Datadrivna e-handelsinsikter

Sanningen gömmer sig i data. Idag har företag tillgång till mer data än någonsin tidigare. Utmaningen ligger i att hantera, rensa, tolka och analysera den. Genom gå igenom en sådan process kan ni förstå era kunder, er verksamhet och de möjligheter som finns långt mer analytiskt. Det hjälper er att fatta strategiska beslut proaktivt i stället för reaktivt, och ta fram väl underbyggda prognoser och planer.

E-handelsanalys är relevant i alla delar av en onlineverksamhet genom hela kundresan. De flesta e-handlare är duktiga på att spåra konverteringsgrader och genomsnittligt ordervärde. Men för att uppnå stadig tillväxt på lång sikt måste ni också förstå kundernas livstidsvärde och när och varför kunder faller bort.

E-handelsanalys är processen för att samla in och analysera data som påverkar er onlineverksamhet. Data samlas in från alla kontaktpunkter och längs hela kundresan.

Den här processen hjälper er att förstå kundbeteenden, trender och marknadsförändringar, så att ni kan fatta datadrivna beslut och öka försäljningen.

Discovery

Till det här stadiet hör mätvärden som sökning, räckvidd, intryck och engagemang.

Acquisition

Det är här ni mäter antalet besökare och anskaffningskostnaden.

Conversion

Detta inkluderar mätvärden som konverteringsgrader, övergivna kundkorgar och genomsnittligt ordervärde.

Retention

Det är här ni spårar sådant som kundernas livstidsvärde, genomsnittligt köpvärde och kundomsättning.

51%

Anser att mätning och rapportering av hur e-handeln presterar som distributionskanal är en av deras största utmaningar.

De flesta e-handelsföretag kämpar med liknande utmaningar. De tre vanligaste är brist på relevant kompetens och erfarenhet, svårigheter att definiera datamodeller och ställa in lämplig spårning samt överväldigande mängder data, d.v.s. att inte veta vilken data som bör samlas in och hur den ska tolkas. Nu ska vi titta närmare på dessa tre områden – och hur Vaimo kan hjälpa er:

 

Relevant Kompetens och Erfarenhet

E-handelsanalys är ett expertområde som hela tiden förändras och utvecklas. För en marknadsförare utan särskild inriktning eller som helt enkelt har många olika marknadsföringsmål på sitt bord är det nästan omöjligt att hålla sig uppdaterad och i framkant.

Vi är experter på e-handelsanalys och kan bistå med spetskompetens och över 12 års erfarenhet. Vi kan hjälpa dig med både strategisk planering och praktiskt genomförande.

Ställ In E-Handelsspårning

Till de vanligaste utmaningarna för e-handelsföretag hör att inte veta vad man ska spåra eller hur man ska spåra. Och även om ni vet det kanske ni saknar den tid eller bandbredd som krävs för att definiera datamodeller och skapa lämpliga processer för spårning, rapportering och analys.

På Vaimo är vi specialister på allt som har med e-handelsanalys att göra. Oavsett om du bara vill ha stöd i början, för att så småningom lära dig att hantera spårning och analys själv, eller föredrar att låta någon annan sköta processen åt dig, hjälper vi dig gärna.

Enhetlig Analys

Företagen har tillgång till mer data än någonsin, men bara mängden i sig är en stor utmaning. Många företag ser inte skogen för alla träd och har svårt att förstå vilka datapunkter som faktiskt har betydelse och vilka som bara tillför onödigt brus.

För att samla in, rensa, hantera, bearbeta, tolka och rapportera e-handelsdata krävs djupgående kunskap och stabila processer. För att få största möjliga utbyte av er data behöver ni ett enhetligt och integrerat tillvägagångssätt. På så sätt får ni en fullständig överblick över hur företagets presterar och var det finns utrymme för förbättringar och tillväxtpotential.

Vi hjälper våra kunder att samla in rätt data, använda sig av dessa och införa de arbetssätt som krävs för en hållbar e-handelsverksamhet.

Funktioner / Lösningar

Det finns många sätt att utnyttja AI inom e-handelsanalys. Artificiell intelligens kan användas för att förbättra personanpassningen av webbplatser, bygga intelligenta rekommendationssystem och skapa effektivare sökfunktioner på e-handelswebbplatser. Andra användningsområden är bildigenkänning, automatiserad bildmärkning och automatiskt genererade produktbeskrivningar. Artificiell intelligens kan också användas för att avsevärt förbättra effektiviteten i testprogram, t.ex. program för optimering av konverteringsgraden.

För att omvandla rådata till användbara insikter krävs integrering och analys av data från alla datakällor i verksamheten, så att det inte uppstår några blinda fläckar. På så sätt får ni möjlighet att fatta de bästa affärsbesluten. Vaimo har djup kunskap om alla de olika e-handelsplattformar och -verktyg som finns på marknaden. Vi kan hjälpa er att optimera nuvarande teknikstack och analysera eventuella luckor som behöver fyllas för att ni ska kunna samla in data från alla källor och arbeta effektivt.

Vid omnikanalanalys används data från alla olika kanaler och datakällor i syfte att optimera den omnikanalbaserade kundupplevelsen. Omnikanalanalys kräver ett transparent tekniskt tillvägagångssätt och en transparent analysmiljö. Väl utförd ger den teamet möjlighet att arbeta mer strategiskt med marknadsföring, målinriktning och kampanjer.

Genom att implementera den senaste analystekniken kan ni inte bara förstå vad som har hänt hittills och hur ert företag går för tillfället, ju mer data ni samlar in och ju bättre ni blir på att förstå dem, desto bättre blir också er förmåga att göra korrekta förutsägelser. Med prediktiv analys får ni en tydligare bild av vad kunderna letar efter när de kommer till er webbplats, så att de kan visas rätt så snabbt som möjligt.

Services - Ecommerce Analytics visual of windows

Bättre Beslut med Business Intelligence

Genom att slå samman och kombinera data från olika källor, verktyg och plattformar ger Business Intelligence en överblick över all er data – på ett enda ställe. Det gör att ni kan spåra och förstå era siffror i realtid, upptäcka trender tidigt och ställa mer exakta prognoser för framtiden. Dessa förmågor är alla avgörande när det gäller att uppnå en konkurrensfördel. Business Intelligence ger er direkt tillgång till realtidsdata i det format som ni föredrar. Med en BI-plattform blir arbetet med att spåra och följa KPI:er ett nöje snarare än en långtråkig syssla.

Med Business Intelligence kan ni spåra, rapportera och visualisera alla aspekter av din verksamhet:

Kohortanalys

Med den här typen av analys kan du bedöma hur er tillväxt påverkar kundernas beteende, från optimering av konverteringsgrad till kundlojalitet.

Kundbortfallsanalys

Arbetet med att spåra, analysera och minimera kundtappet är en viktig del i en hållbar e-handelsverksamhet. Med kundbortfallsanalys kan ni proaktivt minska kundtappet och sänka kundomsättningen genom att agera på kundåterkoppling och beteendeanalys.

Verksamhetseffektivitet

Genom att övervaka sådant som lagernivåer, kassaflöde och försäljningstakt kan ni öka effektiviteten inom organisationen. BI gör det möjligt att förbättra organisationens effektivitet och totala produktivitet.

E-postsegmentering

Med insikterna från BI-systemet kan ni förbättra personanpassningen och skapa starkt målinriktade e-postlistor baserade på attribut som historiskt köpbeteende och kundens livstidsvärde.

Intäktsanalys

Ett BI-system hjälper er att beräkna era intäkter på ett konsekvent och exakt sätt över hela linjen. Det blir en enda sanningskälla, så att alla intressenter alltid har tillgång till samma och relevanta intäktsmått.

ROI av Marknadsföring

Med en Business Intelligence-plattform blir det möjligt att identifiera lönsamma kampanjer och kanaler genom att beräkna ROI för var och en av dem, baserat på mätvärden som kundanskaffningskostnad och kundens livstidsvärde.

En djup förståelse av alla de olika aspekterna av analys och datahantering, i kombination med branschriktmärken och väl beprövade strategier för tillväxt, gör Vaimos analyserbjudande unikt på marknaden.

Korrekt administrering av analysunderlaget och ett integrerat tillvägagångssätt när det gäller data är avgörande för att uppnå högsta möjliga ROI för ett e-handelsföretag. På Vaimo är vi specialiserade på att hjälpa företag att förbättra sin datahantering och analyskapacitet, förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen.

Tack vare våra unika ramverk kan vi ta oss an såväl stora, omvälvande strategiska initiativ som specifika, praktiska uppgifter. Vi arbetar nära tillsammans med er för att ge vägledning och stöd på tillväxtresan och mäta och förstå hur ert företag presterar – och hur det kan växa.

Lär dig mer om er kundupplevelse >

Hej!

Välj sida: