Omnikanalbaserad kundupplevelse

På Vaimo arbetar vi med både fysiska och digitala kanaler för att skapa verkliga omnikanalupplevelser för kunderna. Det här är vad kunderna förväntar sig av varumärken i dag, så de som inte levererar blir inte långvariga.

För att optimera kundupplevelsen måste man titta på varje beröringpunkt genom hela kundresan. Det kan kännas som en överväldigande uppgift och många företag skjuter upp den helt enkelt för att de inte vet var de ska börja. Men med tanke på att kundupplevelsen (CX, Customer Experience) är det som gör störst skillnad i dagens e-handelslandskap kommer ditt företag att ta skada om du inte arbetar proaktivt med att optimera den.

Vaimo har hjälpt hundratals e-handelsföretag att utveckla och optimera sin kundupplevelse. Därför har vi idag väl beprövade metoder och bästa praxis som snabbt kan anpassas till varje nytt användningsfall. Med våra roadmaps och startklara handlingsplaner sparar du månader av research, tester och strategiutveckling. De hjälper dig också att uppnå rätt fokus på rätt saker i rätt ordning.

Services - Customer Experience - Omnichannel Customer Experience visual of light from fast moving train.

En helhetsbild av kundresan

En vanlig utmaning för e-handelsföretag är att skapa en enhetlig och sömlös kundupplevelse. Olika avdelningar och team har ofta ansvar för olika delar av kundresan, vilket ger en splittrad kundupplevelse.

För att en organisation ska lyckas med e-handeln är det viktigt att alla olika delar samlas runt gemensamma mål, med kundresan som gemensamt fokus. På Vaimo har vi stor erfarenhet av att hjälpa e-handelsföretag med att bryta ned silos och bygga processer som gör att alla kan sträva åt samma håll.

En väl beprövad roadmap för kundresan

Bedömning av kundupplevelsen

Innan du börjar optimera kundens resa är det viktigt att förstå vad som redan fungerar bra – och vad som inte gör det. En grundlig analys av nuvarande situation är alltid den bästa utgångspunkten. Innan du bestämmer dig för vart du vill ta dig måste du förstå var du befinner dig. Vår bedömning av kundupplevelsen hjälper dig att utvärdera kundupplevelsens nuvarande status och förstå vilka åtgärder och förbättringar som får störst effekt.

Branschspecifik benchmark

Vaimo arbetar med hundratals e-handelsföretag inom olika branscher och nischer. Bland våra kunder finns företag av alla storlekar inom B2C, B2B och D2C. Även om många företag har mycket gemensamt, finns det utmaningar och möjligheter som är branschspecifika. Vi har över 14 års erfarenhet av att arbeta med en mängd olika företag. Det innebär att vi kan tillhandahålla dataf för benachmark  inom ditt segment så att du lättare kan sätta upp rätt mål – och förstå potentialen i att arbeta proaktivt med kundupplevelsen.

Kvalitativa kundinsikter

För att få en fullständig bild av hur kunderna upplever ditt varumärke måste du fråga dem. Gör det inte bara på ett automatiserat och digitaliserat sätt, utan personligen. Det är ofta i dessa djupare samtal som du kan upptäcka dolda sanningar om hur ditt varumärke ses och uppfattas. Vanligtvis är det bäst att dessa intervjuer utförs av en tredje part, så att svaren blir så uppriktiga som möjligt. Vi erbjuder kvalitativa kundinsikter baserade på 1:1-intervjuer – både i butik och digitalt. Vi hjälper dig sedan att omvandla resultaten till en handlingsplan.

Kvantitativa kundinsikter

För att förstå hur din kundupplevelse uppfattas i stor skala är det också viktigt att samla in kvantitativa data. Det här kan göras på många olika sätt, genom digitala undersökningar, e-post, chattrobotar eller NPS-poäng. Det är viktigt att komma ihåg att dessa undersökningar också är en del av och bidrar till den övergripande kundupplevelsen. Vi kan hjälpa dig att ta fram processerna för detta och att genomföra undersökningarna på ett sätt som stärker ditt varumärke. Därefter kan vi hjälpa dig att tolka och vidta åtgärder utifrån resultaten.

Vaimos ramverk för kundupplevelse (CXR Framework, Customer Experience Rating)

På Vaimo erbjuder vi alla våra kunder möjlighet att mäta och bedöma sin digitala kundupplevelse via ett datadrivet poängvärde. Detta poängvärde omfattar fyra övergripande kategorier inom 12 specifika områden. Det gör att vi kan bedöma den nuvarande digitala handelsupplevelsen med en opartisk och standardiserad metod.

Enskilda mätningar används i utvärderingen för att testa efterlevnaden av bästa praxis och skapa en lista över möjligheter som kan kategoriseras i kortsiktiga snabba vinster och nya möjligheter att överväga. Fokus ligger på att överbrygga klyftan mellan varumärkeslöftet och den upplevelse som levereras.

Få din bedömning av kundupplevelsen >

Services - Customer Experience -

Bedömning av kundupplevelsen (CXR): resultatet

Vår bedömning av kundupplevelsen ger klarhet i vad och hur man ska göra för att förbättra kundupplevelsen – med målet att öka konverteringen och lojaliteten. Den kan användas som inspiration eller som ett verktyg för att planera optimeringsåtgärder. Vad du får:

  • Bedömning med poäng inom tolv områden för förstklassig kundupplevelse
  • En 40-60 sidor lång rapport med identifierade förbättringar och exempel
  • En sammanfattning av de viktigaste 10 punkterna för störst påverkan
  • En genomgång av samtliga resultat
Services - Customer Experience - CXR Outcome visual of a woman purchasing fruit on her iPad.

perspektivet – utifrån och in

För att optimera kundupplevelsen krävs en djup förståelse av kundresan och hur den ser ut ur kundernas synvinkel. När du vill skapa en bra kundupplevelse är det viktigt att använda ett perspektiv som går utifrån och in snarare än inifrån och ut.

Vi kan hjälpa dig att omvandla data och insikter till beröringspunkter och kundupplevelsekoncept, så att du kan förmedla till alla delar av organisationen vad som behöver göras, varför det behöver göras och hur det ska göras. För att fantastiska kundupplevelser ska kunna skapas är det viktigt att alla i företaget är med på tåget till 100 %. Och för att ni ska nå dit är kommunikation och samarbete helt avgörande.

 

Kontakta oss

Trusted by

Hej!

Välj sida: