I maj lanserade Google en ny del av Google Search Console, kallat Core Web Vitals, vilka är mätvärden som bedömer användarupplevelsen på en hemsida. Dessa mätvärden kommer ta hänsyn till webbplatsens laddningstid, interaktivitet och visuella stabilitet – något som sannolikt kommer bli en viktigt faktor för ranking i Googles sökverktyg.

Google har genom åren introducerat flera verktyg som mäter och rapporterar om användarupplevelsen. De effektiviserar nu detta genom att markera de mätvärden som betyder mest: Core Web Vitals.

Core Web Vitals består av

 • Largest Contentful Paint (LCP)
 • First Input Delay (FID)
 • Cumulative Layout Shift (CLS)

Att vara uppmärksam på dessa faktorer när ni utvecklar en ny webbplats eller uppdaterar en befintlig kommer att förbättra er sökranking på Google. Google strävar efter den bästa upplevelsen för användarna och beaktar dessa åtgärder för att säkerställa en utmärkt upplevelse på sidan.

Core Web Vitals gäller för alla webbsidor och bör mätas av alla webbplatsägare. Alla dessa mätvärden har en bevisad effekt på användarupplevelsen. I takt med att användarnas vanor och förväntningar förändras och utvecklarnas sätt att mäta upplevelsens kvalitet förbättras kommer Core Web Vitals också att utvecklas.

Largest Contentful Paint (LCP)

LCP, Largest Contentful Paint, hänvisar till en webbplats laddningstid. Det är inte sidornas vanliga laddningstid som bedöms utan snarare den upplevda laddningstiden – hur lång tid det tar för din sida att visa element som är viktiga för användaren och som kommer att ses först. LCP baseras på den tid det tar att ladda det största elementet som syns på första delen av sidan, innan det måste scrollas ner.
Ett allmänt riktmärke för laddning av webbplatsers första del är 2,5 sekunder. Detta inkluderar allt som först visas på skärmen, inklusive bilder och video. Allt som är längre än det ökar den upplevda laddningstiden och ökar bounceraten.

First Input Delay (FID)

FID, First Input Delay, är ett mått på hur responsiv webbplatsen är. Det mäts av hur lång tid det tar webbläsaren att svara på användarens första interaktion.
Det är troligt att en användare som agerar är intresserad av vad du erbjuder och har kommit ganska långt i den digitala kundresan där de är redo för ett köp. En långsam respons på webbplatsen kan därför vara frustrerande för kunden och kan vara skillnaden mellan att fånga in ett lead och försäljning eller att förlora kunden på mållinjen. Riktmärket för en bra webbplats FID är mindre än 100 millisekunder.

Cumulative Layout Shift (CLS)

CLS, Cumulative Layout Shift, hänvisar till den visuella stabiliteten på webbplatsen. Det mäts med frekvensen av oväntade layoutförändringar och webbplatsens totala visuella stabilitet.
Att ha CTA:s, annonser eller video som laddar och förändringar på webbplatsens layout gör det svårt för dina användare att hålla reda på innehållet de konsumerar eller interagerar med din webbplats med länkar eller CTA:s. Målet för CLS är att få en poäng så nära 0 som möjligt (under 0,1), minimera layoutförändringar och förbättra kundupplevelsen.

Hur ni vet att ni måste förbättra era Core Web Vitals

Anta att du redan erbjuder en utmärkt kvalitetsupplevelse på sidan för dina användare. I så fall behöver du kanske inte göra något annorlunda för att dra nytta av Core Web Vitals faktorer för ranking.

Det finns flera sätt att mäta Core Web Vitals för att ta reda på hur en webbplats presterar.

Google Search Console

Google Search Console har Speed ​​Test-rapporten ersatts av Core Web Vitals-rapporten. Denna rapport är baserad på de tre ovan nämnda mätvärden: Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) och Cumulative Layout Shift (CLS).

Rapporten visar hur många URL:er som ser bra ut, vilka som behöver förbättras och de som är undermåliga för både mobila enheter och datorer. Du kan även enkelt se de mätvärden som inte uppfyller målen, vilket gör det enkelt att hitta, prioritera och åtgärda problem. Dessutom går det att validera era åtgärder vilket uppdaterar rapporten för att verifiera framsteg och om problemet har faktiskt har åtgärdats.

Du kan också enkelt spåra dina Core Web Vitals i Googles Search Console genom att titta på varje domän för varje enskilt fall.

Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed ​​Insights analyserar innehållet på en webbplats för att sedan ge förslag för att göra sidan snabbare.

Du får resultaten för Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) och Cumulative Layout Shift (CLS), samt First Contentful Paint (FCP) från de senaste 28 dagarna. Du bör sikta på att nå det rekommenderade målet för de flesta av dina användare – sikta på 75% av sidladdningarna inom det bra värdet.

Google PageSpeed ​​har också en analysrapport från Lighthouse. Rapporten visar de beräknade hastigheterna förFirst Contentful Paint (FCP), Speed ​​Index, Largest Contentful Pain (LCP), Time to Interactive, Total Blocking Time, och din Cumulative Layout Shift (CLS).

Du kommer att kunna se din webbplats prestanda separat för mobil och dator. Du kan enkelt se om din webbplats har klarat Core Web VItals-bedömningen och kommer att få förslag för att förbättra webbplatsens hastighet och upplevelse.

Hur ni förbättrar era Core Web Vitals

Förbättra Largest Contentful Paint (LCP)

Minska mängden innehåll du visar överst på sidan. Inkludera endast kritisk information och flytta allt annat till senare på sidan.

Förbättra First Input Delay (FID)

 • Minska påverkan på din kod från tredje part. Med många olika processer som händer samtidigt kan svarstiden på din webbplats öka.
 • Se till att du bara skickar kod som användarna behöver och ta bort allt onödigt för att minska körningstiden för JavaScript.
 • Skär ner på komplexiteten i er design och layout för att minimera att DOM-trädet växer och påverkar renderingstiden
 • Undvik överföringar av stora filer och håll antalet förfrågningar så lågt som möjligt.

Förbättra Cumulative Layout Shift (CLS)

 • Var uppmärksam på storleksattributen för all media och se till att lämna rätt utrymme för ditt innehåll innan det laddas.
 • Minska antalet animeringar av sorten CSS-transformationer då dessa kan anropa layout-uppdateringar.

Förbättrad Core Web Vitals = ökad försäljning

Vodafone, ett ledande telekommunikationsföretag i Europa och Afrika, genomförde ett A/B-test med fokus på att optimera Core Web Vitals.

En förbättring med 31% av Largest Contentful Paint (LCP) ledde till:

 • 8% mer försäljning
 • 15% förbättring av leads som blev besökare
 • 11% förbättring av kundvagnens besöksgrad

Detta visar att bra Core Web Vitals inte bara hjälper dig att ranka högre på Google utan kan direkt gynna dig genom en bättre användarupplevelse.

Det viktigaste att ta med sig

 • Core Web Vitals är de mätvärden som Google har markerat som avgörande för att ge en exceptionell användarupplevelse
 • Core Web Vitals består av Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) och Cumulative Layout Shift (CLS) vilka alla kommer att påverka din sökrankning på Google
 • Google Search Console och Google PageSpeed ​​Insights är bra ställen att mäta webbplatsens prestanda
 • Förbättring av dina Core Web Vitals förbättrar användarupplevelsen och kan leda till ökad försäljning

 

Börja optimera era Core Web Vitals

Här på Vaimo optimerar vi ständigt våra kunders webbplatser för att möta Core Web Vitals mätvärden. Vi använder en mängd olika verktyg för att mäta laddningstiden på våra kunders webbplatser – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året – för att säkerställa att eventuella dippar i prestandan snabbt kan åtgärdas. Våra interna övervakningssystem är robusta och kompletteras av verktyg från tredje part som New Relic och BlackFire för att kunna erbjuda anpassad övervakning för affärskritiska tjänster.

Vi är globala experter på att driva framgång inom den digitala handeln där vi har anpassat och optimerat lösningar för kunder som Heineken, Jaguar, Champion, Helly Hansen och Jack Daniel’s – allt för att passa deras e-handelsbehov.

Vill du veta hur Vaimo kan hjälpa till att förbättra webbplatsens prestanda och användarupplevelse? Klicka här för att kontakta vårt team.