Välkommen till steg fyra i planeringen av en roadmap för er digitala strategi. Tidigare i artikelserien förklarade vi hur ni identifierar de viktigaste aktiviteterna och projekten för att uppnå era strategiska mål. Vi tittade även på hur ni prioriterar och validerar dem på ett metodiskt sätt som stöder er strategi och avsikter.

I den här artikeln diskuterar vi hur man använder dessa aktiviteter för att skapa en tematiskt övergripande plan. Denna plan, även om den inte är kritisk för hela processen, kan den ge en bra bild av de investeringar som krävs i de olika temana, samt en bra översikt över de viktigaste projekten som ska genomföras månad för månad. Denna uppfattning hjälper ledande beslutsfattare att bättre förstå var investeringar görs och vilken förväntad inverkan och avkastning dessa investeringar ska få.

Vi har sett att planen används som ett verktyg för att få inspel från viktiga intressenter och för att kommunicera en övergripande strategi till dem som inte behöver förstå detaljerna i er digitalt strategiska roadmap.

För det första måste ni identifiera de teman som har dykt upp i er aktivitetsplanering. Det här är de teman som er roadmap kommer baseras på. Vanliga teman som brukar dyka upp i många av våra kunders roadmap är:

  • Förbättra prestanda på hemsidan
  • Optimera sökning och SEO
  • Förbättra personaliseringen
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Optimering av användarupplevelse & innehåll
  • Kassaoptimering
  • Utöka omnikanalen
  • Öka automatisering och effektivitet
  • Mobiloptimering

 

Teman är grupperingar av liknande aktiviteter, projekt eller initiativ. Helst bör era teman beskriva någon typ av kund- eller affärsvärde, till exempel ”förbättra prestanda på hemsidan”.

Fortsatt utveckling

När vi planerar roadmaps har vi identifierat några områden som vi tror kräver månadsvis uppmärksamhet. Den första är ”säkerhetsuppdateringar, plattformsuppgraderingar och buggfixar”. Det är viktigt att fördela tid och budget till detta område varje månad. Generellt rekommenderar vi en uppdelning på 30/70 mellan detta, som vi kallar ”att hålla lamporna tända”, och utveckling av roadmapen (men det varierar beroende på kunden och affärsbehovet).

Det andra området vi rekommenderar att ni planerar för varje månad är prestanda. När mer funktionalitet läggs till på webbplatser och innehåll uppdateras påverkas prestanda. Vi vet alla att konvertering och prestanda är omvänt relaterade – om prestanda försämras påverkas också konvertering negativt. Det är viktigt att kontinuerligt hålla koll på din webbplats så att ni kan ge bästa möjliga upplevelse till era kunder.

Det sista området, som är mer valfritt, men rekommenderas, är analys och rapportering. I likhet med prestanda ökar ert behov av att mäta och spåra data för att förstå dess effekter när webbplatsens funktionalitet växer. Vi rekommenderar att ni sparar tid och budget för att förbättra datasynligheten och automatiserad rapportering så att ni aktivt kan spåra och övervaka er data och framsteg.

Antalet aktiviteter och projekt som ni har under varje tema kommer att avgöra den investeringsnivån som behövs. Ni måste fördela den översiktiliga budgeten (i timmar) till varje tema och se till att ni har en rimlig fördelning av budgeten till underhållet (uppgraderingar, buggfixning, säkerhetsuppdateringar). Sammanfattningsvis bör ni ha en bild av hur många timmar som investeras i varje område, per månad och för året, samt en bra överblick över arbetsfördelningen mellan utveckling av roadmap och felkorrigeringar/underhåll.

En sista viktig anmärkning är att se till att ni har identifierat KPI:er tillsammans med era teman, beroende på vilka mätvärden aktiviteterna kommer att påverka. Detta blir mycket viktigt längre fram när ni måste bedöma om era ansträngningar har haft rätt inverkan på era övergripande affärsmål.

Här är ett förenklat exempel på hur den här roadmapen kan se ut:

I vår sista artikel i serien att bygga en digitalt strategisk roadmap beskriver vi hur man bygger en visuell, tidsbaserad roadmap. Vi diskuterar bästa praxis och rekommendationer baserat på vår långa erfarenhet av B2B- och B2C-företag över hela världen och tips på vad man ska och vad man inte ska göra. Till nästa, och sista delen av artikelserien.