Vaimo samarbetar med återförsäljare, varumärken och tillverkare världen över för att hjälpa dem öka sin digitala tillväxt. En viktig del i att uppnå framgång är att veta vart ni ska som företag och varför ni är på just denna resa.

Att definiera en digital strategi och affärsbehov kan ibland känns som en överväldigande uppgift. De flesta e-handelsprojektsteam jobbar dag till dag och tar sig igenom en lång lista med eftersläpande uppgiter utan en klar uppfattning om vilka digitala aktiviteter som i slutändan kommer att leda till framgång för deras verksamhet och hjälpa dem att uppnå sina KPI:er och övergripande mål.

Vi har sett tydliga exempel på företag som definierar och följer en digitalt strategisk roadmap och uppfyller eller överträffar sina mål. Vi har också sett företag där det inte finns något fokus på att definiera vad digital framgång innebär för företaget, inklusive dess viktigaste mätvärden och där framgång inte uppnås som resultat.

Idag har ditt företag en mycket bättre chans att överleva om du planerar effektivt.

På Vaimo hjälper vi våra kunder att bygga och utveckla sina digitala strategier och skräddarsy tekniska lösningar för att passa varje företags specifika behov. För att bygga ett framgångsrikt långsiktigt partnerskap fokuserar vi på att anpassa våra team med kunder utifrån deras mål och framgångskriterier. Vi är stolta över att arbeta med så många företag från hela världen och från så många olika branscher i mer än 10 år. Under denna tid har vi samlat på oss mycket erfarenhet av att hjälpa företag att inte bara definiera utan också uppnå sina digitala mål.

Ett av våra viktigaste mål är kundnöjdhet. För detta ändamål har vi utvecklat ett framgångsprogram för våra kunder för att säkerställa att vi alltid är i linje med våra kunders mål och att vi arbetar med dem för att uppnå tillväxt och framgång.

Viktiga aspekter av denna framgång inkluderar:

 • Regelbundna och meningsfulla engagemang mellan team (Vaimos team som är dedikerade en specifik kund och e-handelsteamet på kundsidan) – uppdateringar varje vecka, kvartalsvisa strategiska möten, demos och retros
 • Tydliga, anpassade arbetssätt
 • Enighet kring mål på kort, medellång och lång sikt med kunden
 • Den strategiska roadmapen definieras och enats mellan kunden och Vaimo
 • Mål och roadmap har enats mellan teamet på Vaimo och kundsidan
 • Kundens resultatöversikt har enats utifrån viktiga resultatmätningar och mål

Att bygga en digitalt strategisk roadmap

I denna serie av artiklar förklarar vi hur vi går till väga för att hjälpa våra kunder att bygga en digital roadmap. Det finns några viktiga steg i vår planeringsprocess som beskrivs nedan:

 1. Identifiera affärsmässiga och digitala mål på kort, medellång och lång sikt
 2. Identifiera de viktigaste resultatindikatorerna som kommer att leda till framgång
 3. Samla och brainstorma taktik (aktiviteter och projekt) som kommer att driva dessa KPI:er och mål till framgång
 4. Prioritera aktiviteterna och projekten baserat på kostnad och effekt
 5. Bygg upp en tematisk plan på en övergripande nivå
 6. Skapa en visuell tidsbaserad roadmap

I de kommande artiklarna delar vi upp varje steg och visar hur ni skapar er digitalat strategisk roadmap. Vi inkluderar tips, rekommendationer, bästa praxis och forskning för att hjälpa dig genom hela processen. Till nästa artikel i serien.