Google julkisti tänä vuonna mittavan uudistuksen, jota yritys hyödyntää jatkossa verkkosivustojen käyttökokemuksen arviointiin – nimeltään Core Web Vitals. Uudistuksen perimmäinen tarkoitus on parantaa verkkosivujen käytettävyyttä eli tuottaa vierailijoille entistä parempi digitaalinen asiakaskokemus. Jatkossa Google priorisoi hakukonenäkyvyydessä sivustoja, jotka onnistuvat uusilla mittareilla: verkkosivun latautumisnopeus, responsiivisuus ja visuaalisen asettelun vakaus. Core Web Vitals tuleekin olemaan tärkeä Google-sijoituksiin vaikuttava tekijä.

 

Core Web Vitals -mittarit

Google on vuosien varrella esitellyt useita työkaluja, jotka mittaavat ja raportoivat sivun suorituskykyä. Nyt mittaamista virtaviivaistetaan ja keskiöön nousee hyvä digitaalinen asiakaskokemus sekä siihen tähtäävät mittarit – Core Web Vitals.

Core Web Vitals koostuu kolmesta osasta:

 • Sivun latautumisaika (Largest Contentful Paint, LCP)
 • Ensimmäisen toiminnon viive (First Input Delay, FID)
 • Kumulatiivinen asettelumuutos (Cumulative Layout Shift, CLS)

Jatkossa on tärkeää huomioida nämä osatekijät, kun rakennetaan uutta sivustoa tai päivitetään vanhaa, jotta hakukonesijoitukset eivät kärsi. Googlen missiona uudistuksessa on paras mahdollinen käyttäjäkokemus, jota edellä mainitut osatekijät edesauttavat.

Core Web Vitals -tekijöiden mittaaminen koskee jatkossa kaikkia verkkosivuja, ja siten jokaisen sivuston omistajan tulisi niiden toteutumista seurata. Kaikilla mainitulla mittareilla on myös todennettu vaikutus käyttäjäkokemukseen. Kun käyttäjien tavat ja odotukset ajan myötä muuttuvat, ja käyttäjäkokemuksen mittaamisen menetelmät paranevat, myös Core Web Vitals tulee jatkossa kehittymään.

 

Sivun latautumisaika eli Largest Contentful Paint (LCP)

LCP mittaa sivuston suorituskykyä latausnopeuden näkökulmasta. Mittari ei kuitenkaan huomioi sivujen tavallista latautumisaikaa, vaan keskiössä on havaittu latautumisnopeus – kuinka kauan kestää, että sivun oleellisimmat ja ensiksi näkyvissä olevat elementit latautuvat. LCP perustuu siis suurimpien elementtien latautumiseen näkymässä, jossa näyttöä ei ole vielä vieritetty alaspäin.

Yleinen vertailukohde ensinäkymän latautumisnopeudeksi on 2,5 sekuntia. Tämä pitää sisällään kaikki ruudulla alussa näkyvät sisällöt, mukaan lukien kuvat ja videot. Jos latautuminen kestää tätä pidempään, kasvavat havaittu latausnopeus ja sen myötä välitön poistumisprosentti.

 

Ensimmäisen toiminnon viive eli first input delay (FID)

FID-mittarin tärkein peruste on sivuston responsiivisuus. Se mittaa aikaa, joka kuluu käyttäjän suorittamasta vuorovaikutuksesta hetkeen, jolloin selain vastaa toimenpiteeseen.

On todennäköistä, että sivustolla toimenpiteitä suorittava käyttäjä on kiinnostunut yrityksen tarjoomasta ja harkitsee ostoa – ja on siten edennyt jo pidemmälle digitaalisella asiakasmatkallaan. Tällöin sivuston hidas responsiivisuus voi olla asiakkaalle hyvin turhauttavaa ja yritykselle valitettava käännekohta, jossa liidin tai myynnin kotiutuminen seisahtaa, ja asiakas menetetään maaliviivalla. Vertailukohdaksi Google on ilmoittanut, että verkkosivuston hyvä FID-arvo on vähemmän kuin 100 millisekuntia.

 

Kumulatiivinen asettelumuutos eli Cumulative Layout Shift (CLS)

CLS-arvon arviointiperuste on verkkosivuston asettelujen visuaalinen vakaus. Mittari arvioi käyttäjän kohtaamia odottamattomia muutoksia sivujen ulkoasussa ja siten sivuston kokonaisvaltaista visuaalista vakautta.

Jos sivustolla on vaihtuvia painikkeita, mainoksia tai videoita, jotka muuttavat ilmaantuessaan asettelujen ulkoasua, voi tämä häiritä käyttäjän selailukokemusta tai jopa vaikeuttaa vuorovaikutusta linkkien ja painikkeiden kautta. Tavoitetila CLS-arvolle on mahdollisimman lähellä nollaa (alle 0,1), jolloin käyttäjän kokemat visuaaliset ulkoasumuutokset on minimoitu. Lopputulemana asiakkaalle on tällöin parempi digitaalinen asiakaskokemus.

 

Core Web Vitals – Kuinka kartoittaa sivuston kehityskohteet?

On hyvin mahdollista, että sivustosi suoriutuu Core Web Vitals -mittareilla ansiokkaasti, ja verkkosivuston käyttökokemus on jo erinomainen. Siinä tapauksessa saat hyötyä Googlen uudistamasta mittaristosta hyvien hakukonesijoitusten muodossa jo nyt, eikä sivustolla ole välttämättömiä kehityskohteita.

Kuinka sitten selvittää, onko omalla verkkosivustolla parannustarpeita?

On useita eri tapoja kartoittaa sivustosi nykytila Core Web Vitals -mittareiden näkökulmasta. Seuraavaksi esittelemme kaksi hyvää työkalua: Google Search Console ja PageSpeed Insights.

 

Google Search Console

Google Search Console on erinomainen työkalu tutkia oman sivuston hakukonenäkyvyyttä sekä onnistumista Core Web Vitals -mittareilla. Palvelun aiemmin tarjoama nopeustestiraportti (Speed Test report) on korvattu nykyään Core Web Vitals -raportilla, joka perustuu kaikkiin kolmeen mittariin: sivun latautumisaika (LCP), sivuston responsiivisuus (FID) ja asettelujen kumulatiivinen vakaus (CLS).

Tämä raportti kertoo nykyisen Core Web Vitals -suorituskyvyn jokaiselle sivuston URL-osoitteelle, jaotellen ne hyviin, parannusta tarvitseviin ja heikosti suoriutuviin – niin mobiilissa kuin tietokoneella. Lisäksi raportilta näkee helposti minkä mitattavan osa-alueen kohdalla ongelma esiintyy. Näin ongelmat ja kehityskohteet on helppoa selvittää, priorisoida ja korjata. Palvelusta löytyy myös hyödyllinen validointipainike, joka päivittää sivuston raportin. Näin voidaan heti tarkistaa paransivatko tehdyt toimenpiteet Core Web Vitals -mittareiden arvoja.

Google Search Console mahdollistaa sivujen Core Web Vitals -mittarien seurannan myös jokaiselle hallinnoidulle verkko-omaisuudelle tapauskohtaisesti.

 

Google Pagespeed Insights

Google Pagespeed Insights näyttää näyttää sivuston suorituskyvyn todellisten käyttäjien näkökulmasta hyödyntäen Real User Monitoring -mittausta.

Valvonnan tulokset kertovat sivuston toteutuneen onnistumisen Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) ja Cumulative Layout Shift (CLS) -mittareilla, ja tarjoaa lisäksi dataa sivuston latausnopeutta koskevasta LCP-arvosta viimeisten 28 päivän ajalta. On tavoiteltavaa, että suositusarvot täyttyvät useimpien käyttäjien kohdalla. Tähtäimeksi onkin hyvä asettaa, että 75 % sivulatauksista asettuu hyvien raja-arvojen sisään.

Google PageSpeed -ohjelmasta on saatavilla myös Lighthouse data-analytiikkaraportti. Tästä raportista selviää kaikki seuraavat osatekijät:

 • Ensimmäisen sisällön latausnopeus (First Contentful Paint, FCP)
 • Nopeusindeksi (Speed Index)
 • Suurimman sisällön latausnopeus (Largest Contentful Paint, LCP)
 • Vuorovaikutuksen valmistuminen (Time to Interactive)
 • Odotuksen pituus ensinäytöstä täyteen vuorovaikutukseen (Total Blocking Time)
 • Sivuston kokonaisvaltainen visuaalinen vakaus (Cumulative Layout Shift, CLS)
 • Ohjelma mahdollistaa sivuston suorituskyvyn tarkastelun niin mobiilissa kuin tietokoneella. Voit myös helposti tarkistaa, läpäiseekö sivustosi Core Web Vitals -arvioinnin, ja saat suosituksia, joilla voi parantaa sivuston nopeutta ja käyttökokemusta.

 

Kuinka parantaa verkkosivuston Core Web Vitals -suorituskykyä

 

Sivun latautumisaika (Largest Contentful Paint)

 • Vähennä sivun yläosaan sijoitettujen sisältöjen määrää.
 • Sisällytä alkuun vain kriittisen tärkeät tiedot ja siirrä muu sisältö alaspäin alueelle, johon käyttäjä skrollaa sivulla edetessään.

 

Ensimmäisen toiminnon viive (first input delay)

 • Vähennä kolmannen osapuolen koodin vaikutuksia – monet erilaiset ja yhtäaikaiset prosessit voivat vaikuttaa sivun responsiivisuuteen.
 • Varmista, että lähetät vain tarvittavaa koodia – minimoimalla ylimääräiset koodit, vähennät JavaScriptin vaatimaa suoritusaikaa.
 • Vähennä sivuston tyylin ja rakenteen monimutkaisuutta.
 • Varmista, ettei siirrettävänä ole suuria tiedostoja ja pidä eri pyyntöjen määrät vähäisinä.

 

Kumulatiivinen asettelumuutos (Cumulative Layout Shift)

 • Kiinnitä huomiota mediasisältöjen kokoon ja varmista, että niille on varattu riittävästi tilaa, ennen kuin sivu latautuu.
 • Vähennä siirtymäanimaatioiden määrää, sillä nämä voivat laukaista muutoksia ulkoasussa..

 

Parempi Core Web Vitals -suorituskyky tuo lisää myyntiä

Euroopan ja Afrikan johtava teleoperaattori Vodafone suoritti aiheesta A/B-testin, keskittyen Core Web Vitals -mittareilla määritettyjen arvojen optimointiin.

Testiaineistosta kävi ilmi, että 31 % parannus sivuston suurimpien sisältöjen latausnopeudessa (Largest Contentful Paint) johti seuraaviin tuloksiin:

 • 8 % lisää myyntiä
 • 15 % parannus syntyneiden liidien ja vierailijoiden kokonaismäärän suhdeluvussa
 • 11 % parannus ostoskorin käyttämisen ja vierailijoiden kokonaismäärän suhdeluvussa

Tämä osoittaakin, että hyvä suoriutuminen Core Web Vitals -mittareilla ei paranna ainoastaan sijoittumista Googlen hakutuloksissa, vaan hyvä digitaalinen asiakaskokemus voi tuoda myös välitöntä liiketoiminnallista hyötyä.

 

Aloita sivustosi Core Web Vitals -optimointi

Me Vaimolla teemme asiakkaillemme jatkuvasti sivustojen Core Web Vitals -optimointia. Käytämme useita työkaluja verkkokauppojen sivulatausnopeuksien seurantaan, 24 tuntia päivässä ja 365 päivää vuodessa. Näin varmistamme, että mahdolliset pudotukset latausnopeudessa voidaan havaita ja käsitellä nopeasti. Meillä on vahvat sisäiset valvontajärjestelmät, joita täydennämme kolmannen osapuolen työkaluilla, kuten New Relic ja BlackFire. Näin voimme tarjota asiakkaillemme räätälöityä valvontaa liiketoiminnan kannalta kriittisille palveluille.

Olemme globaali asiantuntija, jolla on vahva kokemustausta asiakkaidemme digitaalisen kaupankäynnin kehittämisestä. Autamme lukuisia tunnettuja B2B- ja B2C-yrityksiä digiliiketoiminnan kehittämisessä, täyttämällä heidän tarpeitaan edistyneiden ratkaisujemme avulla. Asiakkaitamme ovat mm. Bauhaus, Jaguar, Gant, Jack Daniels, Helly Hansen, Paulig ja Hartwall. Luodaanko parempi digitaalinen asiakaskokemus yhdessä?