Tervetuloa digistrategian rakentamisen vaiheeseen 2. Edellisessä artikkelissamme selvitimme, kuinka tärkeää on asettaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet ja kuinka teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaittemme kanssa osana yleistä asiakkuuden hoitomallia.

Keskeinen osa prosessissa on se, miten ”menestys” määritellään jo varhaisessa vaiheessa – mitä menestys merkitsee sinulle verkkokauppiaana? Yksi parhaimmista tavoista tehdä tämä on varmistaa, että digistrategia on hyvin määritelty ja kaikki sidosryhmät ymmärtävät sen.

Tärkeitä vaiheita digistrategian suunnitteluprosessissamme ovat:

 1. Tunnista liiketoiminta- ja digitaaliset tavoitteet lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä
 2. Tunnista keskeiset mittarit, jotka johtavat menestykseen
 3. Löydä taktiikat (aktiviteetit ja projektit), joilla päästään menestykseen
 4. Priorisoi aktiviteetit ja projektit kustannusten ja vaikutusten mukaan
 5. Luo teemakohtainen ylätason suunnitelma
 6. Luo visuaalinen aikapohjainen suunnitelma

Tässä artikkelissa tarkastellaan parasta lähestymistapaa mittareiden asettamiseen, mittaustiheyttä, miksi mittarit epäonnistuvat ja muutamia lisävinkkejä sen varmistamiseksi, että mittarit eivät ole vain asetettu oikein, vaan tavoitteesi todellakin saavutetaan. On tärkeää määrittää mittarit, jotta niillä on suora vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Mittarit

Mittareiden tavoite on olennainen osa yrityksen menestystä. Jokaisessa liiketoiminnassa on tavoitteita, liittyen esim. taloudelliseen menestykseen, asiakastyytyväisyyteen, toiminnan tehokkuuteen jne.

Mittarit on asetettu mittaamaan tavoitteiden tehokkuutta ja varmistamaan, että suunnitellut aktiviteetit ja projektit auttavat sinua pääsemään maaliin.

 

Mittaustiheys

On tärkeää tietää, kuinka usein seuraat mittareita. Taajuus voi avata uusia mahdollisuuksia ja jopa auttaa löytämään erilaisia ​​tapoja saavuttaa tavoitteesi. Seuraavia frekvenssejä käytetään yleisesti:

 • Live (seurataan jatkuvasti)
 • Päivittäin
 • Viikoittain
 • Kuukausittain
 • Neljännesvuosittain
 • Kahdesti vuodessa
 • Vuosittain

Tärkeää on myös asettaa lyhyen ja pitkän aikavälin mittarit. Näkymä lyhyen aikavälin tavoitteista ja pidemmän aikavälin visiosta antaa hyvän yleiskuvan strategiastasi. Aloita pitkän aikavälin tunnusluvuilla ja määrittele lyhytaikaiset tavoitteet sieltä taaksepäin. Lyhyen aikavälin mittareiden asettamisen todellinen hyöty on, että se voi antaa sinulle nopean palautteen suoritustasostasi ja antaa aikaa kurssin korjaamiseen.

Jätä tilaa tavoitteiden uudelleenarviointiin ja ole realistinen todellisen suorituskyvyn ja tulevaisuuden tavoitteiden suhteen.

 

Tavoitteiden asettaminen

Varmista ensin mitä mittareita käytät. Yleisesti voit käyttää tunnettuja ja käytettyjä mittareita, jotka liittyvät asiakaskokemukseen ja taloudelliseen menestykseen, mutta voit perustaa ne myös aika- ja kustannussäästöihin.

Joitain esimerkkejä:

 • Liikevaihto
 • Konversioaste
 • Kävijäkohtaiset tulot
 • Asiakkaan elinkaaren arvo
 • NPS
 • Asiakastyytyväisyys
 • Tilauksen keskimääräinen arvo
 • Aika sivustolla
 • Asiakaspalvelun tehokkuus

Seuraavaksi on tärkeää asettaa lähtötilanne. Tämä tarkoittaa nykyistä tilaasi. Lähtötilanteeseen viitaten voit asettaa pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteesi.

Lopuksi, määrittele tavoitteille ja mittareille aikaikkuna. Hyvä tapa on käyttää esim. seuraavaa:

Suurenna / pienennä (mittari) X:stä (lähtötilanne) Y:ksi (tavoite) Z:aan mennessä (aikaikkuna)

Esimerkiksi:

Kasvata liikevaihtoa 1 miljoonasta 2 miljoonaan vuoteen 2023 mennessä

 

Vastuu

Kaikilla mittareilla tulisi olla omistaja, joka vastaa seurannasta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Mittarit tarvitsevat jatkuvaa hoitamista ja arviointia. Mittarit voidaan sitoa myös yksilön suoritukseen. Tällä voi olla suora ja positiivinen vaikutus liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen.

Lopuksi on tärkeää muistaa, että mittarit voivat myös epäonnistua. Joitakin yleisiä syitä tähän ovat mittarit, jotka eivät ole täsmällisiä eikä niitä ole määritelty oikein. Mittarit voivat myös epäonnistua, kun mittaaminen on epäselvää. Kannattaa varmistaa, että sinulla on pääsy tarvittavaan dataan etukäteen. Viimeiseksi on hyvä varmistaa, että tavoitteet ovat saavutettavissa. Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden tarkasteleminen oikealla taajuudella auttaa sinua ymmärtämään, oletko oikealla tiellä vai et.

Seuraavassa Digistrategian rakentaminen -artikkelissa kerromme, kuinka löydät taktiikat (digitaaliset aktiviteetit ja projektit), joista strategiasi muodostuu ja joilla pääset tavoitteisiisi. 

 

Sarjassa ilmestyneet artikkelit löytyvät täältä:

Digistrategian rakentaminen: Johdanto

Digistrategian rakentaminen: Digitaaliset tavoitteet

Digistrategian rakentaminen: Mittarit

Digistrategian rakentaminen: Aktiviteetit ja projektit

Digistrategian rakentaminen: Ylätason suunnitelma

Digistrategian rakentaminen: Aikapohjainen suunnitelma

 

Lataa tiivistelmä: 10 ohjetta digistrategian tiekartan luomiseen