PIM on tehokas työkalu verkkokauppiaille verkkosivustojen parantamiseen. Voit tuoda tuotetietoja verkkosivustollesi automaattisesti tai vain vähäisellä manuaalisella syötöllä, käyttäen tuotetietojen hallintajärjestelmää. Pidemmällä aikavälillä tämä säästää sekä aikaa että rahaa.

 

Tuotetietojen hallintajärjestelmä PIM, on avaintekijä nopeuden parantamisessa ja vakuuttavien tuotekokemusten mahdollistamisessa. Nykypäivän verkkokauppa on saavuttanut optimoinnin tason, jossa kaikki prosessit on otettava huomioon ja jossa pienilläkin optimoinneilla saattaa olla merkittävä vaikutus lopputulokseen. Tehokkuutta ja skaalautuvuutta tavoitellessaan yritykset eivät halua rajoittaa itseään ainoastaan verkkokauppa-alustaan, optimoidakseen kaikki yrityksen järjestelmät ja prosessit. Tässä PIM-järjestelmällä onkin tärkeä rooli.

Olemme listanneet alle tärkeimpiä tapoja, joilla PIM:in käyttöönotto voi auttaa sinua tehostamaan verkkokauppasi liiketoimintaa – sekä lisäämään myyntiäsi.

 

Nopeammin markkinoille!

Tuotteiden saattaminen nopeammin markkinoille tarkoittaa käytännössä sitä, että saat myytävän tuotteen elinkaarelle enemmän myyntipäiviä ja sen myötä lisää tuloja. Vähittäiskaupan yrityksille nopea tuotteiden saattaminen markkinoille voi paitsi lisätä uuden tuotteen myyntiä, mutta myös auttaa asiakkaita löytämään muiden valikoimassa olevien tuotteiden luo. Nykyään tieto kulkee nopeasti ja kun uusi tuote on lanseerattu, kuluttajat ovat jo kärsimättömiä. Verkkokauppasivustot, jotka ovat ensimmäisinä tarjoamassa uutta tuotetta, ovat niitä jotka keräävät asiakkaat.

Jotta ostopainiketta klikataan, loppuasiakas vaatii tietoa tuotteesta nyt enemmän kuin koskaan ennen. Tämä on merkittävä haaste verkkokauppa- ja markkinointitiimeille, sillä samaan aikaan tulisi pysyä tuotetietojen kasvavan kysynnän tahdissa, mutta myös saattaa tuotteet nopeasti markkinoille (GTM). Toisaalta epätäydellisten tai liian vähäisten tuotetietojen julkaiseminen voi aiheuttaa ostotapahtumien vähenemistä, kun taas toisaalta laajojen tuotekuvausten tekeminen vie aikaa, jota kuluttajat eivät ole valmiita odottamaan.

PIM:in avulla tiimisi voi luoda standardoituja prosesseja kanavien välisten tuotetietojen rikastamiseksi. Prosesseja voidaan myös mitata ja kehittää ajan myötä.
PIM tarjoaa järjestelmätuen tiimien väliseen yhteistyöhön, mikä antaa heille mahdollisuuden työskennellä projekteissa yhdessä. Data tuotetietojen kattavuudesta ja tasosta on kaikkien tiimien saatavilla, mikä antaa heille mahdollisuuden tehostaa työskentelyään tarvittavilla osa-alueilla.

Tutustu tuotetietoihin liittyvien työkalujen ja järjestelmien eroavaisuuksiin.

 

Lisääntynyt automaatio

Yksi PIM-järjestelmän käyttöönoton merkittävimmistä eduista on se, että sen avulla voit automatisoida tehtäviä, jotka jouduit ennen tekemään manuaalisesti. Nykyaikaisissa PIM-järjestelmissä on loogisesti toimivia moottoreita, jotka voidaan keskittää suorittamaan sääntöpohjaisia ​​toimintoja, mikä vapauttaa paljon aikaa markkinointi- ja tuotetiimeille.

Esimerkkejä prosesseista, jotka voidaan automatisoida PIM:in avulla:

  • Automaattinen kuvan skaalaus kanavakohtaisesti
  • Automaattinen yhdenmukaisten tuotenimien luominen luotujen sääntöjen mukaisesti
  • Automaattinen tuotteiden kategorisointi määritettyjen sääntöjen mukaisesti

Automaation ratkaisevin vaikutus on kuitenkin integraatio-modulien rakentaminen taustajärjestelmiin kuten ERP, PLM ja DAM, sekä loppupäässä vaikuttaviin kanaviin, kuten verkkokauppaan, tulostukseen, POS:iin ja markkinapaikkoihin. Voit määrittää PIM-järjestelmän automatisoimaan sekä lähtevät että saapuvat tiedostosiirrot. PIM-järjestelmä voi myös myös standardoida saapuvan datan yhtenäiseksi tietomalliksi logiikkaa ja sääntöjä käyttäen.

Tämä tarkoittaa, että valtavien tietomäärien manuaalista lataamista ja standardointia ei tarvitse enää tehdä. PIM:in käyttöönotto mahdollistaa skaalautuvan työnkulun, jossa data virtaa vapaasti ja automaattisesti toimittajilta sisäisen täydennysprosessin kautta, jotta julkaisu onnistuu mahdollisimman pienellä manuaalisella vaivalla. Tällä tavalla voit kasvattaa liiketoimintaasi ilman, että sinun tarvitsee kasvattaa tiimiesi kokoa.

Lokalisointi, kääntäminen ja personointi

Laajentuminen uusille markkinoille vaatii kääntämistyötä ja lokalisointia. PIM:in ansiosta haitasta, joka on aiemmin ollut todella suuri markkinointitiimille, on tullut paljon paremmin hallittavissa oleva. Tuotetietojen kääntäminen paikalliselle kielelle on paljon helpompaa PIM-ratkaisulla, kuin manuaalisesti.

Yksi keskitetty keskus kaikille tuotetiedoille yksinkertaistaa sisällön kääntämistä ja lokalisointia valtavasti. Tämä koskee sekä tekstiä, että muutakin sisältöä kuten kuvia. Erilaiset turvallisuusvaatimukset, lainsäädännöt ja kulttuurit tarkoittavat, että sinun on mukautettava sisältösi paikalliseen kontekstiin sopivaksi. PIM:in avulla tämä on helppoa ja sen myötä voit myös skaalata verkkokauppaliiketoimintaasi kansainvälisesti helpommin.

 

Lisääntyneet konversiot

Konversioaste on yksi tärkeimmistä verkkokaupan KPI-mittareista, johon onnistunut PIM:in käyttöönotto voi vaikuttaa erittäin myönteisesti. PIM:in avulla voit rikastuttaa kaikkia tuotteitasi laajoilla tuotetiedoilla.

Oikeat, paikkansa pitävät tuotetiedot auttavat lisäämään konversioita useilla tavoilla:

  • Oikeat, laadukkaat tuotetiedot auttavat asiakkaita löytämään oikean tuotteen helposti. Tämä pitää sisällään kaiken osuvista hakusanoista ja tuotekuvauksista suodattimiin ja kategorisointiin, jotta navigointi sivustollasi on helppoa.
  • Oikeat tuotetiedot auttavat asiakkaitasi ymmärtämään tuotteitasi ja palveluitasi paremmin. Mitä monimutkaisempia tuotteesi ovat ja mitä korkeampi hinta niissä on, sitä tärkeämpää on tarjota kattavaa tietoa kaikista näkökulmista. Tuotekuvaukset, kuvat, tarinankerronta tuotteen liittämiseksi kontekstiin, yksityiskohtaiset arvolupaukset ja teknisesti tärkeät tiedot auttavat potentiaalisia asiakkaita ymmärtämään, mitä arvoa tuot heille.
  • Oikeat tuotetiedot rakentavat luottamusta brändiisi ja tuotteisiisi. Yksi toimivan verkkokaupan tärkeimmistä tekijöistä on luottamus, sillä ilman luottamusta ei ole myöskään myyntiä. Pääsy asiakasarvosteluihin, videotutoriaaleihin, sertifikaatteihin, laatu- ja takuuehtoihin sekä palautuskäytäntöihin auttavat asiakasta tuntemaan olonsa turvalliseksi ostoksen tekoa varten.

PIM-järjestelmä auttaa myös markkinointitiimejä muokkaamaan viestintää ja kommunikointia helposti ja skaalautuvasti. Jos konversiot vähenevät, tuotteen ympärillä olevaa tarinaa ja viestintää on helppo muuttaa ja näin varmistaa, että se on relevanttia kaikissa sisällöissä.
Kun muutoksia tehdään PIM:iin, kaikki tuotetiedot päivittyvät automaattisesti loppupään kanaviin.

 

Avainasiat

Digitaalisen tiedon hallinta on aina vain hankalampaa, mitä enemmän luomista, jakamista ja ylläpitämistä tuotetiedot vaativat. Vaikka uudet teknologiat ovat yksinkertaistaneet joidenkin yritysten tuotteiden myyntiä, ne ovat luoneet myös ongelmia. Etenkin verkkokaupoissa monet tuotteet tarvitsevat yksilöllisen tunnistenumeron, sekä perusteellisen kuvauksen. Ilman näitä ​​tietoja, on mahdotonta käsitellä tilauksia tai täyttää asiakkaiden pyyntöjä tarkasti.

Täydennetyt ja tarkat tuotetiedot ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Verkkoliiketoiminnan laajentamiseksi tarvitaan järjestelmätukea, jotta voidaan hallita suurempaa määrää tuotetietoja useammilla kanavilla ja markkinoilla.

PIM-järjestelmä voi vaikuttaa positiivisesti useisiin verkkokaupan olennaisiin kohtiin, kuten:

  • Tuotteiden saattaminen markkinoille nopeasti
  • Lisääntynyt automaatio
  • Parannettu lokalisointi, käännöstyö ja personointi
  • Parantunut konversio ja myynti

Lue lisää: PIM osana Composable Commerce -matkaa