Tervetuloa digistrategian rakentamisen vaiheeseen 3. Edellisessä artikkelissa selvitimme tavoitteiden ja mittareiden asettamisen merkityksen ja parhaat käytännöt, joilla varmistetaan näiden toimenpiteiden jatkuva seuranta ja hoitaminen.

Tässä artikkelissa keskustelemme siitä, miten tunnistaa ja suunnitella aktiviteetteja ja hankkeita, joilla pääset tavoitteisiisi.

Vaimo on yhteydessä asiakkaisiin heidän suunnitelmiensa eri vaiheissa. Olemme kehittäneet räätälöityjä lähestymistapoja vastaamaan asiakkaiden erilaisia ​​tarpeita varmistaaksemme, että alan parhaat käytännöt huomioidaan.

Skenaario 1: Asiakkaalla ei ole kehityslistaa tai ideaa projektien ja aktiviteettien vaatimuksista

Tässä lähestymistavassa pyrimme asiakkaan kanssa löytämään mahdollisuuksia. Näistä keskustellaan ja suunnitellaan vision, tavoitteiden ja menestystekijöiden kannalta. Kriittinen näkökohta strategian onnistumisessa on sen varmistaminen, että sinulla on riittävästi projekteja ja aktiviteetteja, jotka tukevat asettamiasi yritystoiminnan tai verkkosivuston tavoitteita.

Tässä skenaariossa käytämme työkaluja, kuten digitaalista maturiteettia ja asiakaskokemuksen mittaamista, tarkistaaksemme liiketoiminnan, ihmisten, prosessien ja verkkosivustojen kokemuksen avainalueet. Niihin sisältyy arvioita, esimerkiksi:

 1. CRM ja asiakaspalvelu
 2. Sosiaalinen media ja viestintä
 3. Haku ja markkinointi
 4. Personointi
 5. Verkkokauppa
 6. Sisältö
 7. Ostopolku
 8. Haku
 9. Selaus
 10. Monikanavaisuus
 11. Kokemus mobiilissa
 12. Kokemus tietokoneella
 13. Myyntikanavat
 14. Asiakasdata
 15. Valikoima ja hinnoittelu
 16. Maksutavat
 17. Digitaalinen markkinointi
 18. Tilauksen hallinta
 19. Tuotetiedot
 20. Järjestelmä ja työkalut
 21. Digitiimin kyvykkyydet

 

Mittaa asiakaskokemuksesi Vaimon Asiakaskokemusanalyysillä. Saat selvyyden siitä, miten voit parantaa asiakaskokemustasi konversion parantamiseksi.  

 

Arvioinnin jälkeen meillä on ymmärrys yrityksesi ja verkkosivustosi vahvuuksista, heikkouksista ja mahdollisuuksista. Pystymme sitten aktiivisesti suosittelemaan toteutettavia toimia ja hankkeita verrattuna niihin, jotka edellyttävät validointia ennen toteutusta.

Skenaario 2: Asiakkaalla on idea tärkeimmistä hankkeista ja aktiviteeteista

Toisessa skenaariossa asiakkaalla on jo idea aktiviteeteista ja toteutettavista projekteista. Autamme validoimaan aktiviteetit tavoitteiden ja menestystekijöiden suhteen ja priorisoimaan ne kustannusten ja hyötyjen perusteella.

Validointi ja priorisointi

Toimintojen validointi ja priorisointi ei ole helppoa. Aloitamme validointia vaativien toimien tunnistamisesta. Tämä voi tapahtua testaamalla, data-analyysillä tai markkinatutkimuksella. Kun aktiviteetti tai projekti on validoitu, toiminta voi alkaa. Missä tahansa vaiheessa sinulla voi olla luettelo toiminnoista, joita validoidaan testaamalla ja analysoimalla (samalla kun toteutat jäljellä olevia kohteita to do -listalta).

Kun aktiviteetit ja projektit on määritelty, tarvitset selkeän tavan priorisoida ne, jotta tärkeimmät aktiviteetit ja projektit toteutetaan ensin. Vaimo käyttää tähän suunnittelumatriisia. Matriisi perustuu kustannus-hyötyanalyysiin ja ottaa huomioon ennalta määrätyt tekijät, jotka on painotettu tärkeyden mukaan.

Hyötytekijöihin voivat kuulua esimerkiksi ”liikevaihdon kasvattaminen”, “asiakkaan arvo” ja “strateginen arvo”. Kustannustekijöitä voivat olla ”toteuttaminen”, “operointikustannukset” ja “riski”.

Määrittelemme nämä tekijät ja annamme painotuksen niiden merkityksen mukaan. Kun tämä on tehty, pisteytetään jokainen aktiviteetti sen vaikutuksen perusteella tekijöihin.

Lopputuloksena pisteytämme aktiviteetit, jotta ne voidaan luokitella vaikutusten mukaan.

Esimerkki suunnittelukaaviosta

 

Strategiset suunnitelmat

On tärkeää mukauttaa toimintasi alkuvaiheessa määrittelemiisi mittareihin, jotta projekteillasi olisi suora vaikutus tavoitteisiin. Lisäksi mittareiden seuranta auttaa sinua priorisoimaan toimintaasi jatkuvasti. Indikaattoreita on usein vaikea mitata projektitasolla, ja suosittelemme yleensä niiden asettamista ja mittaamista tavoitteiden ja menestystekijöiden perusteella.

Seuraavassa Digistrategian rakentaminen -sarjan artikkelissa käsittelemme, kuinka luodaan ylätason suunnitelma. 

 

Sarjassa ilmestyneet artikkelit löytyvät täältä:

Digistrategian rakentaminen: Johdanto

Digistrategian rakentaminen: Digitaaliset tavoitteet

Digistrategian rakentaminen: Mittarit

Digistrategian rakentaminen: Aktiviteetit ja projektit

Digistrategian rakentaminen: Ylätason suunnitelma

Digistrategian rakentaminen: Aikapohjainen suunnitelma

 

Lataa tiivistelmä: 10 ohjetta digistrategian tiekartan luomiseen