Att ha koll på innovativa lösningar och att ligga steget före är A och O inom modern e-handel. En av teknikerna som haft stort genombrott i branschen är XR (Extended Reality). I den här artikeln ska vi titta närmare på hur XR påverkar e-handel och hur företag kan använda sig av XR-implementeringar för att förbättra sina kundupplevelser.

 INNEHÅLL

Vad är XR (Extended Reality)?

XR är ett paraplybegrepp som omfattar följande tekniker: AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) och MR (Mixed Reality). Med XR blir den digitala kundupplevelsen mer lik den fysiska. Det kan till exempel  handla om en virtuell provning av skor eller att kunna visualisera hur en soffa ser ut i det egna vardagsrummet.

Varför är XR viktigt inom e-handel?

Immersiv teknik förändrar hur varumärken får kontakt med kunder inom både B2B, B2C och D2C. Sedan e-handel blivit normen, fyller XR en viktig funktion eftersom det överbryggar klyftan mellan den virtuella och den fysiska kundupplevelsen.

Med extended reality blir kundupplevelserna mer engagerande och nya uppgifter visar att den globala marknaden för XR, som var värd 38,56 miljarder dollar 2022, ser ut att ha en förväntad årlig tillväxttakt på 39,8% från 2023 till 2030.1

Fördelar med XR

Här tar vi upp några av de många fördelarna med XR inom e-handel.

1. Förbättrat kundengagemang

XR är mycket mer än bara interaktiv grafik. Med XR går det att sätta kunderna i centrum i många delar av kundupplevelsen. Upplevelserna blir mer personliga och möjliggör en helt ny nivå av engagemang.

2. Ökad försäljning

XR har potential att öka försäljningen avsevärt. Möjligheterna att uppleva produkterna innan köp ger kunderna mer förtroende för både kundupplevelsen och varumärket. Detta förtroende leder i sin tur ofta till ökad försäljning och varumärkeslojalitet. Den globala marknaden för XR har vuxit mycket under de senaste åren och kommer sannolikt att omsätta 755,8 miljarder dollar till 2033.2

3. Färre returer

Med XR får kunderna bättre vetskap om vad de köper vilket i sin tur leder till minskat antal returer.

4. Effektiviserad produktdesign

Feedback i realtid via XR gör att företag kan anpassa sina produkter baserat på  kundinteraktioner.

5. Sparar pengar och tid

XR fungerar dygnet runt och är alltid redo att hjälpa kunderna. Detta minskar trycket på den vanliga kundtjänsten.

6. Bättre kundservice

XR stöttar kundtjänsten och hjälper till att skapa sömlösa kundstjänst-upplevelser.

7. Konkurrensfördelar

Immersiv teknik förbättrar kundupplevelsen och innebär, när den implementeras på ett bra sätt, många konkurrensfördelar.

Utmaningar med XR

Innan man överväger att implementera XR ska man såklart känna till de potentiella utmaningarna som det kan innebära. Från ekonomiska överväganden till teknisk komplexitet – nedan går vi igenom några av de främsta utmaningarna.

1. Höga kostnader

Att implementera XR i en e-handel är en betydande investering som kan vara ganska utmanande för små och medelstora företag. Kostnaden för ett virtual reality-projekt varierar mellan 10 000 dollar och över 200 000 dollar, beroende på XR-typ, komplexitet, innehåll och timpriser för XR-utveckling.3

2. Tidskrävande

Att utveckla innehåll och applikationer kan vara en tidskrävande process. Skapandet av immersiva upplevelser med perfekta integrationer kräver mycket tid och expertis.

3. Tekniska begränsningar

Den största styrkan med XR kan också anses vara dess största svaghet. Den avancerade hård- och mjukvara som krävs för att det ska fungera utvecklas kontinuerligt. Därför förekommer ofta programvarubuggar, hårdvarubegränsningar och kompatibilitetsproblem, vilket kan hota idén om en sömlös leverans.

4. Integritetsfrågor

VR kan innebära insamling av personuppgifter på olika sätt och detta kan i sin tur ge upphov till betydande integritetsrisker. E-handelsföretag måste därför vara medvetna om vad önskade VR-implementeringar innebär i förhållande till dataskyddsregler.

5. Inte för alla

XR och då särskilt VR (virtual reality) passar inte alla användares preferenser eller behov. Vissa användare kan tycka att det är obehagligt att bära VR-headset och användning av VR under längre perioder kan leda till obehagskänslor, yrsel och/eller åksjuka.

6. Utbildning

Företag som vill implementera immersiva upplevelser i sin e-handel behöver utbilda både anställda och kunder i hur man använder XR-tekniken i fråga på ett effektivt sätt.

Exempel på implementering av XR inom e-handel

XR är mångsidigt och detta återspeglas i de många användningsområdena inom e-handel. Här är några exempel på innovativa implementeringar:

1. Virtuell provning av kläder, skor och accessoarer

Modebranschen är en av de främsta användarna av XR eftersom passform och utseende är så viktigt för dessa kunders köpbeslut. Med XR kan kunder prova allt från skor till jackor virtuellt.

2. Produktvisualisering för heminredning

Att köpa möbler online har förut alltid inneburit ett visst mått av risktagande. Med hjälp av verklighetstrogen AR-visualisering kan kunder nu se nästan exakt hur en soffa eller en bokhylla skulle se ut i deras hem.

3. Interaktiva produktvisningar i 3D

Med XR kan kunder interagera med produkter och se dem från alla möjliga vinklar. Detta bidrar till att kunden får all information som behövs för att göra ett välgrundat val.

4. AR-assisterad kundsupport

Att montera en produkt kan vara svårt även om det finns en bruksanvisning till hands. Med XR-förstärkt kundsupport kan kunder få steg-för-steg-vägledning, vilket gör produktmontering betydligt enklare.

5. Lagerhantering med XR

Det som händer bakom kulisserna i e-handeln är lika viktigt som andra processer. Med AR-teknik går det att förbättra lagerhanteringen på ett sätt som bland annat gör det möjligt att utesluta produkter som inte är tillgängliga från den virtuella upplevelsen i frontend.

Att använda extended reality inom e-handel

Som vi sett gör XR mycket för att överbrygga klyftan mellan fysisk och digital handel. Fördelarna med att implementera XR är många men som med all ny teknik innebär det också en hel del utmaningar. Att ta sig an utmaningarna och implementera XR är att ta ett strategiskt kliv mot att skapa rikare och mer personliga upplevelser. Framtiden inom digitala upplevelser är immersiv och för att förbli konkurrenskraftig och relevant är det viktigt att börja implementera XR.

Hur Vaimo kan hjälpa till

Att ta in XR i en e-handelsstrategi kräver en partner som förstår hur man skapar exceptionella kundupplevelser. På Vaimo har vi gedigen erfarenhet av både XR och hela kundupplevelsen runtomkring.

Kontakta oss så hjälper vi er vidare.

Kontakta oss idag »

 

Källor

1 – Augmented Reality Market Size And Share Report, 2030 – grandviewresearch.com
2 – Extended Reality Market Outlook (2023 to 2033) – futuremarketinsights.com
3 – Make Your Product a 3D Experience With Extended Reality Services – visartech.com