Contentful vs Contentstack

Alla företag som hanterar digitalt innehåll stöter någon gång på utmaningar med innehållshantering. Det är mycket att hålla reda på kring innehåll. Det kan handla om allt från uppdateringar och skalbarhet till upprätthållande av konsekventa budskap i olika kanaler. För att kunna effektivisera både skapande och leverans av innehåll har många verksamheter implementerat CMS som är headless.

En headless-lösning är ofta att föredra men det kan vara svårt att välja rätt headless-system för respektive affärsbehov. När man väljer bland headless CMS är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som skalbarhet, API-kompatibilitet, hur innehållet organiseras samt den flerspråkiga kapaciteten och systemets samarbetsmöjligheter.

Innan vi drar igång jämförelsen mellan Contentful och Contentstack ska vi reda ut vad det egentligen är vi pratar om när vi säger ”headless CMS”.

Vad är ett headless CMS?

Headless CMS (content management system) är, precis som traditionella CMS, mjukvaruplattformar som gör det möjligt att hantera och organisera digitalt innehåll.

Det som utmärker just headless CMS är att dessa inte bestämmer hur innehållet ska presenteras, vilket i sin tur ger utvecklare mer flexibilitet genom att de kan använda olika frontend-tekniker. När innehåll och presentation separeras kan innehållet också lättare levereras till flera kanaler, vilket bidrar till en mer konsekvent användarupplevelse på olika plattformar.

Vad är det för skillnad på headless CMS och vanliga traditionella CMS?

Skillnaden mellan headless CMS och traditionella CMS ligger framför allt i hur omfattande funktionalitet de har.

Headless CMS är verktyg utformade för att hjälpa till med att skapa och distribuera innehåll. Det är alltså inte en helhetslösning med analysrapporter eller andra liknande verktyg. Headless CMS fokuserar på ett primärt syfte nämligen att förbättra innehållshantering.

Traditionella CMS, å andra sidan, är mer mångsidiga. Utöver innehållshantering innehåller dessa i allmänhet även samarbetsverktyg, funktioner för automatisering av processer och analysrapporter.

Man skulle kunna säga att traditionella CMS är all inclusive i och med att de kan hantera mycket mer än bara innehåll.  En egenskap som också gör dem mindre flexibla än headless CMS när det gäller just innehållshantering.

 

Contentful

Contentful är ett flexibelt och skalbart headless CMS som förenklar hur digitalt innehåll skapas, hanteras och distribueras. Med Contentful går det att strukturera och hantera innehåll oberoende av hur det sedan kommer att visas på olika plattformar.

Contentful är ett dynamiskt och API-drivet system som gör att innehåll kan levereras sömlöst till alla nödvändiga kanaler. Contentful har intuitiva gränssnitt, robusta funktioner för lokalisering och många alternativ för integrationer. Contentfuls arkitektur är molnbaserad vilket leder till både hög tillgänglighet och skalbarhet.

Mer om Contentful »

Contentstack

Contentstack är ett modernt headless CMS som hjälper till med skapande, hantering och leverans av digitalt innehåll i olika kanaler. Eftersom Contentstack körs headless går det att använda vilken frontend-teknik som helst, vilket i sin tur gör det lättare att vara flexibel och kreativ i utformandet av användarupplevelser.

Contentstack är en bra lösning för företag som vill ha ett flexibelt och lätthanterligt CMS med funktioner för content modeling, hantering av arbetsflöden och lokalisering. Contentstacks molnbaserade infrastruktur säkerställer skalbarhet och hög prestanda.

Skillnader

Contentful och Contentstack är båda CMS-plattformar som körs headless men fördelarna med respektive system skiljer sig åt en del.  Nedan ska vi gå igenom några av de största skillnaderna mellan plattformarna samt bådas främsta fördelar och nackdelar.

Arkitektur och approach

Contentful: Contentful är oöversträffbar vad gäller flexibilitet och kan anpassa sig till alla typer av innehållsstrategier, oavsett storlek och komplexitet. Gränssnittet är användarvänligt och plattformen är känd för sin utvecklarvänlighet.

Contentstack: Contentstack är ett mycket anpassningsbart CMS som har en omfattande uppsättning funktioner. Det passar företag med komplexa behov av innehållshantering.

Content modeling och strukturering av innehåll

Contentful: Contentfuls funktioner för strukturering av innehåll är användarvänliga och plattformen har en så kallad Visual modeler som förenklar skapande av komplexa innehållsstrukturer. Contentful har också omfattande alternativ för validering vilket gör det möjligt att styra innehållet på ett detaljerat sätt.

Contentstack: Contentstack har avancerade funktioner för strukturering. Plattformen använder sig bland annat av så kallade ”global fields” vilket möjliggör återanvändning av variabler. Så kallade Singleton-poster används också och gör att återkommande information inte behöver definieras mer än en gång. Contentstacks funktioner fungerar bäst inom en enda teknikstack vilket innebär att Contentstacks approach passar bättre för enklare webbplatsstrukturer.

Lokalisering av innehåll

Contentful: Contentfuls funktioner för lokalisering av innehåll passar företag som behöver hantera omfattande och komplexa lokaliseringar. Plattformen har många olika valmöjligheter för lokalisering och gör det också enkelt att organisera översättningar.

Contentful har även en AI-funktion för automatiska översättningar, vilket effektiviserar arbetet med lokaliseringar i en mängd olika fall. Contentful har funktioner för så kallad field-level localization som innebär att innehåll kan publiceras på flera språk på samma gång. Samma funktion gör det också möjligt att visualisera flera lokala versioner på samma skärm.

Contentstack: Contentstack utmärker sig inom så kallad entry-level localization vilket innebär att en version av innehållet publiceras i taget. Contentstack passar alltså bättre för innehållsstrategier som inte kräver en detaljerad språkstyrning. Contentstack möjliggör ändå snabb och effektiv hantering av lokaliserat innehåll och tillåter också att man definierar fält som inte ska lokaliseras. Plattformen har flera olika leverantörer av översättningar och ett gediget system för samarbete.

Contentstacks användarupplevelse för lokalisering kan anses vara enklare än Contentfuls, eftersom användarna inte behöver navigera bland många översättningar på en gång i gränssnittet.

Arbetsflöden och samarbete

Contentful:

Contentful har smidiga funktioner för att hantera arbetsföden och passar företag med okomplicerade processer för godkännande av innehåll. Det går också att anpassa de grundläggande arbetsflödena så att de passar mer komplexa behov. Med Contentfuls så kallade Merge-applikation får användaren också ett tydligt gränssnitt för versionsjämförelse.

Contentful har en panel för pågående uppgifter som hjälper till att centralisera uppgiftshanteringen och förenklar spårningen av öppna uppgifter utan att belasta CMS:ets kärnfunktioner.

Contentstack:

Contentstack har ett robust system för hantering av arbetsflöden. Sytemet är särskilt bra på att hantera komplicerade arbetsflöden med flera nivåer av hierarkier för godkännande av innehåll. Contentstack centraliserar uppgiftshanteringen vilket är hjälpsamt för team som hanterar stora volymer innehåll.

Contentstack har också så kallad asset version management samt direkt återställning eller borttagning av innehållstyper och poster. Dessa funktioner vilket ger mer kontroll över innehållet jämfört med Contentfuls approach som fokuserar på arkivering.

Utvecklarresurser och dokumentation

Contentful: För Contentful finns omfattande dokumentation och utvecklarresurser, något som bidrar till att effektivisera integrations- och utvecklingsprocessen. Utvecklare på alla nivåer kan snabbt bli produktiva tack vare dessa resurser. Plattformens ”Sync API” är en särskilt anmärkningsvärd resurs som stödjer offline-mobilapplikationer genom så kallade delta sync capabilities, en funktion som säkerställer att endast ändrat innehåll uppdateras.

Contentstack: Även Contentstack har omfattande dokumentation och resurser. Plattformen Automation Hub fungerar som en inbyggd Zapier och utökar CMS-funktionerna avsevärt. Plattformen har också alternativ för frontend hosting vilket är smidigt för utvecklare som hanterar omfattande projekt.

Prissättning och licencer

Contentful: Contentful har prissättningar som passar alla företagsstorlekar. För mindre företag finns en kostnadsfri nivå som kan skalas upp med en användningsbaserad modell. Prisnivåerna definieras främst av antalet utrymmen, innehållstyper och användarroller, vilket gör det enkelt för företag att anpassa sin användning till sin budget.

Contentfuls premium-nivåer är konkurrenskraftiga och matchar ofta ingångspriset för Contentstacks skräddarsydda paket. Premium-prissättningen beror främst på storlek och antal utrymmen, valda SLA-nivåer och typ av molninfrastruktur (delad eller dedikerad).

Contentstack:

Contentstack har inget kostnadsfritt alternativ. Prissättningen struktureras som anpassade paket som börjar på en nivå som motsvarar Contentfuls erbjudanden på högre nivåer. Detta återspeglar Contentstacks fokus på att leverera en rikare funktionsuppsättning även i sina mest grundläggande planer.

Contentstacks prismodell beror på innehållstyper och användare. Antalet digitala kanaler som innehållet levereras till vägs också in i prissättningen. Contentstacks modell passar företag som som inte vill begränsas av fördefinierade prisnivåer.

Integrationer

Contentful: Contentful har ett brett utbud av tredjepartsintegrationer och går  enkelt att ansluta till olika verktyg och tjänster.

Contentstack: Contentstack erbjuder omfattande integrationer, särskilt med populära marknadsförings- och e-handelsplattformar, vilket gör det väl lämpat för företag med komplicerade teknikstackar. Contentstack har också ett verktyg som inte finns tillgängligt i Contentful nämligen Automation Hub, i vilket integrationer med externa tjänster kan byggas snabbt och i en kodfri miljö. Contentstacks Automation Hub kan dock snabbt bli dyr eftersom den debiteras per skriptkörning.

Fördelar

Contentful: Flexibilitet och skalbarhet. Passar bra för komplexa organisatoriska behov. Användarvänligt och utvecklarvänligt med omfattande dokumentation och utvecklarresurser. Avancerade lokaliseringsfunktioner med anpassningsbara alternativ. Omfattande ekosystem för integration som underlättar ett brett utbud av tjänster från tredje part. Konstnadsfri prissättningsnivå eller användningsbaserad prissättning, så att företag kan växa i sin egen takt.

Contentstack: Ett väletablerat headless CMS som har en omfattande uppsättning out-of-the-box-funktioner. Avancerade funktioner för content modeling som är perfekta för komplicerade innehållsstrukturer. Starkt flerspråkigt stöd med entry-level localization. Robust hantering av arbetslöden som går att anpasssa till komplexa processer för godkännande av innehåll. Utvecklarcentrerad miljö med unika verktyg som Automation Hub och frontend hosting.

Nackdelar

Contentful: Komplicerad Content modeling kan kräva ytterligare insatser.

Contentstack: Prismodellerna kan vara för dyra för små och medelstora företag.

 

Sammanfattning

Contentful är ett utmärkt val för organisationer som behöver ett CMS som kan växa med företaget. Contentful har också förmågan att stötta storskaliga, mångfacetterade organisationer.Plattformen har ett starkt fokus på stöd för utvecklade och ett brett ekosystem för integrationer.

Contentstack är ett väletablerat headless CMS med en mängd funktioner som kan hantera komplicerad innehållshantering. Plattformens robusta funktioner för content modeling och lokalisering gör den till ett perfekt val för företag som redan från början behöver komplexa innehållsstrategier och omfattande hantering av arbetsflöden.

När ni väljer CMS bör ni ta hänsyn till hur kraven på skalbarhet ser ut samt önskat funktionsdjup. Contentful är lämpligt för organisationer som behöver kunna skala flexibelt, medan Contentstack är det bästa valet för dem som redan från start söker ett fullständigt headless CMS med omfattande funktioner för komplexa innehållsoperationer.

Vanliga frågor om Contentful

Contentful är ett headless CMS (content management system) som hjälper till med skapande, hantering och leverans av innehåll i olika kanaler.

Till skillnad från traditionella CMS har Contentful en så kallad ”headless” approach vilket innebär att innehållet separeras från presentationen. Tack vare detta kan utvecklare använda valfri frontend-teknik samtidigt som innehållsskapare hanterar innehållet.

Contentful erbjuder funktioner för content modeling, skrivande och redigering av innehåll, mediehantering, innehållsleverans via API:er, lokaliseringsstöd samt funktioner för olika användarroller och respektive behörigheter.

Ja, Contentful kan användas för e-handelswebbplatser. Det är en flexibel lösning för innehållshantering som kan integreras med olika e-handelsplattformar och som möjliggör sömlösa leveranser av innehåll.

Contentful har robusta funktioner för lokalisering vilket säkerställer en konsekvent och skräddarsydd upplevelse för olika målgrupper globalt.

Ja, Contentful stödjer ett brett utbud av integrationer med verktyg från tredje part såsom analysverktyg, e-handelsplattformar, automatiserad marknadsföring med flera.

Ja, Contentful erbjuder en kostnadsfri testperiod. De erbjuder dessutom demos och dokumentation för att hjälpa användare att komma igång.

Contentful tar säkerhet på allvar och håller sig till branschstandarder för att skydda data. De erbjuder funktioner som rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) för att hantera användarbehörigheter och efterlevnad av dataskyddsbestämmelser.

Contentful kan användas för både statiska webbplatser och dynamiska applikationer. Plattformens flexibla innehållsleverans via API:er möjliggör sömlös integration med olika frontend-tekniker.

Contentful är mångsidigt och kan användas inom en rad olika branscher såsom e-handel, media, resebranschen med flera. Plattformen är särskilt fördelaktig för företag som behöver flexibel innehållshantering i flera digitala kanaler.

Woman on her laptop

Vanliga frågor om Contentstack

Contentstack är ett headless CMS (content management system) som gör det möjligt för företag att skapa, hantera och sedan leverera innehåll till olika digitala kanaler.

Contentstack är ett headless CMS vilket innebär att innehåll i CMS:et och presentationen (frontend) separeras. Detta gör det möjligt att använda valfri frontend-teknik parallellt med att innehållsskaparna hanterar innehållet.

Contentstack erbjuder funktioner som content modeling, digital asset management, workflow management och content versioning. Plattformen har också funktioner för flerspråkighet och sömlösa integrationsmöjligheter.

Ja, Contentstack lämpar sig mycket väl för e-handelswebbplatser. Det är en robust lösning för innehållshantering som kan integreras sömlöst med olika e-handelsplattformar för effektiv innehållsleverans.

Ja, Contentstack stödjer ett brett utbud av integrationer med verktyg och plattformar från tredje part såsom e-handelssystem, analysverktyg, plattformar för automatiserad marknadsföring med flera.

Ja, Contentstack erbjuder en kostnadsfri testperiod för att utforska funktioner och kapacitet. De tillhandahåller även demos, dokumentation och resurser för att hjälpa användare att komma igång.

Contentstack tar säkerhet på allvar och implementerar åtgärderer för att skydda data enligt branschstandard. I detta ingår funktioner som rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) för att hantera användarbehörigheter och följa dataskyddsbestämmelser.

Contentstack har gedigna lokaliseringsfunktioner som gör det möjligt att smidigt skapa och hantera innehåll på flera språk.

Contentstack är mångsidigt och kan användas för både statiska webbplatser och dynamiska applikationer. Plattformen levererar innehåll via API:er vilket möjliggör sömlös integration med olika frontend-tekniker.

Contentstack används inom en rad olika branscher såsom e-handel, media och underhållning, rese- och hotellbranschen, teknik med flera. Plattformen är särskilt fördelaktig för företag som behöver robusta funktioner för innehållshantering i många digitala kanaler.

Happy woman on her phone with an arm in the air in triumph

Hur Vaimo kan hjälpa till

På Vaimo jobbar vi med de senaste digitala verktygen för att driva på våra kunders tillväxt och framgång. Vi har över 14 års erfarenhet av att etablera de nära samarbeten med kunder som behövs för att hitta precis rätt plattform, lösning och teknik.

Vår kompetens omfattar ett brett utbud av tekniska lösningar vilket ger oss möjlighet att bygga skräddarsydda arkitekturer som harmoniserar sömlöst med kundens vision och affärsmål.

Läs om golvföretaget Tarketts resa mot en ny D2C e-handel. Med Contentful som CMS kan Tarkett se till att deras innehåll ger kunderna fantastiska varumärkesupplevelser i alla kanaler.

 

Kundcase med Tarkett »

 

Visste du att Vaimo är en Gold-partner till Contentful? Vill du veta mer om  hur Contentful levererar innehållsupplevelser till kunder, på rätt plats och vid rätt tidpunkt?

Kontakta oss i dag»

Hej!

Välj sida: