Digitaalisessa kaupankäynnissä menestyminen edellyttää ainutlaatuisten ja saumattomien ostokokemusten tarjoamista asiakkaillesi. Joustavat maksutapavaihtoehdot ja rahoitusmahdollisuudet ovat tärkeä osa verkkokaupan ostokokemusta. Osta nyt, maksa myöhemmin (Buy Now Pay Later) on erinomainen esimerkki joustavasta maksutavasta, joka on saavuttanut huomattavan suosion viime vuosina. Tämä menetelmä on ollut erityisen menestyksekäs laajemman asiakaskunnan (kuten nuorempien asiakkaiden) houkuttelemiseksi.

Mutta mikä on osta nyt, maksa myöhemmin -maksutapa ja miksi se on niin suosittu?

Osta nyt, maksa myöhemmin, on joustava maksujärjestelmä, jonka avulla asiakkaat voivat maksaa ostoksensa tietyissä erissä, tietyn ajanjakson aikana. Asiakas suorittaa aluksi ensimmäisen maksun, joka on yleensä pieni prosenttiosuus koko ostoksen hinnasta, saadakseen haluamansa tuotteen tai palvelun.

Tämän jälkeen asiakas maksaa loppusumman kohtuullisissa, korottomissa erissä. Tämä maksutapa kannustaa asiakkaita tekemään arvokkaampia ostoksia, joita he saattaisivat muutoin epäröidä tai jättää kokonaan tekemättä, ilman että heidän on maksettava jälkikäteen suuria korkoja.

Tämä joustava maksutapa tarjoaa monia etuja, mutta siihen liittyy tiettyjä riskejä ja haasteita sekä kuluttajille että kauppiaille. Tässä artikkelissa tarkastelemme tämän maksutavan etuja ja haasteita, jotta voit päättää, sopiiko se asiakkaillesi ja teknologia-arkkitehtuurillesi.

 

Sisällysluettelo

 

Mikä tekee osta nyt, maksa myöhemmin -maksutavasta niin houkuttelevan vaihtoehdon kuluttajille?

Osta nyt, maksa myöhemmin -maksutapa tarjoaa kuluttajille taloudellista mukavuutta ja joustavuutta. Sen ansiosta kuluttajat voivat hankkia haluamansa (arvokkaankin) tuotteen maksamatta suuria alkukustannuksia tai korkokuluja.

Kuluttajilla on myös mahdollisuus räätälöidä maksuehdot omien tarpeidensa mukaisesti, alkumaksun määrästä aina maksuajan pituuden määrittelyyn saakka. Grand View Researchin markkinatutkimuksen mukaan maailmanlaajuisten osta nyt, maksa myöhemmin -maksutavan markkinoiden odotetaan kasvavan 26,1 % vuotuisella vauhdilla vuosina 2023-2030.1

 

Osta nyt, maksa myöhemmin -maksutapa yrityksille: Edut ja haasteet

Nyt kun olemme tarkastelleet tämän maksutavan etuja kuluttajien näkökulmasta, tutustutaan seuraavaksi sen etuihin ja haasteisiin brändien kannalta.

Edut

1. Konversioasteen kasvu

Yksi tämän maksutavan tärkeimmistä eduista on se, että se voi nostaa merkittävästi brändien konversioasteita. Tämä maksutapa mahdollistaa kohtuulliset, korottomat osamaksut, mikä rohkaisee epäröiviä asiakkaita ostosten loppuunsaattamisessa.

2. Keskiostoksen kasvu (AOV)

Kun asiakkaat voivat jakaa maksueränsä pidemmälle aikavälille ja joutuvat maksamaan vain pienet alkukustannukset, he lisäävät todennäköisemmin tuotteita ostoskoriinsa ja tekevät ostoksia useammin. Affirmin tekemän tutkimuksen mukaan osta nyt, maksa myöhemmin -palveluita käyttävät jälleenmyyjät raportoivat keskimäärin 20 % konversioasteen kasvusta ja 87 % keskiostoksen kasvusta (AOV).2

3. Yleisen asiakaskokemuksen optimointi ja parantaminen

Maksutavan etuna on myös se, että se tekee ostosten tekemisestä hauskempaa, helpommin lähestyttävämpää ja taloudellisesti helpompaa. Nämä seikat puolestaan tekevät brändistäsi houkuttelevan laajemmalle yleisölle ja avaavat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle. Kun asiakkaat tottuvat tämän maksutavan mukavuuteen, joustavuuteen ja hyötyihin, todennäköisyys että he etsivät muita samaa maksutapaa tarjoavia jälleenmyyjiä kasvaa. Tämän ansiosta voit hyödyntää uusia asiakassegmenttejä ja saada aktiivista mainontaa ja näkyvyyttä osta nyt, maksa myöhemmin -kumppanisi verkkosivustolla ja sosiaalisen median kanavissa.

4. Brändit saavat jokaisen myynnin kokonaisarvon etukäteen, vaikka asiakkaat maksaisivatkin erissä

Viimeisenä muttei vähäisimpänä, osta nyt, maksa myöhemmin -maksutavan hyödyntäminen tarkoittaa, että saat koko ostosumman etukäteen, vaikka asiakkaat maksavatkin osamaksulla. Yrityksenä sinun ei tarvitse huolehtia kassavirrasta ja mahdollisista viivästyneiden maksujen perinnästä, sillä maksutavan palveluntarjoaja huolehtii näistä asioista puolestasi.

Tutustutaan seuraavaksi haasteisiin, joita tämän maksutavan kanssa saatetaan kohdata.

Haasteet

1. Korkeammat kauppiasmaksut

Osta nyt, maksa myöhemmin -palvelua tarjoavana kauppiaana maksat jokaisesta suoritetusta maksutapahtumasta kauppiasmaksun (yleensä 2-8 %) myyntikustannuksista. Nämä kauppiasmaksut voivat leikata voittomarginaaleja.

2. Integrointiin ja akkreditointiin liittyvät haasteet

Tämän maksutavan käyttöönotossa sinun tulee varautua mahdollisiin integrointi- ja akkreditointihaasteisiin. Nämä haasteet vaativat resursseja ja aikaa, jotta käyttöönotto sujuisi saumattomasti.

3. Palveluntarjoajien runsaus

Markkinoilla on suuri määrä osta nyt, maksa myöhemmin -maksutavan palveluntarjoajia ja erilaiset sopimukset ja ehdot voivat aiheuttaa hämmennystä kauppiaille. Palveluntarjoajien vertailu oikean kumppanin löytämiseksi voi olla haastavaa ja aikaa vievää.

4. Kuluttajien velkaantuminen

Osta nyt, maksa myöhemmin -maksutapaan liittyvä suuri riski on, että se hyvin todennäköisesti lisää sellaisten kuluttajien velkaongelmia, jotka saattavat olla jo entuudestaan taloudellisesti haavoittuvassa asemassa. Consumer Financial Protection Bureaun (CFPB) tekemän tutkimuksen mukaan kuluttajien keskimääräinen velka osta nyt, maksa myöhemmin -palveluita käyttäen on 883 dollaria.3

Vaikka tämä joustava maksutapa voi lisätä myyntiä nopeasti, se voi myös johtaa kuluttajien velkaantumiseen ja mahdollisiin maksuhäiriöihin. Tämä voi viime kädessä vaikuttaa kielteisesti myös yrityksen nettotuloihin ja brändin maineeseen.

Maksutapa tarjoaa monia etuja, mutta brändien tulisi kuitenkin tarkastella riskejä huolellisesti ja ottaa maksutapa käyttöön harkitusti, jotta voitaisiin varmistaa sekä asiakkaiden hyvinvointi että liiketoiminnan kestävä kasvu.

 

Tuleeko osta nyt, maksa myöhemmin -maksutapa korvaamaan luottokortit?

Maksutapojen valikoima kehittyy jatkuvasti, ja osta nyt, maksa myöhemmin -palvelut ovat yhä suositumpia kuluttajien ja yritysten keskuudessa. Näillä palveluilla on mahdollisuus korvata tulevaisuudessa perinteiset luottokortit, sillä 63 % tämän maksutavan käyttäjistä uskoo, että kyseiset maksutapapalvelut korvaavat lopulta heidän luottokorttinsa.4

Tutkimusten mukaan 47 % maksutavan käyttäjistä haluaa välttää luottokorttien käyttöä ylimääräisten korkojen välttämiseksi, ja 46 % käyttäjistä on kiinnostunut tekemään ostoksia, jotka eivät muuten mahdu heidän budjettiinsa. Toinen syy, miksi 31 % maksutavan käyttäjistä suosii tätä maksutapaa luottokorttien sijaan, on viivästyneisiin maksuihin liittyvä joustavuus.5

 

Onko osta nyt, maksa myöhemmin -maksutapa käänteentekevä ratkaisu yrityksille?

Osta nyt, maksa myöhemmin -maksutapa tarjoaa yrityksille monia mahdollisuuksia kasvattaa keskiostosta (AOV) ja parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla asiakkaille joustavuutta maksamiseen. Siihen liittyy kuitenkin riskejä (korkeat kauppiaiden maksut ja riski siitä, että asiakkaat siirtyvät kokonaan tähän maksutapaan), joita tulisi harkita tarkasti.

Jatkuvat huolenaiheet kuluttajien velkakierteistä sekä mahdolliset uudet velkoja ja osta nyt, maksa myöhemmin -maksutapaa koskevat säännökset merkitsevät sitä, että brändien on pysyttävä valppaina tässä alati muuttuvassa tilanteessa.

Yritysten tulisi seurata tarkkaan tämän maksutavan kehitystä, jotta he voivat maksimoida sen edut ja käsitellä mahdolliset ongelmat, jotka voivat vaikuttaa heidän taloudelliseen suorituskykyynsä.

 

Osta nyt, maksa myöhemmin -kumppanimme Klarna

Vaimo ja Klarna toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisesti auttaakseen kauppiaita edistämään kasvuaan ottamalla käyttöön joustavia maksuvaihtoehtoja verkkokauppa-arkkitehtuurissaan, kuten osta nyt, maksa myöhemmin.

Esimerkiksi, Klarna KCO v.3 otettiin käyttöön NordicaGolfin sivustolla, mikä johti merkittävään konversioasteen paranemiseen ja keskiostoksen (AOV) kasvuun.

Lue lisää Vaimon ja Klarnan yhteistyöstä »

 

Kuinka Vaimo voi auttaa

Osta nyt, maksa myöhemmin -ratkaisut ovat yleistymässä verkkokaupankäynnin maksuekosysteemeissä. Me Vaimolla autamme asiakkaitamme ottamaan käyttöön osta nyt, maksa myöhemmin -maksutaparatkaisuja liikevaihdon kasvattamiseksi ja asiakkaiden sitouttamiseksi. Ota yhteyttä asiantuntijatiimiimme jo tänään, niin keskustellaan lisää osta nyt, maksa myöhemmin -maksutavan hyödyntämisestä!

 

Lähteet

1 – BNPL Market Share Report – grandviewresearch.com
2 – The future of buy now pay later – affirm.com
3 – Buy nor pay later statistics 2023 – bankrate.com
4 – The Ascent – fool.com
5 – Finextra Research – finextra.com