Sanotaan, että jälkiviisaus on erinomainen opettaja. Kun katsotaan taaksepäin kahta viimeistä vuotta, olemmekin oppineet, kuinka tärkeää brändeille ja vähittäiskauppiaille olisi ollut valmistautua hurjaan digiloikkaan, johon yritykset yhtäkkiä pakotettiin. Monet meistä olivat kuitenkin valmistautuneita, kukin omalla tavallaan.

Useat yritykset painivat yhä monenlaisten haasteiden kanssa, toimitusketjujen ongelmista uusiin kanaviin, joissa heidän asiakkaansa nykyään tekevät ostoksiaan. Osalla yrityksistä vanhat verkkokaupan legacy-alustat eivät puolestaan olleet valmiita äkkinäisiin muutoksiin, joita ostajien tarpeissa ja odotuksissa nähtiin. Oli se sitten desinfiointipyyhkeiden riittävä tarjonta tai kivijalkamyymälästä tutun korkealaatuisen asiakaspalvelun siirtäminen verkkoon.

Kaiken tämän johdosta, Akeneo on nähnyt markkinoilla suurta kiinnostusta uusia teknologia-arkkitehtuureita kohtaan. Brändit ja vähittäiskauppiaat odottavat niiltä liiketoimintaansa tarvittavaa joustavuutta ja ketteryyttä, joilla vastata kasvuhaasteisiin – nyt ja tulevaisuudessa. Syvennytään aiheeseen tarkemmin ja selvitetään, miksi se on tärkeää.

 

Composable commerce ja headless

Composable Commerce -arkkitehtuuri, johon myös headless-kaupankäynti liittyy, on yksi moderni polku, joka lupaa tuoda liiketoimintaan ketteryyttä ja joustavuutta. Nämä ratkaisut muodostavat modulaarisen kaupankäyntiteknologioiden kokonaisuuden, johon valitaan parhaat tarjolla olevat teknologiaratkaisut kullekin osa-alueelle. 

Kun käyttäjille näkyvät kyvykkyydet ja kokemukset irrotetaan taustalla toimivista liiketoimintasovelluksista ja -integraatioista sekä järjestetään toiminnot uudella tavalla, voivat brändit ja vähittäiskauppiaat implementoida uusia ominaisuuksia omiin ja ulkopuolisiin kanaviin viikoissa useiden kuukausien sijaan. Samalla voidaan aikaansaada uudenlaisia ostokokemuksia, tarvitsematta parantaa koko backend-infrastruktuuria (noudattaen näin headless-konseptia).

Composable Commerce tuo yrityksille paremman kontrollin tarjoamiinsa kokemuksiin, verrattuna perinteisten verkkokauppa-alustojen käyttöön, sekä samalla tukea jatkuvasti kehittyviä tarpeita, joita meillä ostajilla on. Riippumatta siitä missä ja miten haluamme löytää, selailla ja ostaa tarvitsemiamme tuotteita (tai ainakin uskomme tarvitsevamme).

Lue aiheesta: Composable Commerce ja sisältökeskeisyys

 

Onko composable commerce tarkoitettu vain digitaalisesti kypsimmille yrityksille?

Composable Commerce ja headless-malli kuulostavat todella lupaavilta, eikö vain? Olemme samaa mieltä. Uudet lähestymistavat voivat kuitenkin olla vielä vieraita monille liiketoiminta- ja IT-rooleissa toimiville. Tätä tukee tutkimus- ja neuvontayritys Forresterin tutkimus, jossa todettiin 84 % yrityksistä olevan digitaalisen maturiteetin osalta joko aloittelija- tai keskitasolla. 

Monet Composable Commerce -ratkaisut sopivatkin vain digitaalisesti edistyneimmille asiakkaille. Tähän liittyen Forresterin Joe Cicman on todennut: ”Uuden alustan näkeminen vain konttina, johon kustomoidut legacy-järjestelmät helposti nostetaan ja siirretään, on ongelmallinen resepti.”

Olemme kuulleet asiakkailtamme ja kumppaneiltamme, että tällainen ajattelu voi johtaa strategisesti tärkeiden transformaatiohankkeiden merkittävään lykkäämiseen. Tämä puolestaan aiheuttaa yrityksille riskin kasvutavoitteista jäämisestä, uudelle verkkokauppa-alustalle siirtymisen viivästyessä tai epäonnistuessa.

Siirtyminen uudelle verkkokauppa-alustalle ei kuitenkaan yksin riitä muuntamaan yritystä valmiiksi tuleviin muutoksiin – etenkin jos organisaatio ei ole vielä tarpeeksi kypsä, eikä muutoksen läpivientiin ole tarvittavia resursseja, joilla projekti voidaan toteuttaa aikataulussa ja budjetin rajoissa.

Huomioitavia asioita ja teknologiatarpeita on todella paljon. Uusi Composable Commerce -arkkitehtuuri vaatiikin yritykseltä monen tyyppistä dataa, ihmisiä, prosesseja ja kokonaisuuteen integroitavia teknologioita. Mistä tulisi siis aloittaa, kun halutaan edetä kohti tätä kiehtovaa ja tulevaisuudenkestävää kaupankäynnin arkkitehtuuria?

 

PIM – verkkokaupan ensimmäinen askel kohti Composable-arkkitehtuuria

Joillakin verkkokauppa-alustoilla on sisäänrakennetut työkalut katalogin tuotteiden hallinnointiin. Nämä voivat olla kuitenkin laajuudeltaan rajoitettuja tai tarkoitettu yksinomaan omalla verkkokauppasivustollasi myytävän tuotekatalogin hallintaan. Tämä ei kuitenkaan riitä, kun haluat laajentua omiin erillisiin tai muiden toimijoiden kanaviin. Nykyaikainen PIM (Product Information Management) tukee aitoa omnikanavaista ostamista sekä tarjoaa kyvykkyyksiä, joilla voit rikastaa tietoa ja tuotteita tehokkaasti – kaikissa kanavissa ja sijainneissa. Tällöin ominaisuuksia ja sisältöjä ei tarvitse luoda uudelleen jokaista kanavaa tai sijaintia varten, ei tänään eikä tulevaisuudessa.

Ensimmäinen suositeltu askel ennen siirtymistä Composable Commerce -arkkitehtuuriin onkin laittaa olemassa oleva tuotetieto ja sisällöt järjestykseen sekä valmistella ne siirtymää varten. PIM-ratkaisu soveltuu tähän tarkoitukseen erityisen hyvin. Miksi?

Ensinnäkin kaikki tuotetietoon liittyvät osa-alueet ovat kriittisen tärkeä perusta tuotekokemuksille – riippumatta käytetystä arkkitehtuurista tai kanavasta, jolla tuotetieto esiintyy. Ensimmäinen kohtaamispiste brändin tai vähittäiskauppiaan kanssa on tyypillisesti heiltä saatu tuotekokemus, ja kokemuksen onnistuminen riippuu siitä, onko tuotetieto oikeanlaista. Tämä tosiasia pätee nyt ja vielä 10 vuoden päästäkin.

Lue aiheesta: Tuotekokemuksen hallinta (PXM) on keskeinen osa asiakaskokemusta

Jos esimerkiksi tulevaisuudessa alamme tehdä ostoksia niukasti saatavilla olevista pelikonsolien ohjaimista autojemme display-näytöiltä, yritykset tuskin alkavat luoda tuotetietoja uusiksi vain tätä nimenomaista kanavaa varten.

Toiseksi, Composable Commerce -arkkitehtuuri on luonnostaan rakennettu yksittäisistä alansa parhaista sovelluksista. Jokainen näistä vastaa tietystä ostokokemuksen osa-alueesta, esimerkiksi suosituksista, tuotteista, ostoskorista, maksuista jne. Tuotetieto ja -sisällöt virtaavat sovellusten lävitse ja käyvät samalla läpi erilaista tietojen käsittelyä. Sovellukset puolestaan on järjestetty toimimaan yhteen standardoitujen API-rajapintojen avulla.

Jotta tuotetietoa voidaan käsitellä ohjelmistoissa luotettavasti, on tiedon oltava rakenteeltaan selkeää, yhtenäistä, täydellistä ja tarkkaa  – ja totta kai myös houkuttelevaa. Näin tuotetiedot ovat oikein jokaisessa kanavassa ja asiakaskokemuksessa. Jos siis ajattelet PIM-ratkaisun kuulostavan tarpeelliselta osalta Composable Commerce -arkkitehtuuria, olet siinä oikeassa!

 

PIM auttaa minimoimaan riskit, kun on aika vaihtaa alustaa

Mitä sinun tulisi sitten vaatia PIM-ratkaisulta minimoidaksesi riskit projektissa, jossa verkkokauppa siirtyy uudelle alustalle? Ja mitä tarvitset ollaksesi valmis kaikkiin tulevaisuuden haasteisiin?

Seuraavat asiat kannattaa huomioida PIM-ohjelmiston valinnassa:

1. Valitse pilvipohjainen SaaS-ohjelmisto, joka on luotettava, turvallinen ja hyvin skaalautuva (erityisesti API-kutsuihin liittyen – tästä lisää hetken päästä). Tämä on avaintekijä Composable Commerce -arkkitehtuurissa: PIM-sovellukset, jotka ovat lähinnä omalle palvelimelle asennettuja ja pilvi-infrastruktuurin tarjoajan isännöimiä paikallisia ohjelmistoja, eivät välttämättä tarjoa tarvitsemaasi mittakaavaa ja luotettavuutta.

2. Priorisoi kattavia API-rajapintoja, koska ne mahdollistavat hyvin monenlaisia palveluja sekä toimintojen skaalaamisen tarvittaessa. Composable Commerce -arkkitehtuuri rakentuu APIen ympärille, joten tämä on välttämätön ominaisuus jokaiselle sovellukselle, joka arkkitehtuuriin kuuluu. Composable Commerce -alustaan integroidun PIM-ratkaisun on kyettävä käsittelemään valtava määrä API-kutsuja sekä yhtä paljon varastonimikkeitä (SKU) kuin nykyisessä ja tulevassa katalogissasi on.

3. Luo integraatioita sekä nykyisten että tulevien verkkokauppa-alustojesi kanssa, olivatpa ne PIM-toimittajan tai luotetun ja validoidun kolmannen osapuolen ratkaisutoimittajan kehittämiä. PIM-toimittajalla tulisi aina olla vahvat ja validoidut kumppanuudet johtavien Composable Commerce- ja headless-alustojen kanssa, kuten Adobe ja commercetools. Tämä helpottaa siirtymistä alustalta tai arkkitehtuurista toiseen, tinkimättä siirtymäaikana ostajien odottamista tuotekokemuksista. ”Olemme siirtymässä uuteen teknologiaan” ei ole koskaan anteeksiannettava syy asiakkaidesi näkökulmasta.

4. Luo tiimillesi edellytykset päästä nopeasti vauhtiin ja aloittaa tuotetiedon rikastaminen tehokkaasti. Kunnon perustusten rakentaminen verkkokaupan uudelle alustalle siirtämisen projektissa ei viivästytä transformaatiohankettasi. Päinvastoin tällöin sinulla ja tiimilläsi on saumaton tuotetiedon käsittelyn prosessi sekä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden validoima helposti käytettävä PIM-ratkaisu. Ilman perusteellista pohjatyötä aloittaminen voisi kestää kuukausia, samoin virheellisen tiedon korjaaminen jälkikäteen.

5. Ole valmis kaikille uusille kanaville, joita Composable Commerce -alustasi voi tukea. Kun aiot kasvattaa liiketoimintaasi uusien ja tulevien kanavien avulla, et varmasti halua tuhlata aikaasi tuotetiedon ja sisällön uudelleenluomiseen niitä varten – vain koska niillä on omat nimenomaiset vaatimuksensa. Näitä uusia kanavia voivat olla esimerkiksi kolmannen osapuolen markkinapaikat, sosiaalisen median ostotoiminnot ja jopa ne autojen näytöt, jotka aiemmin mainitsimme.

 

Akeneo soveltuu Composable-arkkitehtuuriin

Mietit ehkä nyt, kuinka Akeneo tuotetiedonhallinnan järjestelmä voi auttaa teitä saavuttamaan nämä edellä mainitut menestyskriteerit.

  • Katso webinaaritallenne, jossa selviää kuinka Rural King sai vietyä lisää tuotteita myyntiin verkossa, nopeammin kuin koskaan aiemmin. Siirtyminen Adobe Commerce -alustan (Magento) uuteen versioon ja Akeneon PIM-ratkaisuun auttoi heitä ylittämään uudet liiketoimintatavoitteensa.
  • Keskustelemme myös mielellämme kanssasi suunnitelmistanne verkkokaupan uudelle alustalle siirtämiseksi ja olemme avuksi parhaiden ratkaisujen löytämisessä.

 

Composable Commerce -arkkitehtuurin ja headless-kaupankäyntialustojen tarjoamat mahdollisuudet yrityksesi transformaatiolle voivat tuntua haastavilta selvittää. Yhtä lailla haastavaa on seuraavien vääjäämättömien muutosten ennakointi. Mutta ensimmäisten askelten ottaminen sekä perustusten rakentaminen verkkokaupan uudelle alustalle siirtymiselle edesauttavat vahvojen tuotekokemusten tarjoamista tulevaisuudessa. Samalla ne auttavat yritystäsi etenemään oikeaan suuntaan. Akeneon PIM-ratkaisu on skaalautuva, hyvin integroitu ja nopeasti implementoitava, ja voi siksi olla tärkeä apu tässä prosessissa.

 

Lataa ilmainen opas: Mitä on tuotekokemuksen hallinta eli PXM?