Funderar du på om komponentbaserad e-handel (Composable Commerce) är rätt för ditt företag? Isåfall kan vi hjälpa dig. På Vaimo har vi tagit fram specialutformade workshops för att underlätta beslutsprocessen när det gäller Composable Commerce. I dessa “Discovery workshops” jobbar vi tillsammans med kunderna för att se vilken lösning som bäst kan leva upp till deras affärskrav. Resultatet blir sedan en plan över vad vi kan bygga tillsammans framtagen av våra specialister inom UX och lösningsarkitektur.

I den här artikeln tittar vi närmare hur vi gör Discovery workshops. Men låt oss börja med att gå igenom vad Composable Commerce är.

Läs mer: Utvecklingen inom E-handel: platformsbaserad vs komponentbaserad arkitektur

 

INNEHÅLL

 

Varför välja komponentbaserad e-handel?

 

Kundbehoven i dag är varierande, komplicerade och dessutom i ständig förändring. För en del företag fungerar det att använda en enda plattform för alla behov medan andra kan behöva en annan typ av lösning.

Ett välfungerande företag har många olika komponenter som behöver fungera tillsammans: kunddata, orderhantering, hanteringssystem för produktinformation, bloggar, e-handel, kataloger, marknadsföring, digital analys med flera. Det är i det här sammanhanget som
Composable Commerce kan hjälpa till med alla utmaningar som nya och ständigt föränderliga kundbehov innebär.

En komponentbaserad arkitektur gör det möjligt att etablera tjänster och funktioner som möter kundernas behov. Den möjliggör också för olika team att kontrollera teknologin som ligger till grund för deras arbete genom att tillåta den bästa möjliga lösningen för varje enskild utmaning.

Med andra ord låter den företag dra fördel av olika lösningar för e-handels olika delar.

Låt oss säga att du har en Adobe Commerce-plattform i dag men vill ha en mer robust plattform för content och frontend eftersom Adobe Commerce frontend (Luma) inte är tillräcklig för dina behov. Inga problem – i det fallet kan du använda Adobe Commerce (backend), Amplience (innehållshantering), och Vue Storefront (frontend).

Eller så kanske du vill ha en lättare och snabbare backend och inte behöver något back-office UI? I det fallet skulle du kunna använda commerctools ihop med en skräddarsydd frontend och Bloomreach som system för innehållshantering.

Läs mer: Composable Commerce med Adobe Commerce

 

Att komma igång med Composable Commerce

 

När du bygger din komponentbaserade teknikstack är det viktigare än någonsin att ordentligt definiera och dokumentera vad din e-handel ska kunna göra.

En mer traditionell approach är att istället låta e-handelsplattformen avgöra vad din e-handel kan göra. Om man tar Adobe Commerce Cloud+Luma(frontend) som exempel så vet man vanligtvis vad systemet kan göra, vilka delar som behöver anpassning och vad som inte är kompatibelt med systemet och som man därför helst ska undvika. Det här sättet är bra när affärsmodellen passar perfekt ihop med systemet. Du får då en e-handel som fungerar direkt.

Det blir däremot svårt att vara kreativ eftersom e-handelns kapacitet i mångt och mycket styrs av systemet. Detta blir ännu tydligare med mer begränsande plattformar som Shopify och BigCommerce med vilka hela affärsmodellen ofta definieras av själva plattformen. Som sagt kan en traditionell plattform ändå vara en bra lösning för dig som snabbt vill få en fungerande e-handel på plats.

Composable Commerce, å andra sidan, låter dig bygga det du behöver, med alla komponenter du vill ha. Men först behövs en ordentlig plan vilket man får med en Discovery.

Läs mer: D2C trender, fördelar and tips för att lyckas 2023

 

Hur kan en Discovery workshop hjälpa till?

 

När du definierat och listat vad du vill att din e-handel ska kunna göra, dina e-handels funktioner, är det dags att gå vidare. Nu behöver vi definiera hur vi kan uppnå var och en av funktionerna med Composable Commerce.

Nedan går vi igenom några av stegen i en Discovery inom Composable Commerce.

1. Precis namngivning av e-handels funktioner

För att säkerställa att du fokuserar rätt bör du namnge varje enskild funktion så exakt som möjligt. Använd substantiv hellre än verb för att det ska bli mer precist, till exempel: “Snabb Checkout – Betalning med ett klick” och “Flexibel Checkout – Avbetalning”.

2. Balansera nutid och framtid

Kom ihåg att balansera de aktuella behoven med framtida mål. Att dokumentera målsättningar är ett bra sätt att försäkra sig om att de tekniska lösningar du implementerar kan utvecklas och anpassas till din framtida vision.

3. Samarbetsförmåga

Tänk dig en e-bokhandel vars primära uppgift är att sälja bok-prenumerationer. Med Composable Commerce bygger den här funktionen på samarbetet mellan flera system: system för produkthantering, e-handelsplattform, checkout och betalninssystem. Med andra ord är samarbetsförmågan mellan olika system central och kräver särskild åtanke.

4. Rangordning av funktioner

Alla funktioner du vill att din e-handel ska ha är inte på samma nivå. Exempelvis är funktionen “försäljning av fysiska produkter” en huvudkategori med följande sub-kategorier:

 • Produkthanteringssystem
 • Användarvänlig produktsida
 • Strömlinjeformad checkout:
  • Korrekt skattekalkyl
  • Säker betalning:
   • Kortbetalning
   • Fakturabetalning
  • Pålitliga leveranspartner
   • Postnord
   • Schenker

5. Skilja på kärnfunktioner och stöttande funktioner

 • Kärnfunktioner – de vitala delarna som definierar din e-handel och som är värdefull för kunderna, t ex “Sälja vinprenumerationer”.
 • Stöttande funktioner – funktioner som kompletterar och gör affärsverksamheten smidigare. Exempelvis “Underhåll av SLA (service level agreement) för teknikstacken”, “Hantering av produktlager”, “Tillhandahållande av rapporter och dataanalys”.

6. Understryka behovet av flexibilitet

I ett ständigt föränderligt e-handelslandskap är det avgörande att ha en flexibel och anpassningsbar lösning. Med komponentbaserad e-handel får ditt företag de nödvändiga verktygen för att långsiktigt växa och utvecklas parallellt med marknadens krav och nya trender.

Läs mer: Infografik: Är komponentbaserad arkitektur rätt för dig?

 

Kom ihåg

 

 • Med Composable Commerce är det avgörande att noga definiera de önskade funktionerna för e-handeln, eftersom plattformen i sig inte kommer att avgöra vilka funktioner du får.
 • Funktioner definierar vad din e-handel kommer kunna göra men du behöver också bestämma hur och med vilket system du vill att funktionerna ska finnas. En och samma funktion kan implementeras på olika sätt.
 • Funktionerna ägs av företaget och namnges på branschspecifikt språk.
 • Se till att listan över funktioner är uttömmande och att alla funktionerna är tydligt separerade från varandra. Det bör inte finnas några luckor i listan och inte heller funktioner som liknar eller går in i varandra.

 

Läs mer: Microservices vs APIs: Vad är skillnaden?

 

Hur Vaimo kan hjälpa till

 

På Vaimo har vi lång erfarenhet av att guida företag genom okända marker i e-handelslandskapet. Vår expertis ligger i att hjälpa varumärken och återförsäljare välja den bästa lösningen för deras individuella behov och målsättningar. Experience is everything.

Låt våra konsulter hjälpa dig med Composable Commerce Discovery