Affärsområde

B2B, B2C, PIM

Plattform

Region

Norden

Bransch

Byggmaterial, Detaljhandel, Grosshandel, Konsumtionsvaror

Utmaningen

BAUHAUS förlitade sig tidigare helt på externa partners för att leverera sina kunders beställningar.

Att vara beroende av externa tjänster gjorde dock att leveransprocessen blev både dyr och långsam. Tredjeparts-leverantörerna prioriterade heller inte kundupplevelsen vilket gjorde situationen ohållbar eftersom dagens kunder förväntar sig mer eller mindre perfekta leveransupplevelser.

82,000

Hemleveranser

73,000

Click & collect beställningar

10%

ökning av egenhanterade leveranser YoY

65%

egenhanterade leveranser

Statistik från 2022-2023

LÖSNINGEN

Last-mile leveranser

För att komma till rätta med leveransproblematiken genomförde BAUHAUS ett pilotprojekt med en småskalig leveranstjänst i Göteborg. Projektet, som var framgångsrikt och visade på bl a förbättrad leveranssäkerhet och kundservice, ledde till att en egen leveransflotta etablerades i Sverige.

Tillsammans med Vaimo utvecklade BAUHAUS en iOS-app med lägen för distribution och förare. Distributionsläget för att underlätta effektiva lastkontroller, skanning av paket, sortering av ordrar och rapportering av skador vid behov samt optimerade logistikplaner för varje lastbil. Förarläget förbättrade förarupplevelsen med funktioner som Google Maps-navigering, fordonsspårning i realtid och kundkommunikation via SMS eller telefon.

Med BAUHAUS nya leveranstjänst kan kunder välja leveranstider och betala extra för en anpassad leveranstid. Kunder kan även spåra fordon i realtid och välja obevakade leveranser. Sist men inte minst kan kunder enkelt  betygsätta tjänsten efter leveransen vilket bidrar till kontinuerliga förbättringar av kundupplevelsen.

Resultatet

Projektet har varit mycket framgångsrikt och BAUHAUS fick tio av tio i Net Promoter Score (NPS), som användes för att mäta kund-nöjdhet och lojalitet. Införandet av last mile-systemet har  förbättrat hela BAUHAUS verksamhet avsevärt. Det har lett till ökad kundnöjdhet och ökat medarbetarengagemang överlag.

Under 2022 hanterade BAUHAUS distributionscentral 55% av alla ordrar. Hittills i år har BAUHAUS hanterat 65% av beställningarna. Den totala kostnaden per leverans är rekordlåg och priset per hanterad leverans sänktes för fjärde gången sedan BAUHAUS började med hemleveranser 2018.

Framtiden

BAUHAUS planerar att introducera systemet för last mile-leveranser på flera marknader. Dessutom undersöks möjligheterna att utnyttja lösningen bredare, som till exempel hemleveranser för köp i fysiska butiker.

BAUHAUS driver för närvarande sex distributionscentraler i Sverige och en i Norge, med en flotta på 40 små och 8 stora lastbilar. BAUHAUS planerar att utöka detta antal exponentiellt under de kommande åren.

Image of BAUHAUS employee and a mobile phone showing the BAUHAUS app
Hej!

Välj sida: