Förbättra lönsamheten och leverera unika kundupplevelser med Customer Data Management

I dagens snabba och ständigt föränderliga affärslandskap behöver företag ligga steget före för att leva upp till sina kunders förväntningar. Företag behöver kunna leverera personliga kundupplevelser som är anpassade efter den enskilda kundens beteende och preferenser.

Att kunna hantera kunddata på rätt sätt är en förutsättning för skapandet av optimerade, personliga upplevelser. Genom att utnyttja kunddata fullt ut kan företag få djupgående insikter om sina kunders preferenser, beteenden och köpmönster. En bra strategi för kunddata gör att produkter, tjänster och marknadsföringsinsatser kan specialanpassas på individnivå.

En effektiv kunddata-strategi är ett måste för företag som vill ha konkurrensfördelar.

Kontakta oss »

Image of Vaimo office in Tallinn

Kundcase

 • Image of laptop screen featuring Runnings website

  Runnings

  Runnings är en amerikansk detaljhandlare som säljer ett omfattande urval av husdjurtillbehör och sport- och fritidsartiklar såsom jakt- och fiskeutrustning, kläder och skor, gräs- och…

  Se projekt
 • Förstudie – Tarkett

  Tarkett grundades redan 1886 och är ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder. Företaget har 34 industrianläggningar, 1200 anställda och säljer…

  Se projekt
 • Pronovias banner image of bride wearing a bridal gown

  Pronovias

  Spanska Pronovias Group, vars huvudkontor ligger i Barcelona, är en av världsledarna inom bröllopskläder. Pronovias har funnits i över 50 år och företagets historia började…

  Se projekt

Vad är Customer Data Management (CDM)?

Customer Data Management (CDM) innebär systematisk insamling, organisering och analys av olika typer av kunddata såsom demografisk information, köphistorik, surfbeteende, interaktioner med marknadsföringskampanjer med mera.

Målet med CDM är att centralisera all denna kunddata i en enhetlig databas eller plattform och säkerställa att den är korrekt, fullständig och lättillgänglig. Med centraliserad data går det att få meningsfulla insikter om kunders preferenser, beteenden och behov. Insikter som kan ligga till grund för segment och målgrupper som i sin tur kan användas i olika syften såsom reklam, marknadsföringsautomation, personalisering.

CDM gör det också lättare att hantera data enligt dataskyddsregler och gör att medarbetare inom både IT, juridik och marknadsföring kan samarbeta på ett effektivt sätt.

Vilka är fördelarna med CDM?

CDM ger en centraliserad inblick i kunders preferenser, beteenden och behov vilket i sin tur gör att förståelsen för olika målgrupper, under hela kundresan, blir bättre.

CDM gör det lättare att optimera marknadsföringsinsatser genom att göra det möjligt att rikta sig till rätt målgrupp med rätt budskap vid rätt tidpunkt. Detta resulterar i högre konverteringsgrad och ROI samt bättre övergripande marknadsföringseffektivitet.

Genom att använda kunddata effektivt går det att leverera personliga interaktioner och skräddarsydda upplevelser i flera kanaler vilket i sin tur leder till högre engagemang, nöjdhet och lojalitet.

Genom att leverera personliga upplevelser och därmed tillgodose kundernas behov på ett mer effektivt sätt, hjälper CDM till att förbättra kundnöjdheten och lojaliteten.

Att centralisera och automatisera hanteringen av kunddata effektiviserar hela företagets verksamhet. Det minskar det manuella arbetet och ökar den övergripande produktiviteten.

Insikterna man får med CDM gör att det går lättare att fatta välgrundade strategiska beslut.

CDM hjälper till att säkerställa efterlevnad av dataskyddslagstiftning genom att tillhandahålla verktyg och processer för att hantera och skydda kunddata i enlighet med lagkrav.

Image of Vaimo employee, Markus

Behöver ert företag bli bättre på CMD?

CDM är rätt för ert företag om ni svarar ja på de flesta av följande frågor:

 • Är er kunddata utspridd över flera system och datakällor?
 • Har ni svårt att få en tydlig förståelse för era kunders preferenser, beteenden och behov?
 • Är ni intresserade av att förbättra kundnöjdhet och kundlojalitet?
 • Vill ni bli bättre på att leverera personliga upplevelser och riktade marknadsföringskampanjer?
 • Vill ni fatta mer välgrundade strategiska beslut, utifrån datadrivna insikter?
 • Är ni villiga att investera i teknik, processer och resurser för att centralisera och hantera kunddata på ett effektivt sätt?
 • Är ni fast beslutna att säkerställa dataintegritet och datasäkerhet i enlighet med gällande regler?
Image of Vaimo employee

Vilka tekniska lösningar behövs för CDM?

För att kunddata-hantering ska fungera bra behövs verktyg för datainsamling samt en centraliserad databas eller plattform som kan lagra och organisera och analysera data.

Nedan listar vi några av de viktigaste komponenterna för en IT-infrastruktur för CDM. Det är viktigt att ta hänsyn till det enskilda företagets krav på bland annat datakvalitet, rapportering, dataskydd samt AI och ML.

Vilka lösningar som passar respektive företags enskilda behov brukar fastställas i en inledande lösnings-designfas. När affärskraven väl är tydligt definierade går det att börja bestämma vilka lösningar och komponenter som behövs.

Några av de vanligaste tekniska lösningarna inom CDM:

Plattform för kunddata - CDP01

En CDP integrerar kunddata från många olika källor och skapar omfattande och enhetliga kundprofiler. Det centrala arkivet som CDP:n utgör möjliggör specialanpassad marknadsföring, försäljning och kundservice.

Verktyg för dataintegration02

För att säkerställa att alla kunddata från olika kontaktpunkter (webbplatser, mobilappar, butiker, sociala medier etc.) samlas in och centraliseras är det viktigt att ha robusta verktyg för dataintegration. Verktygen måste kunna hantera olika format och strukturer och ge möjlighet till databehandling i så gott som realtid.

Cloud data warehouse - CDW03

Cloud data warehouse, CDW, har gått från att vara datalager med en enda riktning (främst för rapportering) till att bli en potentiell källa för dubbelriktad lagring och datadelning. CDW är ofta det övergripande datalagret för hela organisationen.

Digital Experience Platforms - DXP04

DXP:er används för att skapa, hantera och optimera digitala kundupplevelser. De stödjer integrationen av olika tekniker och möjliggör personaliserad innehållsleverans i flera kanaler.

Hur skiljer sig CDM från Customer Relationship Management (CRM)?

CRM handlar framförallt om att hantera relationen till kunderna medan CDM används för att samla in, kartlägga, analysera och använda många olika typer av kunddata.

Vilka är de viktigaste komponenterna i ett CDM-system?

Följande komponenter brukar ingå i ett CDM-system: datainsamlingsverktyg, en centraliserad databas eller plattform för lagring och organisering av data, analysfunktioner samt integrationer med andra system och applikationer för att kunna aktivera kunddata och använda den till att förbättra kundupplevelsen.

Hur man lyckas med CDM och var ska man börja?

Genom att hantera kunddata på ett effektivt sätt går det att påverka hela kundresan positivt. CDM påverkar även olika aspekter inom organisationen och leder bland annat till betydligt bättre sammarbetsförmåga.

Följande steg är viktiga för att lyckas med CDM:

Blurry image of Vaimo employee in Vaimo office with Vaimo logo in the backdrop

Vi på Vaimo har tagit fram ett ramverk i 5 punkter för hur vi definierar nödvändiga funktioner och utformar en roadmap inom CDM:

 • Syfte (vision, mål, användningsfall)
 • Processer (att förstå och optimera kundresan)
 • Människor (roller, utbildning, kultur)
 • Plattform (verktyg, data)
 • Sekretess (samtycken, säkerhet)

Vårt team kan hjälpa till med med alla dessa delar. Kontakta oss så berättar vi mer.

image of Vaimo employee, Ella

Vanliga frågor om CDM

Customer Data Management (CDM) är namnet på processen för insamling, organisering, analys och aktivering av kunddata. Tack vare CDM kan kunddata användas för att optimera interaktioner i kundresans alla kontaktpunkter.

CDM är viktigt eftersom det möjliggör en bättre förståelse för kunder, vilket i sin tur gör det möjligt att skapa personliga interaktioner och mer effektiv marknadsföring. CDM leder till bättre kundnöjdhet, högre konverteringsgrad och det driver på företagets tillväxt.

Kunddata för CDM kan vara många olika typer av information såsom:

 • demografisk information
 • kontaktinformation
 • köphistorik
 • surfbeteende
 • interaktioner på sociala medier
 • återkoppling från kunder.

CRM fokuserar främst på att hantera kundrelationer. CDM används till insamling, analys och aktivering av data på ett sätt som gör kundupplevelsen mer personlig.

De viktigaste delarna är att ha verktyg för datainsamling samt en centraliserad databas eller plattform som lagrar och organiserar data och som har analysfunktioner och som kan integreras med andra system och applikationer.

CDM ger utförlig information kunders preferenser, beteende och behov, vilket i sin tur gör det möjligt att personalisera meddelanden, erbjudanden och innehåll.

Exempel på utmaningar inom CDM är problem med datakvalitet, isolerade datakällor, efterlevnad av dataskyddslagstiftning, integration med äldre system samt att hålla jämna steg med kundernas förväntningar och teknisk utveckling.

KPI:er som kundnöjdhets-grad, kundlojalitet-grad, konverteringsgrad, omsättningstillväxt och ROI visar på huruvida ett företags CDM är framgångrik.

Kunddata-strategi

Vi hjälper våra kunder uppnå strategiska mål och leverera exceptionella kundupplevelser. Oavsett om ni vill bli bättre på att segmentera, optimera marknadsföringskampanjer eller förbättra produktutbudet så kan vårt team hjälpa er utveckla en heltäckande strategi som är anpassad till era affärsmål.

Kontakta oss idag »

Image of Vaimo employees

IT-infrastruktur för kunddata

Oavsett om ni vill konsolidera data från olika källor, skapa anpassningsbara dataflöden eller utveckla motståndskraftiga dataramverk så kan vi hjälpa er att etablera en optimal infratruktur för data.

Kontakta oss idag »

Image of Vaimo employees

Customer data platform – CDP

CDP:er hjälper till att centralisera, förena och aktivera kunddata från olika källor i realtid, vilket i sin tur möjliggör personliga upplevelser och riktade marknadsföringskampanjer.

Med våra CDP-tjänster blir det möjligt att, med hjälp av kunddata, förbättra kundlojaliteten, driva konverteringar och förbättra den övergripande kundnöjdheten.

Customer data platform »

Two happy vaimo employees looking at laptop

Hur Vaimo kan hjälpa till

Med över 15 års erfarenhet av e-handel förstår Vaimo den centrala roll som kunddata spelar för att driva framgång. Vi kan hjälpa er att få det mesta ut av er kunddata:

 • Vi arbetar nära våra kunder för att förstå affärsmål, datalandskap och specifika behov.
 • Vi hjälper till att välja den metod för CDM som respektive kunds unika behov och som kan integreras sömlöst med befintliga system.
 • Våra experter hanterar hela implementeringsprocessen och säkerställer en smidig integration av CDM-lösningen i er IT-infrastruktur.
 • Vi hjälper till att utveckla en robust strategi för kunddata som omfattar datainsamling, lagring och styrning.
 • Vårt team tillhandahåller kontinuerlig support, kontroll och optimering av kundens CDM-lösning för att kunna anpassa den till föränderliga affärsbehov.

Boka ett möte med oss »

Happy older man with an alterative haircut happily shops on his mobile phone, presumably because of the amazing digital experience the ecommerce store offers him.
Hej!

Välj sida: