Elämme monikanavaisessa maailmassa. Tänä päivänä tuskin yksikään yritys toimii vain yhdessä verkkokaupan kanavassa, sillä vähintäänkin sosiaalisen median asiakasviestintä on tullut perinteisen digitaalisen myyntikanavan rinnalle – jopa pienimmissä verkossa toimivissa yrityksissä.

Osa yrityksistä hyödyntää sosiaalista mediaa ja sähköisiä uutiskirjeitä edistyksellisesti osana markkinointiaan tai tiivistävät yhteydenpitoa työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa erilaisten mobiilisovellusten avulla. Jotkut vähittäiskaupan toimipisteet hyödyntävät puolestaan infonäyttöjä tai muita markkinointia tukevia kanavia. Kun erilaisia kohtaamispisteitä on runsaasti, kasvaa sisältöjen määrä nopeasti – ja näissä sisällöissä on tyypillisesti käytössä monenlaista kokoa, tallennusmuotoa ja tyyliä. Luonnollisesti tämän monimuotoisen kokonaisuuden sisällönhallinta eri kanavissa voi käydä todella monimutkaiseksi, huomattavan nopeasti.

Artikkelimme aihealue onkin paitsi merkityksellinen myös ajankohtainen: digitaalisen asiakaskokemuksen optimointi on suorastaan välttämätön osa tämän päivän digiliiketoimintaa. Konsultointiyritys PWC:n toteuttamassa tutkimuksessa kävi ilmi, että 90 % kuluttajista odottaa saavansa yhtenäistä vuorovaikutusta yrityksen eri kanavissa ja 86 % ostajista on valmiita maksamaan enemmän erinomaisesta ja saumattomasta asiakaskokemuksesta. Onneksi tähän on olemassa ratkaisu, jolla eri kanavien sisällönhallinta voidaan sujuvoittaa sekä tuottaa yhtenäisiä asiakaskokemuksia.

 

Monikanavainen sisällönhallinta – Miksi se on tärkeää?

Digitaalisten kanavien käyttäjät odottavat siis sisältöjen ja toiminnallisuuksien yhdenmukaisuutta. Aina ja kaikissa kanavissa. Tämä asettaa julkaisuista vastaavalle tiimille erityisen vastuun – sovitut linjaukset tulee huomioida kaikissa kanavissa, kun luodaan, muokataan ja jaetaan sisältöä julkaisujärjestelmän avulla.

Esimerkki: Olet toteuttamassa uuden tuoteperheen markkinointikampanjaa, ja luot sitä varten erilaista kuvitusmateriaalia, mm. valokuvia, gifejä, animaatioita ja videoita. Tämän jälkeen kuvamateriaali on muokattava sopivaksi jokaiseen käyttämäänne kanavaan – sosiaalinen media, sähköposti, verkkosivut, mobiili, myyntipisteen kosketusnäytöt, sovellukset ja ulkomainokset.

Jotta materiaalien kanavakohtainen räätälöinti olisi tehokasta, yhtenevää, nopeaa ja tarkkaa, on tärkeää integroida tämä prosessi. Näin voidaan minimoida myös inhimillisten virheiden riski.

 

 

 

AEM-sisällönhallintajärjestelmä lyhyesti

Monikanavainen sisällönhallinta tarvitsee siis tuekseen työkalua, joka tukee sekä sisältöjen luomista että julkaisua läpi kaikkien kanavien – huomioonottaen jokaisen kanavan yksilöllisiä teknisiä erityispiirteitä. Hyvin harvat työkalut kuitenkaan suoriutuvat tästä käytännössä, koska tyypillisesti sisällönhallintajärjestelmät (CMS) on rakennettu vain verkkoon perustuvalle sisällölle, ja useimmat digitaaliset aineistonhallintajärjestelmät (DAM) eivät integroidu hyvin CMS-alustaan. Adobe Experience Manager (AEM) sen sijaan onnistuu kyseisessä tehtävässä erinomaisesti.

AEM tarjoaa yritykselle kattavan työkalupakin verkkosivujen rakentamiseen, mobiilisovellusten luomiseen ja erilaisten lomakkeiden laadintaan. Työkalut keskittyvät kanavan sijaan viestiin ja vastaanottajaan, ja mahdollistavat helpomman ja tehokkaamman tavan skaalata sisällöntuotantoa läpi kanavien ja alustojen. Adobe Experience Manager onnistuu tässä kahden avaintekijän ansiosta: sisältöfragmentit ja kokemusfragmentit.

What is adobe experience manager (AEM)

 

Mikä on sisältöfragmentti?

Sisältöfragmentti (Content fragment) ovat toimituksellista sisältöä, jonka avulla voidaan päästä käsiksi strukturoituun dataan, mukaan lukien tekstit, numerot ja päivämäärät. Ne ovat puhdasta sisältöä, jossa on määritelmä ja rakenne, mutta ilman ylimääräistä visuaalista suunnittelua ja/tai ulkoasua.

Sisältöfragmentit tyypillisesti

 • ovat jäsenneltyjen ja räätälöitävien tietomallien määrittelemiä sisältöjä
 • mahdollistavat pääfragmenttien varioinnin tilanteen tai kanavan mukaan, esim. sosiaalisessa mediassa
 • sallivat synkronoinnin muutokset eri variaatioiden kesken
 • mahdollistavat älykkään tekstielementtien yhteenvedon
 • tukevat käännöksiä eri kielille sekä sisältöjen lokalisointia.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat runsaasti tekstiä sisältävät ja tarkasti jäsennellyt sisällöt, kuten yritysesittelyt, blogiartikkelit ja käyttö- ja palveluehdot.

 

Mikä on kokemusfragmentti?

Kokemusfragmentti (Experience fragment)  on nimensä mukaisesti pienempi osa kokonaisvaltaista asiakaskokemusta, ja se voi sisältää niin tekstiä, kuvia kuin videota. Nämä fragmentit sisältävät ohjeet verkkosivuilla ja mobiilisovelluksissa käytettävästä tyylistä ja asettelusta, jotta asiakkaalle näkyvä sisältö on aina yhdenmukaista. Rajapintojen avulla ne voidaan toimittaa myös muihin endpointteihin (mahdollisesti erilaisella asettelulla ja tyylillä). Kun pääfragmentti päivitetään, siirtyvät muutokset välittömästi kaikkiin variantteihin. Tyypillisiä kokemusfragmenttien käyttökohteita ovat monikanavaiset markkinointimateriaalit ja bannerit, joita käytetään usealla verkkosivulla.

Kokemusfragmentti tyypillisesti

 • yhdistää sisällön ja visuaalisen suunnitelman yhtenäisen asiakaskokemuksen tarjoamiseksi
 • osoittaa ”as is” -toimintatavan eri verkkosivuilla, mobiilisovelluksissa ja IoT-ratkaisuissa
 • mahdollistaa muutosten tekemisen keskitetysti, jolloin tieto päivittyy automaattisesti jokaiselle sivulle, jossa kokemusfragmenttia on käytetty
 • on designiltaan helposti kierrätettävä (myös asettelua ja kokoa voi muokata kanavakohtaisesti)
 • tukee käännöksiä eri kielille sekä sisältöjen lokalisointia.

 

Haluatko lisää tietoa aiheesta?

Ota yhteyttä >

 

Adobe Experience Manager – sisäisten prosessien tukena

AEM-sisältöhallintajärjestelmän arkkitehtuuri koostuu yhteensä neljästä komponentista:

 • Resurssit – sisältöjen hallinta: Hallinnoi, varastoi ja pääse käsiksi organisaation digitaalisiin resursseihin, kuten kuviin, videoihin, dokumentteihin, äänitteisiin, 3D-tiedostoihin ja interaktiiviseen mediaan, joita voit hyödyntää verkossa, perinteisissä printtimedioissa ja sähköisessä jakelussa.
 • Sivustot – verkkokokemuksen hallinta: Luo, hallinnoi ja tarjoa yhteneviä digitaalisia kokemuksia verkossa, mobiilissa ja muissa kanavissa, parantamalla sisältöjen yhtenäisyyttä ja uudelleenkäytön mahdollisuuksia.
 • Lomakkeet – viestinnän hallinta: Kerää ja prosessoi tietoa, tarjoa personoitua viestintää sekä suojele ja seuraa arkaluonteista tietoa.
 • Näytöt – infonäyttöratkaisut: Laadi, julkaise ja välitä dynaamisia ja vuorovaikutteisia digitaalisia kokemuksia erilaisten julkisten tilojen infonäyttöjen avulla.

Nämä Adobe Experience Managerin tarjoamat komponentit on integroitu ja rakennettu älykkäiden teknologioiden avulla, hyödyntäen koneoppimista ja tekoälyä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Sisällönhallintajärjestelmä on rakennettu skaalautuvalle, ketterälle ja turvalliselle pilvipohjaiselle alustalle. Vakaat toiminnot ja joustavat työkalut auttavat käyttäjiä luomaan ja tarjoamaan personoituja asiakaskokemuksia – mille tahansa kohdeyleisölle ja kanavaan optimoituna.

Käyttäjät voivat hyödyntää valmiita malleja ja olemassa olevia sisältöryhmittelyitä verkkosivujen helpon editoinnin ja päivittämisen tukena. Käytön yhteydessä sisältöihin voidaan tehdä myös pieniä muokkauksia, kun sisältö halutaan räätälöidä esimerkiksi tietylle avainasiakassegmentille. Päätason muokkaukset puolestaan varmistavat, että esimerkiksi alennukset ja hinnoittelu päivittyvät yhtä aikaa kaikkialle, ja kaikille verkkosivuille, joista tieto löytyy.

Joskus sisältö voi aluksi olla käytössä verkkosivulla, mutta ajan kuluessa laajentua kaikkikanavaiseen (omnikanavaiseen) käyttöön – näkymään kaikkialla missä asiakas ja yritys kohtaavat, mm. mobiililaitteissa, älykelloissa ja infonäytöillä.

Tällöin AEM-integraatiot varmistavat, että viesti välittyy oikein jokaisella verkkosivustolla ja -sivulla sekä jokaisessa maassa geolokaatio-paikannuksen avulla. Sisäänrakennettu AI puolestaan takaa, että älykkäät asettelun hienosäädöt tapahtuvat automaattisesti, varmistaen kullekin asiakkaalle optimoidun asiakaskokemuksen.

 

Miten AEM virtaviivaistaa usean kanavan hallintaa

Markkinoinnin nopeutuminen

AEM helpottaa sisältöjen hallinnoinnin, luomisen ja jakelun prosesseja sisäänrakennetuilla työnkuluilla, jotka yhdistävät Adoben Creative Cloud -ohjelmistot Adobe Experience Manageriin. Se myös mahdollistaa käyttäjille vasta luotujen materiaalien siirtämisen suoraan ajankohtaiseen kampanjaan – ja tämä on vain jäävuoren huippu.

 

Tiimien tehokkaampi toiminta

AEM-sisällönhallintajärjestelmän avulla käyttäjät pääsevät käsiksi tarvittaviin tietoresursseihin, kuten sivuihin, sivupohjiin, projekteihin jne. Koska AEM kykenee päivittämään kaikki kanavat yhtäaikaisesti, säästää se markkinointitiimiltä valtavasti aikaa, mikäli nämä päivitykset on aiemmin suoritettu manuaalisesti. Samalla eliminoidaan inhimillisten virheiden mahdollisuus, joka liittyy käsin tehtyihin päivityksiin.

 

Asiakaskokemuksen optimointi

AEM varmistaa, että asiakkaat saavat yhtenäisiä asiakaskokemuksia jokaisessa kohtaamisessa yrityksen kanssa, mm. verkossa, mobiilissa ja mainosnäytöillä. AEM:ssa pääpaino on kanavan sijaan viestissä ja vastaanottajassa, joten jäsenneltyjä sisältöjä on mahdollista kierrättää, säilyttäen silti sisältöjen samankaltaisuus – mm. yhtenäinen viesti, korkearesoluutioinen ja tarkka kuvamaailma sekä kiinnostavat videot. Tämä yhtenäisyys on välttämätöntä, koska se rakentaa asiakkaan luottamusta ja asiakasuskollisuutta.

 

Virtaviivainen globaali läsnäolo

AEM kohdentaa sisällöt asiakkaille paikallisesti, kuitenkin hallinnoiden tietoja globaalisti. Sen avulla kaikki globaalin tiimin luomat sisällöt ja kampanjat on helppoa tuoda paikallisille sivustoille. Automatisoidut käännösten työnkulut virtaviivaistavat sisällöntuotantoa useilla kielillä. Tämä mahdollistaa tiedostojen helpomman lokalisoinnin, auttaen samalla säilyttämään yhtenäisen brändin ja imagon.

 

Adobe Experience Manager – Käyttöönotto

Meillä Vaimolla on vankka asiantuntemus AEM-järjestelmästä, ja autamme asiakkaitamme valjastamaan sen kokonaisvaltaisesti organisaationsa asiakaskokemusten ja sisällönhallinnan tueksi. Tiimillämme on myös vahva strateginen näkemys menestyvän monikanavaisen digitaalisen liiketoiminnan edellytyksistä.  Räätälöimme palvelumme aina asiakkaan tarpeita kuunnellen, perehtyen nykytilanteeseen ja käytössä oleviin kanaviin, jotta voimme tarjota asiakkaalle optimaalisen ratkaisun AEM-sisällönhallintajärjestelmän implementoimiseksi.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, ja kerromme lisää AEM-sisällönhallintajärjestelmän mahdollisuuksista monikanavaisen sisällönhallinnan tukena. Jos asia on teille ajankohtainen, autamme mielellämme!

Ota yhteyttä >