Vaimon Pre-Study-palvelu

Pre-Study-palvelu soveltuu täydellisesti yrityksille, jotka harkitsevat investointia verkkokaupparatkaisuun.

Pre-Studyn aikana tehdään esiselvitys yrityksen verkkokaupparatkaisun tarpeista. Siinä kartoitetaan nykyhetken asiakaskäyttäytymistä, kilpailutilannetta, sekä digitaalisen kaupankäynnin trendejä.

Saatujen tietojen perusteella käynnistämme ideointiprosessin, jonka pohjalta laadimme yksilöllisesti yrityksen tarpeisiin sopivimman ratkaisun, niin liiketoimintamallin ja alustan, kuin työkalusuositustenkin puolesta.

Ota yhteyttä! »

Miksi valita Pre-Study?

Helppous

Erilaisten ratkaisumallien ja palveluntarjoajien runsaudessa voi olla haastavaa navigoida, puhumattakaan juuri omalle yritykselle parhaan lähestymistavan valinnasta. Pre-Studyn avulla kartoitamme sinun puolestasi, mitkä olisivat parhaat käytännöt ja työkalut juuri teidän verkkokauppatarpeisiinne.

Nopeus

Etsimme parhaat ratkaisut yrityksellesi huolellisesti ja syvällä asiantuntemuksella – mutta tehokkaasti! Pre-Study-palvelun kesto on arviolta vain noin 3-6 viikkoa.

Joustavuus

Mikäli päädyt valitsemaan Pre-Study-palvelun, se ei silti velvoita sinua muihin palveluihimme. Olemme vakuuttuneita, että ratkaisumme ovat aidosti alan parhaat, mutta täysi valinnanvapaus jatkosta jää teille.

Pre-Studyn vaiheet

Infographic about the steps of Vaimo's Pre Study service

Tutkinta ja havainnointi

Aloitamme Pre-Studyn tutkinta- ja havainnointivaiheella. Tässä vaiheessa pyrimme luomaan yhtenäisen linjauksen ja syvällisen ymmärryksen ongelmakontekstista sekä ymmärtämään käyttäjiä ja heidän ongelmakohtiaan.

Toimintalinjojemme tavoitteena on luoda yhtenäinen ymmärrys nykyhetken asiakaskäyttäytymisestä, kilpailutilanteesta sekä digitaalisen kaupankäynnin trendeistä. Samalla tutkimme asiakkaan tilannetta strategisesta, organisaatiokohtaisesta sekä teknisestä näkökulmasta.

Kukin näistä toiminnoista tarjoaa konkreettisia tuloksia, jotka kirkastavat kuvaa nykytilanteesta ja tarjoavat selkeät arvot kaikille projektin sidosryhmille.

Määrittely ja suunnitelma

Jatkamme määrittely- ja suunnitelmavaiheella.

Tässä vaiheessa hyödynnämme saatuja tietoja ideoidaksemme ratkaisuja, jotka ovat käyttäjien kannalta suositeltavia, teknisesti toteuttamiskelpoisia ja taloudellisesti kannattavia.

Ideointiprosessi perustuu ensimmäisestä vaiheesta kerättyihin havaintoihin ja tietoihin, joiden pohjalta laaditaan ratkaisumalli. Ratkaisumalli pitää sisällään liiketoimintamallin sekä alusta- ja työkalusuositukset.

Kun ratkaisu on määritelty, analysoimme puutteet sekä teknisistä että organisaatiota koskevista valmiuksista. Luomme lisäksi vaikutusperustaisen etenemissuunnitelman sekä budjettisuositukset käyttöönottoa varten.

Image of Vaimo employees looking at laptop together.

Tavoitteet ja aikataulu

Tavoitteet

Pre-Studyn tavoitteena on saada selkeä käsitys yrityksen nykytilanteesta, tarpeista ja tavoitteista sekä luoda yksilöllinen ja kokonaisvaltainen ratkaisumalli ja etenemissuunnitelma.

Aikataulu

Pre-Studyn kesto on noin 3-6 viikkoa.

Pre-Studyn jälkeen

Pre-Studyn jälkeen on aika esitellä sen tulokset sekä etenemissuunnitelma ja budjettisuositukset käyttöönottoa varten. Mikäli yrityksenne päätyy valitsemaan Vaimon verkkokauppakumppanikseen, jatkamme yksityiskohtaisempaan ratkaisusuunnitelmaan. Seuraavat vaiheet pitävät sisällään mm. konsepti- ja UX-suunnittelun, projektin implementaation, integraatiot ja testaukset.

Tutustu projekteihimme

Kuinka Vaimo voi auttaa

Pre-Studyn eri vaiheissa työskentelee kokenut tiimimme, joka koostuu monialaisista huippuosaajista. Osaamisensa ja näkemyksensä tuovat mukaan niin kaupallisen, konsultoinnin kuin teknisenkin puolen asiantuntijat varmistaen sekä liiketoiminnallisesti että käyttäjälähtöisesti erinomaisen lopputuloksen.

Niin tiiminä kuin palveluntarjoajana arvoihimme kuuluu avoin keskusteluyhteys. Meille on tärkeää pitää asiakas ajan tasalla projektin alusta loppuun saakka sekä toimia helposti lähestyttävänä kumppanina yhteisen matkan jokaisessa vaiheessa.

Ota yhteyttä Vaimon tiimiin! »

Tutustu myös Vaimon monipuolisiin arviointityökaluihin täältä »

Laadimme yksilöllisesti yrityksesi tarpeisiin sopivimmat ratkaisut, niin liiketoimintamallin ja alustan, kuin työkalusuositustenkin puolesta.

Ota yhteyttä

Hei!

Valitse sivu: