä asiakasdata-alustasta?

Koska CDP:t ovat niin monipuolisia, ne ovat arvokkaita monenlaisille verkkokaupan alan yrityksille. Yrityksesi voi hyötyä CDP:stä, jos tämä kuvastaa teitä:

 • Yritykset, joilla on laaja asiakaskunta ja monimutkaiset data-ekosysteemit
 • Digitaaliset liiketoiminnat, jotka käsittelevät suuria määriä asiakasdataa erilaisista kanavista
 • Vähittäiskauppa- ja kulutustavarayritykset, jotka pyrkivät ymmärtämään asiakkaiden mieltymyksiä paremmin
 • Yritykset, joiden tulee tarjota hyvin personoituja asiakaskokemuksia
 • Yritykset, joiden tulee tarjota personoituja tuotetarjouksia sekä kehitettävä asiakaspalveluaan
Image of Vaimo employees looking at laptop together.

Lataa Asiakasdata-alustat-e-kirja

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
image of CDP-e-book in Finnish

Töitämme

 • Rapala

  Rapala on 1930-luvulla perustettu suomalainen yritys, joka valmistaa kalastustarvikkeita. Nykyään yhtiö lukeutuu maailman suurimpien kalastusbisnesten joukkoon – konsernilla on kansainvälisesti suurin jakeluverkosto, globaalit tuotanto­resurssit sekä…

  Tutustu projektiin
 • Image of laptop screen featuring Runnings website

  Runnings

  Runnings on yksityisomisteinen jälleenmyyjä, joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia tuotteita, kuten lemmikkieläin-, urheilu-, metsästys-, kalastus-, puutarha-, maatalous-, ja taloustarvikkeita sekä vaatteita, jalkineita, leluja ja ulkovarusteita.…

  Tutustu projektiin
 • Discovery for Tarkett

  Tarkett Group on johtava lattianpäällysteiden valmistaja, jolla on yli 140 vuoden kokemus alalta. Tarkett tekee maailmanlaajuisesti yhteistyötä muiden johtavien lattiavalmistajien kanssa. Tarkett Groupilla on 34…

  Tutustu projektiin

Kuinka Vaimo voi auttaa

Meillä on yli 15 vuoden kokemus työskentelystä verkkokauppiaiden ja brändien kanssa, joten ymmärrämme asiakasdatan merkityksen. Voimme auttaa sinua hyödyntämään asiakasdatan koko potentiaalin CDP:n avulla.

Näin voimme auttaa sinua: 

 • Teemme tiivistä yhteistyötä kanssasi ymmärtääksemme liiketoimintasi tavoitteet, dataekosysteemisi ja yksilölliset tarpeesi. Opastamme sinua valitsemaan oikean CDP:n, joka vastaa tarpeitasi. Hoidamme käyttöönottoprosessin varmistaaksemme CDP:n sujuvan ja saumattoman integroinnin olemassa olevaan teknologia-arkkitehtuuriisi.
 • Autamme sinua kehittämään kattavan datastrategian, johon sisältyy datan kerääminen, tallentaminen ja hallinnointikäytännöt. Luomalla datahallintakehykset ja tietosuojakäytännöt varmistamme, että asiakasdataasi käsitellään vastuullisesti ja asiaankuuluvien säännösten ja lakien mukaisesti.
 • Tarjoamme jatkuvaa tukea, seurantaa ja optimointia CDP-järjestelmällesi, jotta voimme varmistaa, että se pysyy linjassa kehittyvien liiketoimintatarpeidesi kanssa. Pidämme datastrategiasi innovaation etulinjassa.

 

Ota yhteyttä »

Happy older man with an alterative haircut happily shops on his mobile phone, presumably because of the amazing digital experience the ecommerce store offers him.

CDP:t, joiden kanssa teemme yhteistyötä

Adobe Real-Time CDP auttaa yhdistämään eri lähteistä peräisin olevaa asiakasdataa ja tarjoamaan yksilöllisiä kokemuksia laajamittaisesti. Kehittyneiden analyysi- ja segmentointiominaisuuksiensa ansiosta Adobe Real-Time CDP auttaa kohdentamaan markkinointikampanjoita ja parantamaan asiakkaiden sitoutumista.

Lue lisää

Twilio Segment on tehokas asiakasdata-alusta, joka auttaa yrityksiä keräämään, yhdistämään ja aktivoimaan asiakastietonsa. Vankkojen ominaisuuksiensa ja integraatioidensa ansiosta se mahdollistaa personoidun markkinoinnin, saumattoman asiakaskokemuksen ja dataan pohjautuvan päätöksenteon.

Lue lisää

Verkkokaupan ala kehittyy jatkuvasti. Me Vaimolla pysymme teknisen kehityksen kärjessä ja otamme jatkuvasti käyttöön uusia työkaluja ja taitoja.

Ota yhteyttä

Hei!

Valitse sivu: