Adobe Commerce Cloud (Magento) vs Salesforce Commerce Cloud

Adobe Commerce Cloud (tidigare Magento) och Salesforce Commerce Cloud (formerly Demandware) är två välkända e-handelsplattformar med lång historia och många fans världen över. Båda plattformarna har sina starka sidor. Här ska vi försöka hjälpa er i valet mellan dem.

Adobe Commerce Cloud (Magento)

Adobe Commerce Cloud är en molnbaserad e-handelsplattform som ingår i Adobe Experience Cloud och som gör det möjligt att skapa exceptionella shoppingupplevelser online. Adobe Commerce Cloud är känd för att vara skalbar och flexibel och plattformen har en omfattande uppsättning funktioner som tillgodoser de flesta affärsbehov. Adobe Commerce Cloud är ett idealiskt val för företag som vill ha en robust och pålitlig e-handelslösning.

Utmärkande för Adobe Commerce Cloud är den molnbaserade arkitekturen som ger hög tillgänglighet och prestanda. En annan av Adobe Commerce Clouds främsta styrkor är de omfattande anpassningsmöjligheterna. Plattformen bygger på öppen källkod som gör det möjligt att skräddarsy e-handlar enligt exakta behov. Dessutom går plattformen att integrera perfekt med andra Adobe-lösningar.

Läs mer om Adobe Commerce »

Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud är en molnbaserad e-handelsplattform med en gedigen uppsättning verktyg och funktioner som gör det möjligt att skapa sömlösa och personliga e-handelsupplevelser. En av de främsta styrkorna med Salesforce Commerce Cloud är den problemfria integrationen med Salesforces omfattande CRM-paket som innebär att plattformen kan samla kundengagemang, försäljning och kundservice på ett ställe. Integrationen med Salesforces CRM ger också ovärderlig kunskap om kunders beteende och preferenser vilket i sin tur möjliggör riktade marknadsföringsinsatser och bättre kundservice.

Commerce Clouds molnbaserade arkitektur gör att plattformen enkelt går att skala upp och detta gör den till ett förstahandsval för företag i alla storlekar. Salesforce Commerce Cloud lägger också stor vikt vid användarvänlig design och intuitiva arbetsflöden.

Plattformens flexibilitet och anpassnings-alternativ gör att företag kan skräddarsy sin online-närvaro så att den stämmer överens med både varumärkesidentitet och strategiska målsättningar.

Skillnaderna

Båda plattformarna är stora aktörer på marknaden och det finns mycket att säga om dem. Här har vi begränsat oss till de största skillnaderna mellan dem och vilken typ av företag de bäst lämpar sig för.

Moderbolag och ekosystem

Adobe Commerce Cloud Adobe Commerce Cloud är en del av Adobe Experience Cloud som är ett samlingsnamn för flera lösningar inom marknadsföring och kundupplevelse. Adobe är känt för sina kreativa programvaru-produkter såsom Photoshop, Premiere Pro och Illustrator. Adobe Commerce Cloud kan integreras med Adobes andra verktyg, vilket möjliggör sömlös marknadsföring och hantering av kundupplevelsen i flera kanaler.

Salesforce Commerce Cloud är en del av Salesforce som är en ledande CRM-plattform. Salesforce är känt för sina utmärkta CRM-funktioner för försäljning, kundservice, marknadsföring med mera. Salesforce Commerce Cloud integreras sömlöst med Salesforces CRM-svit vilket ger en enhetlig plattform för försäljning, kundengagemang och kundhantering.

Målgrupp

Adobe Commerce Cloud uppskattas av medelstora och stora företag som letar efter en mycket anpassningsbar och skalbar e-handelslösning. Den passar företag som prioriterar unika och skräddarsydda shoppingupplevelser.

Salesforce Commerce Cloud används ofta av företag som vill ha en nära integration med Salesforce CRM och andra molntjänster. Den är ett utmärkt val för företag som redan använder Salesforce för sina kundhanterings-behov.

Arkitektur och anpassning

Adobe Commerce Cloud (tidigare Magento) bygger på öppen källkod och har därför omfattande anpassningsmöjligheter och flexibilitet. Användare kan göra omfattande ändringar i kodbasen, vilket gör plattformen lämplig för komplexa e-handelsbehov.

Adobe Commerce Cloud är en så kallad PaaS (platform-as-a-service) vilket innebär att den är en miljö där utvecklare kan skapa, lansera och hantera applikationer. Den tillhandahåller verktyg och tjänster som gör det möjligt för utvecklare att skapa, testa och köra applikationer utan att behöva hantera den underliggande infrastrukturen.

PaaS möjliggör anpassning på hög nivå eftersom utvecklarna har kontroll över applikationens kod och underliggande infrastruktur.

Vad innebär open-source architecture?

Med open-source architecture avses ett system där plattformens underliggande källkod är fritt tillgänglig för allmänheten. Det innebär att utvecklare kan komma åt, modifiera och anpassa koden. Det uppmuntrar till samarbete och gör att ett globalt nätverk av utvecklare kan bidra med förbättringar och tillägg till plattformen.

Salesforce Commerce Cloud har en molnbaserad och multi-tenant arkitektur. Plattformen har en del anpassningsmöjligheter men är inte lika flexibel som Adobe Commerce Cloud när det gäller djupgående kodändringar.

Salesforce Commerce Cloud är en SaaS (software-as-a-service). SaaS tillhandahåller programvaru-applikationer online på prenumerationsbasis. Det ger färdiga applikationer som nås via en webbläsare. Användare av SaaS behöver inte installera eller hantera programvaran på sina egna enheter.

Anpassningsmöjligheterna med en SaaS är begränsade. Användarna arbetar vanligtvis inom de inställningsmöjligheter som tillhandahålls av SaaS-applikationen.

Vad innebär multi-tenant arkitektur?

Med multi-tenant arkitektur menas ett system där flera oberoende användare delar en och samma instans av en programvaruapplikation. I det här sammanhanget representerar varje användare ett företag eller en organisation som använder e-handelsplattformen för att driva sin e-handel. Varje enskild användares information är endast synlig för dem själva. 

Mer om e-handelsarkitektur »

B2B-funktionalitet

Adobe Commerce Cloud briljerar när det gäller B2B-funktionalitet och är lätt att använda för både B2B- och B2B2C-företag. Plattformen erbjuder en gedigen uppsättning funktioner som är särskilt anpassade för B2B-e-handel. Handlare kan driva sina B2B- och B2C-butiker från en enda administrationspanel och backend.

I Salesforce Commerce Cloud ingår också B2B-funktionalitet, men för att driva en B2B2C-butik behövs antingen en andra licens, att man ändrar sin nuvarande licens eller att man skapar två separata webbplatser. B2C och B2B kräver två separata administratörspaneler och backends med Salesforce Commerce Cloud.

Våra kundcase inom B2B »

Skalbarhet och tillförlitlighet

Adobe Commerce Cloud är känt för sin skalbarhet – för att kunna hantera höga trafiknivåer och omfattande produktkataloger.

Salesforce Commerce Cloud är också skalbart och därmed lämplig för stora företag med stora transaktionsvolymer.

Skalbarhet inom B2B – kundcase»

Integrationer

Adobe Commerce Cloud erbjuder olika integrationsalternativ och stödjer tillägg och plugins från tredje part. Plattformen kan integreras med många CRM- och ERP-system men har inte har den nivå av CRM-integration som Salesforce erbjuder.

Salesforce Commerce Cloud erbjuder sömlös integration med Salesforce CRM och andra Salesforce-produkter. Denna täta integration kan vara en stor fördel för företag som är starkt beroende av Salesforce för kundrelations-hantering.

 

Sammanfattningsvis är Adobe Commerce Cloud mycket bra när det kommer till anpassning, flexibilitet och B2B-funktionalitet, medan den huvudsakliga fördelen med Salesforce Commerce Cloud är den sömlösa integrationen med Salesforce CRM-svit. Valet mellan de två beror på det aktuella företagets specifika behov och befintliga teknikstack.

Ta en titt på våra andra plattformsjämförelser nedan!

Plattforms-jämförelser »

Vanliga frågor om Adobe Commerce Cloud (Magento)

Adobe Commerce Cloud är en molnbaserad e-handelsplattform med vilken man kan skapa helt anpassade e-handlar och som har avancerade funktioner för skalbarhet, personalisering och B2B.

Adobe Commerce Cloud är en administrerad molnlösning med många fler funktioner än Magento Open Source. Några exempel: cloud hosting, automatiska uppdateringar och avancerad support. Magento Open Source kräver egen hosting och underhåll.

Några av de viktigaste funktionerna är flexibel hantering av produktkataloger, anpassningsbara storefronts, effektiva verktyg för marknadsföring och SEO, orderhantering och robusta tredje parts-integrationer.

Adobe Commerce Cloud är robust och skalbart men passar bäst för medelstora och stora företag med tanke på funktionsuppsättningen och prissättningen.

Ja, Adobe Commerce Cloud är mycket anpassningsbart. Det går att absolut att skapa en skräddarsydd och varumärkes-anpassad shoppingupplevelse med plattformen.

Ja, Adobe Commerce Cloud erbjuder responsiv design och funktioner för e-handel via mobiltelefon.

Ja, Adobe Commerce Cloud är utvecklat för att vara skalbart. Plattformen kan hantera hög trafik och omfattande produktkataloger.

Ja, Adobe Commerce Cloud har funktioner för flera språk och valutor vilket gör plattformen lämplig för för internationella företag.

Adobe erbjuder dokumentation, en utvecklar-community, utbildningsresurser och premiumsupport-paket för att hjälpa Adobe Commerce Cloud-användare.

Priserna för Adobe Commerce Cloud varierar beroende på företagets storlek och specifika behov. Detaljer om prissättningen kan fås via Adobes säljare.

Ja, Adobe Commerce Cloud fokuserar på e-handel medan Adobe Experience Cloud är ett utbud av lösningar för marknadsföring och kundupplevelse.

Two young businesswomen sitting at a table in a modern office working on a laptop and going over paperwork.

Vanliga frågor om Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud är en molnbaserad e-handelsplattform som gör det möjligt att skapa, hantera och optimera e-handelsupplevelser.

Några av de viktigaste funktionerna är de robusta e-handelsfunktionerna, funktioner för e-handel via mobil, orderhantering, integrerad produktkatalog, automatiserad marknadsföring och AI-driven personalisering.

Salesforce Commerce Cloud integreras sömlöst med Salesforce CRM och möjliggör användning av kunddata i arbetet med marknadsförings- och försäljningsstrategier.

Ja, Salesforce Commerce Cloud är skalbart och tack vare att plattformen är molnbaserad kan den anpassas till företag i olika storlekar, från små och nystartade till stora företag.

Salesforce Commerce Cloud stödjer ett brett utbud av betalnings-gateways och betalningsmetoder.

Ja, Salesforce Commerce Cloud har anpassningsalternativ för att skräddarsy e-handelns frontend.

Ja, Salesforce Commerce Cloud har funktioner för flera språk och flera valutor, vilket gör att plattformen lämpar sig för globala företag.

Ja, Salesforce Commerce Cloud innehåller funktioner för e-handel via mobilen. Plattformen säkerställer en e-handel som är responsiv och tillgänglig på olika enheter.

Salesforce har en rad olika support-alternativ såsom bland annat dokumentation, community-forum, utbildning och premiumsupport-paket.

Salesforce Commerce Cloud prissättning baseras på den aktuella e-handelns specifika behov och omfattning. Detaljer kring prissättning kan fås via Salesforces försäljningsrepresentanter.

Woman working at desk, smiling and sa

Hur Vaimo kan hjälpa till

På Vaimo arbetar vi med några av de främsta digitala plattformarna på marknaden. Vi har över 14 års erfarenhet inom e-handel och vi arbetar nära våra kunder för att kartlägga vilken plattform, lösning och teknik som passar dem bäst.

Vi är experter på flera e-handelsplattformar och kan erbjuda er en skräddarsydd lösning som matchar er vision och era affärsmål.

Låt oss hjälpa er att hitta rätt e-handelslösning. Kontakta en av våra experter redan i dag!

Kontakta oss»

Hej!

Välj sida: