Välkommen till steg tre i planeringen för en digital roadmap. I vår tidigare artikel förklarade vi vikten av att sätta KPI:er och de bästa metoderna vi använder för att säkerställa kontinuerlig uppföljning och mätning av dessa åtgärder. I det här inlägget diskuterar vi hur ni identifierar och planerar de aktiviteter och projekt som ni behöver genomföra för att uppnå era mål och kpi:er.

På Vaimo samarbetar vi med kunder i olika stadier av utvecklingen av deras digitala roadmap. Som ett resultat har vi utvecklat skräddarsydda metoder för att tillgodose våra kunders olika behov och se till att allt arbete som redan utförts inom detta område beaktas och utvärderas.

Scenario 1 – Ingen tydlig backlogg eller idé av vilka projekt och aktiviteter som krävs

I detta scenario arbetar vi med kunden för att hitta luckor och möjligheter. Dessa diskuteras och planeras utifrån visionen, målen och framgångsfaktorerna. En avgörande aspekt för att lyckas med er strategi är att säkerställa att ni har tillräckligt med projekt och aktiviteter som stödjer de övergripande affärs- / webbplatsmålen ni har fastställt.

Här använder vi verktyg som vår Digital Maturity Assessment och Customer Experience Rating för att granska nyckelområden inom verksamheten, personer, processer och webbplatsupplevelse. Dessa inkluderar recensioner av områden som:

 

1. CRM & kundservice 8. Sök 15. Utbud & pris
2. Sociala medier & budskap 9. Surfande 16. Betalning
3. Sök & marknadsföring 10. Omnikanalupplevelse 17. Digital marknadsföring
4. Personalisering 11. Mobil upplevelse 18. Leverans
5. Handel 12. Skrivbordsmiljö 19. Produktinformation
6. Innehåll 13. Säljkanaler 20. System & verktyg
7. Köpresan 14. Kunddata 21. Digitala teamfunktioner

 

Mät er kundupplevelse med 12 viktiga kriterier för att driva högre konverteringar och engagerande upplevelser!

 

När vi har slutfört dessa bedömningar får vi en förståelse för ert företag och webbplatsens styrkor, svagheter och möjligheter. Vi kan då aktivt rekommendera vilka aktiviteter och projekt som ska genomföras, kontra de som kräver validering innan de genomförs.

Scenario 2 – kunden har en idé av vilka nyckelprojekt och aktiviteter som ska genomföras

I vårt andra scenario kommer kunden att komma till oss med en idé om de viktigaste aktiviteterna och projekten som ska genomföras. Sedan hjälper vi dem att validera dessa aktiviteter mot målen och framgångsfaktorerna och prioritera dem baserat på kostnad kontra nytta.

Steg 3: Prioritera era aktiviteter och projekt

Validering & prioritering

Att validera och prioritera era aktiviteter är ingen liten prestation. I det andra scenariot börjar vi med att identifiera aktiviteter som kräver validering. Detta kan vara genom testning, dataanalys eller marknadsundersökning. När en aktivitet eller ett projekt har validerats blir det en aktivitet att genomföra. När som helst kan ni ha en lista över aktiviteter som ni är upptagna med att validera genom tester och dataanalys (samtidigt som ni implementerar backlog-listan från er ”implementeringslista”).

När aktiviteter och projekt har definierats behöver ni ett tydligt sätt att prioritera dem så att ni genomför implementeringarna och projekten med hög effekt först. På Vaimo använder vi en planeringstavla för att göra detta. Planeringstavlan är baserat på en kostnadseffektivitetsanalys och tar hänsyn till förutbestämda faktorer som har viktats i betydelse.

Till exempel kan fördelsfaktorer inkludera ”öka intäkterna”, ”kundvärdet” och ”strategiskt värde” och kostnadsfaktorer kan vara ”implementeringsinsatser”, ”driftskostnad” och ”risk”.

Vi definierar dessa faktorer och ger dem en viktning utifrån dess betydelse. När detta är gjort värderar vi varje aktivitet baserat på dess påverkan på faktorerna.

Resultatet är en poäng för varje aktivitet som kan rangordnas utifrån dess påverkan på de övergripande målen.

Exempel på planeringstavla, kostnads- och framgångsfaktorer, viktning, poäng, rangordning, prioritering:

Det är viktigt att anpassa era aktiviteter till KPI:erna som ni ursprungligen tagit fram så att era projekt har en direkt inverkan på era mål. Dessutom, att övervaka KPI:er och dess framsteg hjälper er att kontinuerligt prioritera era aktiviteter och projekt. KPI:er är ofta svåra att mäta på en aktivitets- / projektnivå, och vi rekommenderar vanligtvis att ställa in och mäta dessa mot era mål och framgångsfaktorer.

I nästa artikel av vår serie om att bygga en digital roadmap tittar vi på att skapa en övergripande tematisk plan på hög nivå. Detta är det sista steget innan ni sätter ihop er roadmap, och även om det inte är kritiskt, erbjuder det en pragmatisk och helhetsöversikt över de olika teman ni baserar er roadmap på. Till nästa artikel i serien!