Välkommen till steg fem i planeringen av en digitalt strategisk roadmap. Tidigare i artikelserien förklarade vi hur man identifierar nyckelteman för er digitala roadmap smat vikten av att knyta era KPI:er till dessa teman för att mäta framgång.

I det sista inlägget i vår artikelserie ska vi diskutera hur ni skapar er visuella roadmap. Det är viktigt att förstå var ni är nu, vart ni ska och hur ni kommer dit utan att fastna i de taktiska detaljerna. Ni måste kunna kommunicera era planer effektivt och visuellt utan att vara knuten till excelblad. Excelblad lämpar sig för att organisera och prioritera men inte särskilt bra för att kommunicera en vision. Presentationer tar tid att producera och anpassningar är en kontinuerlig kamp i de flesta organisationer. En roadmap är en bra guide för team och ger den långsiktiga visionen utan att förbise det dagliga arbetet.

En notering om teman

Vi har tidigare diskuterat teman och varför de finns. När ni skapar roadmapen är det viktigt att komma ihåg att teman kan och bör uppdateras årligen eller kvartalsvis för att anpassas till nuvarande behov och mål. Att skapa dessa teman är ett utmärkt sätt att få insikt och visioner från intressenter och teammedlemmar. Teman bör vara tydliga och handlingsbara av naturen, så människor är glada att implementera dem. Det är mycket osannolikt att en vision ändras från år till år (om alls), men teman kan ändras kvartalsvis eller årligen, eftersom dessa skapar grunden för er roadmap.

Skapa teman och planeringsarbete

För det första är det viktigt att identifiera alla era viktiga milstolpar. Dessa inkluderar de dagar och perioder ni säljer som mest, som till exempel Black Friday och julhandeln. Finns det en viss funktion som måste slutföras inom en viss tid? Nu är det dags att ange detta så att ni prioriterar rätt arbete och teman för att stödja dess framgång. Som load testing och prestationsarbete vid Black Friday, eller gåvaalternativ inför julen.

När detta är klart får ni en bra uppfattning om kapacitet och budget som behövs för att prioritera det arbete du behöver göra. Ni vill se till att ni har en bra spridning av prestation och timmar i olika teman, men att era kritiska större projekt redovisas under de månader de behöver utföras. Att balansera behoven med era budgetar och teamkapacitet kan vara svårt, och det är därför det är så viktigt att hålla er roadmap flexibel och enkel att uppdatera.

Vi pratade tidigare om fortsatt utveckling; detta är viktigt att se tidigt så att ni säkerställer att det alltid finns kapacitet att ta hand om era viktigaste teman (vi använde prestanda och analys som ett exempel). De andra aktiviteterna för fortsatt utveckling som måste få på månadsbasis är buggfixar, underhåll och säkerhetsuppdateringar. Det kommer alltid att finnas dagligt arbete för att hantera oförutsedda buggar och andra underhållsproblem vilket gör det viktigt att det finns tid och kapicitet att hantera när de uppstår.

Iteration av roadmapen

Roadmapen uppdateras olika ofta, beroende på organisationsstorlek. Större företag kommer att uppdatera var sjätte månad eller årligen, medan mindre företag kan välja att granska kvartalsvis. Flexibilitet är nyckeln, men när större team är inblandade och fler beroenden finns, krävs det en långsiktig planering.

!Se upp!

Håll koll på tidsfördelningen för buggar och underhåll och se till att er roadmap inte hindras eller äts upp av den tid som spenderas på felkorrigering. Se till att ni kan mäta detta regelbundet och rapportera tillbaka så att ni är på rätt spår. En allmän tumregel är att dela upp den tilldelade budgeten (timmar) 70/30 mellan roadmaps och buggar. Detta säkerställer att ni alltid har timmar tillgängliga för felkorrigering, underhåll och säkerhet. Men det ger också en betydande mängd timmar att investera i er roadmap för att uppnå era mål och driva innovation.

Vilka verktyg ska ni använda?

Det finns några riktigt bra verktyg för att skapa och dela en visuell roadmap. Några som ofta används är:

https://www.productplan.com/

https://www.roadmap-planner.io/

https://try.airtable.com/roadmap

https://roadmunk.com/

Vissa företag erbjuder gratis testperiod, och vi rekommenderar att testa några innan ni bestämmer vilken som kommer att stödja alla era behov för planering och kommunikation av roadmapen.

Ett annat viktigt övervägande är vem ni behöver dela färdplanen med. Ni vill kunna se tillräckligt med detaljer när ni diskuterar prioriteringar med teamen, men ni vill också kunna få en övergripande vy när ni diskuterar med seniora intressenter. Det är viktigt att se till att verktyget ni använder kan tillgodose dessa olika åsikter, baserat på ert företags behov.

En sista anteckning. Bra digitala roadmaps:

  • Är lätta att dela och förstå
  • Är enkla att uppdatera och agila
  • Ger en transparent vision till alla intressenter
  • Gör det möjligt att justera utifrån insikter från teamen
  • Gör teamen exalterade i vad de bygger och utvecklar

 

Tack för att du följt och läst vår artikelserie om att bygga en digitalt strategisk roadmap. Vi har täckt allt från att skapa mål, identifiera viktiga resultatindikatorer, identifiera aktiviteter och projekt, hela vägen till att bygga övergripande teman och i slutändan er visuella färdplan.

Det är nu dags att komma igång med er roadmap och börja arbeta mot er digitala vision! Om ni behöver hjälp eller råd, kontakta vårt globala konsultteam som kan hjälpa er och ge råd i er resan! Tack för att du har hängt med.

Var noga med att gå igenom alla tidigare steg i vår artikelserie:

Introduktion

Steg 1: Att sätta mål

Steg 2: Definiera KPI:er

Steg 3: Definiera aktiviteter och projekt

Steg 4: En tematiskt övergripande plan