Change Management ur ett helhetsperspektiv

Låt oss hjälpa er att upptäcka möjligheterna, så att ni kan fatta välgrundade och strategiskt korrekta beslut. Vaimos erbjudande inom digital transformation går steget längre än traditionella tillvägagångssätt för implementationer av ny teknik. Vi förstår att digitalisering handlar lika mycket om människor och processer som teknik och att all förändringshantering måste ses ur ett helhetsperspektiv. För att lyckas med digitaliseringen måste man ha en tydlig plan.Vi hjälper er inte bara skapa en digitala roadmap – vi hjälper er även att genomföra alla åtgärdspunkter.

Planera, anpassa, genomför.

Vår bedömning av digital beredskap visar er var ni ska börja, så att vi kan hjälpa er planera vägen till målet. Vi har en praktisk inställning som innebär att vi ger er stöd när det behövs – oavsett om ni redan har en strategi eller inte. Vi inkluderar hela organisationen, anpassar försäljning och marknadsföring och hjälper er bryta ned silostrukturer som hämmar er tillväxt.

Vad är Digital Transformation?

Digital transformation är processen för att möjliggöra en organisations digitala omställning med hjälp av diverse digitala verktyg. När vi arbetar med digital transformation och möjliggörande ligger fokus på att ge våra kunder möjlighet att äga och optimera sin resa för digital omställning. Digital omställning berör alla delar av en organisation och kan användas för att optimera den upplevelse som företagen erbjuder sina medarbetare, samarbetspartner och kunder. Digital omställning och digital transformation är strategiska frågor som är grundläggande för ett företags framgång.

Ett Företags Digitala Omställning

Vaimo kan hjälpa i genomförandet av er strategi inom hela organisationen, från kapacitet och processer till kulturomvandling och produkthantering. Digitalt möjliggörande inbegriper en rad olika fokusområden, från utveckling av affärsmodeller och produktinnovation till organisationsförändringar och portföljhantering.

De företag som lyckas samla alla intressenter, team och avdelningar kring gemensamma mål och processer kommer att få en konkurrensfördel.

Ett Unikt, Praktiskt Tillvägagångssätt För Digitalt Möjliggörande

På Vaimo kombinerar vi en multidisciplinär kompetensuppsättning och djup branscherfarenhet med praktiska färdigheter och förmågor för att hjälpa våra kunder att möta dagens – och morgondagens – utmaningar. Genom att erbjuda våra kunder tillgång till branschens bästa och mest erfarna experter hjälper vi dem att hitta och ta vara på möjligheter som ger en konkurrensfördel.

Vi lotsar företag genom den komplicerade processen för att omvandla och digitalisera alla aspekter av organisationen, som kultur, processer, verktyg och styrning. Vi har hjälpt hundratals e-handelsföretag med sina resor för digital omställning, och kan bidra med bästa praxis och strategier för varje del av processen.

Bedömning Av Digital Beredskap

Vår bedömning av digital beredskap är den perfekta utgångspunkten för er digitala omställning. Den ger er en tydlig överblick över var organisation befinner sig när det gäller digital beredskap och hjälper er att avgöra vad som behöver göras och när. Vi använder den här bedömningen för att se vilka områden som bör prioriteras och hur.

Roadmaps Och Strategier

För att göra framsteg behöver ni en plan. På Vaimo har vi omfattande erfarenhet från hundratals e-handelsföretag. Med vår hjälp tar ni enkelt fram den roadmap och strategier som behövs för att bli en kundcentrerad, digitaliserad organisation.

Kulturomvandling

Silos och bristande avdelningsöverskridande samarbete och kommunikation är en vanlig utmaning inom de flesta företag. Att ta sig an utmaningen och bryta ned destruktiva silostrukturer är avgörande för en framgångsrik digitaliseringsresa. På Vaimo hjälper vi ofta våra kunder att samla försäljnings- och marknadsföringsteam kring gemensamma mål och optimera processerna för att uppnå högsta möjliga leadkonvertering.

E-handelsstrategi

Vi rådger gärna om allt som rör er övergripande affärsstrategi. Vi arbetar ofta nära våra kunder för att hjälpa dem utveckla sina affärsmodeller och prissättningsstrategier. Med vår omfattande erfarenhet inom e-handel har vi en gedigen samling exempel och bästa praxis som ni kan ha nytta av. Vi kan också hjälpa er att genomföra den befintliga affärsstrategin samt planera och vidta taktiska åtgärder så att företaget uppnår sina KPI:er.

Optimering av kundupplevelsen

Optimering av kundupplevelsen är en ständigt pågående process för att förstå kunderna och kundlivscykeln. Vi kan hjälpa er att samla in och tolka rätt data. De insikter som uppnås kan sedan användas för att göra alla interaktioner med varumärket enhetliga och trevliga.

Välj en Erfaren Partner för er Digitala Omställning

På Vaimo sysslar vi främst med att hjälpa företag med att införa nya tekniker. Tack vare vår omfattande erfarenhet från hundratals projekt har vi utvecklat metoder, ramverk och acceleratorer som fungerar – oavsett teknik, processer och organisationskapacitet.

Trusted by

Hej!

Välj sida:

Pin It on Pinterest