Tässä artikkelissa käsittelemme suunnitelman ensimmäistä vaihetta, jossa määritellään digitaaliset tavoitteet. Tämä prosessi alkaa yrityksen tavoitteiden tunnistamisesta. Usein ne on jo määritelty ja liittyvät liikevaihtoon tai markkinaosuuksiin. Olennaista on ymmärtää, mitkä digitaaliset osa-alueet ja aktiviteetit tukevat näiden liiketoimintatavoitteiden saavuttamista.

Suuremmissa tiimeissä suositellaan demokraattista lähestymistapaa, jossa laajemmat IT-, markkinointi- ja verkkokauppatiimit voivat kaikki myötävaikuttaa tulevaisuuden suunnittelemiseen ja sitten tavoitteiden asettamiseen. Tavoitteen asettaminen alkaa kuvittelemalla, että tavoite on saavutettu. Tässä harjoituksessa kaikki tiimin jäsenet miettivät, mitä tavoitteen saavuttamiseksi tehtiin. Yksinkertainen äänestysprosessi ja löydösten ryhmittely voivat tuottaa selkeitä malleja ja ideoita siitä, mistä aloittaa tavoitteiden asettaminen.

Tavoitteiden tulisi noudattaa SMART-sääntöä:

Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time bound.

Tavoitteiden tulisi ilmoittaa selvästi lähtötilanne/nykytila, tulevaisuuden tavoite ja milloin saavutat tämän.

Tarkastelemme tavoitteita usein lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Esimerkkejä:

Lyhyen aikavälin tavoite (neljännesvuosittain):

  • Kasvata asiakaskuntaa ensimmäisen neljänneksen 20 000:sta 22 000:een toisen vuosineljänneksen aikana
  • Kasvata B2B-liikevaihdon osuutta kokonaistuloista kesäkuussa 2020 30%:sta 50 prosenttiin kesäkuussa 2021
  • Lanseeraa uusi verkkokauppa aikataulussa ja pysyen budjetissa
  • Kasvata oman tuotemerkin tuotevalikoimaa 25%:n osuudesta 50%:iin vuoteen 2023 mennessä
  • Ota käyttöön tuotteiden räätälöinti verkkosivustolla, jotta asiakkaat voivat personoida tuotteita

Keskipitkän aikavälin tavoite (vuosittainen):

  • Kasvata B2B-liikevaihdon osuutta kokonaistuloista kesäkuussa 2020 30%:sta 50 prosenttiin kesäkuussa 2021
  • Lanseeraa uusi verkkokauppa aikataulussa ja pysyen budjetissa

Pitkän aikavälin tavoite (2-5 vuotta):

  • Kasvata oman tuotemerkin tuotevalikoimaa 25%:n osuudesta 50%:iin vuoteen 2023 mennessä
  • Ota käyttöön tuotteiden räätälöinti verkkosivustolla, jotta asiakkaat voivat personoida tuotteita

Sinulla voi olla monta tavoitetta, mutta varmista, että niitä ei ole liian vähän, ettei strategiasta tule epämääräinen. Tavoitteita ei myöskään voi olla liian montaa, etteivät ihmiset menetä fokusta tärkeisiin tavoitteisiin. Kun lyhyet, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet on määritelty, varmista, että ne jaetaan avoimesti.

Tavoitteiden asettaminen tarkoittaa myös prosessin, viestinnän ja toimintatapojen määrittelemistä, mikä lopulta helpottaa menestystä ja kasvua. Vaimolla työskentelemme ahkerasti palvellaksemme jokaisen asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Tarkistamme tavoitteet asiakkaittemme kanssa neljännesvuosittain ja seuraamme menestystä, jotta tunnistamme, milloin ja mitkä osa-alueet tarvitsevat huomiota.

Jos tarvitset inspiraatiota tavoitteiden asettamiseen, saatat löytää sitä McKinseyn digitaalisen muutoksen strategiasta.

Jos etsit työkalua digistrategiaasi varten, saatat löytää joitain malleja täältä.

Seuraavassa sarjan artikkelissa käsittelemme, kuinka tunnistaa tärkeimmät mittarit, jotka edistävät yrityksesi verkkokaupan menestystä.

 

Sarjassa ilmestyneet artikkelit löytyvät täältä:

Digistrategian rakentaminen: Johdanto

Digistrategian rakentaminen: Digitaaliset tavoitteet

Digistrategian rakentaminen: Mittarit

Digistrategian rakentaminen: Aktiviteetit ja projektit

Digistrategian rakentaminen: Ylätason suunnitelma

Digistrategian rakentaminen: Aikapohjainen suunnitelma

Lataa tiivistelmä: 10 ohjetta digistrategian tiekartan luomiseen