Vaimo järjesti tuotekokemukseen painottuvan tapahtuman Helsingissä työskentely- ja tapahtumatila Epicenterin tiloissa 10.5.2023. Menossa mukana olivat Vaimon kumppanit Akeneo, Cloudinary ja Frends. Ilta piti sisällään inspiroivia puheenvuoroja tuotekokemuksen parissa, sekä mielenkiintoisia yleisökysymyksiä ja keskusteluita.

Olemme koonneet tähän artikkeliin tapahtuman tärkeimmät nostot asiantuntijoiden puheenvuoroista. Löydät artikkelista myös videotallenteen, josta pääset seuraamaan kaikki esitykset, sekä Q&A -osuuden alusta loppuun saakka.

 

 

Composablen merkitys tuotekokemuksen kontekstissa

Marko Rytkönen, Business Development Director, Vaimo Nordics, kertoi tapahtuman avauspuheenvuorossa Composable Commercen merkityksestä tuotekokemuksen näkökulmasta.
Composable Commerce on ajankohtainen ja kiinnostava lähestymistapa monille yrityksille, ja useat ovatkin joko hiljattain aloittaneet, tai ovat aloittamassa matkansa kohti Composablen maailmaa.

Mitä Composable-lähestymistapa sitten tarkoittaa tuotekokemuksen kannalta? Monet yritykset ovat tottuneet käyttämään useita eri alustoja tuotetietojensa sekä digitaalisten resurssiensa säilyttämiseen. Esimerkiksi perinteisten verkkokauppa-alustojen kohdalla on melko yleistä, että tietoja rikastetaan suoraan verkkokauppa-alustalla, sillä ne eivät ole toiminnanohjausjärjestelmässä, eikä niille ole olemassa yhtä ainoaa totuuden lähdettä. Sen myötä rikastaminen täytyy suorittaa erikseen myös muissa alustoissa ja kanavissa.

Composable-arkkitehtuuri puolestaan mahdollistaa sen, että eri järjestelmien välillä toimivia palveluita voidaan käyttää erilaisiin tarpeisiin ja tämän myötä sen, ettei kaikkea työtä tarvitse toistaa uudelleen useissa eri kanavissa. Tämän lähestymistavan myötä tuotetiedoille ja digitaaliselle omaisuudelle on siis olemassa keskitetty tietovarasto, jota kaikki palvelut voivat käyttää.
On myös hyvä muistaa, että composable-malliin siirtyessä kokonaisvaltaista muutosta ei tarvitse tehdä kerralla – on täysin mahdollista ja toisinaan jopa suositeltavaa tehdä muutos yksi vaihe kerrallaan.

 

Kerrostettu arkkitehtuuri

Composable-arkkitehtuurissa niin sanottu “kerrosnäkymä” on varsin tyypillinen lähestymistapa (kuva). Kerrosnäkymä havainnollistaa erinomaisesti myös sen, kuinka erilaiset komponentit jaotellaan eri kerroksiin, joissa jokaisella kerroksella on oma luonteensa ja roolinsa.

Tuotekokemuksen näkökulmasta tarkasteltuna, yrityksen PIM- ja DAM-ratkaisut toimivat keskeisinä tietovarastoina. Ne saavat usein perustiedot (esim. SKU- ja nimitiedot) ERP- ja muista järjestelmistä, kun taas myynti- ja markkinointikanavia ja niiden tarkoituksia varten tarvittavat lisätiedot saadaan PIM- ja/tai DAM-järjestelmistä. Molemmissa järjestelmissä on tehokkaat työnkulut ja roolihallintaominaisuudet, joilla tuetaan oikeita henkilöitä tekemään oikeita asioita, oikeaan aikaan.

Tämän tyyppisellä kokoonpanolla pyritään parantamaan toiminnan tehokkuutta, lyhentämään markkinoilletuloaikaa ja usein myös parantamaan tuotetietojen parissa työskentelevien tiimien tyytyväisyyttä. Kun tiedot on keskitetty yhteen totuuden lähteeseen, on niiden siirtäminen kerrosnäkymä-mallin ylimmälle tasolle paljon tehokkaampaa. Näin voidaan myös ottaa helpommin käyttöön uusia asiakaskosketuspisteitä.

Integroinnin näkökulmasta yhä useammalla yrityksellä on käytössään nykyaikainen iPaas-ratkaisu (kuten esimerkiksi Frends, josta kerromme lisää tässä artikkelissa), jonka avulla integraatioita pystytään organisoimaan.

 

Composable Commerce ja tuotekokemus – muista nämä seikat

 • Erinomainen tuotekokemus on ratkaisevan tärkeää asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan menestyksen kannalta.
 • Mitä enemmän tuotetietoja ja digitaalisia resursseja on, sitä enemmän hyötyjä on myös oletusarvoisesti saatavilla.
 • Composable-arkkitehtuuri sekä PIM- ja DAM-järjestelmät voivat keskitetyn totuuden lähteensä avulla tuoda lisäarvoa monille alueille, muun muassa asiakas- ja tuotekokemukseen, tuotestruktuureihin, markkinoinnin automaatioon sekä lokalisointiin.
 • Tuotekokemus edellyttää oikeaa teknologiaa, mutta sitä ei saavuteta ilman prosesseja ja strategioita, joilla teknologia saatetaan yhteen tulosten kanssa.

 

 

Loistavien tuotekokemusten taloudelliset vaikutukset

Kenneth Lindstedt, Account Executive, Nordics, Akeneo, avasi esityksessään tuotekokemuksen strategiaa, sekä sitä, miksi erinomainen tuotekokemus on niin tärkeää.
Akeneo tarjoaa PIM-järjestelmän, jonka avulla vanhentuneet ja tehottomat työnkulut ovat menneisyyttä ja jonka myötä yritykset pääsevät keskittymään kasvuun. Akeneo PIM mahdollistaa rikastettujen tuotetietojen toimittamisen helposti, sekä varmistamaa sen, että asiakkaat saavat jokaisessa kosketuspisteessä yhtenäisen ja loistavan tuotekokemuksen.

Lue lisää: Tuotekokemuksen hallinta (PXM) on keskeinen osa asiakaskokemusta » 

Tuotekokemuksen strategia

Tuotekokemuksen strategia perustuu orkestroituihin toimenpiteisiin, joiden avulla tuotetiedot esitellään johdonmukaisesti kaikissa omissa ja kolmansien osapuolien kanavissa ja markkinoissa, jotta tiedot ovat helposti saatavilla, edistävät kasvua ja säilyttävät kilpailukykynsä.

Tuotekokemusstrategian myötä tuotekokemuksen osat saadaan toimimaan jouhevasti yhdessä. Näihin osiin kuuluu:

 • Tuotetiedostojen hallinnointi: PIM-järjestelmä, jonka parissa kaikki materiaaleja käsittelevät tiimit työskentelevät.
 • Orkestrointi ja konfigurointi: kanavien rakentaminen, kustomointi, tuotetietojen yhdenmukaisuuden varmistaminen ja optimointi jokaista kanavaa varten.
 • Aktivointi ja optimointi: Yhdistäminen kaikkiin kanaviin, sovelluksiin ja liittimiin, sekä yleisön tavoittaminen kaikissa kanavissa.
 • Analysointi ja toiminta: Palautteen hankkiminen ja tuotetietojen jatkuva optimointi kaikkiin kanaviin.

 

Miksi tuotekokemus on tärkeää?

Loistavilla tuotekokemuksilla on positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Asiakaskokemus onkin useimmille yrityksille keskeinen strategia, sillä se on suoraan yhteydessä kasvuun. Tuotekokemus on puolestaan kriittinen osa tarjoamaasi asiakaskokemusta. Asiakkaan ensikosketus brändisi kanssa tapahtuu usein tuotteen kautta, ja vahva tuotekokemus on olennainen tekijä positiivisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi.
Paremman tuotekokemuksen tarjoaminen parantaa asiakaskokemusta, joka vaikuttaa tavalla tai toisella myös kasvuun. Kasvu ei ole kuitenkaan vain myynnin kasvattamista, vaan se ilmenee monessa eri muodossa, kuten esimerkiksi tehokkaampana toimintana. Hyvällä PIMillä ja tuotekokemusstrategialla päästään jo pitkälle, mutta onnistuaksesi strategian tulisi kuitenkin olla linjassa liiketoimintatavoitteidesi kanssa.

Akeneo PIM -ratkaisut antavat yrityksellesi vankan, tehokkaan ja skaalautuvan perustan, jonka avulla voit organisoida ja rikastuttaa tuotekokemuksesi eri kanavissa, jotta asiakkaasi saavat parhaan mahdollisen vuorovaikutuksen tuotteidesi kanssa – missä ja milloin tahansa.

Tutustu Akeneon PIM-ratkaisuun tarkemmin täältä »

 

 

Median merkitys matkalla kohti composablea

Tom Holmes, Account Director, Nordics, Cloudinary, valaisi puheenvuorossaan yleisöä vaikuttavilla tuloksilla liittyen visuaalisten kokemusten merkitykseen osana asiakaskokemusta.
Cloudinary tarjoaa DAM-ratkaisun composable-arkkitehtuuriin, jonka avulla asiakkaat voivat luoda, muokata ja rikastaa visuaalista sisältöään helpommin. Se on headless, tekoälyllä toimiva alusta, jonka avulla brändit voivat helposti luoda ja julkaista rikasta mediasisältöä, joka on valmis käytettäväksi ja jaettavaksi eri kanavissa ja eri muodoissa.

 

Visuaalisten kokemusten merkitys ostopäätöstä tehdessä

Visuaalisilla ominaisuuksilla on valtava vaikutus tuotteiden myyntiin. eBay Research Labs tutkimuksessa on havaittu, että jo yksi valokuva tuoteluettelossa kaksinkertaistaa konversioasteen, kaksi kuvaa taas tuplaa sen uudelleen. Tämän lisäksi Cornell Universityn tutkimuksen mukaan mitä laadukkaampi kuva on, sitä useammin tuoteselosteeseen tutustutaan ja sitä todennäköisemmin tuote ostetaan. Kun halutaan tarjota kiehtovia ja visuaalisia kokemuksia kaikissa kanavissa, tarvitaan myös erittäin suuri määrä rikasta mediaa, jonka hallinta on manuaalisesti lähes mahdotonta.

90% ostajista tuotevisualisoinnit ovat tärkein tekijä, kun tehdään ostopäätös onlinessa.

Consumer Psychology Behind the E-Commerce Checkout, B. Walker, 2017.

Asiat muuttuvat monimutkaisemmiksi, kun tarkastellaan asiakkaiden odotuksia ja videoiden roolia myynnin edistämisessä visuaalisin keinoin. Videoita haluttaisiin ottaa mukaan tuotteiden visuaaliseen esittelyyn, mutta usein se koetaan liian monimutkaiseksi, aikaa vieväksi ja kalliiksi.

Wyzowlin raportin mukaan 89% ostajista ovat vakuuttuneita tekemään ostoksen katsottuaan videon. 87 % brändeistä puolestaan kertoo, että videomarkkinointi on auttanut heitä kasvattamaan myyntiä. Tutkimukset siis puhuvat puolestaan kun pohditaan sitä, tulisiko visuaalisiin materiaaleihin ja etenkin videoihin panostaa. Cloudinary on kehittänyt tätä varten tehokkaita, joustavia ja älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää visuaalisen median voimaa oman tarinansa kertomiseen ja myyntinsä kasvattamiseen.

 

Cloudinaryn DAM-ratkaisun ominaisuuksia:

Yksi alusta kaikille tiimeille: API:t yhdistettynä sovelluksiin yhteisellä alustalla tarjoaa valtavasti joustavuutta, joka tukee kehittäjiä ja markkinoijia visuaalisten kokemusten luomisessa ja toimittamisessa nopeasti ja laajassa mittakaavassa.

 • Kattava ratkaisu kaikkiin kuva- ja videotarpeisiin: Kokonaisvaltainen ratkaisu, johon brändit voivat liittää minkä tahansa kuva- ja videomateriaalinsa. Cloudinary tukee laajaa valikoimaa kuva- ja videoformaatteja.
 • Toimii huippuluokan älykkyyden avulla: Cloudinary on kuva- ja videomarkkinoiden edelläkävijä, joka käyttää huippuluokan tekoälyä varmistaakseen, että yrityksesi pysyy askeleen edellä kilpailijoita.
 • Laajennettavuus: Yksinkertaistettu integrointi olemassa olevaan tai kehittyvään arkkitehtuuriin kattavalla joukolla valmiita liittimiä ja widgetejä, mukaan lukien CMS-, PIM- ja verkkokaupan ratkaisut.

Lue lisää Cloudinarysta osana Composable Commercea »

 

Cloudinary tarjoaa laajan valikoiman valmiita integraatioita digitaalisen kokemuksen teknologia-arkkitehtuuriin aina CMS:stä PIMiin ja verkkokaupan ratkaisuihin.

Tutustu Cloudinaryyn ja sen ominaisuuksista täältä »

 

 

Composable-arkkitehtuuri – teoriasta käytäntöön

Asmo Urpilainen, Chief Product Officer, Frends, käsitteli puheenvuorossaan kattavasti, kuinka erinomaiseen tuotekokemukseen tarvittavat järjestelmät otetaan käyttöön composable-arkkitehtuurissa, sekä kuinka voidaan välttää mahdolliset sudenkuopat.

Frends on moderni integraatioalusta digitaalisen kaupankäynnin tueksi. Se tukee digitalisaatiotavoitteita, esimerkiksi mahdollistamalla API-rajapintojen luomisen sekä uusiin että olemassa oleviin järjestelmiin, sekä luoden läpinäkyvyyden tietovirtojen monitorointiin ja hallintaan.

 

Integraatioiden merkitys Composable-arkkitehtuurissa

Pohjimmiltaan Composable-menetelmä on arkkitehtuurillinen päätös erottaa järjestelmät toisistaan. Tämä tarkoittaa, että rakennat Composable Commerce -kokonaisuuden käyttäen erilaisia sovelluksia ja teknologioita (tuotekokemuksen kannalta esimerkiksi PIM tai DAM -järjestelmät), joissa on erinomaiset integrointimahdollisuudet, kuten mikropalvelut tai järjestelmät, joissa on skaalautuvat API-rajapinnat.

Rakennuspalikoiden hyvä integroitavuus ei kuitenkaan yksin riitä takaamaan sitä, että composable-kokonaisuus toimii. Tiedätkö nimittäin mitä tapahtuu, jos yhdistät sovellukset tai järjestelmät suoraan käyttöliittymän kautta? Ajaudut nopeasti “point-to-point”-arkkitehtuuriin, joka puolestaan johtaa IT-painajaiseen nimeltä “integraatiospagetti”.

Tämän painajaisen pystyy onneksi välttämään modernin integraatioalustan, kuten Frendsin, avulla. Frends mahdollistaa composable-arkkitehtuurin eri palasten erottamisen toisistaan (esim. PIM, DAM, CRM, ERP jne.) ilman vaaraa tietojen sotkeutumisesta keskenään. Se myös mahdollistaa yhden totuuden lähteen käyttämisen, jossa integraatioalusta kerää kaikki tiedot ja raakadatan eri komponenteista, yhdistäen ja esittäen ne haluamassasi kanavassa.

Lue lisää: Kuinka IpaaS mahdollistaa Composable Commercen? »

 

iPaaS:in ominaisuudet composable-arkkitehtuurissa

Enterprise-tason iPaaS (Integration Platform as a Service), kuten Frends, toimii ikään kuin composable-arkkitehtuurin selkärankana, joka…

 • Poistaa suorat point-to-point yhteydet järjestelmien välillä (jotka johtavat spagettiarkkitehtuuriin).
 • Mahdollistaa liiketoimintatason APIen ja mikropalveluiden rakentamisen, jotka yhdistävät vanhat ja uudet järjestelmät. Esimerkiksi, asiakastiedot saattavat sijaita useissa eri järjestelmissä. iPaaSin avulla voit integroida ne yhdeksi rajapinnaksi, joka yhdistyy digitaaliseen frontendiin.
 • Mahdollistaa modulaarisuuden järjestelmäympäristössäsi. Kerrostettua arkkitehtuuria käyttämällä voit vaihtaa taustalla olevia järjestelmiä (kuten CRM) muuttamatta kuitenkaan digitaalista frontendiä tai muita järjestelmiä.
 • Pidentää vanhojen järjestelmien elinkaarta luomalla liiketoiminta-APIn, joka pystyy varastoimaan datan ja hyödyntää sitä paljon nopeammin kuin mihin alkuperäinen vanha järjestelmä pystyisi.
 • API-rajapinnat eivät palvele vain verkkokauppaa, vaan kaikkia kanavia ja tarpeita. Business-APIt ovat luonnostaan ​​uudelleenkäytettävissä kaikkialla.

 

Saavuttaaksesi tämän, alkaa kaikki arkkitehtuurillisesta päätöksestä aloittaa matka kohtia composablea, sekä päätöksestä valita API-kerrokseksi nykyaikainen integraatioalusta, kuten Frends. Kun uusia palveluita ja tuotekokemuksia on kehitettävä entistä nopeammin, sekä nykyisiä uudistettava, integraatiot vaikuttavat suoraan siihen, kuinka nopeasti ja joustavasti järjestelmiin kertyvä data on liiketoiminnan kannalta hyödynnettävissä.

Tutustu tarkemmin Frendsiin ja sen etuihin täältä »

 

 

Q&A – Kysymyksiä ja vastauksia!

Mikä on se piste, jossa yritysten on pakko siirtyä Composable-arkkitehtuuriin?

Toisinaan nykyisen verkkokauppa-alustan elinkaarta on mahdollista pidentää iPAAs-ratkaisuilla. Composable-arkkitehtuuriin ei tarvitse siirtyä heti kokonaan, vaan sitä kannattaa käyttää siellä, missä se on mahdollista, missä sille on tarvetta tai missä nykyratkaisu ei ole enää toimiva. On kuitenkin hyvä myös muistaa, että selvästi vanhentuneeseen järjestelmään ei aina ole enää järkevää investoida, mutta on hyvä tiedostaa ettei vanhempi järjestelmä ole myöskään este tärkeiden komponenttien käyttöönotolle ja sen myötä liiketoimintahyötyjen saavuttamiselle.

Siirtymistä voidaan pohtia myös toimialan vertailuarvoja tarkastelemalla: mikäli yritys on tuotekokemuksen hallinnan osalta jäljessä alansa arvoissa tai markkinoilletuloajassa, saattaa olla hyvä hetki tarkastella missä syy piilee ja voisiko se johtua esimerkiksi heikoista prosesseista tai arkkitehtuurista, joka hidastaa toimintaa.

Composableen siirtymistä on järkevää tarkastella myös ennustettavuuden näkökulmasta. Hyvin ennustettavassa ympäristössä yritykset pysyvät mielellään vanhassa järjestelmässään, mutta esimerkiksi COVIDin aiheuttamien muutosten jälkeen on huomattu, että on erittäin tärkeää omata alusta, joka on joustava, ja jota on mahdollista mukauttaa vastaamaan asiakkaiden toisinaan nopeastikkin muuttuvia tarpeita. Composable-lähestymistapa antaa tähän erinomaiset edellytykset.

Mitkä ovat parhaat käytännöt rikkaaseen tuotetietoon tai mediaan B2B:n kontekstissa, erityisesti raskaammalla teollisuuden alalla, jossa kiinnostavan sisällön luominen voi olla hankalaa?

Olemme nähneet viimeisten vuosien aikana merkittävän muutoksen siinä, miten B2B-yritykset lähestyvät asiakkaidensa tarpeita. Tarve on noussut asiakkaiden puolelta, joten suuremman sisältömäärän tarjoamiseen on pitänyt alkaa panostaa enenevissä määrin. B2B-yritykset haluavat nyt mahdollisuuden yhdistää esimerkiksi tekniset asiakirjat, tuotetiedot ja tuotekuvat. Suosittelemmekin tuomaan kaikki mediat yhteen paikkaan, jotta asiakkaalle voidaan mahdollistaa helpompi navigointi ja parempi asiakaskokemus. Viime aikoina myös erilaiset AI- ja 3D-sisällöt ovat lisääntyneet ja ne inspiroivat enemmän verrattuna perinteisempiin ratkaisuihin.

Katso laajemmat vastaukset ja Q&A-osio kokonaisuudessaan videotallenteesta »

 

 

PXM-tapahtuman keskeisimmät asiat

 • Tuotekokemus on kriittinen asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan skaalautumisen kannalta.
 • PXM-edelläkävijät ovat investoineet sekä rahaa että aikaa PXM-ominaisuuksiinsa ja hyötyvät nyt tuloksista.
 • Loistavilla tuotekokemuksilla on positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Paremman tuotekokemuksen tarjoaminen parantaa asiakaskokemusta, joka vaikuttaa tavalla tai toisella myös kasvuun.
 • Visuaalisilla ominaisuuksilla on valtava vaikutus tuotteiden myyntiin.
 • Integraatioalusta varmistaa erinomaisten tuotekokemusten luomiseen tarvittavien teknologioiden sujuvan toiminnan composable-arkkitehtuurissa