Om Trends Report 2024

Ladda ner Digital Trends Report:


Image of people wearing virtual reality goggles in the desert

Vad tas upp i rapporten?

• Hur AI kan förbättra kundservice och den övergripande kundupplevelsen.
• Hur man bibehåller autenticitet när AI används i innehållsstrategier.
• Hur man sorterar bland datahanterings-trender och hur AI, i kombination med PIM-system, kan användas för att skapa effektiva och personliga shoppingupplevelser.
• Hur man samlar in kunddata utan cookies och hur man använder kunddata i kombination med en CDP och AI.
• Hur man väljer ut de bästa trenderna att jobba vidare på inför 2024.

Jag vill läsa rapporten »

photo of two happy Vaimo employees looking at a laptop

Så integrerar ni AI i er digitala verksamhet

”AI håller på att bli en naturlig del av alla verktyg och plattformar, vilket hjälper e-handlare och andra digitala verksamheter att arbeta smartare. För att få ut mesta möjliga av detta bör man hålla koll på vilka uppdateringar leverantörerna gör och prova nya funktioner försiktigt.

När ni funderar på er AI-användning bör ni fokusera på era unika förutsättningar – vilka utmaningar just ni står inför och vad som särskiljer era processer från andras. Det kan handla om allt från B2B-företag med komplexa produktuppsättningar till färgdistributörer som vill använda AI för att kunna förutsäga vad som säljer i specifika regioner.”

 

Henrik Feld-Jakobsen, Chief Strategy Officer, Vaimo

Image of Henrik Feld-Jakobsen

Våra partners

Digital Trends Report är Vaimos årliga rapport som sammanställs av branschledande leverantörer av digitala tjänster. Tillsammans med våra partners bjuder vi på insikter från våra olika områden och vår prognos för det kommande året. Följande branschledare har bidragit med kunskap till vår rapport:

  • Vaimo – Expert inom e-handel och kundupplevelse
  • Akeneo – Produktinformationshantering
  • commercetools – Ledande e-handelslösning byggd på MACH
  • Contentful – Ledande innehållplattform för composable commerce
  • VueStorefront – Frontend för composable commerce och headless commerce
  • Zendesk – Plattform för kundservice och kundengagemang

 

Hej!

Välj sida: