I den här artikeln förklarar vi den första fasen i roadmapen som identifierar era digitala mål. Denna process börjar med att identifiera företagets affärsmål. Ofta är dessa redan på plats och kommer att relatera till mål kring intäkter eller marknadsandelar. Den viktigaste delen är att förstå vilka digitala områden och aktiviteter som kommer att hjälpa er uppnå dessa affärsmål.

I större team rekommenderas en demokratisk strategi, där bredare IT-, marknadsförings- och e-handelsteam alla kan bidra till att tänka på framtiden och sedan sätta lämpliga mål för att komma dit. Detta börjar med att föreställa sig firandet av att ha uppnått ert största mål. I denna övning tänker alla teammedlemmar på vad ni alla gjorde för att uppnå detta mål. En enkel röstningsprocess och gruppering av resultat kan ge några tydliga mönster och idéer om var man ska börja med målsättningen.

  1. Mål bör följa de enkla reglerna för att vara SMART:
  2. Specific (specifik), Measurable (mätbar), Achievable (uppnåelig), Realistic (realistisk) och Time bound (tidsbunden).

 

Mål bör tydligt ange baslinjen / det aktuella tillståndet, det framtida målet och när ni ska uppnå detta.

Vi tittar ofta på mål från ett kortsiktigt, medellångt och långsiktigt perspektiv.

Exempel:
Kortsiktiga mål (kvartalsvis):

  • Öka kundbasen från 20 000 under första kvartalet till 22 000 under andra kvartalet
    Öka B2B-intäkternas bidrag till de totala intäkterna från 30% i juni 2020 till 50% i juni 2021

Medellånga mål (årligt)

  • Öka B2B-intäkternas bidrag till de totala intäkterna från 30% i juni 2020 till 50% i juni 2021
  • Framgpngsrikt lansera en ny e-handelsplattform, i tid och på budget

Långsiktiga mål (2-5 år)

  • Växa det ”egna varumärkets” produktmix från 25% bidrag till 50% år 2023
  • Introducera produktanpassningar på hemsidan för kunder att anpassa produkter

Det finns ingen regel för hur många mål ni kan ha, men se till att det inte är för få så att strategin blir vag, och inte heller för många att teamen börjar tappa fokus på de riktigt viktiga målen. När era kortsiktiga, medellånga och långsiktiga mål har definierats, se till att de delas öppet och hålls synliga.

Målsättning handlar också om att definiera processen, kommunikationen och arbetssätt som i slutändan underlättar framgång och tillväxt. På Vaimo arbetar vi hårt för att tillgodose varje kunds individuella behov. Vi granskar mål med våra kunder kvartalsvis och övervakar framstegen för att identifiera när och vilka områden som behöver uppmärksamhet.

Om ni behöver inspiration för att sätta upp mål kan du hämta inspiration från McKinseys ramverk för digital transformation.

Om ni letar efter ett verktyg att använda för er digitala roadmap finns mallar här.

I nästa artikel i vår artikelserie går vi igenom hur ni identifierar de viktigaste resultatindikatorerna som driver framgången för digital handel för ert företag. Till nästa artikel!