In een tijdperk waarin digitale transformatie meer dan een buzzword is, neemt de Europese Unie een monumentale stap om ervoor te zorgen dat deze transformatie toegankelijk is voor iedereen.

De Europese toegankelijkheidswet (European Accessibility Act, EEA) 2025 is een baanbrekende richtlijn die de manier waarop bedrijven werken, innoveren en communiceren met klanten zal herdefiniëren. Voor ondernemingen met digitale diensten gaat het er niet alleen om de EEA na te leven, maar ook het potentieel te benutten om het marktbereik uit te breiden en aan een inclusiever merk te bouwen. Het is tijd om toegankelijkheid als een kans voor groei en inclusiviteit te beschouwen, niet een last.

Als je CXO of e-commercemanager bent, kun je de naleving van de Europese toegankelijkheidswet als een strategische zet zien om de relatie van je merk met een groot deel van de Europese bevolking opnieuw vorm te geven. In dit artikel kom je te weten wat de EEA 2025 voor jouw bedrijf betekent en hoe je naleving kunt omzetten in een concurrentievoordeel.

INHOUD

 

Wat is de Europese toegankelijkheidswet 2025?

De Europese toegankelijkheidswet is een grensverleggende richtlijn die erop is gericht om een gelijk speelveld te creëren voor 135 miljoen Europese inwoners met een handicap. Deze wet komt voort uit het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en streeft ernaar om de toegankelijkheidswetten in alle EU-lidstaten onder één wetgeving te brengen.

De Europese toegankelijkheidswet trad in april 2019 in werking en elke lidstaat moest de nodige uitvoeringswetten vóór 28 juni 2022 aannemen. De uitvoering van de wetten in elk land moet tegen juni 2025 gerealiseerd zijn.

Als je bedrijf actief is in de EU of op een Europees doelpubliek is gericht, is dit niet zomaar een aanbeveling: de naleving ervan geldt voor alle bedrijven in de EU. De enige bedrijven die vrijgesteld zijn, zijn bedrijven met minder dan 10 medewerkers.

 

Wat is de impact van de Europese toegankelijkheidswet op consumentenrechten?

De Europese toegankelijkheidswet is een game-changer voor consumenten, vooral personen met een handicap. Deze wetgeving zorgt ervoor dat producten en diensten standaard toegankelijk zijn en dat toegankelijkheid geen bijkomstigheid is. Hiermee worden de digitale obstakels die personen met een handicap al lang hinderen afgebroken. De toegankelijkheidswet creëert op deze manier meer gelijke kansen op onder andere de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

 

Wat betekent een handicap in deze context?

Het is goed om te weten dat ongeveer 80% van de toegankelijkheidsproblematiek in deze context te maken heeft met blindheid, waaronder slechtziendheid en kleurenblindheid. De definitie van een handicap die gehanteerd wordt door het Europese Parlement is echter relatief breed: “personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die in hun interactie te kampen hebben met diverse drempels die hen kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.” Deze definitie wordt ook gebruikt in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

De definitie omvat onder andere personen die doof of hardhorend zijn, personen met een autismespectrumstoornis, personen met dyslexie en personen met fysieke of motorische beperking.

 

Toegankelijkheid voor iedereen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben 1,3 miljard mensen wereldwijd een handicap. Dat is 16% van de wereldbevolking of 1 op de 6 mensen! Daarom is verbeterde toegankelijkheid niet alleen logisch, het breidt het bereik van bedrijven ook aanzienlijk uit.

Een ander belangrijk aspect van toegankelijkheid is personen met een tijdelijke handicap, zoals iemand die zijn of haar arm gebroken heeft, iemand die zijn of haar bril kwijt is of iemand die een baby in zijn of haar armen heeft.

Bovendien biedt verbeterde toegankelijkheid voordelen voor personen zonder een handicap, bijvoorbeeld wanneer sterk zonlicht de zichtbaarheid beperkt of wanneer je geen audio kunt beluisteren door een trage internetverbinding.

Toegankelijkheid is belangrijk voor ons allen op een bepaald punt in ons leven, vooral als we het geluk hebben een oude leeftijd te bereiken en te maken krijgen met uitdagingen van het ouder worden. Veel verbeteringen die gemaakt worden met een focus op toegankelijkheid helpen ons, ongeacht onze behoeften. Een goed voorbeeld is de eenhandige kraan, waar de meeste mensen tegenwoordig de voorkeur aan geven.

 

Welke impact heeft de Europese toegankelijkheidswet op de verplichtingen van bedrijven?

Verplichting 1: webtoegankelijkheid

Als je bedrijf digitaal actief is, moet je website voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Dit betekent dat je webwinkel toegankelijk moet zijn voor iedereen.

E-commercewebsites moeten ervoor zorgen dat de gebruikerservaring, van de visuele laag tot de technische basis, de toegankelijkheidsrichtlijnen volgt. Pagina’s moeten bijvoorbeeld navigeerbaar zijn zonder muis en met spraakbesturing.

Verplichting 2: productontwerp

Van geldautomaten tot smartphones: bij het ontwerpen van producten moeten bedrijven rekening houden met toegankelijkheid.

Voorbeeld: als je bedrijf geldautomaten produceert, moeten transacties met audio-ondersteuning mogelijk zijn. Dit omvat bijvoorbeeld een hoofdtelefoonaansluiting en een spraakgestuurd menu om personen met een visuele beperking te helpen bij het zelfstandig uitvoeren van hun transacties.

Verplichting 3: toegankelijkheid van diensten

De Europese toegankelijkheidswet voorziet dat alle diensten toegankelijk moeten zijn, of het nu gaat om online bankieren of transportdiensten. Deze vereist wordt uitgebreid naar apps en andere digitale platforms die nodig zijn om gebruik te maken van de diensten.

Voorbeeld: als je online bankingservices aanbiedt, moet je mobiele app navigeerbaar zijn via schermlezers en spraakbesturing. Ook functies als het overschrijven van geld of het checken van je banksaldo moet volledig toegankelijk zijn.

Verplichting 4: naleving over de grenzen heen

De Europese toegankelijkheidswet standaardiseert de wetten in verschillende EU-landen. Dit betekent dat bedrijven die in meerdere landen in de EU actief zijn nu slechts één set regels moeten volgen, waardoor handel over grenzen heen soepeler verloopt.

Voorbeeld: als je als automotivebedrijf auto’s verkoopt in meerdere EU-landen, moet het entertainmentsysteem in al deze landen aan de toegankelijkheidswetgeving voldoen, zoals spraakgestuurde bedieningselementen en goed leesbare displays in meerdere talen.

Lees meer over contentmanagement »

Verplichting 5: training voor medewerkers

Je team moet op de hoogte zijn van de beste praktijken voor webtoegankelijkheid: geen eenmalige training, maar een integraal onderdeel van je bedrijfscultuur.

Voorbeeld: winkelmedewerkers moeten training krijgen voor het helpen van klanten met een handicap. Als je bijvoorbeeld een zelfbedieningskassa hebt in je model, moeten je medewerkers weten hoe ze een klant met een visuele beperking kunnen begeleiden doorheen de audio-assistentie.

Verplichting 6: regelmatige audits

Bedrijven zijn verplicht om regelmatig audits uit te voeren om aan de naleving te voldoen en verdere verbeteringen door te voeren.

Voorbeeld: voer elk kwartaal een audit uit van je website en fysieke producten om te controleren dat ze aan de toegankelijkheidsstandaarden voldoen. Je kunt tools als WAVE of AXE gebruiken om geautomatiseerde tests op je website uit te voeren of je kunt gebruikmaken van services van derden voor een audit van je fysieke producten.

Verplichting 7: rapportage en beoordeling

Bedrijven zijn verplicht om te rapporteren over hun toegankelijkheidsmaatregelen en worden periodiek beoordeeld.

Voorbeeld: creëer een jaarlijks toegankelijkheidsrapport dat de stappen voor naleving van de Europese toegankelijkheidswet in kaart brengt. Dit rapport moet openbaar toegankelijk zijn en kan deel uitmaken van je rapportage voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

 

De Europese toegankelijkheidswet heeft een impact op onder meer deze producten:

 • Computers en besturingssoftware
 • Ebooks
 • Webwinkels
 • Geldautomaten en check-inmachines
 • Smartphones
 • TV-apparatuur met betrekking tot digitale televisieservices
 • Telecommunicatieservices, zoals de app of website van je internetprovider
 • Audiovisuele mediaservices, zoals Netflix en Spotify
 • Online en offline services met betrekking tot transport, zoals ticketmachines, apps en websites
 • Alle financiële services, zoals online bankieren

Al deze producten en diensten, ongeacht het land, moeten volledig toegankelijk zijn voor alle EU-inwoners.

 

Hoe wordt de wet gehandhaafd?

De individuele lidstaten staan in voor de handhaving van de Europese toegankelijkheidswet. Dit betekent dat de mate van controle per land kan verschillen. Het overkoepelende doel blijft echter dat bedrijven hun steentje bijdragen aan een meer inclusieve samenleving.

 

Welke boetes of straffen kunnen bedrijven die de wet niet naleven verwachten?

Hoewel de exacte boetes nog niet zijn vastgesteld, kan niet-naleving resulteren in aanzienlijke financiële sancties. Nog belangrijker is dat bedrijven het risico lopen een groot deel van de bevolking van zich te vervreemden.

 

Wat kunnen we leren van de Americans with Disabilities Act (ADA) in de VS?

De toegankelijkheid van websites maakt al sinds het begin van de jaren 2000 deel uit van de ADA en het aantal rechtszaken met betrekking tot deze wet is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. In 2023 waren er 4605 rechtszaken in de VS met betrekking tot websitetoegankelijkheid: 185 meer dan in 2022 en meer dan twee keer zoveel dan in 2018.

 

Conclusie

 • De Europese toegankelijkheidswet 2025 is een oproep aan bedrijven om inclusiever te zijn.
 • De Europese toegankelijkheidswet legt nieuwe verplichtingen aan bedrijven op, van webtoegankelijkheid tot productontwerp.
 • Niet-naleving is geen optie. Er komen strenge handhavingsmechnismen.
 • De Europese toegankelijkheidswet 2025 is een win-win voor zowel consumenten als bedrijven. Het is tijd om toegankelijkheid niet als last te beschouwen, maar als een kans voor groei en inclusiviteit.

 

Hoe Vaimo je kan helpen met de naleving van de Europese toegankelijkheidswet

Het kan een uitdaging zijn om de complexiteit van de Europese toegankelijkheidswet te navigeren. Als je niet zeker weet hoe je de beste praktijken kunt implementeren en de naleving kunt handhaven, staat Vaimo voor je klaar met advies en begeleiding.

We verbeteren voortdurend de ervaring van onze klanten en hún klanten. Bovendien is naleving van de Europese toegankelijkheidswet een van onze prioriteiten. Meer weten? Bezoek onze pagina over experience design.

Experience design »

Bronnen

European accessibility act, The European Comission
Personen met een handicap – Europese Commissie
WHO, Global report on health equity for persons with disabilities
2023 ADA Web Accessibility Lawsuit Statistics Reporting Summary